AuroDulox

AuroDulox to lek z duloksetyną, zwiększający stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i bólu w neuropatii cukrzycowej u dorosłych. Efekty widoczne są zazwyczaj po 2-4 tyg.

Działanie AuroDulox

AuroDulox to lek zawierający duloksetynę jako substancję czynną. Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), co oznacza, że pomaga zwiększyć stężenie tych dwóch neuroprzekaźników w układzie nerwowym.

W przypadku depresji i zaburzeń lękowych uogólnionych, AuroDulox działa, poprawiając nastrój i łagodząc uczucie lęku. Neuroprzekaźniki serotonina i noradrenalina odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju i uczucia lęku. Zwiększając stężenie tych neuroprzekaźników, AuroDulox może pomóc złagodzić objawy tych stanów.

W przypadku bólu w neuropatii cukrzycowej, duloksetyna działa, blokując przewodnictwo bólu w układzie nerwowym. W neuropatii cukrzycowej, nerwy mogą zaczynać błędnie przesyłać sygnały bólu do mózgu, nawet bez obecności czynnika wywołującego ból. Poprzez zwiększanie stężenia serotoniny i noradrenaliny, AuroDulox może pomóc zablokować te nieprawidłowe sygnały bólu.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że AuroDulox nie działa natychmiast. W przypadku depresji i zaburzeń lękowych, lek zwykle zaczyna działać w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia leczenia, ale może to trwać od dwóch do czterech tygodni, zanim zauważysz poprawę. W przypadku bólu neuropatycznego, poprawa może nastąpić po kilku tygodniach. Jeżeli poprawa nie następuje, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Wskazania do stosowania AuroDulox

AuroDulox jest lekiem, który ma kilka wskazań do stosowania. Oto trzy główne:

 • Depresja: AuroDulox jest często przepisywany jako lek przeciwdepresyjny. W przypadku depresji, duloksetyna, substancja czynna w AuroDulox, działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym, co pomaga poprawić nastrój.
 • Zaburzenia lękowe uogólnione (GAD): GAD jest stanem, w którym osoba odczuwa przewlekłe, długotrwałe uczucie lęku lub nerwowości, które jest trudne do kontrolowania. AuroDulox pomaga łagodzić te uczucia poprzez zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu.
 • Ból w neuropatii cukrzycowej: Neuropatia cukrzycowa jest powikłaniem cukrzycy, które może prowadzić do różnego rodzaju bólu nerwowego, zwykle opisywanego jako palący, przeszywający, kłujący, rwący ból lub ból porównywany do porażenia prądem. AuroDulox pomaga łagodzić ten ból poprzez blokowanie przewodnictwa bólu w układzie nerwowym.

W każdym z tych stanów, AuroDulox może pomóc w łagodzeniu objawów, ale jego skuteczność może różnić się w zależności od osoby. Wszystkie decyzje dotyczące leczenia, w tym decyzja o zastosowaniu AuroDulox, powinny być podejmowane po konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą ds. zdrowia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania AuroDulox

Lek AuroDulox to lek zawierający duloksetynę, zazwyczaj stosowany w leczeniu depresji, lęku, neuropatycznego bólu cukrzycowego i niektórych form nietrzymania moczu. Istnieją jednak pewne istotne przeciwwskazania do jego stosowania, a także sytuacje, które wymagają szczególnej ostrożności.

Przeciwwskazania do stosowania AuroDulox:

 • Uczulenie na duloksetynę lub jakikolwiek inny składnik leku.
 • Choroba wątroby.
 • Ciężka choroba nerek.
 • Stosowanie innych leków, będących inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), w ciągu ostatnich 14 dni.
 • Stosowanie fluwoksaminy (lek przeciwdepresyjny), cyprofloksacyny lub enoksacyny (leki przeciwinfekcyjne).
 • Stosowanie innych leków zawierających duloksetynę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 1. Zaburzenia czynności seksualnych: Leki takie jak AuroDulox mogą powodować zaburzenia czynności seksualnych, które mogą utrzymywać się po zakończeniu leczenia.
 2. Pacjenci powinni poinformować lekarza o:
  • przyjmowaniu innych leków przeciwdepresyjnych
  • przyjmowaniu leków ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
  • chorobie nerek
  • przeszłych napadach padaczkowych
  • przeszłych epizodach manii
  • chorobie afektywnej dwubiegunowej
  • chorobach oczu, takich jak pewien rodzaj jaskry (podwyższone ciśnienie w oku)
  • przeszłych zaburzeniach krzepnięcia, zwłaszcza jeśli jest to kobieta w ciąży
  • ryzyku wystąpienia zmniejszonego stężenia sodu (np. podczas przyjmowania leków moczopędnych)
  • przyjmowaniu innych leków, które mogą uszkodzić wątrobę
  • przyjmowaniu innych leków zawierających duloksetynę
  • depresji lub innym chorobom leczonym lekami przeciwdepresyjnymi.
 3. Stosowanie leków zawierających buprenorfinę jednocześnie z duloksetyną może prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.
 4. AuroDulox może powodować uczucie niepokoju ruchowego lub niemożność spokojnego siedzenia lub stania w miejscu.
 5. Myśli samobójcze i pogłębiająca się depresja lub stany lękowe: Depresja i (lub) stany lękowe mogą przyczynić się do wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli te mogą nasilić się u pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, a także u młodych dorosłych. W przypadku wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.
 6. U dzieci i młodzieży poniżej 18 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (przeważnie agresja, zachowania buntownicze i przejawy gniewu). Brak jest również danych z długoterminowych badań bezpieczeństwa stosowania duloksetyny w tej grupie wiekowej, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania.

Jak stosować AuroDulox?

Lek AuroDulox powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, warto skonsultować się z nimi.

Dawkowanie Lek AuroDulox jest przeznaczony do stosowania doustnego. Kapsułki powinny być połykane w całości, popijane wodą.

W przypadku leczenia depresji oraz bólu w neuropatii cukrzycowej, zwykle stosowana dawka to 60 mg raz na dobę. Lekarz dostosuje jednak dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dla osób z diagnozą zaburzeń lękowych uogólnionych, zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 30 mg raz na dobę. U większości pacjentów ta dawka jest później zwiększana do 60 mg na dobę. Może być zwiększana aż do 120 mg, zależnie od reakcji pacjenta na leczenie.

AuroDulox najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze, co ułatwia pamiętanie o zażyciu leku.

Przyjmowanie leku Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo powinien on stosować AuroDulox. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku ani zmieniać stosowanej dawki bez konsultacji z lekarzem. Ważne jest prawidłowe leczenie choroby – przerywanie terapii może prowadzić do utrzymania się lub nasilenia objawów, a to może utrudnić leczenie.

Przedawkowanie W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku AuroDulox, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania mogą obejmować senność, śpiączkę, zespół serotoninowy (nadmierna euforia, senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój, uczucie upojenia alkoholowego, gorączka, pocenie się lub sztywność mięśni), drgawki, wymioty i przyspieszoną akcję serca.

Pominięcie dawki Jeżeli pacjent pominie dawkę, powinien ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli jednak jest już czas na kolejną dawkę, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Nie powinno się też stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent nie powinien też przyjmować większej dawki dobowej leku AuroDulox niż zalecił lekarz.

Przerwanie terapii Nie należy samodzielnie przerywać stosowania AuroDulox, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Jeżeli lekarz zdecyduje o zakończeniu terapii, zaleci stopniowe zmniejszanie dawki przez co najmniej 2 tygodnie.

Nagle zaprzestanie przyjmowania leku AuroDulox może prowadzić do objawów takich jak: zawroty głowy, uczucie mrowienia, zaburzenia snu, zmęczenie, senność, niepokój, lęk, nudności, wymioty, drżenie, bóle głowy, ból mięśni, drażliwość, biegunka, nadmierne pocenie się czy zawroty głowy spowodowane zaburzeniami błędnika. Objawy te zwykle nie są ciężkie i mijają po kilku dniach. Jeżeli są uciążliwe, warto skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku AuroDulox, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku AuroDulox

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) i Duloxetine Apotex – Nie należy przyjmować Duloxetine Apotex jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) ani w krótkim czasie po ich zaprzestaniu (14 dni). Przykłady IMAO to moklobemid (lek przeciwdepresyjny) i linezolid (antybiotyk). Kombinacja tych leków z Duloxetine Apotex może prowadzić do ciężkich lub zagrażających życiu działań niepożądanych. Po zakończeniu terapii IMAO, konieczne jest odczekanie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przyjmowania Duloxetine Apotex, a odstawienie Duloxetine Apotex wymaga pięciodniowej przerwy przed rozpoczęciem terapii IMAO.

Leki powodujące senność i Duloxetine Apotex – Leki nasenne, takie jak benzodiazepiny, silne środki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital i antyhistaminiki, mogą nasilać działania uspokajające Duloxetine Apotex. Pacjent powinien zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania tych leków z Duloxetine Apotex, ponieważ może to prowadzić do zwiększonej senności i innych powiązanych skutków.

Leki zwiększające stężenie serotoniny i Duloxetine Apotex – Leki takie jak tryptany, tramadol, tryptofan, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, petydyna, ziele dziurawca oraz inne IMAO mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z Duloxetine Apotex. Wystąpienie jakichkolwiek objawów podczas równoczesnego stosowania tych leków z Duloxetine Apotex wymaga konsultacji lekarskiej.

Doustne leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe i Duloxetine Apotex – Środki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe mogą zwiększać ryzyko krwawienia przy jednoczesnym stosowaniu z Duloxetine Apotex. Należy zachować szczególną ostrożność i regularnie konsultować się z lekarzem w przypadku równoczesnego stosowania tych leków.

Leki zawierające buprenorfinę i Duloxetine Apotex – Leki te mogą wchodzić w interakcje z Duloxetine Apotex, powodując objawy takie jak mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierne pocenie się, drżenie. Należy unikać jednoczesnego stosowania buprenorfiny z Duloxetine Apotex bez konsultacji lekarskiej.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku AuroDulox

Skutki uboczne leku AuroDulox

Bardzo często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • Ból głowy, senność: Mogą powodować dyskomfort, utrudniają normalne funkcjonowanie i wymagają monitorowania. Zwykle ustępują po kilku tygodniach.
 • Nudności (mdłości), suchość w jamie ustnej: Typowe objawy, które zazwyczaj ustępują samodzielnie.

Często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Brak apetytu: Może prowadzić do utraty masy ciała i niedożywienia.a
 • Zaburzenia snu, pobudzenie, zmniejszony popęd płciowy, lęk, trudność lub niemożność osiągnięcia orgazmu, niezwykłe sny: To są problemy natury psychicznej, które mogą wpływać na jakość życia.
 • Zawroty głowy, uczucie spowolnienia, drżenie mięśni, zdrętwienie, w tym zdrętwienie, uczucie kłucia lub mrowienie skóry: Te objawy mogą wpływać na koordynację i równowagę.
 • Niewyraźne widzenie: Może utrudniać codzienne funkcjonowanie.
 • Szumy uszne (słyszenie dźwięku w uszach bez jego zewnętrznego źródła): Może powodować dyskomfort i problemy ze słuchem.
 • Wzmożone ziewanie: Może być oznaką senności lub nudy.
 • Zaparcie, biegunka, ból brzucha, wymioty, zgaga lub niestrawność, wiatry: Mogą powodować dyskomfort i zaburzenia trawienne.
 • Nasilone pocenie się, wysypka (swędząca): Może być oznaką alergii lub nadmiernego działania gruczołów potowych.
 • Ból mięśni, kurcze mięśni: Mogą powodować dyskomfort i utrudniać ruch.
 • Bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu: Mogą wskazywać na infekcje układu moczowego.
 • Zaburzenia erekcji, zmiany w ejakulacji: Mogą wpływać na zdrowie seksualne.
 • Upadki (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), zmęczenie: Mogą zwiększać ryzyko urazów i wskazywać na ogólne osłabienie organizmu.
 • Zmniejszenie masy ciała: Może być oznaką braku apetytu lub problemów metabolicznych.
 • Uczucie kołatania serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, nagłe zaczerwienienie twarzy: Te objawy mogą wskazywać na potencjalne problemy sercowo-naczyniowe.

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Zapalenie gardła powodujące chrypkę: Może być oznaką infekcji lub podrażnienia.
 • Myśli samobójcze, trudności z zasypianiem, zgrzytanie zębami lub ich zaciskanie, dezorientacja, brak motywacji: Objawy te mogą być oznaką poważnych problemów psychicznych i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Nagłe mimowolne ruchy lub drganie mięśni, uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego siedzenia lub stania w miejscu, zdenerwowanie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia smaku, trudności w kontrolowaniu ruchów, np. brak koordynacji lub niezamierzone ruchy mięśni, zespół niespokojnych nóg, pogorszona jakość snu: Te objawy mogą wpływać na jakość życia i codzienne funkcjonowanie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku AuroDulox

Pytania naszych Pacjentów

Czy można pić alkohol przy AuroDulox?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia AuroDulox, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, takich jak senność, zawroty głowy i problemy z koordynacją. Alkohol może również zaszkodzić skuteczności leku i pogorszyć objawy, które AuroDulox ma na celu leczyć, takie jak depresja lub lęk.

Czy można dostać AuroDulox bez recepty?

Nie, AuroDulox jest lekiem na receptę i nie jest dostępny bez recepty. Wymaga konsultacji i zalecenia lekarza ze względu na potencjalne skutki uboczne i interakcje z innymi lekami.

Na co Aurodulox?

AuroDulox to lek stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych. Działa przez regulację poziomu serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co pomaga w złagodzeniu objawów tych stanów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku AuroDulox? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDuloxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku AuroDulox

Dutilox.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024