Klabax

Klabax to antybiotyk zawierający klarytromycynę, stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, skóry i tkanki podskórnej. Dostępny na receptę w postaci tabletek (250 mg, 500 mg) i granulatu do zawiesiny (125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml). Stosowanie w ciąży niezalecane, przenika do mleka kobiecego.

Działanie Klabax

Klabax działa przeciwbakteryjnie dzięki zawartości klarytromycyny, antybiotyku z grupy makrolidów. Lek hamuje syntezę białek bakterii, co prowadzi do zahamowania ich wzrostu i rozmnażania. Skuteczny wobec wielu bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz beztlenowych, stosowany m.in. w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, skóry i tkanki podskórnej.

Wskazania do stosowania Klabax

Klabax jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Wskazania do stosowania Klabax obejmują:

 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: leczenie zapalenia płuc oraz przewlekłego lub ostrego zapalenia oskrzeli.
 • Zakażenia górnych dróg oddechowych: leczenie zapalenia zatok oraz zapalenia gardła.
 • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej: leczenie łagodnych i umiarkowanych zakażeń, takich jak zapalenie mieszków włosowych, róża czy zapalenie tkanki łącznej.
 • Ostre zapalenie ucha środkowego (granulat): stosowany u dzieci w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego.
 • Początkowe, pozaszpitalne zakażenia układu oddechowego (tabletki): stosowany u osób dorosłych.
 • Zakażenia H. pylori: stosowany w terapii skojarzonej z innymi lekami (np. lanzoprazolem lub omeprazolem) u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy.

Dawkowanie i sposób podania leku zależy od postaci preparatu, wieku oraz masy ciała pacjenta. Schemat leczenia ustala lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę rodzaj zakażenia i stan zdrowia pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania Klabax

Przeciwwskazania do stosowania Klabax obejmują:

 • Nadwrażliwość na klarytromycynę, inne makrolidy lub jakikolwiek składnik leku: Pacjenci z uczuleniem na te substancje mogą doświadczyć reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, obrzęk czy trudności w oddychaniu.
 • Jednoczesne stosowanie z terfenadyną, astemizolem, cisapridem, pimozidem i ergotaminą/dihydroergotaminą: Klarytromycyna może powodować interakcje z tymi lekami, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 • Ciężka niewydolność wątroby z jednoczesną niewydolnością nerek: U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek ryzyko działań niepożądanych może być zwiększone.
 • Stosowanie inhibitorów HMG-CoA reduktazy, takich jak lovastatyna i simwastatyna: Jednoczesne stosowanie tych leków z klarytromycyną może zwiększać ryzyko wystąpienia rabdomiolizy.

Środki ostrożności:

 • Niewydolność wątrobowa: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. W razie pogorszenia się stanu wątroby, należy rozważyć przerwanie leczenia.
 • Niewydolność nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne dostosowanie dawki leku.
 • Zespół QT: Klarytromycyna może wydłużać odstęp QT na elektrokardiogramie. U pacjentów z predyspozycjami do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub przyjmujących inne leki wydłużające QT, należy zachować ostrożność.
 • Myasthenia gravis: Klarytromycyna może wywołać pogorszenie objawów u pacjentów z miastenią.
 • Stosowanie u dzieci: Klabax nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

Przed rozpoczęciem leczenia Klabax, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz o wszelkich istniejących alergiach, aby uniknąć potencjalnych interakcji lekowych i działań niepożądanych.

Jak stosować Klabax?

Dawkowanie i sposób stosowania Klabax (klarytromycyna) zależy od stanu pacjenta, wieku, masy ciała, rodzaju zakażenia i wrażliwości bakterii. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza i informacji zawartych w ulotce dla pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania Klabax:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 1. Zwykła dawka wynosi 250 mg do 500 mg dwa razy dziennie (co 12 godzin) przez 5 do 14 dni, w zależności od rodzaju zakażenia. W przypadku zakażeń poważniejszych, lekarz może zwiększyć dawkę do 1000 mg dwa razy dziennie.
 2. Leczenie zakażeń Helicobacter pylori zwykle obejmuje dawkę 500 mg dwa razy dziennie w połączeniu z innymi lekami przez 10-14 dni.

Dzieci od 6 miesiąca do 12 lat:

 1. Dawkowanie dla dzieci ustala się na podstawie masy ciała. Zwykła dawka wynosi 7,5 mg/kg masy ciała dwa razy dziennie (co 12 godzin) przez 5 do 10 dni, w zależności od rodzaju zakażenia. Maksymalna dawka dla dzieci nie powinna przekraczać 500 mg dwa razy dziennie.
 2. Leczenie zakażeń Helicobacter pylori również opiera się na masie ciała i zwykle obejmuje dawkę 7,5 mg/kg masy ciała dwa razy dziennie w połączeniu z innymi lekami przez 10-14 dni.

Sposób stosowania:

 1. Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.
 2. Klabax można przyjmować niezależnie od posiłków, ale przyjmowanie go w trakcie lub tuż po jedzeniu może zmniejszyć występowanie działań niepożądanych związanych z układem pokarmowym.
 3. Stosowanie leku powinno odbywać się o stałych porach dnia, co ułatwia utrzymanie stałego stężenia leku we krwi.
 4. Ważne jest, aby ukończyć pełny przebieg leczenia, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej, aby zapobiec nawrotom zakażenia i rozwojowi oporności bakterii na lek.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania i stosowania Klabax.

Z czym nie łączyć leku Klabax

Alkaloidy sporyszu po Klabax – Klabax nie powinien być stosowany z alkaloidami sporyszu, takimi jak ergotamina lub dihydroergotamina. Te leki są często używane w leczeniu migren. Ich jednoczesne stosowanie z Klabaxem może prowadzić do poważnych skutków ubocznych, w tym do zespołu serotoniny.

Astemizol, Terfenadyna po Klabax – Klabax jest przeciwwskazany w połączeniu z lekami antyalergicznymi, takimi jak astemizol i terfenadyna. Ich wspólne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca.

Cyzapryd, Domperydon po Klabax – Klabax nie powinien być stosowany z lekami na zaburzenia przewodu pokarmowego, takimi jak cyzapryd lub domperydon. Może to spowodować nasilone i niebezpieczne interakcje.

Pimozyd po Klabax – Klabax i pimozyd, lek stosowany w zaburzeniach psychicznych, nie powinny być używane razem. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych.

Tikagrelor, Ranolazyna po Klabax – Leki te, stosowane w chorobach serca i krążenia, nie powinny być łączone z Klabaxem, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji.

Kolchicyna po Klabax – Klabax i kolchicyna, stosowana w leczeniu dny moczanowej, mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Statyny po Klabax – Klabax jest przeciwwskazany do stosowania z niektórymi statynami, takimi jak lowastatyna i symwastatyna, ze względu na ryzyko rabdomiolizy, czyli uszkodzenia mięśni.

Midazolam Doustny po Klabax – Klabax może znacząco zwiększyć stężenie midazolamu podawanego doustnie w organizmie, co zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Klabax

Skutki uboczne leku Klabax

Klabax (klarytromycyna) może powodować różne skutki uboczne, choć nie każdy pacjent będzie je odczuwał. Skutki uboczne można podzielić na często występujące, mniej częste i rzadkie. Poniżej znajduje się lista skutków ubocznych wraz z ich prawdopodobieństwem wystąpienia:

Często występujące (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

Bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka – objawy te związane są z układem pokarmowym i mogą wystąpić w trakcie leczenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych, lek można przyjmować podczas posiłków.

Mniej częste (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

Ból głowy, zawroty głowy – mogą wystąpić u niektórych pacjentów, ale zwykle ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki.

Zaburzenia smaku – niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zmian w odbieraniu smaku podczas przyjmowania Klabax.

Wysypka, pokrzywka, świąd – reakcje skórne są mniej częste, ale mogą wystąpić. W przypadku nasilonych reakcji skórnych należy skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

Zaburzenia czynności wątroby – Klabax może wpłynąć na czynność wątroby, co może objawiać się żółtaczką, zwiększonym stężeniem enzymów wątrobowych. Lekarz może monitorować czynność wątroby podczas leczenia.

Zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja, halucynacje, lęki, bezsenność – te objawy są rzadkie, ale mogą wystąpić u niektórych pacjentów. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zapalenie trzustki – bardzo rzadki, ale poważny skutek uboczny. W przypadku wystąpienia silnych bólów brzucha, które promieniują do pleców, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób) i nieznane:

Zaburzenia rytmu serca – bardzo rzadko Klabax może wpłynąć na rytm serca. W przypadku wystąpienia nieregularnego bicia serca lub omdleń należy natychmiast skontaktować się z  lekarzem.

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja – choć są bardzo rzadkie, mogą stanowić zagrożenie życia. Objawy anafilaksji obejmują trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, języka lub gardła, wysypkę, pokrzywkę i zawroty głowy. W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka – bardzo rzadkie, ale poważne reakcje skórne, które wymagają natychmiastowego leczenia. Objawy obejmują wysypkę, pęcherze na skórze, błonach śluzowych, pieczenie oczu, gorączkę i ból stawów.

Zaburzenia nerek – Klabax może wpłynąć na funkcjonowanie nerek u bardzo małej liczby pacjentów. Objawy to zmniejszenie ilości moczu, obrzęki i zmęczenie. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów podczas przyjmowania Klabax, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lista skutków ubocznych nie musi być kompletna, a ryzyko wystąpienia skutków ubocznych może się różnić w zależności od indywidualnych czynników pacjenta.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Klabax

Pytania naszych Pacjentów

Czy Klabax na zapalenie ucha?

Tak, Klabax może być stosowany w leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci i dorosłych, jednak decyzję o jego podaniu powinien podjąć lekarz po dokładnym zbadaniu pacjenta.

Co ile godzin Klabax?

Dawkowanie Klabaxu zależy od wieku pacjenta, wagi ciała oraz rodzaju i nasilenia infekcji. Zazwyczaj lek jest przyjmowany 2 razy na dobę, ale dokładne dawkowanie powinno zostać ustalone przez lekarza.

Czym się różni Klabax od Klabaxu EC?

Klabax zawiesina i Klabax EC zawiesina to dwa podobne produkty lecznicze, które zawierają tę samą substancję czynną - klarytromycynę - oraz mają te same wskazania terapeutyczne. Można je stosować zamiennie, ale różnią się nieco pod względem zawartości sacharozy i aspartamu.

Na jakie bakterie działa Klabax?

Klabax działa na wiele bakterii, w tym na niektóre szczepy Gram-dodatnie, Gram-ujemne oraz beztlenowe. Bakterie, na które działa Klabax, zależą od rodzaju zakażenia i są określane przez lekarza na podstawie diagnostyki laboratoryjnej.

Po jakim czasie zaczyna działać Klabax?

Klacid i Klabax to dwa różne leki, chociaż zawierają podobną substancję czynną - klarytromycynę, która należy do grupy antybiotyków makrolidowych. Oba leki są stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, ale różnią się między sobą nieco składem, dawkowaniem oraz producentem. W każdym przypadku przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Czy Klacid i Klabax to to samo?

Tak, Klacid i Klabax to dwie różne nazwy handlowe tego samego leku, którym jest klarytromycyna.

Czy Klabax jest na zapalenie oskrzeli?

Tak, Klabax jest stosowany w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia oskrzeli, jeśli choroba została wywołana przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę - substancję czynną w Klabaxie. Jednak ostateczną decyzję dotyczącą terapii antybiotykiem podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak przyczyna choroby, wiek pacjenta i jego stan zdrowia.

Czy Klabax podnosi ciśnienie?

Podniesienie ciśnienia krwi nie jest jednym z częstych skutków ubocznych stosowania Klabaxu. Jednak w niektórych przypadkach pacjenci zgłaszali wzrost ciśnienia krwi w trakcie terapii, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem w przypadku obserwacji niepokojących objawów.

Ile dni brać Klabax?

Czas trwania terapii Klabaxem zależy od przyczyny choroby i stopnia jej zaawansowania. W przypadku większości infekcji zaleca się stosowanie leku przez około 7-14 dni, jednak ostateczną decyzję dotyczącą czasu trwania leczenia podejmuje lekarz prowadzący.

Kiedy brać Klabax?

Schemat leczenia i dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący na podstawie przyczyny podania oraz wieku i masy ciała pacjenta. Klabax jest zazwyczaj przyjmowany doustnie, niezależnie od posiłków.

Czy Klabax jest dobry na zatoki?

Tak, Klabax może być stosowany w leczeniu zatok, jeśli są one spowodowane przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę. Jednak decyzja o zastosowaniu tego leku w konkretnym przypadku powinna zapaść po konsultacji z lekarzem, który oceni przyczynę choroby i dobierze odpowiednią terapię.

Czy Klabax jest bezpieczny?

Jak każdy lek, Klabax może powodować skutki uboczne. W zależności od indywidualnej reakcji organizmu, mogą one wystąpić lub nie. Przed zastosowaniem leku, należy skonsultować się z lekarzem, który oceni potencjalne ryzyko i korzyści stosowania Klabaxu oraz dobierze odpowiednią dawkę.

Czy Klabax to penicylina?

Nie, Klabax to nie penicylina. Klabax zawiera klarytromycynę jako substancję czynną, należącą do grupy antybiotyków makrolidowych.

Co to jest za lek Klabax?

Klabax to antybiotyk makrolidowy, który zawiera klarytromycynę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, skóry i tkanki podskórnej oraz zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na klarytromycynę.

Czy Klabax uczula?

Tak, podobnie jak każdy lek, Klabax może powodować reakcje uczuleniowe u niektórych osób. W przypadku wystąpienia objawów takich jak wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, ust lub gardła, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Czy tabletki Klabax można dzielić?

Tabletek Klabax nie należy dzielić bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ może to wpłynąć na ich skuteczność i bezpieczeństwo. Lekarz lub farmaceuta powinien określić właściwą dawkę i sposób stosowania Klabaxu w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Klabax jest na receptę?

Tak, Klabax jest lekiem na receptę, co oznacza, że ​​można go kupić tylko po uzyskaniu recepty od lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Klabax ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClarithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentRanbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Klabax

Klabax EC, Klacid, Klacid Uno.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023