Klacid Uno

Lek Klacid Uno to antybiotyk makrolidowy z klarytromycyną hamujący rozwój bakterii. W formie tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, stosowany w zakażeniach dróg oddechowych, ucha czy skóry u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Działanie Klacid Uno

Klacid Uno działa na bazie klarytromycyny, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Jej głównym zadaniem jest hamowanie rozwoju bakterii odpowiedzialnych za różnego rodzaju zakażenia. Klarytromycyna działa poprzez zakłócanie procesu syntezy białka w komórkach bakterii, co prowadzi do zatrzymania ich wzrostu i rozmnażania. W efekcie bakterie giną lub ich wzrost jest hamowany na tyle, że układ odpornościowy organizmu może skutecznie je zwalczyć. Klacid Uno jest skuteczny przeciwko wielu rodzajom bakterii, które powodują zakażenia, takie jak zakażenia dróg oddechowych, zakażenia skóry oraz zakażenia ucha środkowego.

Wskazania do stosowania Klacid Uno

Klacid Uno jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

Zakażenia górnych dróg oddechowych:

 • Zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce: Choroba bakteryjna charakteryzująca się zaczerwienieniem i bólem gardła, często towarzyszy jej gorączka. Klarytromycyna skutecznie zwalcza paciorkowce, które są główną przyczyną tego typu zakażenia.
 • Zapalenie zatok: Stan zapalny błony śluzowej zatok przynosowych, który może być spowodowany przez bakterie. Objawy to ból głowy, zatkanie nosa, ból twarzy oraz wydzielina z nosa.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

 • Zapalenie oskrzeli: Stan zapalny oskrzeli, który powoduje kaszel, duszności i wydzielanie śluzu. Może być spowodowane przez bakterie, w tym te wrażliwe na klarytromycynę.
 • Zapalenie płuc: Zakażenie płuc powodujące gorączkę, kaszel, duszności i ból w klatce piersiowej. Klarytromycyna jest często stosowana w leczeniu bakteryjnego zapalenia płuc.

Ostre zapalenie ucha środkowego: Zakażenie bakteryjne ucha środkowego, które powoduje ból ucha, gorączkę i uczucie zatkania. Klarytromycyna może być stosowana w leczeniu tej choroby, zwłaszcza jeśli jest spowodowana bakteriami wrażliwymi na ten antybiotyk.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • Liszajec zakaźny: Choroba skóry spowodowana przez bakterie, prowadząca do powstawania czerwonych, swędzących plam.
 • Zapalenie mieszków włosowych: Stan zapalny mieszków włosowych spowodowany infekcją bakteryjną, prowadzący do powstawania bolesnych guzków lub krost.
 • Zapalenie tkanki łącznej: Stan zapalny tkanki łącznej, często spowodowany infekcją bakteryjną.
 • Róża: Ostre zakażenie skóry i tkanek podskórnych spowodowane przez bakterie, prowadzące do powstawania czerwonych, bolesnych plam na skórze.
 • Ropnie: Nagromadzenie ropy wewnątrz tkanek spowodowane zakażeniem bakteryjnym.

Klacid Uno jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę, stąd jego szerokie zastosowanie w leczeniu różnorodnych infekcji.

Przeciwwskazania do stosowania Klacid Uno

 • Uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe: Dotyczy osób uczulonych na klarytromycynę, azytromycynę, erytromycynę lub inne składniki leku Klacid Uno.
 • Ciężka niewydolność nerek: Osoby z klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min powinny unikać przyjmowania Klacid Uno ze względu na brak możliwości zmniejszenia dawki leku.
 • Stosowanie alkaloidów sporyszu: Chodzi o leki takie jak ergotamina lub dihydroergotamina, często stosowane w migrenie, oraz midazolam doustny, używany w leczeniu stanów lękowych i bezsenności.
 • Stosowanie leków powodujących zaburzenia rytmu serca: Dotyczy pacjentów przyjmujących leki, które mogą prowadzić do poważnych arytmii.
 • Leki stosowane w alergii i zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego: Zakaz dotyczy jednoczesnego stosowania astemizolu, terfenadyny, cyzaprydu, domperydonu, pimozydu z Klacid Uno.
 • Stosowanie tikagreloru lub ranolazyny: Leki te są stosowane odpowiednio jako antykoagulanty i leki nasercowe.
 • Niskie stężenie potasu lub magnezu we krwi: Osoby z hipokaliemią lub hipomagnezemią powinny unikać Klacid Uno.
 • Stosowanie statyn: Osoby przyjmujące leki takie jak lowastatyna czy symwastatyna, które obniżają cholesterol, nie powinny jednocześnie przyjmować Klacid Uno.
 • Ciężka niewydolność wątroby z niewydolnością nerek: Osoby z tym schorzeniem nie powinny stosować Klacid Uno.
 • Zaburzenia rytmu serca i zespół wydłużonego odstępu QT: Osoby z historią rodzinną lub osobistą takich zaburzeń powinny unikać tego leku.
 • Stosowanie kolchicyny: Lek stosowany w leczeniu dny moczanowej.
 • Przyjmowanie leku zawierającego lomitapid: Osoby te nie powinny jednocześnie przyjmować Klacid Uno.

Jak stosować Klacid Uno?

Stosowanie leku Klacid Uno powinno odbywać się zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Ogólne zalecenia:

 • Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie niejasności warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Jest to lek przeznaczony do podawania doustnego.
 • Tabletkę przyjmuje się w całości, popijając wodą. Nie powinno się jej rozgryzać, dzielić ani ssać.

Dawkowanie dla dorosłych:

 • Standardowa dawka to jedna tabletka 500 mg raz na dobę, przyjmowana podczas posiłku.
 • W przypadku cięższych zakażeń dawkę można zwiększyć do 1 grama dziennie (czyli dwie tabletki po 500 mg).
 • Zwykły czas trwania leczenia to od 5 do 14 dni, jednak w przypadku zapalenia płuc lub zatok kuracja może trwać od 6 do 14 dni.

Dawkowanie dla dzieci powyżej 12 lat:

 • Dzieci w tym wieku przyjmują lek w taki sam sposób jak dorośli.

Dawkowanie dla dzieci do 12 roku życia:

 • Dla dzieci w wieku 12 lat i młodszych zalecane jest stosowanie leku Klacid w formie zawiesiny doustnej.

Dawkowanie dla pacjentów z niewydolnością nerek:

 • Dla osób z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny między 30 a 60 ml/min) dawkę Klacid Uno należy zmniejszyć o połowę, co oznacza maksymalnie jedną tabletę 500 mg dziennie.
 • Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), Klacid Uno jest przeciwwskazany, ponieważ nie można zmniejszyć dawki leku. W takim przypadku zalecane jest stosowanie innej formy leku z klarytromycyną o natychmiastowym uwalnianiu.

Z czym nie łączyć leku Klacid Uno

Alkaloidy sporyszu po Klacid Uno – Alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina czy dihydroergotamina, stosowane w leczeniu migreny, mogą powodować poważne działania niepożądane, jeśli są przyjmowane równocześnie z Klacid Uno. Może to prowadzić do skurczu naczyń krwionośnych, co prowadzi do niedokrwienia tkanek.

Astemizol, terfenadyna po Klacid Uno – Te leki są stosowane w leczeniu alergii. Stosowanie ich równocześnie z Klacid Uno może prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca.

Cyzapryd, domperydon po Klacid Uno – Są to leki stosowane w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego. Ich jednoczesne stosowanie z Klacid Uno może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z układem nerwowym.

Pimozyd po Klacid Uno – Lek stosowany w zaburzeniach psychicznych. Jego wspólne przyjmowanie z Klacid Uno może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.

Tikagrelor, ranalazyna po Klacid Uno – Leki te stosowane są w leczeniu chorób serca i krążenia. Ich jednoczesne stosowanie z Klacid Uno może wpłynąć na skuteczność leczenia i prowadzić do poważnych działań niepożądanych.

Kolchicyna po Klacid Uno – Lek stosowany w dnie moczanowej. Może dojść do nasilenia działań niepożądanych, takich jak nudności, wymioty czy biegunka.

Statyny – lowastatyna, symwastatyna po Klacid Uno – Leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi. Stosowanie ich z Klacid Uno może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych związanych z mięśniami, takich jak ból czy osłabienie.

Midazolam podawany doustnie po Klacid Uno – Lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności. Jego jednoczesne przyjmowanie z Klacid Uno może prowadzić do nasilenia działania uspokajającego.

Ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna po Klacid Uno – Antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy. Mogą wpływać na skuteczność Klacid Uno.

Flukonazol, itrakonazol po Klacid Uno – Leki przeciwgrzybicze. Ich jednoczesne przyjmowanie z Klacid Uno może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna po Klacid Uno – Leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV. Mogą wpłynąć na stężenie Klacid Uno we krwi, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

Digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem po Klacid Uno – Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego. Ich jednoczesne stosowanie z Klacid Uno może wpłynąć na działanie serca.

Alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej po Klacid Uno – Leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności. Mogą nasilać działanie uspokajające w połączeniu z Klacid Uno.

Warfaryna lub inny lek przeciwzakrzepowy, np. dabigatran, rywaroksaban, apiksaban po Klacid Uno – Leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi. Klacid Uno może wpływać na ich działanie, co może prowadzić do krwawień.

Kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny po Klacid Uno – Mogą wystąpić zaburzenia psychiczne lub nasilenie działania leku.

Karbamazepina, walproinian, fenytoina po Klacid Uno – Leki przeciwpadaczkowe. Klacid Uno może wpływać na ich skuteczność.

Metyloprednizolon po Klacid Uno – Lek przeciwzapalny. Może dojść do nasilenia działań niepożądanych.

Omeprazol po Klacid Uno – Lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego. Jego jednoczesne przyjmowanie z Klacid Uno może prowadzić do problemów trawiennych.

Cylostazol po Klacid Uno – Lek stosowany w chromaniu przestankowym. Może dojść do nasilenia działań niepożądanych.

Cyklosporyna, takrolimus, syrolimus po Klacid Uno – Leki stosowane po przeszczepach. Klacid Uno może wpływać na ich działanie i skuteczność.

Syldenafil, tadalafil, wardenafil po Klacid Uno – Leki stosowane w zaburzeniach erekcji. Może dojść do nasilenia działań niepożądanych.

Ibrutynib lub winblastyna po Klacid Uno – Leki stosowane w chemioterapii nowotworów. Możliwe są interakcje, które wpłyną na skuteczność leczenia.

Teofilina po Klacid Uno – Lek stosowany w astmie oskrzelowej. Klacid Uno może wpływać na jego skuteczność.

Tolterodyna po Klacid Uno – Lek stosowany w nietrzymaniu moczu. Może dojść do nasilenia działań niepożądanych.

Fenobarbital po Klacid Uno – Lek przeciwdrgawkowy. Klacid Uno może wpływać na jego działanie.

Dziurawiec zwyczajny po Klacid Uno – Lek ziołowy stosowany w lekkiej depresji. Klacid Uno może wpływać na jego skuteczność.

Sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina po Klacid Uno – Leki stosowane w cukrzycy. Może dojść do zaburzeń poziomu glukozy we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Klacid Uno

Skutki uboczne leku Klacid Uno

Klacid Uno może powodować różne działania niepożądane o różnej częstości występowania. Oto one:

Często zgłaszane działania niepożądane (1-10 na 100 pacjentów):

 • Bezsenność
 • Zaburzenia smaku, ból głowy
 • Biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha
 • Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • Nadmierne pocenie się

Działania niepożądane zgłaszane niezbyt często (1-10 na 1000 pacjentów):

 • Kandydoza, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie pochwy
 • Zmniejszenie liczby krwinek białych
 • Nadwrażliwość, jadłowstręt, zmniejszenie apetytu
 • Niepokój, zawroty głowy, senność, drżenia
 • Zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne
 • Kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG
 • Krwawienie z nosa
 • Choroba refluksowa przełyku, zapalenie żołądka i jelit, ból odbytu, zapalenia jamy ustnej, zapalenie języka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • Ból mięśni, astenia

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • Róża, agranulocytoza, trombocytopenia, trądzik
 • Zaburzenia psychotyczne, omamy, niezwykłe sny, mania
 • Drżenia, drgawki, parestezje
 • Głuchota, zaburzenia rytmu serca, krwotok
 • Ostre zapalenie trzustki, miopatia, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek
 • Zmiana wyników badań diagnostycznych

Pacjenci z obniżoną odpornością mogą doświadczyć dodatkowo:

 • Nudności, wymioty, zmiany w odczuwaniu smaku, zaparcia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej
 • Ból głowy, zaburzenia słuchu
 • Wysypka, duszność, bezsenność
 • Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, takie jak zwiększenie aktywności aminotransferaz czy zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Klacid Uno

Pytania naszych Pacjentów

Czy stosując Klacid Uno można pić alkohol?

Stosując Klacid Uno, zaleca się unikanie spożywania alkoholu.

Jak szybko działa Klacid Uno?

Klacid Uno zaczyna działać w ciągu kilku godzin od przyjęcia, ale pełne efekty leczenia mogą być widoczne dopiero po kilku dniach stosowania.

Na co jest Klacid Uno?

Klacid Uno jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Klacid Uno? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClarithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMylan Healthcare Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Klacid Uno

Klabax , Klabax EC, Klacid.

Ostatnia aktualizacja: 15 października 2023