Ozempic

Ozempic to lek na receptę w formie iniekcji, stosowany u dorosłych z cukrzycą typu 2. Zawiera semaglutyd – analog ludzkiego GLP-1, kontrolujący poziom glukozy we krwi. Może być stosowany samodzielnie lub z innymi lekami obniżającymi cukier.

Działanie Ozempic

Działanie Ozempic opiera się na semaglutydzie, substancji czynnej, która wpływa na różne aspekty metabolizmu glukozy i masy ciała. Semaglutyd działa na następujące sposoby:

 • Regulacja stężenia glukozy we krwi: Semaglutyd pobudza wydzielanie insuliny i jednocześnie zmniejsza wydzielanie glukagonu, gdy stężenie glukozy we krwi jest wysokie. W efekcie pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi.
 • Opóźnienie opróżniania żołądka: Semaglutyd opóźnia opróżnianie żołądka po posiłku, co prowadzi do zmniejszenia nagłego wzrostu stężenia glukozy we krwi po spożyciu pokarmu.
 • Zabezpieczenie przed hipoglikemią: W sytuacji niskiego poziomu glukozy we krwi, semaglutyd ogranicza wydzielanie insuliny, nie wpływając jednocześnie na wydzielanie glukagonu. To pomaga zapobiec hipoglikemii, czyli zbyt niskiemu stężeniu glukozy we krwi.
 • Zmniejszenie masy ciała i tłuszczu: Semaglutyd wpływa na zmniejszenie masy ciała i tkanki tłuszczowej poprzez hamowanie apetytu oraz zmniejszenie ochoty na pokarmy bogate w tłuszcze. Dzięki temu pacjent spożywa mniej kalorii, co prowadzi do redukcji masy ciała.

Wskazania do stosowania Ozempic

Wskazania do stosowania leku Ozempic obejmują głównie leczenie dorosłych osób z cukrzycą typu 2. Semaglutyd, substancja czynna zawarta w Ozempic, stosowany jest w celu osiągnięcia lepszej kontroli glikemii, czyli poziomu glukozy we krwi. Wskazania do stosowania Ozempic można szczegółowo opisać w następujący sposób:

 • Monoterapia: Ozempic może być stosowany jako monoterapia w przypadku osób dorosłych z cukrzycą typu 2, które nie osiągnęły odpowiedniej kontroli glikemii za pomocą diety i ćwiczeń fizycznych.
 • Terapia skojarzona: Ozempic może być stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi w celu lepszego obniżenia poziomu glukozy we krwi. Przykłady takich leków to metformina, pochodne sulfonylomocznika, inhibitory dipeptydylo-peptydazy 4 (DPP-4), inhibitory SGLT2 oraz insulina bazalna.
 • Leczenie otyłości: Ozempic jest również badany pod kątem jego potencjalnego zastosowania w leczeniu otyłości, szczególnie u osób z cukrzycą typu 2. W badaniach klinicznych wykazano, że semaglutyd może prowadzić do znaczącej redukcji masy ciała i tkanki tłuszczowej poprzez hamowanie apetytu oraz zmniejszenie ochoty na pokarmy wysokotłuszczowe.

Warto zwrócić uwagę, że decyzję o włączeniu Ozempic do leczenia powinien podjąć lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta, jego stan zdrowia i ewentualne przeciwwskazania.

Przeciwwskazania do stosowania Ozempic

Ozempic odnoszą się do sytuacji, w których nie zaleca się stosowania tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność podczas jego przyjmowania. Oto szczegółowy opis przeciwwskazań do stosowania Ozempic:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek składnik leku: Jeśli pacjent ma wykazaną alergię na semaglutyd lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku Ozempic, nie powinien go stosować. Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, trudności w oddychaniu i ból brzucha.
 • Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Ozempic u kobiet w ciąży i karmiących piersią nie jest dobrze ustalone, dlatego nie zaleca się stosowania tego leku w tych okolicznościach. Jeśli pacjentka planuje ciążę lub dowiaduje się, że jest w ciąży podczas leczenia Ozempic, powinna skonsultować się z lekarzem, aby omówić możliwości leczenia.
 • Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Ozempic u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie zostały ustalone. W związku z tym nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.
 • Niewydolność nerek lub wątroby: Osoby z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby powinny zachować ostrożność podczas stosowania Ozempic. Lekarz może dostosować dawkowanie lub wybrać inny lek przeciwcukrzycowy, jeśli uzna to za właściwe.
 • Choroby trzustki: Pacjenci z historią zapalenia trzustki, kamicy żółciowej lub chorób trzustki powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Ozempic, gdyż obserwowano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących leki z grupy GLP-1, do której należy semaglutyd.

Przed rozpoczęciem leczenia Ozempic, pacjent powinien poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia, aktualnych lekach i wszelkich przeciwwskazaniach, aby lekarz mógł dokładnie ocenić ryzyko i korzyści związane z zastosowaniem tego leku.

Dawkowanie Ozempic

Ozempic podaje się podskórnie raz na tydzień. Dawka początkowa wynosi 0,25 mg semaglutydu, a po 4 tygodniach zwiększa się do 0,5 mg. Po kolejnych co najmniej 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 1 mg, jeśli potrzebna jest dodatkowa poprawa kontroli glikemii. Dawka 0,25 mg nie jest dawką podtrzymującą, a dawki większe niż 1 mg na tydzień nie są zalecane.

 • W przypadku łączenia Ozempic z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak metformina, tiazolidynodiony czy inhibitory SGLT2, dawki tych leków mogą pozostać niezmienione. Przy dodaniu Ozempic do leczenia sulfonylomocznikami lub insuliną, rozważ zmniejszenie dawki tych leków, aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii.
 • W razie pominięcia dawki, należy ją podać jak najszybciej w ciągu 5 dni od daty pominięcia. Jeśli upłynęło więcej niż 5 dni, nie należy przyjmować pominiętej dawki i wrócić do regularnego schematu dawkowania.

Ozempic można podawać u pacjentów w różnym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, choć w przypadku ciężkich zaburzeń ostrożność jest wskazana. Lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Należy wstrzykiwać Ozempic podskórnie w brzuch, udo lub ramię, a miejsce wstrzyknięcia można zmieniać bez dostosowywania dawki. Lek można podawać o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez niego. Dzień tygodnia, w którym odbywa się podanie leku, można zmienić, pod warunkiem, że odstęp między dawkami wynosi co najmniej 3 dni (więcej niż 72 h).

Ostrzeżenia i środki ostrożności przed stosowaniem Ozempic

Przed rozpoczęciem stosowania Ozempic, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Poniżej znajdują się ważne informacje dotyczące stosowania tego leku.

Ozempic nie jest insuliną i nie powinien być stosowany u pacjentów z:

 1. Cukrzycą typu 1, czyli chorobą, w której organizm nie produkuje insuliny.
 2. Cukrzycową kwasicą ketonową, czyli powikłaniem cukrzycy, w którym występuje duże stężenie cukru w krwi, trudności w oddychaniu, stan splątania, uczucie silnego pragnienia, słodki zapach z ust lub metaliczny posmak w ustach.

Wpływ na układ trawienny: Podczas stosowania Ozempic, pacjent może doświadczać nudności, wymiotów lub biegunek. Te działania niepożądane mogą prowadzić do odwodnienia. Aby uniknąć odwodnienia, należy spożywać dużo płynów, szczególnie jeśli pacjent ma chorobę nerek. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.

Ostre zapalenie trzustki: Silny i uporczywy ból brzucha może być wynikiem ostrego zapalenia trzustki. W przypadku wystąpienia takiego bólu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Hipoglikemia: Stosowanie Ozempic w połączeniu z pochodnymi sulfonylomocznika lub insuliną może zwiększać ryzyko hipoglikemii. Lekarz może zalecić monitorowanie stężenia cukru we krwi, aby pomóc w decyzji o ewentualnej zmianie dawki tych leków, aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii.

Retinopatia cukrzycowa: U pacjentów ze stwierdzoną retinopatią cukrzycową, stosowanie Ozempic może prowadzić do pogorszenia widzenia, które może wymagać leczenia. Należy poinformować lekarza o problemach ze wzrokiem powiązanych z cukrzycą.

Dzieci i młodzież: Ozempic nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ze względu na brak określonej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej.

Interakcje z innymi lekami: Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno obecnie, jak i ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków ziołowych lub innych leków wydawanych bez recepty. W szczególności, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o przyjmowaniu leków zawierających którąkolwiek z następujących substancji:

 • Warfaryna lub inne podobne leki przyjmowane doustnie w celu zmniejszenia krzepliwości krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe). Może zaistnieć konieczność częstszego wykonywania badań oceniających krzepliwość krwi.

Ciąża i karmienie piersią: Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ozempic nie powinien być stosowany w okresie ciąży, gdyż nie wiadomo, czy może mieć szkodliwy wpływ na płód. W związku z tym, zaleca się stosowanie antykoncepcji podczas terapii Ozempic. Kobiety planujące ciążę powinny zaprzestać stosowania tego leku co najmniej dwa miesiące przed planowanym zajściem w ciążę. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie stosowania tego leku, należy natychmiast poinformować o tym lekarza, ponieważ będzie się to wiązało z koniecznością zmiany leczenia.

Ozempic nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią, gdyż nie wiadomo, czy przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Stosowanie Ozempic w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może prowadzić do hipoglikemii, co może wpływać na zdolność koncentracji pacjenta. Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeśli wystąpią objawy hipoglikemii. Szczegółowe informacje na temat zwiększonego ryzyka hipoglikemii można znaleźć w punkcie 2, „Ostrzeżenia i środki ostrożności”, a objawy zapowiadające hipoglikemię – w punkcie 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lekarzem.

Zawartość sodu: Ozempic zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że lek jest uważany za „wolny od sodu” i nie powinien wpływać na pacjentów stosujących dietę niskosodową.

Z czym nie łączyć leku Ozempic

Lek Ozempic i Warfaryna lub Inne Doustne Leki Przeciwzakrzepowe – Przyjmowanie Ozempic razem z warfaryną lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może wpływać na czas krzepnięcia krwi. Istnieje ryzyko, że współdziałanie tych leków może prowadzić do zmian w wartościach badania krzepliwości krwi, co wymaga regularnego monitorowania przez lekarza. Pacjenci przyjmujący te leki razem powinni być uważnie obserwowani pod kątem wszelkich zmian w krzepliwości krwi, a leczenie powinno być dostosowywane w zależności od wyników tych badań.

Lek Ozempic i Insulina – Stosowanie Ozempic w połączeniu z insuliną wymaga ostrożności. Ozempic może wpływać na poziom glukozy we krwi, co w połączeniu z insuliną może prowadzić do hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi) lub cukrzycowej kwasicy ketonowej, szczególnie jeśli dawka insuliny nie zostanie odpowiednio dostosowana. Lekarz prowadzący powinien dostosować dawkę insuliny i zalecić pacjentom częstsze monitorowanie poziomu glukozy we krwi, aby uniknąć tych powikłań.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ozempic

Skutki uboczne leku Ozempic

Skutki uboczne Ozempic można podzielić na sekcje według prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Oto one:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności: Mogą wystąpić uczucia mdłości, zwłaszcza na początku terapii. Nudności zwykle ustępują z czasem, gdy organizm pacjenta przyzwyczaja się do leku.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Biegunka: Może wystąpić luźne, wodniste stolce, co może prowadzić do odwodnienia. W takim przypadku pacjent powinien zwrócić się do lekarza.
 • Wymioty: Wymioty mogą wystąpić, zwłaszcza na początku terapii. W przypadku nasilonych lub utrzymujących się wymiotów, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Ból brzucha: Mogą wystąpić dolegliwości bólowe w okolicy brzucha. Jeśli ból utrzymuje się lub nasila, należy skontaktować się z lekarzem.

Nieznana częstość występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zapalenie trzustki: Ozempic może powodować ostre zapalenie trzustki, które objawia się silnym i uporczywym bólem brzucha. W przypadku wystąpienia takiego bólu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Reakcje alergiczne: Mogą wystąpić reakcje alergiczne takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy, języka lub gardła. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Problemy z widzeniem: W przypadku wystąpienia problemów ze wzrokiem, szczególnie u pacjentów z retinopatią cukrzycową, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Hipoglikemia: Stosowanie Ozempic w połączeniu z pochodną sulfonylomocznika lub insuliną może prowadzić do obniżenia stężenia cukru we krwi, co objawia się objawami takimi jak drżenie, poty, zawroty głowy, ból głowy, osłabienie, konfuzja, utrata przytomności lub napady drgawkowe. W takim przypadku, pacjent powinien natychmiast zmierzyć stężenie cukru we krwi i skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, nawet tych, które nie zostały wymienione powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich dolegliwościach, które mogą wystąpić podczas stosowania Ozempic, aby można było odpowiednio monitorować i dostosować leczenie.

Warto pamiętać, że nie każdy pacjent doświadcza tych działań niepożądanych, a niektóre z nich mogą ustąpić samoistnie, gdy organizm przyzwyczai się do leku. Lekarz lub farmaceuta może doradzić, jak radzić sobie z niektórymi z tych objawów lub zalecić zmniejszenie dawki leku, jeśli objawy są szczególnie nasilone lub utrzymują się.

Stosowanie każdego leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, ale ważne jest, aby rozważyć korzyści wynikające z leczenia w stosunku do potencjalnych ryzyk. Ozempic jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 i może przyczynić się do lepszego kontrolowania poziomu cukru we krwi, zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z cukrzycą oraz poprawy jakości życia pacjenta.

Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa stosowania Ozempic lub skutków ubocznych, warto skonsultować się z lekarzem, który może dostosować leczenie lub zalecić inne, bardziej odpowiednie opcje terapeutyczne.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ozempic

Pytania naszych Pacjentów

Ile kosztuje miesięczna kuracja Ozempic?

Pełna cena jednego opakowania wynosi średnio 350 złotych, ale lek może być częściowo refundowany.

Czy Ozempic odchudza?

Tak, Ozempic (semaglutyd) może pomóc w utracie wagi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Lek działa stymulująco na trzustkę, zwiększając wydzielanie insuliny w odpowiedzi na spożywany posiłek oraz wpływając na zmniejszenie łaknienia i zwiększenie uczucia sytości. To może prowadzić do zmniejszenia spożycia pokarmów i zmniejszenia masy ciała.

Ile można schudnąć w miesiąc na Ozempic?

Efekty odchudzające przy stosowaniu Ozempicu są uzależnione od indywidualnych czynników, takich jak styl życia, dieta i aktywność fizyczna, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jednakże, wyniki badań klinicznych sugerują, że Ozempic może pomóc w utracie wagi u pacjentów z cukrzycą typu 2, a niektóre badania wykazały spadek masy ciała od 3 do 6 kg w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania leku.

Czy po odstawieniu Ozempic się tyje?

Po odstawieniu Ozempicu nie ma bezpośredniego działania, które powodowałoby tycie. Jednakże, niektórzy pacjenci mogą zauważyć wzrost masy ciała po odstawieniu leku z powodu zmniejszonej skłonności do utraty wagi, co może wynikać z powrotu do wcześniejszych nawyków żywieniowych lub innych czynników.

Czy Ozempic uszkadza trzustkę?

Nie, Ozempic (semaglutyd) nie powoduje uszkodzenia trzustki, a raczej działa na niej stymulująco, zwiększając wydzielanie insuliny w odpowiedzi na spożywany posiłek.

Komu przysługuje refundacja na Ozempic?

Refundacja w wysokości 30% przysługuje osobom z cukrzycą typu 2, u których występuje otyłość o BMI powyżej 30 oraz bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe, w wieku powyżej 60 lat. Wskazaniem refundacyjnym leku Ozempic jest obecność cukrzycy typu 2 u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi przez co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 %, otyłością zdefiniowaną jako BMI ≥35 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, które może objawiać się chorobą sercowo-naczyniową, uszkodzeniem innych narządów lub obecnością 2 lub więcej czynników ryzyka, takich jak wiek, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze lub palenie tytoniu.

Wymioty po Ozempic. Jak mam sobie z nimi radzić?

W przypadku wystąpienia wymiotów po przyjęciu Ozempic, ważne jest, aby nawadniać się i spożywać lekkostrawne posiłki. Zaleca się również skonsultowanie się z lekarzem, który może dostosować dawkowanie lub zalecić inne środki zaradcze.

Ile czasu bierze się Ozempic?

Czas trwania kuracji Ozempicem zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta oraz zaleceń lekarza. Zazwyczaj lek stosuje się w dawce 0,25 mg przez pierwsze 4 tygodnie, a następnie zwiększa się dawkę do 0,5 mg przez kolejne 4 tygodnie. Po tym czasie, w zależności od reakcji organizmu i kontroli glikemii, lekarz może zdecydować o dalszym zwiększeniu dawki do 1 mg na tydzień. Kuracja może trwać dłużej, w zależności od potrzeb pacjenta oraz wskazań medycznych.

Co zamiast Ozempiku?

Nie ma bezpośredniego zamiennika dla Ozempic, ale istnieją inne leki z tej samej grupy, takie jak Victoza i Saxenda, jednakże nie można ich wydać na tę samą receptę, ponieważ zawierają inną substancję czynną.

Jak dostać lek Ozempic?

Ozempic jest lekiem na receptę, więc aby go dostać, należy skonsultować się z lekarzem i uzyskać receptę. Lek można kupić w aptece na podstawie takiej recepty.

Czy Ozempic jest wycofany?

Ozempic nie został wycofany z rynku, jednak obecnie jest trudno dostępny w aptekach na całym świecie, nie tylko w Polsce. Powodem ograniczonej dostępności leku jest zwiększony popyt na Ozempic.

Jaka dieta przy leku Ozempic?

Nie ma specjalnej diety przypisanej do przyjmowania leku Ozempic, ale zaleca się zrównoważoną dietę o niskiej zawartości kalorii, która zawiera dużo warzyw, owoców, białka i węglowodanów złożonych. Należy również unikać jedzenia wysokokalorycznego, tłustych i słodkich potraw oraz ograniczyć spożycie alkoholu.

Czy przy Ozempic można pić alkohol?

Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania Ozempic, ponieważ może to wpłynąć na kontrolę glikemii i zwiększyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Dlatego też, przed spożyciem alkoholu, należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady dotyczącej bezpieczeństwa i zasad spożywania alkoholu podczas przyjmowania Ozempic.

Z czego najpierw się chudnie przy Ozempic?

Ozempic może wpłynąć na zmniejszenie masy ciała poprzez zwiększenie uczucia sytości i zmniejszenie apetytu, co prowadzi do zmniejszenia spożycia pokarmów. Możliwe, że najpierw będzie widoczne zmniejszenie ilości tłuszczu w okolicach brzucha i talii. Jednak to zależy od indywidualnej reakcji organizmu pacjenta na lek.

Jak nie przytyć po Ozempic?

Aby uniknąć przybierania na wadze po Ozempic, należy przestrzegać zdrowego stylu życia, który obejmuje zrównoważoną dietę, regularną aktywność fizyczną i kontrolowanie ilości spożywanego jedzenia. Należy również unikać jedzenia wysokokalorycznego, tłustych i słodkich potraw oraz ograniczyć spożycie alkoholu.

Gdzie wstrzykiwać Ozempic?

Ozempic należy wstrzykiwać podskórnie w brzuch, udo lub ramię, w zależności od preferencji pacjenta i zgodnie z instrukcjami lekarza. Miejsce wstrzyknięcia można zmieniać bez potrzeby dostosowywania dawki.

Czy Ozempic to insulina?

Ozempic nie jest insuliną, lecz lekiem z grupy agonistów receptora GLP-1, który działa na trzustkę i zwiększa wydzielanie insuliny w odpowiedzi na spożyte pokarmy. Ozempic pomaga również zwiększyć uczucie sytości, zmniejszyć spożycie pokarmów i wpłynąć na kontrolę glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Czy Ozempic obniża ciśnienie?

Ozempic może wpłynąć na obniżenie ciśnienia krwi u niektórych pacjentów, jednak nie jest to głównym efektem działania leku i zależy to od indywidualnej reakcji organizmu. Dlatego też, nie jest to lek stosowany w celu leczenia nadciśnienia tętniczego.

Jaki lekarz wypisze Ozempic?

Lek Ozempic jest lekiem przepisywanym przez lekarza endokrynologa lub diabetologa. Przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który będzie miał dostęp do informacji o pacjencie i będzie mógł dostosować dawkowanie leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Ozempic spała tłuszcz?

Ozempic może pomóc w redukcji masy ciała, ponieważ zmniejsza apetyt i zwiększa uczucie sytości, co prowadzi do zmniejszenia spożycia pokarmów i zmniejszenia masy ciała. Jednakże, nie działa on bezpośrednio na spalanie tłuszczu.

Czy można odstawić Ozempic?

Odstawienie leku Ozempic powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, a nie nagłym samodzielnym zakończeniem kuracji. Zwykle lekarz stopniowo zmniejsza dawkę leku, aby uniknąć wystąpienia niepożądanych skutków odstawienia, a także w celu zminimalizowania ryzyka powrotu objawów choroby.

Czy Ozempic jest na receptę?

Tak, Ozempic jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę.

Czy Ozempic uszkadza wzrok?

Podczas badań klinicznych nie zaobserwowano negatywnego wpływu semaglutydu (substancji czynnej w leku Ozempic) na wzrok. Jednakże, każdy pacjent powinien być regularnie kontrolowany przez okulistę, ponieważ cukrzyca może prowadzić do uszkodzenia siatkówki i innych powikłań ocznych.

Czy Ozempic trzeba trzymać w lodówce?

Po pierwszym użyciu, Ozempic może być przechowywany poza lodówką przez okres do 6 tygodni, w temperaturze nie przekraczającej 30 stopni Celsjusza.

Czy Ozempic obniża cukier?

Tak, Ozempic (semaglutyd) jest lekiem z grupy incretin mimetyków, który pomaga obniżyć poziom cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2, poprzez zwiększenie wydzielania insuliny i hamowanie uwalniania glukagonu.

Ile się chudnie po Ozempicu?

Efekty odchudzające przy stosowaniu Ozempicu są uzależnione od indywidualnych czynników, takich jak styl życia, dieta i aktywność fizyczna, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jednakże, wyniki badań klinicznych sugerują, że Ozempic może pomóc w utracie wagi u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Ile dawek jest w Ozempic 1 mg?

W jednym opakowaniu Ozempic 1 mg znajduje się jeden wstrzykiwacz, który zawiera 1,5 ml roztworu. Każda dawka Ozempic 1 mg to 0,25 ml roztworu, a więc jeden wstrzykiwacz umożliwia wykonanie 6 pełnych dawek 1 mg każda. Ozempic 1 mg zazwyczaj jest podawany raz w tygodniu, co oznacza, że jedno opakowanie leku powinno wystarczyć na około 6 tygodni leczenia.

Ile trwa kuracja Ozempic?

Długość kuracji Ozempic zależy od indywidualnego przypadku i decyzji lekarza prowadzącego. Jednak zazwyczaj lek jest stosowany przez dłuższy czas, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Co jeść przy Ozempic?

Podczas stosowania Ozempic nie ma specjalnej diety, jednak zaleca się zdrowe i zrównoważone odżywianie z ograniczeniem spożycia węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym, a także spożywanie posiłków w regularnych porach dnia. Przed wprowadzeniem zmian w diecie, należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ozempic? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSemaglutidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentNovo Nordisk A/S

Zamienniki dla leku Ozempic

Rybelsus.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023