Ketilept

Ketilept to lek zawierający kwetiapinę, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu chorób takich jak choroba dwubiegunowa, ciężkie epizody depresyjne, mania, czy schizofrenia.

Działanie Ketilept

Ketilept, którego głównym składnikiem jest kwetiapina, jest lekiem przeciwpsychotycznym, czasami nazywanym neuroleptykiem. Działa poprzez oddziaływanie z różnymi receptorami w mózgu.

Głównie, kwetiapina wiąże się z receptorami dopaminy i serotoniny. Dopamina i serotonina są dwoma kluczowymi neuroprzekaźnikami w mózgu, które odgrywają kluczowe role w regulacji nastroju, motywacji, nagrody i wielu innych funkcji mózgu.

 • W szlaku mezolimbicznym, który jest związany z uczuciami euforii i motywacji, kwetiapina blokuje receptory dopaminergiczne, co pomaga zredukować symptomy psychotyczne, takie jak halucynacje i urojenia.
 • W szlaku mezokortykalnym, który jest związany z funkcją poznawczą i emocjonalną, kwetiapina blokuje również receptory dopaminergiczne, co pomaga poprawić symptomy poznawcze związane ze schizofrenią.
 • W szlaku nigrostriatalnym, który jest związany z ruchem, kwetiapina blokuje receptory dopaminergiczne, co może prowadzić do skutków ubocznych związanych z ruchem, takich jak parkinsonizm i dyskineza późna.
 • W szlaku tuberoinfundibularnym, który jest związany z produkcją prolaktyny, kwetiapina blokuje receptory dopaminergiczne, co może prowadzić do zwiększenia poziomu prolaktyny w surowicy.

Kwetiapina wiąże się również z receptorami serotoniny, zwłaszcza z receptorami 5-HT2, co pomaga zwiększyć wydzielanie dopaminy i norepinefryny, co może pomóc poprawić nastrój.

Wszystko to pomaga zredukować symptomy psychotyczne, takie jak halucynacje, urojenia, myślenie dezorganizowane i niepokój, jak również pomaga zredukować symptomy manii, takie jak podwyższony nastrój, przyspieszone myślenie i nadmierne pobudzenie. Może również pomóc w leczeniu depresji u osób z chorobą afektywną dwubiegunową.

Wskazania do stosowania Ketilept

Ketilept, którego głównym składnikiem jest kwetiapina, jest atypowym antypsychotykiem używanym w leczeniu szeregu zaburzeń psychicznych. Oto główne wskazania do stosowania Ketileptu:

 • Schizofrenia: Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się zaburzeniami myślenia, emocji i zachowania. Objawy mogą obejmować halucynacje, urojenia, myślenie i mówienie bez związku, oraz negatywne objawy, takie jak brak emocji, brak motywacji i brak przyjemności z normalnie przyjemnych działań. Ketilept jest często przepisywany do kontroli tych objawów.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: To zaburzenie charakteryzuje się skrajnymi zmianami nastroju, od manii (nadmierna radość, energia) do depresji (smutek, brak energii). Ketilept może być używany do kontrolowania tych skrajnych zmian nastroju i pomaga zapobiegać wystąpieniu kolejnych epizodów manii lub depresji.
 • Mania: Jest to stan charakteryzujący się wyjątkowo podwyższonym nastrojem, nadmierną energią, zmniejszoną potrzebą snu, przyspieszonym myśleniem i często zwiększoną impulsywnością. Ketilept może być stosowany do leczenia objawów manii u osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.
 • Depresja w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej: Ketilept może być stosowany w leczeniu objawów depresyjnych u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Może to obejmować uczucie smutku, braku energii, utraty zainteresowań, problemów ze snem i myśli samobójczych.
 • Leczenie utrzymujące w chorobie afektywnej dwubiegunowej: Po ustąpieniu objawów ostrego epizodu manii lub depresji, Ketilept może być kontynuowany jako leczenie utrzymujące. Pomaga to zapobiegać nawrotom epizodów manii lub depresji.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Ketilept

Ketilept (kwetiapina) jest skutecznym lekiem, ale nie jest odpowiedni dla wszystkich osób. Istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które muszą być brane pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia:

Przeciwwskazania do stosowania Ketileptu obejmują:

 • Alergia na kwetiapinę lub jakikolwiek składnik leku: Osoby, które wcześniej miały reakcje alergiczne na kwetiapinę lub którekolwiek z jej składników, nie powinny przyjmować Ketileptu.
 • Równoczesne stosowanie niektórych leków: Niektóre leki mogą oddziaływać z Ketileptem, co może zwiększyć ryzyko poważnych skutków ubocznych. Te leki obejmują, między innymi, niektóre antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, leki na HIV/AIDS, i niektóre leki stosowane do leczenia zaburzeń rytmu serca.

Środki ostrożności podczas stosowania Ketileptu obejmują:

 1. Starsi pacjenci, szczególnie ci z demencją: Kwetiapina może zwiększać ryzyko udaru lub śmierci u starszych pacjentów z demencją, dlatego nie jest zalecana do stosowania u tej grupy pacjentów.
 2. Choroby serca: U osób z pewnymi chorobami serca, takimi jak choroba niedokrwienna serca, zastoinowa niewydolność serca, lub nieregularny rytm serca, Ketilept może zwiększać ryzyko poważnych komplikacji. Lekarz powinien ocenić korzyści i ryzyko przed przepisaniem leku.
 3. Cukrzyca i wysokie ryzyko cukrzycy: Kwetiapina może zwiększać poziom cukru we krwi, dlatego osoby z cukrzycą lub wysokim ryzykiem cukrzycy powinny być ściśle monitorowane podczas leczenia.
 4. Historia zaburzeń hematologicznych: Osoby z historią pewnych zaburzeń krwi mogą wymagać specjalnej ostrożności i regularnych badań krwi podczas leczenia kwetiapiną.
 5. Historia choroby wątroby: Kwetiapina jest metabolizowana przez wątrobę, więc osoby z chorobą wątroby mogą potrzebować niższych dawek leku i powinny być ściśle monitorowane.
 6. Historia chorób nerek: Osoby z chorobą nerek mogą wymagać dostosowania dawki i powinny być ściśle monitorowane podczas leczenia kwetiapiną.
 7. Historia zachowań samobójczych: Kwetiapina może zwiększać myśli samobójcze, szczególnie u młodzieży, dlatego pacjenci z historią zachowań samobójczych powinni być ściśle monitorowani.

Pamiętaj, że ten lek powinien być zawsze przepisywany i monitorowany przez lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących stosowania Ketileptu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Kwetiapina

Dawkowanie Ketileptu (kwetiapiny) jest indywidualne i zależy od wielu czynników, takich jak stan zdrowia pacjenta, rodzaj i ciężkość zaburzenia, które ma być leczone, oraz reakcja pacjenta na leczenie.

Oto ogólne zasady dawkowania kwetiapiny:

W leczeniu schizofrenii: Zazwyczaj rozpoczyna się od małej dawki, około 25 mg dwa razy na dobę, a następnie dawkę zwiększa się stopniowo do około 300-450 mg na dobę podzielone na dwie dawki. Maksymalna dawka wynosi 750 mg na dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej: Dawka początkowa wynosi 100 mg na dobę, podzielona na dwie dawki. Następnie dawkę zwiększa się stopniowo do 400-800 mg na dobę podzielone na dwie dawki.

W leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej: Zazwyczaj zaczyna się od 50 mg raz na dobę wieczorem, a następnie dawkę zwiększa się stopniowo do 300 mg na dobę.

W leczeniu uogólnionego zaburzenia lękowego: Zazwyczaj zaczyna się od 50 mg raz na dobę wieczorem, a następnie dawkę zwiększa się stopniowo do 150-600 mg na dobę.

Dla dzieci i młodzieży:

Leczenie schizofrenii i epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów w wieku 13-17 lat zaczyna się od dawki 25 mg na dobę, a następnie dawkę zwiększa się stopniowo do 400-600 mg na dobę.

Dawki powyżej 600 mg na dobę nie wykazują dodatkowej skuteczności i zwiększają ryzyko działań niepożądanych.

Jak stosować Ketilept:

Ketilept jest dostępny w postaci tabletek do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, ale powinny być przyjmowane z dużą ilością wody. Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki bez konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj, że te są to ogólne zasady dawkowania kwetiapiny. Zawsze należy stosować się do instrukcji lekarza i nie zmieniać dawki bez jego zalecenia.

Z czym nie łączyć leku Ketilept

Ketilept może wchodzić w interakcje z różnorodnymi lekami, w tym z niektórymi lekami przeciw HIV, lekami przeciwgrzybiczymi, antybiotykami, lekami przeciwpadaczkowymi, przeciwnadciśnieniowymi, a także z innymi lekami przeciwpsychotycznymi. Ważne jest, aby nie spożywać alkoholu i unikać soku grejpfrutowego podczas leczenia Ketileptem. Zawsze należy konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania nowych leków lub suplementów w trakcie terapii Ketileptem.

Leki stosowane w leczeniu HIV – Stosowanie Ketileptu razem z niektórymi lekami przeciw HIV może prowadzić do zmiany stężenia Ketileptu we krwi, co może wpłynąć na jego skuteczność i bezpieczeństwo.

Leki z grupy azoli – Leki przeciwgrzybicze z tej grupy mogą wpływać na metabolizm Ketileptu, potencjalnie zwiększając jego stężenie we krwi i ryzyko działań niepożądanych.

Erytromycyna i klarytromycyna – Te antybiotyki mogą zwiększać stężenie Ketileptu we krwi, co wymaga ostrożności w ich wspólnym stosowaniu.

Nefazodon – Lek przeciwdepresyjny, który może wchodzić w interakcje z Ketileptem, wpływając na jego stężenie i działanie.

Leki przeciwpadaczkowe – Takie jak fenytoina lub karbamazepina, mogą zmniejszać skuteczność Ketileptu przez wpływ na jego metabolizm.

Leki przeciwnadciśnieniowe – Mogą współdziałać z Ketileptem, wpływając na ciśnienie krwi i wymagając monitorowania.

Barbiturany – Używane w zaburzeniach snu, mogą zmieniać metabolizm i efektywność Ketileptu.

Tiorydazyna lub lit – Inne leki przeciwpsychotyczne, które mogą współdziałać z Ketileptem, zmieniając jego działanie.

Leki wpływające na rytm serca – W tym te, które zaburzają bilans elektrolitów, mogą mieć wpływ na działanie serca przy jednoczesnym stosowaniu z Ketileptem.

Leki moczopędne – Mogą wpływać na stężenie elektrolitów, co jest istotne przy stosowaniu Ketileptu.

Antybiotyki – Niektóre antybiotyki mogą wpływać na metabolizm Ketileptu, zmieniając jego działanie.

Leki przeczyszczające – Mogą wpływać na działanie przewodu pokarmowego, co jest istotne przy jednoczesnym stosowaniu z Ketileptem.

Preparaty antycholinergiczne – Wpływające na funkcjonowanie nerwów, mogą zmieniać efekty działania Ketileptu.

Jedzenie – Ketilept może być przyjmowany z jedzeniem lub na czczo.

Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Ketileptem może nasilać senność i inne działania uboczne leku. Konieczna jest ostrożność i konsultacja z lekarzem.

Sok grejpfrutowy – Nie zaleca się spożywania soku grejpfrutowego podczas stosowania Ketileptu, gdyż może to wpływać na sposób działania leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ketilept

Skutki uboczne leku Ketilept

Oto niektóre potencjalne skutki uboczne Ketileptu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Senność
 • Zwiększony apetyt
 • Zawroty głowy
 • Podniesione wartości cholesterolu i trójglicerydów we krwi

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 • Suchość w ustach
 • Zaburzenia akomodacji oka
 • Powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn
 • Niepokój i niepewność
 • Zaparcia
 • Obrzęk kończyn
 • Wysypka
 • Zmiany masy ciała
 • Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (anemia)
 • Wysokie stężenie glukozy we krwi

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u do 1 na 100 osób):

 • Drgawki
 • Zaburzenia ruchowe, takie jak drżenie, sztywność i nieregularne ruchy oczu
 • Bezsenność
 • Utrata apetytu
 • Zapalenie wątroby

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u do 1 na 1,000 osób):

 • Alergiczne reakcje skórne, takie jak wysypka, pokrzywka, świąd
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nagły spadek ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji ciała (ortostatyczne niedociśnienie)

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10,000 osób):

 • Poważne reakcje alergiczne (anafilaksja)
 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia widzenia
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona
 • Zapalenie trzustki

Warto pamiętać, że nie każdy doświadcza skutków ubocznych i niektóre mogą ustąpić po pewnym czasie leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ketilept

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek ketilept?

Ketilept to lek zawierający kwetiapinę, substancję czynną należącą do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest głównie w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, ale również w innych stanach psychotycznych, depresji oraz zaburzeniach lękowych.

Jak odstawić ketilept?

Nie zaleca się samodzielnego przerywania terapii Ketileptem. Proces odstawienia leku powinien być stopniowy i zawsze pod kontrolą lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak bezsenność, nudności, bóle głowy, wymioty i niepokój.

Czy Ketilept jest na receptę?

Tak, Ketilept jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ketilept? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaQuetiapini fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentProterapia Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Ketilept

Apotiapina, Ketrel, Pinexet.

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2024