Dutilox

Dutilox jest to lek, który stosuje się w leczeniu depresji, stanów lękowych oraz bólu występującego u osób z neuropatią cukrzycową. Preparat ten wpływa na poziom neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. Substancją czynną leku jest duloksetyna. Dutilox jest dostępny jedynie na receptę i występuje w postaci kapsułek dojelitowych.

Działanie Dutilox

Lek Dutilox stosowany jest u osób dorosłych w leczeniu depresji, stanów lękowych, a także bólu związanego z występowaniem neuropatii cukrzycowej. Preparat ten ma wpływ na poziom neuroprzekaźników. Substancją czynną leku jest duloksetyna. Ma ona wpływ na poprawę nastroju, a także zmniejsza odczuwanie bólu.

Wskazania do stosowania leku Dutilox

Wskazaniem do stosowania leku Dutilox jest:

Depresja 

Lek Dutilox jest wskazany do stosowania w przypadku depresji, co oznacza, że ​​może pomóc zmniejszyć objawy depresyjne, takie jak poczucie beznadziei, utrata zainteresowania i zmęczenie.

Zaburzenia lękowe uogólnione tkj. nerwowość, przewlekłe uczucie lęku

Lek jest również zalecany w zaburzeniach lękowych uogólnionych, w tym nerwowości i przewlekłego uczucia lęku. Dutilox może pomóc w zmniejszeniu objawów takich jak nadmierna pobudliwość, trudności w zasypianiu i trudności w koncentracji.

Ból towarzyszący neuropatii cukrzycowej.

Ostatnim wskazaniem do stosowania leku Dutilox jest ból towarzyszący neuropatii cukrzycowej. W takich przypadkach lek może pomóc w zmniejszeniu bólu neuropatycznego, który może być spowodowany uszkodzeniem nerwów z powodu cukrzycy.

Przeciwwskazania do stosowania leku Dutilox

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Dutilox są:

 • nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników,
 • choroba wątroby,
 • ciężka choroba nerek,
 • stosowanie obecnie i/lub w ciągu ostatnich 14 dni inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO),
 • stosowanie fluwoksaminy, cyprofloksacyny lub enoksacyny,
 • stosowanie leków, które zawierają duloksetynę.

Dawkowanie leku Dutilox

Dawkę, częstotliwość stosowania leku Dutilox, a także czas trwania leczenia ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników tkj. np. występujące schorzenie. Należy przestrzegać zaleceń lekarza, w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć jego porady. Preparat Dutilox występuje w postaci kapsułek dojelitowych przeznaczonych do stosowania doustnego. Kapsułkę z lekiem można przyjmować niezależnie od pory posiłków, popijając odpowiednią ilością wody.

Dawkowanie zazwyczaj uzależnione jest od rodzaju występującego u pacjenta schorzenia. Najlepiej jest przyjmować preparat codziennie o tej samej porze, co zminimalizuje ryzyko pominięcia dawki. Najczęściej efekty leczenia zauważalne są po ok. 2 – 4 tygodniach od rozpoczęcia stosowania preparatu. Niekiedy terapię rozpoczyna się od niższej dawki początkowej, która w trakcie leczenia jest zwiększana.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Dla pacjentów z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 30 mg raz na dobę, którą można przyjmować z posiłkiem lub bez niego. W przypadku niewystarczającej odpowiedzi na leczenie, dawkę można zwiększyć do 60 mg, która jest zazwyczaj stosowaną dawką podtrzymującą. U pacjentów z dużymi zaburzeniami depresyjnymi zaleca się stosowanie dawki początkowej i podtrzymującej 60 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększać do 120 mg na dobę, w zależności od uzyskanej odpowiedzi na leczenie i tolerancji produktu leczniczego przez pacjenta. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, leczenie należy kontynuować przez kilka miesięcy w celu zapobiegania nawrotom.

Ból w obwodowej neuropatii cukrzycowej

W leczeniu bólu towarzyszącego neuropatii cukrzycowej zaleca się rozpoczęcie od dawki początkowej 60 mg raz na dobę, która może być przyjmowana z posiłkiem lub bez niego. Dawkę można zwiększyć do 120 mg na dobę, podzielonej na równomiernie rozłożone dawki. W przypadku niewystarczającej odpowiedzi na leczenie dawką 60 mg, zwiększenie dawki do 90 mg lub 120 mg może przynieść korzyści. Odpowiedź na leczenie należy ocenić po dwóch miesiącach leczenia, a korzyści z leczenia należy regularnie oceniać co najmniej co 3 miesiące.

Pacjenci w podeszłym wieku

Chociaż nie ma konieczności dostosowywania dawkowania duloksetyny u pacjentów w podeszłym wieku tylko ze względu na wiek, należy zachować ostrożność w przypadku leczenia dużych zaburzeń depresyjnych lub uogólnionych zaburzeń lękowych, zwłaszcza przy stosowaniu dawki 120 mg na dobę, dla której dane są ograniczone.

Zaburzenia czynności wątroby

Dutilox jest przeciwwskazany u pacjentów z chorobami wątroby powodującymi zaburzenia czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki Dutilox. Jednakże, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) produkt leczniczy jest przeciwwskazany.

Przerwanie leczenia

Leczenia nie należy przerywać bez wskazań lekarza, ponieważ zbyt szybkie zakończenie terapii może być przyczyną powrotu dolegliwości. Odstawianie preparatu powinno przebiegać stopniowo ze stopniowym zmniejszaniem dawki przez okres min. 2 tygodni, co zmniejsza również ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Cały proces powinien się odbywać pod nadzorem lekarskim. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku mogą pojawić się objawy tkj.:

 • zaburzenia snu, w tym problemy z zasypianiem czy koszmary senne,
 • zmęczenie, senność,
 • niepokój, lęk,
 • pobudzenie,
 • nudności, wymioty,
 • drażliwość,
 • biegunka,
 • nadmierna potliwość,
 • bóle głowy,
 • ból mięśni,
 • drżenie,
 • zawroty głowy, których przyczyną są zaburzenia błędnika,
 • uczucie mrowienia (ukłucia szpilek/igieł), uczucie porażenia prądem.

Przedawkowanie leku

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy w trybie natychmiastowym skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania są:

 • wzmożona senność, śpiączka,
 • drgawki,
 • wymioty,
 • szybka akcja serca,
 • zespół serotoninowy, który objawia się sennością, euforią, problemami z koordynacją ruchową, niepokojem, gorączką, potliwością, sztywnością mięśni lub wrażeniem upojenia alkoholowego.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Dutilox

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Dutilox powinno odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Niekiedy stosowanie tego preparatu nie jest zalecane – do takich sytuacji zalicza się:

 • choroba nerek,
 • napady padaczkowe występujące w przeszłości,
 • epizody manii występujące w przeszłości,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • choroby oczu np. określony rodzaj jaskry,
 • zaburzenia krzepnięcia, skłonność do powstawania siniaków występujące w przeszłości,
 • ryzyko związane ze zmniejszonym stężeniem sodu,
 • stosowanie innych leków przeciwdepresyjnych,
 • stosowanie leków ziołowych, które zawierają ziele dziurawca zwyczajnego,
 • stosowanie leków, które mogą mieć negatywny wpływ na wątrobę,
 • stosowanie leków, które zawierają duloksetynę.
 1. Stosowanie leku Dutilox może wywoływać uczucie niepokoju, nadpobudliwość (problem z usiedzeniem lub staniem na miejscu), skłonności do samookaleczania oraz samobójstw. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy powinien on skontaktować się z lekarzem.
 2. Kobiety będące w ciąży, a także podejrzewające/planujące ciążę, nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem.
 3. Stosowanie leku przez kobiety karmiące piersią nie jest wskazane.
 4. Lek przeznaczony jest do stosowania dla osób dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci oraz młodzieży poniżej 18. roku życia o ile lekarz nie zalecił inaczej.
 5. Lek może mieć wpływ na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn, z uwagi na możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem tego preparatu (senność, zawroty głowy). Przed wykonywaniem tych czynności należy sprawdzić reakcję na lek.

Stosowanie leku Dutilox z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent ma w planach stosować (również o preparatach dostępnych bez recepty i o produktach ziołowych).

Nie należy stosować leku Dutilox równolegle z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), a także przez okres 14 dni od zakończenia ich przyjmowania.

Możliwe są interakcje preparatu Dutilox z:

 • lekami, które powodują senność, silnymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpsychotycznymi, fenobarbitalem i lekami przeciwhistaminowymi – wyższe ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych,
 • lekami, które zwiększają stężenie serotoniny, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, petydyną, zielem dziurawca zwyczajnego, inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) – wyższe ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych,
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, lekami przeciwpłytkowymi – wyższe ryzyko wystąpienia krwawień.

Z czym nie łączyć leku Dutilox

Lek Dutilox i Inhibitory Monoaminooksydazy – Duloksetyna, aktywny składnik leku Dutilox, może wywołać poważne lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane, jeśli jest stosowana jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) lub krótko po ich odstawieniu. Do IMAO zalicza się moklobemid (lek przeciwdepresyjny) oraz linezolid (antybiotyk). Przed rozpoczęciem przyjmowania Dutilox po odstawieniu IMAO należy odczekać co najmniej 14 dni, a po odstawieniu Dutilox – 5 dni przed rozpoczęciem stosowania IMAO.

Lek Dutilox i Leki Powodujące Senność – Duloksetyna może nasilać działanie leków powodujących senność, takich jak benzodiazepiny, silne leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital i leki przeciwhistaminowe. Współużytkowanie tych substancji z Dutilox może prowadzić do zwiększonego ryzyka senności, zmniejszonej czujności i innych efektów ubocznych.

Lek Dutilox i Leki Zwiększające Stężenie Serotoniny – Stosowanie Dutilox wraz z lekami zwiększającymi stężenie serotoniny, takimi jak tryptany, tryptofan, SSRI (np. paroksetyna, fluoksetyna), SNRI (np. wenlafaksyna), trójpierścieniowe antydepresanty (np. klomipramina, amitryptylina), ziele dziurawca, buprenorfina, tramadol i petydyna może prowadzić do zespołu serotoninergicznego. Objawy mogą obejmować skurcze mięśni, pobudzenie, halucynacje, śpiączkę, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożone odruchy, napięcie mięśniowe i gorączkę powyżej 38°C.

Lek Dutilox i Doustne Leki Przeciwzakrzepowe lub Przeciwpłytkowe – Leki te, które rozrzedzają krew lub zapobiegają krzepnięciu krwi, mogą zwiększać ryzyko krwawienia, gdy są stosowane razem z Dutilox. Należy zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków z Dutilox.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Dutilox

Skutki uboczne leku Dutilox

Dutilox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęstsze skutki uboczne Dutiloxu to ból głowy, senność, nudności i suchość w jamie ustnej. Często zgłaszane działania niepożądane obejmują zaburzenia snu, zmniejszony popęd płciowy, lęk, a także różnorodne objawy związane z układem trawiennym, układem krążenia i funkcją seksualną. Inne, rzadsze skutki uboczne, mogą obejmować myśli samobójcze, problemy z wątrobą i reakcje alergiczne.

Bardzo często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

 • ból głowy, senność,
 • nudności, suchość w jamie ustnej.

Często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób)

 • brak apetytu,
 • zaburzenia snu, pobudzenie, zmniejszony popęd płciowy, lęk, trudność lub niemożność osiągnięcia orgazmu, niezwykłe sny,
 • zawroty głowy, uczucie spowolnienia, drżenie mięśni, zdrętwienie, w tym zdrętwienie, uczucie kłucia lub mrowienie skóry,
 • niewyraźne widzenie,
 • szumy w uszach (słyszenie dźwięku w uszach przy braku zewnętrznego źródła dźwięku),
 • uczucie kołatania serca,
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy,
 • wzmożone ziewanie,
 • zaparcie, biegunka, ból brzucha, wymioty, zgaga lub niestrawność, wiatry,
 • zwiększone pocenie, wysypka (swędząca),
 • ból mięśni, kurcze mięśni,
 • bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu,
 • problem z uzyskaniem erekcji, zmiany w ejakulacji,
 • upadki (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), zmęczenie,
 • zmniejszenie masy ciała.  U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z depresją, leczonych tym lekiem obserwowano zmniejszenie masy ciała po rozpoczęciu przyjmowania leku. Po 6 miesiącach leczenia masa ciała zwiększała się i wyrównywała z tą obserwowaną u innych dzieci i nastolatków w tym samym wieku i tej samej płci.

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób)

 • zapalenie gardła powodujące chrypkę,
 • myśli samobójcze, trudności z zasypianiem, zgrzytanie lub zaciskanie zębów, dezorientacja, brak motywacji,
 • nagłe mimowolne ruchy lub drganie mięśni, uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania w miejscu, zdenerwowanie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia smaku, trudności w kontrolowaniu ruchów, np. brak koordynacji lub niezamierzone ruchy mięśni, zespół niespokojnych nóg, pogorszona jakość snu,
 • rozszerzenie źrenic (ciemny środkowy punkt oka), problemy ze wzrokiem,
 • zawroty głowy, zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika, ból ucha,
 • szybkie i (lub) niemiarowe bicie serca,
 • omdlenia, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenia przy wstawaniu, uczucie zimna w palcach rąk i (lub) stóp,
 • ucisk w gardle, krwawienie z nosa,
 • wymioty z krwią lub czarny, smolisty kał, zapalenie żołądka i jelit, odbijanie się treści żołądkowej, trudności w połykaniu,
 • zapalenie wątroby, które może powodować ból brzucha i zażółcenie skóry lub białkówek oka,
 • nocne pocenie się, pokrzywka, zimne poty, wrażliwość na światło słoneczne, zwiększona tendencja do powstawania siniaków,
 • sztywność i drganie mięśni,
 • trudność lub niemożność oddawania moczu, trudność w rozpoczęciu oddawania moczu, potrzeba oddawania moczu w nocy, potrzeba oddawania moczu w ilości większej niż zazwyczaj, słaby strumień moczu,
 • nieprawidłowe krwawienie z pochwy, zaburzenia miesiączkowania, w tym nasilone, bolesne, nieregularne lub przedłużające się miesiączki, nietypowo skąpe miesiączki lub brak miesiączki, ból jąder lub moszny,
 • ból w klatce piersiowej, uczucie zimna, pragnienie, dreszcze, uczucie gorąca, zaburzenia chodu,
 • zwiększenie masy ciała,
 • lek Dutilox może wywoływać działania niepożądane, których nie jest się świadomym, takie jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia potasu we krwi, zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej, stężenia glukozy czy cholesterolu we krwi.

Rzadko zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób)

 • ciężka reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu, zawroty głowy z opuchnięciem języka lub warg, reakcje alergiczne,
 • zmniejszenie czynności tarczycy, które może powodować zmęczenie lub zwiększenie masy ciała,
 • odwodnienie, małe stężenie sodu we krwi (zwłaszcza u pacjentów w wieku podeszłym; objawami mogą być: zawroty głowy, osłabienie, stany splątania, uczucie senności, nadmiernego zmęczenia lub nudności, lub wymioty, cięższe objawy to omdlenia, drgawki oraz upadki), zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH),
 • zachowania samobójcze, mania (nadmierna aktywność, gonitwa myśli i zmniejszona potrzeba snu), omamy, agresja i przejawy gniewu,
 • „zespół serotoninowy” (rzadko występująca reakcja, która może powodować wrażenie nadmiernego zadowolenia, senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój, zwłaszcza ruchowy, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni), drgawki,
 • zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra),
 • kaszel, świszczący oddech i duszność, z mogącą wystąpić jednocześnie gorączką,
 • zapalenie jamy ustnej, jasnoczerwona krew w kale, nieprzyjemny oddech, zapalenie jelita grubego (prowadzące do biegunki),
 • niewydolność wątroby, żółte zabarwienie skóry lub białkówek oka (żółtaczka),
 • zespół Stevensa-Johnsona (poważne schorzenie z owrzodzeniem skóry, jamy ustnej, oczu i narządów płciowych), ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy),
 • skurcz mięśni żuchwy,
 • nieprawidłowy zapach moczu,
 • objawy menopauzy, nieprawidłowe wytwarzanie mleka u mężczyzn lub kobiet,
 • nadmierne krwawienie z pochwy krótko po porodzie (krwotok poporodowy).

Bardzo rzadko zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

 • zapalenie naczyń krwionośnych skóry.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Dutilox

Pytania naszych Pacjentów

Czy Dutilox to psychotrop?

Dutilox to lek psychotropowy stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Jest to produkt leczniczy zawierający duloksetynę jako substancję czynną.

Czy Dutilox uzależnia?

Dutilox, czyli duloksetyna, nie jest substancją uzależniającą. Jest to lek przeciwdepresyjny i przeciwobojczy, który jest stosowany do leczenia zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych i bólu neuropatycznego. Nie ma on potencjału nadużywania i nie wywołuje uzależnienia fizycznego ani psychicznego.

Po jakim czasie działa Dutilox?

Czas, w którym zaczyna działać ten lek, może się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta. Zazwyczaj pierwsze efekty działania leku można zauważyć po około 1-2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

O jakiej porze dnia stosować Dutilox?

Pacjent powinien wybrać dla siebie wygodną wczesną godzinę i zażywał lek Dutilox regularnie o tej samej godzinie każdego dnia. Taki systematyczny sposób przyjmowania leku zapewni utrzymanie stałego stężenia leku we krwi i ułatwi zapamiętanie o jego zażyciu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Dutilox? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDuloxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSymphar Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Dutilox

AuroDulox.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023