Apotiapina

ApoTiapina to lek zawierający kwetiapinę, substancję z grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosuje się go w leczeniu depresji w chorobie dwubiegunowej, manii i schizofrenii. W depresji pacjent może odczuwać smutek, brak energii i apetytu, problemy ze snem. W manii pacjent może być nadmiernie podekscytowany, agresywny, z niewłaściwą oceną sytuacji. W schizofrenii pacjent może mieć halucynacje, fałszywe przekonania, być zdezorientowany i napięty. Lekarz może zalecić kontynuację leczenia ApoTiapiną, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej.

Działanie ApoTiapina

ApoTiapina, zawierająca kwetiapinę, jest lekiem przeciwpsychotycznym, który działa poprzez wpływanie na działanie pewnych substancji chemicznych w mózgu, zwanych neuroprzekaźnikami. Kwetiapina działa na receptory dla tych neuroprzekaźników, w szczególności na receptory dopaminy i serotoniny, które odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju i zachowania.

 • W przypadku depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej, ApoTiapina pomaga w zmniejszeniu intensywności objawów depresyjnych, takich jak smutek, brak energii, utrata apetytu czy problemy ze snem.
 • W manii, lek pomaga kontrolować nadmierną ekscytację, euforię, nadmierną aktywność, a także agresywne lub destrukcyjne zachowania.
 • W schizofrenii, ApoTiapina pomaga w redukcji i kontrolowaniu objawów, takich jak halucynacje, fałszywe przekonania, dezorientacja, napięcie czy lęk.

Ważne jest, aby pamiętać, że ApoTiapina nie jest lekiem, który wyleczy te stany, ale pomaga kontrolować objawy i poprawia jakość życia pacjentów. Lekarz może zalecić kontynuację leczenia ApoTiapiną, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej, aby zapobiec nawrotom objawów.

Wskazania do stosowania ApoTiapina

ApoTiapina, zawierająca kwetiapinę, jest lekiem przeciwpsychotycznym i jest zazwyczaj wskazana do stosowania w następujących stanach:

 • Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej: Lek jest stosowany do leczenia epizodów depresyjnych w chorobie dwubiegunowej. Objawy mogą obejmować głęboki smutek, przygnębienie, poczucie winy, brak energii i apetytu, trudności z zasypianiem. ApoTiapina pomaga w zmniejszeniu tych objawów.
 • Mania: Mania jest stanem, w którym osoba może czuć się bardzo podekscytowana, uradowana, pobudzona, rozentuzjazmowana lub nadmiernie aktywna. Może też występować niewłaściwa ocena sytuacji, w tym agresywne lub destrukcyjne zachowania. ApoTiapina jest stosowana do kontrolowania tych objawów.
 • Schizofrenia: Schizofrenia to poważne zaburzenie, które wpływa na sposób, w jaki osoba myśli, czuje i zachowuje się. Osoba może mieć halucynacje (słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy, które nie istnieją), deluzje (fałszywe przekonania), problemy z koncentracją i myśleniem, a także zmiany w zachowaniu i uczuciach. ApoTiapina jest stosowana do leczenia i kontrolowania tych objawów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania ApoTiapina

Przeciwwskazania do stosowania ApoTiapina

Nie należy stosować leku ApoTiapina w następujących przypadkach:

 • Uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Stosowanie niektórych leków stosowanych w zakażeniu HIV.
 • Stosowanie pochodnych azolu (stosowanych w zakażeniach grzybiczych).
 • Stosowanie erytromycyny lub klarytromycyny (stosowanych w zakażeniach bakteryjnych).
 • Stosowanie nefazodonu (stosowany w depresji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoTiapina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

 • Pacjent lub ktoś z rodziny pacjenta ma lub miał jakiekolwiek problemy z sercem, np. zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśnia sercowego lub zapalenie mięśnia sercowego lub jeśli pacjent przyjmuje albo przyjmował jakiekolwiek leki, które mogą wpływać na czynność serca.
 • Pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.
 • Pacjent przebył udar mózgu, szczególnie, jeżeli pacjent jest w podeszłym wieku.
 • Pacjent ma problemy z wątrobą.
 • Pacjent kiedykolwiek miał napad drgawek (padaczkę).
 • Pacjent ma cukrzycę lub jest zagrożony rozwojem cukrzycy.
 • Pacjent miał w przeszłości zmniejszoną liczbę krwinek białych.
 • Pacjent jest w podeszłym wieku i występuje u niego otępienie (zaburzenia czynności mózgu).
 • Pacjent jest w podeszłym wieku i ma chorobę Parkinsona/parkinsonizm.
 • U pacjenta lub u kogokolwiek z jego rodziny występowała choroba zakrzepowa.
 • U pacjenta podczas prawidłowego snu nocnego występuje lub występowało krótkotrwałe zatrzymanie oddychania (zwane „bezdechem sennym”) i stosuje leki, które spowalniają normalną czynność mózgu („depresanty”).
 • U pacjenta występuje lub występował stan, kiedy nie może całkowicie opróżnić pęcherza (zatrzymanie moczu), ma powiększoną prostatę, niedrożność jelit lub zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe.
 • Pacjent nadużywał alkoholu lub leków.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • Leki przeciwpadaczkowe (takie, jak fenytoina lub karbamazepina).
 • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym.
 • Barbiturany (stosowane w bezsenności).
 • Tiorydazynę lub lit (inny lek przeciwpsychotyczny).
 • Leki wpływające na rytm serca, np. leki mogące powodować zaburzenia elektrolitowe (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub niektóre antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń).
 • Leki, które mogą powodować zaparcie.
 • Leki (zwane „lekami antycholinergicznymi”), które wpływają na sposób funkcjonowania komórek nerwowych, stosowane w celu leczenia pewnych stanów chorobowych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku ApoTiapina podczas ciąży bez porozumienia się z lekarzem prowadzącym. Leku ApoTiapina nie należy przyjmować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ApoTiapina może powodować senność. Pacjent nie powinien kierować pojazdem ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna reakcji swojego organizmu na ten lek.

Jak stosować ApoTiapina?

Dawkowanie: Lekarz zdecyduje o wielkości dawki początkowej. Wielkość dawki podtrzymującej (dawki dobowej) zależy od rodzaju choroby oraz indywidualnych potrzeb pacjenta, ale zazwyczaj wynosi od 150 mg do 800 mg.

Częstotliwość przyjmowania: Tabletki przyjmuje się raz na dobę przed snem lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta.

Sposób przyjmowania: Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Ograniczenia: Podczas stosowania tego leku nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może on zaburzać jego działanie.

Przerwanie leczenia: Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

Specjalne grupy pacjentów:

 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: U pacjentów z problemami dotyczącymi wątroby lekarz może zmienić dawkę.
 • Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zmienić dawkę.
 • Dzieci i młodzież: Leku ApoTiapina nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Co zrobić, gdy pacjent przyjmie większą niż zalecana dawkę leku ApoTiapina?

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę niż zalecana przez lekarza, mogą wystąpić: senność, zawroty głowy i nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tabletki leku ApoTiapina.

Co zrobić, gdy pacjent pominie dawkę leku ApoTiapina?

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić najszybciej, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zrobić, gdy pacjent przerwie stosowanie leku ApoTiapina?

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku ApoTiapina mogą wystąpić trudności z zaśnięciem (bezsenność), nudności, a także ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Przed zakończeniem leczenia lekarz może zasugerować stopniowe zmniejszanie dawki leku.

Z czym nie łączyć leku Apotiapina

ApoTiapina i Leki na HIV – Nie należy stosować ApoTiapina wraz z niektórymi lekami na HIV. Współdziałanie tych substancji może prowadzić do nieprawidłowego działania zarówno leku na HIV, jak i ApoTiapiny, potencjalnie zmniejszając ich skuteczność lub zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

ApoTiapina i Pochodne Azolu – ApoTiapina nie powinna być stosowana równocześnie z pochodnymi azolu, które są używane w zakażeniach grzybiczych. Wzajemne oddziaływanie może wpłynąć na metabolizm obu leków, zwiększając ryzyko działań ubocznych.

ApoTiapina i Erytromycyna/Klarytromycyna – Stosowanie erytromycyny lub klarytromycyny (antybiotyki) razem z ApoTiapiną może prowadzić do zwiększenia stężenia ApoTiapiny w organizmie, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

ApoTiapina i Nefazodon – Nie zaleca się stosowania ApoTiapiny z nefazodonem (lek przeciwdepresyjny), ponieważ może to prowadzić do wzajemnego wzrostu stężenia obu leków w organizmie, co zwiększa ryzyko działań ubocznych.

ApoTiapina i Leki Przeciwpadaczkowe – Leki takie jak fenytoina lub karbamazepina mogą zmniejszać skuteczność ApoTiapiny, wymagając dostosowania dawki.

ApoTiapina i Leki na Nadciśnienie – Stosowanie ApoTiapiny z lekami na nadciśnienie może wymagać monitorowania ciśnienia krwi, ponieważ może dojść do jego nieprzewidzianych zmian.

ApoTiapina i Barbiturany – Barbiturany mogą zmniejszać skuteczność ApoTiapiny, potencjalnie wymagając dostosowania dawki.

ApoTiapina i Tiorydazyna/Lit – Współstosowanie z innymi lekami przeciwpsychotycznymi, takimi jak tiorydazyna lub lit, może prowadzić do zwiększenia działań ubocznych.

ApoTiapina i Leki Wpływające na Rytm Serca – Ostrożność jest wymagana przy równoczesnym stosowaniu leków mogących wpływać na elektrolity, jak moczopędne, ze względu na ryzyko zaburzeń rytmu serca.

ApoTiapina i Leki Powodujące Zaparcia – Należy zachować ostrożność, gdyż ApoTiapina może nasilać działanie leków powodujących zaparcia.

ApoTiapina i Leki Antycholinergiczne – Współstosowanie z lekami antycholinergicznymi może nasilać efekty uboczne zarówno ApoTiapiny, jak i leków antycholinergicznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Apotiapina

Skutki uboczne leku Apotiapina

Możliwe działania niepożądane leku ApoTiapina

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • Zawroty głowy, ból głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej.
 • Uczucie senności.
 • Objawy odstawienia: trudności w zasypianiu, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy, drażliwość.
 • Zwiększenie masy ciała.
 • Nieprawidłowe skurcze mięśni.
 • Zmiany stężenia niektórych substancji tłuszczowych we krwi.
 • Zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Przyspieszenie czynności serca, mocne bicie serca, kołatanie serca, przerwy w rytmie pracy serca.
 • Zaparcie, podrażnienie żołądka.
 • Osłabienie.
 • Obrzęki rąk lub nóg.
 • Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania.
 • Zwiększenie stężenia cukru we krwi.
 • Niewyraźne widzenie.
 • Zaburzenia snu i koszmary senne.
 • Zwiększenie apetytu.
 • Rozdrażnienie.
 • Zaburzenia mowy i treści wypowiedzi.
 • Myśli o samobójstwie i nasilenie depresji.
 • Duszność.
 • Wymioty.
 • Gorączka.
 • Zmiany stężeń hormonów tarczycy we krwi.
 • Zmniejszenie we krwi liczby niektórych rodzajów krwinek.
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.
 • Zwiększenia stężenia hormonu zwanego prolaktyną we krwi.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Drgawki lub napady drgawek.
 • Reakcje alergiczne.
 • Nieprzyjemne objawy ze strony nóg.
 • Utrudnione połykanie.
 • Niekontrolowane ruchy mięśni.
 • Zaburzenia seksualne.
 • Cukrzyca.
 • Zmiana czynności elektrycznej serca widoczna w zapisie EKG.
 • Wolniejsze niż normalnie bicie serca.
 • Utrudnione oddawanie moczu.
 • Omdlenia.
 • Zatkany nos.
 • Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, płytek krwi, niektórych rodzajów krwinek białych.
 • Zmniejszenie stężeń hormonów tarczycy we krwi, niedoczynność tarczycy.
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.
 • Zmniejszenie stężenia sodu we krwi.
 • Nasilenie istniejącej cukrzycy.
 • Dezorientacja.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • Jednoczesne występowanie wysokiej temperatury ciała, pocenia się, sztywności mięśni, nasilonej senności lub omdleń.
 • Zażółcenie skóry i oczu.
 • Zapalenie wątroby.
 • Długotrwały i bolesny wzwód prącia.
 • Obrzmienie piersi i nieoczekiwane wydzielanie mleka.
 • Zaburzenia cyklu miesiączkowego.
 • Powstawanie zakrzepów w żyłach.
 • Chodzenie, mówienie, jedzenie lub wykonywanie innych czynności przez sen.
 • Zmniejszenie temperatury ciała.
 • Zapalenie trzustki.
 • Stan z którym jednocześnie występują 3 lub więcej następujących objawów: zwiększona ilość tłuszczu brzusznego, zmniejszenie „dobrego cholesterolu”, zwiększenie zawartości pewnych substancji tłuszczowych we krwi, wysokie ciśnienie tętnicze oraz zwiększenie stężenia cukru we krwi.
 • Jednoczesne występowanie gorączki, objawów grypopodobnych, bólu gardła, lub obecność jakiegokolwiek innego zakażenia z bardzo małą liczbą krwinek białych we krwi.
 • Niedrożność jelit.
 • Zwiększenie stężenia kinazy kreatynowej we krwi.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • Ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze.
 • Ciężkie reakcje nadwrażliwości.
 • Szybko pojawiający się obrzęk skóry.
 • Ciężkie zaburzenie z powstawaniem pęcherzy na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych.
 • Nieadekwatne wydzielanie hormonu, który reguluje objętość wydalanego moczu.
 • Rozpad włókien mięśni i ból mięśni.

Częstość nieznana:

 • Wysypka skórna z powstawaniem nieregularnych czerwonych plam.
 • Nagłe pojawienie się na skórze obszarów zaczerwienionych z małymi krostkami.
 • Ciężka, nagła reakcja alergiczna z objawami takimi jak gorączka i powstawanie pęcherzy na skórze i złuszczanie skóry.
 • Wysypka z eozynofilią i objawami układowymi.
 • Objawy odstawienia mogą wystąpić u noworodków matek, które przyjmowały lek ApoTiapina podczas ciąży.
 • Udar.
 • Zaburzenia mięśnia sercowego.
 • Zapalenie mięśnia sercowego.
 • Zapalenie naczyń krwionośnych.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży:

 • Bardzo często: Zwiększenie we krwi stężenia hormonu zwanego prolaktyną. Zwiększenie stężenia prolaktyny może rzadko powodować powiększenie piersi i wyciek mleka z brodawek piersiowych, brak lub nieregularne miesiączki u dziewcząt, zwiększenie łaknienia, wymioty, nieprawidłowe skurcze mięśni, zwiększenie ciśnienia krwi.
 • Często: Uczucie osłabienia, omdlenie, zatkany nos, uczucie rozdrażnienia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Apotiapina

Pytania naszych Pacjentów

Jak stosować ApoTiapina na sen?

ApoTiapina jest zazwyczaj przyjmowana raz dziennie, na około godzinę przed snem, w dawce zaleconej przez lekarza.

Czy można dostać ApoTiapina bez recepty?

ApoTiapina jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Apotiapina? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaQuetiapini fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Apotiapina

Ketilept, Ketrel, Pinexet.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024