Concor

Concor to lek zawierający bisoprolol fumaran – beta-adrenolityk. Zwalnia prace serca, zwiększając jego efektywność w pompowaniu krwi i obniża wysokie ciśnienie tętnicze. Stosowany w leczeniu nadciśnienia i choroby niedokrwiennej serca.

Działanie Concor

Lek Concor zawiera bisoprolol, który jest beta-adrenolitykiem. Działa poprzez modyfikowanie odpowiedzi organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie te dotyczące serca. W wyniku tego bisoprolol zwalnia pracę serca, co z kolei zwiększa efektywność serca w pompowaniu krwi. Concor jest szczególnie skuteczny w obniżaniu wysokiego ciśnienia tętniczego. To właśnie dzięki takiemu działaniu Concor jest często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca.

Wskazania do stosowania Concor

Lek Concor jest wskazany do stosowania w kilku stanach i chorobach. Oto najważniejsze z nich:

 • Nadciśnienie tętnicze: Bisoprolol, substancja czynna leku Concor, działa na receptory beta-adrenergiczne w sercu i innych częściach układu krążenia, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia krwi. Lek pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważniejszych problemów, takich jak udar czy zawał serca.
 • Choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa): Choroba niedokrwienna serca jest spowodowana niewystarczającym dopływem tlenu do mięśnia sercowego, co powoduje ból w klatce piersiowej. Działanie Concor pozwala na zwolnienie pracy serca, co zmniejsza jego zapotrzebowanie na tlen, a co za tym idzie – łagodzi objawy choroby.
 • Niewydolność serca: Concor jest często stosowany jako część kompleksowego leczenia niewydolności serca. Działa poprzez zwolnienie pracy serca, co zwiększa jego efektywność w pompowaniu krwi. W ten sposób Concor pomaga łagodzić objawy niewydolności serca, takie jak duszność, obrzęki i zmęczenie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Concor

Przeciwwskazania do stosowania leku Concor: Nie wolno stosować leku Concor, jeśli:

 • Pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • U pacjenta występuje ciężka astma.
 • U pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach, jak zespół Raynauda, które mogą powodować mrowienie, blednięcie bądź sinienie palców rąk lub stóp.
 • U pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny – rzadko występujący nowotwór nadnerczy.
 • U pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną – stan, w którym odczyn krwi (pH) jest nieprawidłowy.
 • U pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność serca.
 • U pacjenta ulegnie nasileniu niewydolność serca i konieczne jest dożylne podawanie leków zwiększających kurczliwość serca.
 • U pacjenta stwierdzono objawy wolnej czynności serca.
 • U pacjenta stwierdzono objawy niskiego ciśnienia tętniczego.
 • U pacjenta występują niektóre choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki), przy braku rozrusznika.
 • U pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny, czyli ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

Środki ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Concor należy porozmawiać z lekarzem, jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów:

 • Cukrzyca.
 • Ścisła głodówka.
 • Niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku – dławica Prinzmetala).
 • Lżejsze zaburzenia krążenia krwi w kończynach.
 • Lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc.
 • Występowanie łuszczących się zmian skórnych (łuszczyca), również w wywiadzie.
 • Zaburzenie czynności tarczycy.
 • Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy.

Należy również poinformować lekarza, jeśli planowane jest:

 • Leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego), ponieważ Concor może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub zwiększać nasilenie takiej reakcji.
 • Zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, ponieważ Concor może zmieniać reakcję organizmu na podawane leki.

Lek Concor a inne leki: Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania leku Concor w czasie ciąży oraz karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Jak stosować Concor?

W czasie stosowania leku Concor konieczne są regularne kontrole lekarskie. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia, w czasie zwiększania dawki i w przypadku zakończenia leczenia.

Jak przyjmować: Tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać.

Dawka dla dorosłych: W obu wskazaniach zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka leku Concor 5 lub 1/2 tabletki Concor 10 (czyli równoważność 5 mg bisoprololu fumaranu) raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do jednej tabletki leku Concor 10 mg lub dwóch tabletek leku Concor 5 mg (co odpowiada 10 mg bisoprololu fumaranu) raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Dla pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek: U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zwykle nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku: Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

U dzieci i młodzieży: Nie zaleca się stosowania leku Concor u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia: Zazwyczaj leczenie lekiem Concor jest długotrwałe. W razie konieczności przerwania leczenia, lekarz zwykle zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku, w przeciwnym razie choroba może ulec zaostrzeniu.

Przedawkowanie: W przypadku przyjęcia większej dawki leku Concor niż zalecana, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, jakie działania należy podjąć. Do objawów przedawkowania należy: zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, znaczny spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy lub drgawki (spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru we krwi).

Pominięcie dawki: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Następnego dnia rano należy przyjąć zaleconą dawkę.

Przerwanie stosowania leku: Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Concor o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Skutki uboczne leku Concor

Stosowanie leku Concor – tak jak stosowanie każdego innego leku – może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Pomimo tego ryzyka, warto wiedzieć, że nie u każdego skutki uboczne wystąpią, a często korzyści, które przynosi stosowanie leku, przeważają nad ewentualnymi szkodami związanymi z wystąpieniem skutków ubocznych.

Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Concor zalicza się:

występujące bardzo często:

 • bradykardia (u chorych z niewydolnością serca);

występujące często:

 • nasilenie niewydolności serca (podczas leczenia niewydolności serca);
 • bóle głowy;
 • zawroty głowy;
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe tkj. nudności, wymioty, biegunka, zaparcia;
 • bóle brzucha;
 • drętwienie kończyn;
 • uczucie zziębnięcia;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • zmęczenie;
 • nasilenie objawów chromania przestankowego;
 • stan klinicznego zmęczenia, astenia u chorych z niewydolnością serca;

występujące niezbyt często:

 • niedociśnienie ortostatyczne;
 • nasilenie niewydolności serca;
 • bradykardia (u chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową)
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego;
 • skurcz oskrzeli (u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną płuc);
 • osłabienie mięśni;
 • kurcze mięśni;
 • stan klinicznego zmęczenia, astenia u chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową;
 • problemy ze snem;
 • depresja;

występujące rzadko:

 • omdlenia;
 • zmniejszone wydzielanie łez;
 • problemy ze słuchem;
 • zapalenie błony śluzowej nosa;
 • reakcje alergiczne tkj. zaczerwienienie, świąd, wysypka;
 • zapalenie wątroby;
 • wzrost stężenia trójglicerydów;
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych;
 • spadek/wzrost libido;
 • koszmary senne;
 • omamy;

występujące bardzo rzadko:

 • ból odczuwany w klatce piersiowej;
 • zapalenie spojówek;
 • wypadanie włosów;
 • nasilenie objawów łuszczycy;
 • wysypka, która jest podobna do łuszczycy.

Niektóre ze skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Concor mogą mieć wpływ na zdolność psychomotoryczną, a tym samym obniżać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Concor

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Concor?

Lek Concor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stabilnej, przewlekłej choroby wieńcowej (dławicy piersiowej).

Czy Concor obniża ciśnienie?

Tak, lek Concor jest beta-blokerem, który działa przez obniżanie ciśnienia krwi. Działa to przez blokowanie efektów adrenaliny, co prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych, co z kolei obniża ciśnienie krwi.

Czy Concor to beta bloker?

Tak, Concor jest lekiem z grupy beta-blokerów. Głównym składnikiem aktywnym w Concor jest bisoprolol, który jest specyficznym inhibitorem β1-adrenergicznych receptorów kardioselektywnych, głównie oddziałując na serce.

Czy Concor można brać doraźnie?

Nie, Concor nie jest lekiem przeznaczonym do stosowania doraźnego. Jest zwykle stosowany jako terapia długotrwała, a jakiekolwiek zmiany w stosowaniu leku, w tym jego przerwanie, powinny być skonsultowane z lekarzem.

Czy lek Concor obniża tętno?

Tak, lek Concor jest beta-blokerem, który działa poprzez zmniejszanie siły i częstości skurczów serca, co prowadzi do obniżenia tętna. Jest to jedna z przyczyn, dla których jest on stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca.

Czy lek Concor można brać wieczorem?

Lek Concor zazwyczaj jest zalecany do przyjmowania rano, ale czas dawkowania może być dostosowany indywidualnie przez lekarza. Ważne jest jednak, aby lek był zażywany o mniej więcej tej samej porze każdego dnia.

Jaka jest różnica między Concor a Concor Cor?

"Concor" i "Concor Cor" to różne formy leku bisoprolol, stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. Główna różnica między nimi polega na dawkowaniu: Concor jest dostępny w dawkach 5 mg lub 10 mg, podczas gdy Concor Cor jest dostępny w dawkach 1,25 mg lub 2,5 mg, służąc pacjentom wymagającym niższych dawek leku.

Jak długo działa Concor?

Concor jest lekiem o przedłużonym działaniu, a jego efekty mogą utrzymywać się do 24 godzin. Dlatego jest zazwyczaj przepisywany do jednorazowego stosowania dziennie.

Jak odstawić lek Concor?

Nie należy przerywać leczenia Concor nagle bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Zamiast tego lekarz powinien pomóc pacjentowi w stopniowym odstawianiu leku, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych skutków ubocznych.

Po jakim czasie zaczyna działać Concor?

Concor zaczyna działać w ciągu kilku godzin po przyjęciu, jednak pełne efekty terapeutyczne, takie jak znaczne obniżenie ciśnienia krwi i tętna, mogą być zauważalne dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. To dlatego, że bisoprolol, główny składnik leku, jest beta-blokerem o długotrwałym działaniu i wpływa na układ krążenia stopniowo.

Czy Concor podnosi cukier?

Lek Concor nie powoduje bezpośredniego podniesienia poziomu cukru we krwi, ale może maskować objawy hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi), co jest szczególnie istotne dla pacjentów z cukrzycą. Przyjmowanie leku powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, który oceni potencjalne korzyści i ryzyko związane z leczeniem.

Czy lek Concor jest refundowany?

Tak, lek Concor jest refundowany.

Czy lek Concor jest bezpieczny?

Tak, lek Concor jest bezpieczny do stosowania, gdy jest używany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak jak każdy lek, Concor może powodować pewne skutki uboczne i nie jest odpowiedni dla wszystkich pacjentów, szczególnie dla tych z określonymi schorzeniami lub tych, którzy przyjmują określone inne leki. Dlatego decyzje o stosowaniu tego leku powinny zawsze być podejmowane w konsultacji z kwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Czy stosując Concor można pić alkohol?

Stosowanie leku Concor w połączeniu z alkoholem może prowadzić do wzmożonych efektów ubocznych takich jak zawroty głowy, senność lub trudności z koncentracją. Dlatego zaleca się ograniczenie spożycia alkoholu podczas leczenia tym lekiem. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy można dostać Concor bez recepty?

Nie, lek Concor nie jest dostępny bez recepty. Jest to lek na receptę, co oznacza, że może być kupiony tylko wtedy, gdy pacjent ma ważną receptę od lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Concor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBisoprololi fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMerck Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Concor

Bibloc, Bisocard, Bisoratio, Concor Cor.

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2023