Klabax EC

Lek Klabax EC, z substancją czynną klarytromycyną (antybiotyk makrolidowy), hamuje rozwój bakterii. Stosowany do leczenia zakażeń dolnych dróg oddechowych (oskrzeli, płuc), gardła, zatok, skóry, tkanek miękkich oraz ucha. Przeznaczony dla dzieci od 6 miesięcy do 12 lat.

Działanie Klabax EC

Klabax EC zawiera klarytromycynę, antybiotyk z grupy makrolidów, który działa poprzez hamowanie rozwój bakterii odpowiedzialnych za zakażenia. Klarytromycyna blokuje proces syntezy białka bakterii, co prowadzi do ich śmierci lub zahamowania wzrostu. Klabax EC jest skuteczny w leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych, zakażeń gardła i zatok, zakażeń skóry i tkanek miękkich, a także zakażeń ucha. Jest to lek przepisywany dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

Wskazania do stosowania Klabax EC

Klabax EC to antybiotyk, którego substancją czynną jest klarytromycyna. Lek jest wskazany do stosowania w przypadku następujących zakażeń:

 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: Klarytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń bakteryjnych dolnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Działa poprzez zahamowanie wzrostu bakterii, które powodują te infekcje.
 • Zakażenia gardła i zatok: Klabax EC jest używany w leczeniu zakażeń bakteryjnych gardła i zatok, hamując wzrost bakterii powodujących te zakażenia.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Lek ten jest skuteczny w zwalczaniu wielu różnych rodzajów bakterii powodujących zakażenia skóry i tkanek miękkich. Może być stosowany do leczenia takich stanów jak cellulitis, impetigo czy ropnie.
 • Zakażenia ucha: Klabax EC jest również wskazany w leczeniu zakażeń ucha, szczególnie ostrego zapalenia ucha środkowego. Zakażenia te są często wywoływane przez bakterie, na które klarytromycyna jest skuteczna.

Pamiętaj, że Klabax EC jest przepisywany dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu trwania kuracji.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Klabax

Przeciwwskazania do stosowania Klabax EC obejmują:

 • Uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub azytromycyna) lub którykolwiek składnik leku.
 • Stosowanie alkaloidów sporyszu w tabletkach lub formie wziewnej.
 • Stosowanie leków, które mogą powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca, takich jak terfenadyna, astemizol, cyzapryd, domperydon, pimozyd.
 • Stosowanie leków z grupy statyn – lowastatyny lub symwastatyny.
 • Stosowanie midazolamu w formie doustnej.
 • Małe stężenie potasu lub magnezu we krwi.
 • Ciężka choroba wątroby ze współistniejącą chorobą nerek.
 • Historia lub występowanie zaburzeń rytmu serca w rodzinie, w tym zespołu wydłużonego odstępu QT.
 • Stosowanie leków takich jak tikagrelor, ranolazyna, kolchicyna lub zawierających lomitapid.

Środki ostrożności:

Konsultacje z lekarzem są niezbędne jeżeli pacjent ma zaburzenia serca, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lub ma zakażenie grzybicze lub przejawia skłonność do zakażeń grzybiczych.

Interakcje z innymi lekami:

Klabax EC może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, takimi jak digoksyna, warfaryna, karbamazepina, atorwastatyna, nateglinid, teofilina, triazolam, cilostazol, ibrutynib, cyklosporyna, etrawiryna, tolterodyna, werapamil, syldenafil, kwetiapina, linkomycyna, hydroksychlorochina, itp. W przypadku przyjmowania któregokolwiek z tych leków, konieczna jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią:

Bezpieczeństwo stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest ustalone. Przy planowaniu ciąży lub karmieniu piersią, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jak stosować Klabax EC?

Lek Klabax EC jest lekiem podawanym doustnie, który zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania tego leku, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie Dawkowanie leku Klabax EC zależy od masy ciała pacjenta. Dzieci, które ważą mniej niż 8 kg, powinny otrzymać dawkę 0,3 ml/kg mc. dwa razy na dobę. Oto zalecane dawki dla różnych grup wiekowych:

 • Masa ciała 8 – 11 kg, wiek 1 – 2 lata: Dawka 2,5 ml dwa razy na dobę.
 • Masa ciała 12 – 19 kg, wiek 3 – 6 lat: Dawka 5 ml dwa razy na dobę.
 • Masa ciała 20 – 29 kg, wiek 7 – 9 lat: Dawka 7,5 ml dwa razy na dobę.
 • Masa ciała 30 – 40 kg, wiek 10 – 12 lat: Dawka 10 ml dwa razy na dobę.

W pewnych sytuacjach lekarz może przepisać dawki większe lub mniejsze niż opisano. Lek Klabax EC należy przyjmować dwa razy na dobę (rano i wcześnie wieczorem). Lek można podawać z posiłkami, jeśli jest to wygodniejsze dla pacjenta.

Sposób podawania Lek Klabax EC jest dostępny jako zawiesina do sporządzenia. Przed każdym podaniem leku należy dobrze wstrząsnąć butelką, a po podaniu należy mocno zakręcić nakrętkę. Aby sporządzić zawiesinę, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyjąć butelkę z pudełka.
 2. Odwrócić butelkę i wstrząsnąć, aby proszek w butelce nie przylegał do dna. Sprawdzić to spoglądając na odwróconą butelkę pod światło. Otworzyć nakrętkę, podważyć i usunąć folię zabezpieczającą.
 3. Powoli dodać wodę do poziomu pierścienia na butelce. Patrząc pod światło można sprawdzić, czy butelka jest napełniona do właściwego poziomu. Zamknąć butelkę, odwrócić i silnie wstrząsać przez około 1 minutę, aż proszek nie będzie przylegał do dna butelki. Należy spojrzeć na odwróconą butelkę pod światło, aby to sprawdzić.
 4. Jeżeli jest to potrzebne, dodać więcej wody, aż do poziomu pierścienia. Ponownie zamknąć butelkę, odwrócić i silnie wstrząsać do czasu, aż proszek nie będzie przylegał do dna butelki.

Czas trwania leczenia Lek Klabax EC podaje się zwykle przez 5 do 10 dni.

Instrukcja użycia Do opakowania leku Klabax EC dołączona jest doustna strzykawka i złączka w celu ułatwienia odmierzenia odpowiedniej ilości leku, którą należy podać dziecku. Należy dokładnie przestrzegać poniższych zaleceń:

 1. Otwórz butelkę, zdjąć nakrętkę (posiadającą zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci) przez naciśnięcie jej i jednoczesne odkręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Wyjąć z opakowania plastikową, okrągłą złączkę i wcisnąć ją w szyjkę butelki. Złączka powinna być ściśle dopasowana i po jej założeniu nie należy jej wyjmować.
 3. Wyjąć z opakowania doustną strzykawkę i upewnić się, że tłok jest wciśnięty do końca. W ten sposób należy pozbyć się powietrza, które może znajdować się w strzykawce.
 4. Umieścić końcówkę doustnej strzykawki w otworze złączki.
 5. Odwrócić butelkę do góry dnem. Trzymać butelkę w jednej ręce, a strzykawkę doustną w drugiej.
 6. Trzymając strzykawkę doustną, powoli wysuwać jej tłok aż do napełnienia jej odpowiednią ilością zawiesiny, jaką należy podać dziecku.
 7. Obrócić butelkę dnem do dołu. Trzymając za pojemnik strzykawki wyjąć strzykawkę ze złączki.
 8. Umieścić końcówkę strzykawki w ustach dziecka. Podawać lek naciskając delikatnie na tłok, ciągle podtrzymując strzykawkę. Nie należy ponaglać dziecka, należy dać mu czas na powolne połykanie leku. Można również przelać dawkę odmierzoną strzykawką na łyżeczkę i w ten sposób podać lek dziecku.
 9. Zamknąć butelkę nakrętką.
 10. Umyć strzykawkę doustną w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dobrze opłukać. Trzymać strzykawkę pod wodą wielokrotnie przesuwając tłok do góry i do dołu, aby mieć pewność, że jej wnętrze jest czyste. Strzykawkę przechowywać w higieniczny sposób, razem z lekiem.

Podawanie dawki zawiesiny: Klabax EC może powodować gorzki posmak. Można temu zapobiec przez zjedzenie czegoś, wypicie soku lub wody tuż po przyjęciu zawiesiny. Daje to również dodatkową korzyść, poprawiając wchłanianie leku.

Można również jednorazowo dodać do butelki odpowiednie ilości wody dla określonych wielkości opakowań. Po dodaniu wody, należy zakręcić butelkę i energicznie ją wstrząsnąć.

Wielkość opakowania Objętość wody, jaką należy dodać
Butelka 50 ml 27 ml
Butelka 60 ml 33 ml
Butelka 70 ml 38 ml
Butelka 100 ml 54 ml
Butelka 140 ml 76 ml

Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku Klabax EC: Jeżeli dziecko przypadkowo przyjmie większą ilość leku Klabax EC niż zalecił lekarz, lub jeśli dziecko przypadkowo połknęło więcej leku, natychmiast zwróć się do lekarza lub udaj się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Przedawkowanie leku Klabax EC może spowodować wymioty i bóle brzucha.

Pominięcie przyjęcia leku Klabax EC: Jeżeli pominięto dawkę leku dla dziecka, należy podać ją jak najszybciej. Jednakże, nie należy podawać większej ilości leku Klabax EC w ciągu jednego dnia niż zalecił lekarz.

Przerwanie przyjmowania leku Klabax EC: Nie przerywaj podawania tego leku, nawet jeśli dziecko czuje się lepiej. Ważne jest, aby stosować ten lek tak długo, jak zalecił lekarz, w przeciwnym razie objawy choroby mogą nawrócić. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Klabax EC

Klabax EC i Leki na Serce – Przyjmowanie Klabax EC razem z lekami takimi jak digoksyna, chinidyna, czy dyzopiramid może wpływać na skuteczność leczenia zaburzeń serca. Klabax EC może zmieniać stężenie tych leków we krwi, co wymaga szczególnej uwagi i monitorowania przez lekarza.

Klabax EC i Leki Przeciwzakrzepowe – Kombinowanie Klabax EC z warfaryną lub innymi lekami przeciwzakrzepowymi jak dabigatran, rywaroksaban, apiksaban może zwiększać ryzyko krwawienia. Konieczna jest ostrożność i regularne badania krwi, aby dostosować dawkowanie.

Klabax EC i Leki Przeciwpadaczkowe – Stosowanie Klabax EC wraz z karbamazepiną, walproinianem, fenobarbitalem lub fenytoiną może wpłynąć na kontrolę napadów padaczkowych. Może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwpadaczkowych.

Klabax EC i Statyny – Łączenie Klabax EC z atorwastatyną lub rozuwastatyną może zwiększać ryzyko rabdomiolizy, stanu prowadzącego do uszkodzenia mięśni i nerek. Wymagane jest monitorowanie stanu mięśni.

Klabax EC i Leki na Cukrzycę – Używanie Klabax EC razem z nateglinidem, pioglitazonem, repaglinidem, rozyglitazonem, insuliną, gliklazydem lub glimepirydem wymaga monitorowania poziomu glukozy we krwi, aby uniknąć hipoglikemii lub hiperglikemii.

Klabax EC i Teofilina – Połączenie Klabax EC z teofiliną może wymagać dostosowania dawkowania ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia teofiliny we krwi, co może prowadzić do działań niepożądanych.

Klabax EC i Leki Uspokajające – Stosowanie Klabax EC z triazolamem, alprazolamem lub midazolamem (dożylnie) może zwiększyć ich działanie, co wymaga ostrożności.

Klabax EC i Cilostazol – Łączenie Klabax EC z cilostazolem może zwiększać ryzyko działań niepożądanych cilostazolu.

Klabax EC i Metyloprednizolon – Stosowanie Klabax EC z kortykosteroidem jak metyloprednizolon może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Klabax EC i Leki Przeciwnowotworowe – Kombinowanie Klabax EC z ibrutynibem lub winblastyną może wymagać dostosowania dawkowania tych leków.

Klabax EC i Leki Immunosupresyjne – Stosowanie Klabax EC z cyklosporyną, syrolimusem, takrolimusem może wpłynąć na stężenie tych leków we krwi i wymaga monitorowania.

Klabax EC i Leki Przeciwwirusowe – Używanie Klabax EC razem z lekami przeciwwirusowymi takimi jak etrawiryna, efawirenz, newirapina, rytonawir, zydowudyna, atazanawir, sakwinawir może wymagać dostosowania dawkowania.

Klabax EC i Leki na Zakażenia – Stosowanie Klabax EC z ryfabutyną, ryfampicyną, ryfapentyną, flukonazolem, itrakonazolem może wpływać na skuteczność leczenia zakażeń.

Klabax EC i Leki na Pęcherz Nadreaktywny – Połączenie Klabax EC z tolterodyną wymaga uwagi ze względu na możliwe wzajemne oddziaływanie.

Klabax EC i Leki na Nadciśnienie – Stosowanie Klabax EC z werapamilem, amlodypiną, diltiazemem może wymagać dostosowania dawkowania tych leków.

Klabax EC i Leki na Zaburzenia Erekcyjne – Łączenie Klabax EC z syldenafiłem, wardenafiłem, tadalafiliem może zwiększać ich działanie, co wymaga ostrożności.

Klabax EC i Ziele Dziurawca Zwyczajnego – Stosowanie Klabax EC z zielem dziurawca zwyczajnego może zmniejszać skuteczność Klabax EC.

Klabax EC i Leki Przeciwpsychotyczne – Połączenie Klabax EC z kwetiapiną lub innymi lekami przeciwpsychotycznymi może wymagać dostosowania dawkowania.

Klabax EC i Antybiotyki Makrolidowe – Stosowanie Klabax EC z innymi antybiotykami makrolidowymi może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Klabax EC i Antybiotyki Linkozamidowe – Połączenie Klabax EC z linkomycyną i klindamycyną może wpływać na skuteczność tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Klabax EC

Skutki uboczne leku Klabax EC

Lek Klabax EC, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej znajduje się lista potencjalnych skutków ubocznych związanych z tym lekiem, wraz z informacją o prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

Ciężkie działania niepożądane:

 • Ciężka lub przedłużająca się biegunka, z możliwą domieszką krwi lub śluzu. Może wystąpić nawet po dwóch miesiącach po zakończeniu leczenia klarytromycyną.
 • Wysypka, trudności w oddychaniu, omdlenie lub obrzęk twarzy, języka, ust, oczu i gardła, które są objawami reakcji alergicznej.
 • Żółtaczka, podrażnienie skóry, jasne zabarwienie stolca, ciemne zabarwienie moczu, tkliwość dotykowa brzucha lub utrata apetytu, co mogą być objawami zapalenia i niewydolności wątroby.
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak bolesne pęcherze na skórze, w jamie ustnej, na wargach, oczach i narządach płciowych (objawy rzadkiej reakcji alergicznej nazywanej zespołem Stevensa-Johnsona / toksyczną martwicą naskórka).
 • Czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa). Częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
 • Rzadkie reakcje alergiczne skóry, powodujące ciężkie choroby z owrzodzeniem ust, warg i skóry z pojawiającą się wysypką, gorączką i stanem zapalnym narządów wewnętrznych (ang. DRESS).
 • Ból mięśni lub osłabienie zwane rabdomiolizą (stan powodujący rozpad mięśni, co może doprowadzić do uszkodzenia nerek).

Inne działania niepożądane:

 • Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): bezsenność, zaburzenia smaku, ból głowy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zaburzenia żołądka (jak nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność, biegunka), nadmierne pocenie się.
 • Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): wysoka temperatura, obrzęk, zaczerwienienie lub świąd skóry, grzybica jamy ustnej lub pochwy, zapalenie żołądka i jelit, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), sztywność mięśni, dreszcze, zwiększenie liczby eozynofilów, nadmierna odpowiedź immunologiczna, brak lub utrata apetytu, niepokój, nerwowość, senność, łatwe męczenie się, zawroty głowy, drżenia, zaburzenia równowagi, szumy uszne, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, astma, krwawienie z nosa, zakrzepy krwi powodujące zatorowość płucną, zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka, ból odbytu, wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, zastój żółci, zapalenie skóry, skurcze mięśni, ból mięśni, nieprawidłowe, zwiększone wyniki badań krwi, uczucie osłabienia.
 • Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zapalenie jelita, bakteryjne zapalenie skóry, zmniejszenie liczby niektórych krwinek, stan splątania, zaburzenie psychotyczne, omamy, zmiana odczuwania rzeczywistości, napady paniki, depresja, nietypowe sny, mania, drgawki, zaburzenie czucia, utrata smaku lub węchu, głuchota, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, krwotok, zapalenie trzustki, przebarwienie języka lub zębów, trądzik, zmiany stężeń substancji wytwarzanych przez nerki, zapalenie nerek, niewydolność nerek.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, konieczne jest natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Klabax EC

Pytania naszych Pacjentów

Czy stosując Klabax EC można pić alkohol?

Zdecydowanie nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Klabax EC. Alkohol może nasilać możliwe działania niepożądane leku i wpływać na efektywność terapii.

Czy Klabax EC jest na receptę?

Klabax EC, podobnie jak większość antybiotyków, jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Klabax EC? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaClarithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentRanbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Klabax EC

Klabax , Klacid, Klacid Uno.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024