Klacid

Klacid to antybiotyk zawierający klarytromycynę. Dostępny na receptę, w formie tabletek, granulatu do zawiesiny doustnej i proszku do infuzji. Działa przeciwbakteryjnie. Stosowanie w ciąży i karmieniu piersią niezalecane.

Działanie Klacid

Klacid, czyli klarytromycyna, to antybiotyk z grupy makrolidów. Działa przeciwbakteryjnie poprzez hamowanie syntezy białek bakterii. Klarytromycyna zakłóca proces łączenia aminokwasów i tworzenia łańcuchów białkowych wewnątrz komórek bakteryjnych, co prowadzi do zahamowania wzrostu bakterii i ostatecznie ich śmierci. Klacid jest skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, takich jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, czy Helicobacter pylori. Stosowany w leczeniu infekcji dróg oddechowych, zatok, skóry, układu pokarmowego oraz innych zakażeń bakteryjnych.

Wskazania do stosowania Klacid

Klacid (klarytromycyna) jest antybiotykiem z grupy makrolidów, stosowanym w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych. Wskazania do stosowania Klacid obejmują, ale nie ograniczają się do:

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

 • Zapalenie oskrzeli: Stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę, takie jak Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, czy Streptococcus pneumoniae.
 • Zapalenie płuc: Klacid jest skuteczny w leczeniu atypowych zapaleń płuc wywołanych przez Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae oraz Legionella pneumophila.

Zakażenia górnych dróg oddechowych:

 • Zapalenie zatok przynosowych: Przeciwko bakteriom, takim jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, czy Moraxella catarrhalis.
 • Zapalenie migdałków podniebiennych (angina): Przy zakażeniach wywołanych przez Streptococcus pyogenes.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • Celulit, czy ropnie: W przypadkach infekcji wywołanych przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes lub inne bakterie wrażliwe na klarytromycynę.

Zakażenia układu pokarmowego:

 • Zakażenie Helicobacter pylori: Klacid jest często stosowany w terapii eradykacyjnej H. pylori w połączeniu z innymi lekami, takimi jak inhibitory pompy protonowej i inne antybiotyki, aby wyeliminować H. pylori z żołądka i zapobiec wrzodom trawiennym.

Inne zakażenia bakteryjne:

 • Klacid może być również stosowany w leczeniu innych zakażeń, takich jak zapalenie ucha środkowego, nieżyt żołądka i jelit, czy zakażenia układu moczowo-płciowego, gdy są spowodowane przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę.

Lekarz może przepisać Klacid w oparciu o rodzaj i nasilenie infekcji oraz wrażliwość patogenu. Warto zaznaczyć, że antybiotyki są skuteczne tylko przeciwko bakteriom, a nie wirusom, dlatego stosowanie ich w przypadku infekcji wirusowej jest nieskuteczne i może prowadzić do rozwoju oporności bakterii na antybiotyki.

Przeciwwskazania i środki ostrożności Klacid

Przed rozpoczęciem stosowania Klacid (klarytromycyna) ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich przeciwwskazaniach i stosowanych lekach. Poniżej przedstawiamy przeciwwskazania oraz środki ostrożności związane ze stosowaniem Klacid:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość: Klacid jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na klarytromycynę, inne makrolidy (np. erytromycyna, azytromycyna) lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby w połączeniu z niewydolnością nerek nie powinni stosować Klacid.
 • Współistniejące stosowanie niektórych leków: Klacid jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących astemizol, cisapryd, pimozid, terfenadynę, ergotaminę, dihydroergotaminę, lovastatynę, simwastatynę lub inhibitorów HMG-CoA reduktazy metabolizowanych przez CYP3A4, ponieważ może prowadzić do niebezpiecznych interakcji lekowych.

Środki ostrożności:

 1. Niewydolność wątroby: Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być monitorowani podczas leczenia Klacid, a dawka może być dostosowana przez lekarza w zależności od sytuacji.
 2. Niewydolność nerek: Pacjenci z niewydolnością nerek mogą wymagać dostosowania dawki Klacid, aby uniknąć zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 3. Pseudomembranowe zapalenie jelit: Antybiotyki, w tym Klacid, mogą prowadzić do rzadkiego, ale poważnego stanu zwanego pseudomembranowym zapaleniem jelit wywołanym przez bakterię Clostridioides difficile. W przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki podczas leczenia Klacid należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 4. Zaburzenia rytmu serca: Klacid może powodować wydłużenie odstępu QT, co zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Należy zachować ostrożność u pacjentów z istniejącymi chorobami serca, zaburzeniami elektrolitów czy przyjmujących inne leki, które mogą wydłużać odstęp QT.
 5. Myasthenia gravis: Klacid może pogorszyć objawy miastenii, choroby mięśniowej prowadzącej do osłabienia mięśni. Lekarz powinien rozważyć ryzyko przed przepisaniem Klacid u pacjentów z miastenią.
 1. Interakcje lekowe: Klacid może oddziaływać z innymi lekami, takimi jak antykoagulanty, przeciwpadaczkowe czy antyretrowirusowe. Przed rozpoczęciem leczenia Klacid należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, aby uniknąć niebezpiecznych interakcji.
 2. Ciąża i karmienie piersią: Klacid może być stosowany w czasie ciąży, tylko jeśli lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Klacid.
 3. Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe stosowanie Klacid może prowadzić do wystąpienia oporności bakterii na lek. Leczenie powinno być monitorowane przez lekarza i kontynuowane tylko w przypadku konieczności.
 4. Pacjenci pediatryczni: Dawka Klacid dla dzieci powinna być dostosowana indywidualnie na podstawie masy ciała i wieku dziecka oraz wskazań do stosowania.
 5. Reakcje alergiczne: W przypadku wystąpienia objawów alergii, takich jak wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, ust, języka czy gardła, trudności w oddychaniu lub gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas stosowania Klacid, należy natychmiast przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Pamiętaj, że informacje zawarte w tej odpowiedzi nie zastępują porady lekarskiej. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku, w tym Klacid.

Dawkowanie Klacid

Dawkowanie Klacid zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju infekcji oraz odpowiedzi na leczenie. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego, który może dostosować dawkę do konkretnej sytuacji.

Dorośli:

 • Zwykłe dawki dla dorosłych wynoszą 250 mg Klacid co 12 godzin. W przypadku cięższych infekcji lekarz może zwiększyć dawkę do 500 mg co 12 godzin.
 • Długość leczenia zależy od rodzaju infekcji. W przypadku zakażeń dolnych dróg oddechowych, zatok przynosowych, zapalenia gardła i migdałków, leczenie trwa zwykle od 7 do 14 dni. W przypadku zakażeń skóry, leczenie może trwać od 7 do 21 dni.

Dzieci:

 • Dawkowanie dla dzieci zależy od masy ciała i wieku oraz wskazań do stosowania. Ogólna zasada to 7,5 mg Klacid na kilogram masy ciała dziecka podzielone na 2 dawki, podawane co 12 godzin.
 • W przypadku cięższych infekcji lub zakażeń dolnych dróg oddechowych, dawka może zostać zwiększona do 15 mg na kilogram masy ciała dziecka, podzielone na 2 dawki, podawane co 12 godzin.
 • Długość leczenia dla dzieci również zależy od rodzaju infekcji i może wynosić od 5 do 14 dni.

Sposób podawania:

 • Klacid można przyjmować niezależnie od posiłków, ale przyjmowanie leku w trakcie posiłku może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nudności i innych działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.
 • Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Nie należy kruszyć ani żuć tabletek.
 • W przypadku zawiesiny, należy ją przed użyciem energicznie wstrząsnąć, aby uzyskać jednolitą mieszaninę. Zawiesinę można podawać za pomocą dołączonej miarki, która pozwala na dokładne odmierzenie dawki.
 • Ważne jest regularne stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia wcześniej, nawet jeśli objawy ustąpią, gdyż może to prowadzić do nawrotu infekcji lub rozwoju oporności bakterii na lek.

Przedawkowanie:

W przypadku przedawkowania Klacid, mogą wystąpić objawy takie jak ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka czy zaburzenia słuchu. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Leczenie przedawkowania zwykle polega na monitorowaniu stanu pacjenta oraz leczeniu objawów, które mogą wystąpić. W niektórych przypadkach może być konieczne podanie płynów dożylnie, aby utrzymać odpowiednią równowagę elektrolitów i nawodnienie organizmu.

Przerwanie leczenia:

 • Należy pamiętać, że przerwanie leczenia przed zakończeniem pełnego cyklu terapii może prowadzić do nawrotu infekcji lub rozwoju oporności na lek. Dlatego zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed zakończeniem leczenia Klacid.
 • Jeśli pacjent nie może kontynuować leczenia z powodu działań niepożądanych, lekarz może zdecydować o zmianie antybiotyku na inny lub modyfikacji dawki.

Pominięcie dawki:

 • W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć jak najszybciej, o ile nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Jeżeli czas na kolejną dawkę jest bliski, należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z regularnym harmonogramem.
 • Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Warto pamiętać, że powyższe informacje mają charakter ogólny i nie zastępują indywidualnych zaleceń lekarza. Zawsze należy przestrzegać wskazań lekarskich i stosować się do instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Z czym nie łączyć leku Klacid

Lek Klacid a alkaloidy sporyszu – Klacid nie powinien być łączony z alkaloidami sporyszu, takimi jak ergotamina lub dihydroergotamina, które są stosowane głównie w leczeniu migren. Połączenie tych leków może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, takich jak zwiększone ryzyko ergotyzmu, charakteryzującego się silnym bólem, mrowieniem i zaburzeniami przepływu krwi.

Lek Klacid a leki antyalergiczne – Stosowanie Klacidu z antyalergicznymi lekami takimi jak astemizol lub terfenadyna może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Te połączenia leków są przeciwwskazane ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia.

Lek Klacid a leki na zaburzenia przewodu pokarmowego – Klacid nie powinien być łączony z cyzaprydem lub domperydonem, które są stosowane w leczeniu zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Połączenie tych leków może zwiększyć ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.

Lek Klacid a pimozyd – Pimozyd, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, nie powinien być łączony z Klacidem. Współstosowanie tych leków może prowadzić do zwiększenia stężenia pimozydu we krwi, co zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.

Lek Klacid a leki na choroby serca i krążenia – Klacid nie powinien być stosowany wspólnie z tikagrelorem, ranalazyną, kolchicyną, czy niektórymi statynami (lowastatyną, symwastatyną), ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji i zwiększenia ryzyka poważnych działań ubocznych.

Lek Klacid a midazolam doustny – Klacid może znacząco zwiększyć stężenie midazolamu podawanego doustnie, co może prowadzić do nadmiernej sedacji lub innych niepożądanych reakcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Klacid

Skutki uboczne leku Klacid

Stosowanie Klacidu, podobnie jak innych antybiotyków, może powodować wystąpienie pewnych działań niepożądanych. Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych skutków ubocznych wraz z szacunkowym prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha – skutki uboczne związane z układem pokarmowym.
 • Zaburzenia smaku, utrata apetytu.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Ból głowy, zawroty głowy – skutki uboczne związane z układem nerwowym.
 • Zmiany skórne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka – skutki uboczne związane ze skórą.
 • Zaburzenia snu, bezsenność.
 • Podwyższone enzymy wątrobowe, co może być wykryte w badaniach krwi.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • Zaburzenia psychiczne, takie jak halucynacje, dezorientacja, lęk, depresja.
 • Drżenia, drgawki – skutki uboczne związane z układem nerwowym.
 • Zaburzenia słuchu, szum w uszach.
 • Zapalenie trzustki, żółtaczka, niewydolność wątroby – skutki uboczne związane z układem pokarmowym i wątrobą.
 • Niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie liczby białych krwinek – skutki uboczne związane z układem krwionośnym.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy (angioedema) oraz zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna martwica naskórka – poważne zmiany skórne wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Niewydolność nerek, zapalenie nerek – skutki uboczne związane z układem moczowym.
 • Zaburzenia rytmu serca – skutki uboczne związane z układem sercowo-naczyniowym.
 • Miopatia, osłabienie mięśni – skutki uboczne związane z układem mięśniowym.

Należy zwrócić uwagę, że powyższa lista nie obejmuje wszystkich możliwych działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów podczas stosowania Klacidu, należy skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Klacid

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest antybiotyk Klacid?

Antybiotyk Klacid jest stosowany w leczeniu wielu infekcji bakteryjnych.

Czy Klacid to mocny antybiotyk?

Tak, Klacid jest uważany za mocny antybiotyk z szerokim spektrum działania. Jest stosowany w leczeniu wielu rodzajów infekcji, w tym chorób bakteryjnych dróg oddechowych, skóry, zatok, ucha, gardła, a także chorób przenoszonych drogą płciową.

Po jakim czasie poprawa po Klacid?

Czas, po którym można oczekiwać poprawy po przyjęciu antybiotyku Klacid (klarytromycyny), zależy od rodzaju infekcji i indywidualnego przypadku pacjenta. U większości pacjentów poprawa występuje w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia, ale pełne wyleczenie może zająć kilka tygodni.

Jak brać Klacid?

Antybiotyk Klacid należy przyjmować doustnie, zazwyczaj dawkę 500 mg dwukrotnie dziennie przez 7-14 dni, w zależności od rodzaju i ciężkości infekcji. Najlepiej zażywać go w trakcie lub po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Jaki probiotyk przy Klacid?

Podczas stosowania antybiotyków, probiotyki mogą pomóc w zachowaniu równowagi flory bakteryjnej i zmniejszyć ryzyko niepożądanych skutków ubocznych. Należy rozważyć stosowanie szczepów probiotycznych, takich jak Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus casei. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się rozpoczęcie przyjmowania probiotyków kilka dni przed rozpoczęciem leczenia antybiotykowego i kontynuowanie ich stosowania przez co najmniej tydzień po zakończeniu leczenia.

Czy Klacid jest na anginę?

Tak, Klacid (klarytromycyna) jest stosowany w leczeniu anginy, choć nie jest to jedyny antybiotyk, który może być przepisany w przypadku tej choroby.

Ile się bierze antybiotyk Klacid?

Dawkowanie antybiotyku Klacid zależy od wieku, masy ciała i rodzaju infekcji. Zazwyczaj dorośli przyjmują 500 mg dwukrotnie dziennie, podczas gdy dzieci otrzymują mniejszą dawkę w zależności od masy ciała.

Czy Klacid jest bakteriobójczy?

Tak, antybiotyk Klacid jest bakteriobójczy, co oznacza, że zabija bakterie, zamiast tylko hamować ich wzrost.

Na jakie bakterie działa Klacid?

Klacid (klarytromycyna) działa na wiele rodzajów bakterii, w tym na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, a także na niektóre atypowe bakterie, takie jak Mycoplasma, Legionella i Chlamydia.

Czy Klacid jest na zatoki?

Tak, antybiotyk Klacid jest stosowany w leczeniu różnych infekcji, w tym niektórych infekcji zatok, takich jak zapalenie zatok. Jednak nie jest to pierwszy wybór leku w przypadku zatok, a jego zastosowanie zależy od indywidualnego przypadku pacjenta.

Czy Klacid jest na zapalenie ucha?

Tak, Klacid jest antybiotykiem z grupy makrolidów, który może być stosowany w leczeniu zapalenia ucha, zwłaszcza jeśli jest spowodowane przez bakterie wrażliwe na ten lek.

Czy Klacid jest na receptę?

Tak, Klacid jest antybiotykiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Klacid? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClarithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMylan Healthcare Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Klacid

Klabax , Klabax EC, Klacid Uno.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023