Bisocard

Bisocard to lek z grupy betaadrenolityków, stosowany w terapii różnych schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca czy nadciśnienie tętnicze. Działa poprzez hamowanie receptorów beta-adrenergicznych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi i spadku częstości pracy serca. Preparat jest dostępny w formie tabletek, które są wydawane wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej, co gwarantuje bezpieczne i kontrolowane leczenie pacjentów.

Działanie Bisocard

Bisocard jest lekiem stosowanym w kardiologii, którego głównym celem jest leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego. Jego substancja czynna, fumaran bisoprololu (bisoprolol), działa na organizm na kilka sposobów, przynosząc istotne korzyści terapeutyczne dla pacjentów.

 • Spowolnienie czynności mięśnia sercowego: Bisoprolol obniża zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co prowadzi do spowolnienia akcji serca. To z kolei pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niedokrwienia oraz zawałów serca.
 • Zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego: Bisoprolol wpływa na siłę skurczu mięśnia sercowego, co może pomóc w kontrolowaniu objawów niewydolności serca.
 • Blokowanie receptorów beta-1: Substancja czynna leku blokuje receptory beta-1, co ogranicza wpływ hormonów takich jak adrenalina i noradrenalina na mięsień sercowy. To dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie na tlen oraz obniża ciśnienie krwi.
 • Farmakoterapia skojarzona: Bisocard często jest stosowany w połączeniu z innymi lekami, takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne czy blokery kanału wapniowego. Wspólne działanie tych leków pozwala na skuteczniejszą kontrolę objawów oraz lepszą ochronę układu sercowo-naczyniowego.

Bisocard dostępny jest w postaci tabletek powlekanych o różnych dawkach (2,5 mg, 5 mg, 10 mg), co ułatwia indywidualne dopasowanie terapii do potrzeb pacjenta. W opakowaniu może się znajdować 30, 60 lub 120 sztuk tabletek, w zależności od wielkości opakowania. Lek wydawany jest tylko na receptę, co zapewnia kontrolę leczenia przez specjalistę oraz minimalizuje ryzyko działań niepożądanych.

Wskazania do stosowania Bisocard

Wskazania do stosowania Bisocard: szczegółowe omówienie

 • Choroba niedokrwienna serca: Choroba niedokrwienna serca (CHNS) to schorzenie spowodowane niedostatecznym dopływem tlenu do mięśnia sercowego z powodu zwężenia lub blokady tętnic wieńcowych. Bisocard pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, co prowadzi do spowolnienia akcji serca i zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedokrwienia oraz zawałów serca. Lek działa także poprzez rozszerzenie tętnic wieńcowych, co umożliwia lepszy dopływ krwi do mięśnia sercowego.
 • Nadciśnienie tętnicze: Nadciśnienie tętnicze, czyli podwyższone ciśnienie krwi, to częsty problem, który może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak choroba serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Bisocard działa na obniżenie ciśnienia krwi poprzez blokowanie receptorów beta-1, co ogranicza wpływ hormonów takich jak adrenalina i noradrenalina na mięsień sercowy. Efektem tego jest spadek częstości pracy serca i obniżenie ciśnienia tętniczego.
 • Przewlekła stabilna niewydolność serca o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim: Przewlekła stabilna niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do organizmu, co prowadzi do osłabienia i zmęczenia pacjenta oraz postępujących objawów niewydolności. Bisocard jest wskazany do stosowania u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim nasileniem tego schorzenia. Lek wpływa na siłę skurczu mięśnia sercowego, zmniejszając zapotrzebowanie na tlen i pozwalając na kontrolowanie objawów niewydolności serca. Wspomaga też serce w utrzymaniu odpowiedniej objętości krwi i obciążenia roboczego.

Bisocard jest często stosowany w połączeniu z innymi lekami, takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne czy blokery kanału wapniowego. Wspólne działanie tych leków pozwala na skuteczniejszą kontrolę objawów oraz lepszą ochronę układu sercowo-naczyniowego.

Przeciwwskazania do stosowania Bisocard

Przeciwwskazania do stosowania Bisocard:

 1. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku: Pacjenci uczuleni na bisoprolol lub inne składniki leku nie powinni przyjmować Bisocard. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęki twarzy, trudności w oddychaniu czy uczucie zawrotów głowy.
 2. Zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, objawowa bradykardia: Bisocard może obniżać częstość pracy serca, co jest niebezpieczne dla pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu.
 3. Ostra niewydolność serca i okresy nasilenia niewydolności serca wymagające dożylnego podania leków izotropowych: Leczenie bisoprololem jest przeciwwskazane u pacjentów z ostrą niewydolnością serca lub nasilającymi się objawami, które wymagają dożylnego podawania leków wzmacniających siłę skurczu mięśnia sercowego.
 4. Wstrząs kardiogenny, blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia u chorych bez rozrusznika serca: Bisocard jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, gdyż może pogłębiać istniejące problemy przewodzenia impulsów elektrycznych i prowadzić do zagrażających życiu powikłań.
 5. Objawowe niedociśnienie tętnicze: U pacjentów z objawowym niedociśnieniem tętniczym stosowanie bisoprololu może prowadzić do dalszego obniżenia ciśnienia krwi i zagrażać ich zdrowiu.
 6. Ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Bisoprolol może powodować zwężenie dróg oddechowych, co zwiększa ryzyko duszności i pogorszenia stanu zdrowia pacjentów z ciężkimi chorobami płuc.
 7. Ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych oraz zespół Raynauda, kwasica metaboliczna, nieleczony guz chromochłonny nadnerczy: Pacjenci z wymienionymi schorzeniami nie powinni stosować Bisocard ze względu na ryzyko pogorszenia istniejących dolegliwości.
 8. Ciąża i karmienie piersią: Bisocard jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Lek może przenikać do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią również nie powinny go stosować, gdyż może to wpłynąć na zdrowie niemowlęcia.
 9. Leku nie należy stosować u dzieci: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leczenia Bisocard u dzieci, lek jest przeciwwskazany w tej populacji.

Stosowanie leku Bisocard z innymi lekami: interakcje

 1. Inne leki beta-adrenolityczne: Stosowanie Bisocard jednocześnie z innymi beta-adrenolitykami może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i rytmu serca.
 2. Klonidyna, guanetydyna, rezerpina: Łączenie Bisocard z lekami działającymi na układ współczulny może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi, bradykardii czy zaburzeń rytmu serca.
 3. Leki z grupy nidyhydropirydynowych antagonistów wapnia: Stosowanie Bisocard z lekami blokującymi kanał wapniowy może nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi i prowadzić do objawów hipotensji.
 4. Leki sympatykomimetyczne: Bisocard może zmniejszać efektywność leków sympatykomimetycznych, takich jak leki stosowane w leczeniu astmy czy alergii, co może prowadzić do niekontrolowanych objawów tych schorzeń.

W przypadku jednoczesnego stosowania Bisocard z innymi lekami, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych preparatach, aby uniknąć niepożądanych interakcji i zagrożeń dla zdrowia.

Dawkowanie leku Bisocard

Dawkowanie Bisocard zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju i nasilenia schorzenia. Lekarz ustala dawkę na podstawie wieku, wagi, stanu zdrowia, chorób towarzyszących oraz reakcji organizmu na leczenie.

 • Choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze: Zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 2,5-5 mg bisoprololu na dobę. W zależności od reakcji organizmu na leczenie, dawka może być stopniowo zwiększana do 10 mg na dobę. Dawkowanie powinno być zwiększane co 2-4 tygodnie.
 • Przewlekła stabilna niewydolność serca: Leczenie rozpoczyna się od bardzo niskiej dawki bisoprololu, np. 1,25 mg na dobę, a następnie stopniowo zwiększa się dawkę co 2-4 tygodnie, obserwując reakcję organizmu. Maksymalna dawka wynosi zazwyczaj 10 mg na dobę. Lekarz może dostosować dawkowanie w zależności od tolerancji pacjenta.

Ważne wskazówki dotyczące dawkowania Bisocard:

 • Lek należy przyjmować o stałej porze każdego dnia, aby zapewnić stałe stężenie bisoprololu we krwi.
 • Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, ale najlepiej jest przyjmować je na czczo lub podczas śniadania.
 • Leku nie należy nagle odstawiać, gdyż może to prowadzić do nasilenia objawów choroby. Zaprzestanie leczenia powinno odbywać się stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pacjenci powinni pamiętać, że regularna kontrola u lekarza jest kluczowa podczas stosowania Bisocard. Lekarz będzie monitorować postępy leczenia, reakcję organizmu na lek, a także sprawdzać ciśnienie krwi i rytm serca. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, takich jak trudności w oddychaniu, obrzęki, ból w klatce piersiowej, czy zawroty głowy, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Bisocard

Niewskazane Połączenia: Unikaj łączenia Bisocard z floktafeniną i sultoprydem.

Leki Przeciwarytmiczne Klasy I: Leki takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon mogą niekorzystnie wchodzić w interakcje z Bisocard.

Antagoniści Wapnia: Stosowanie Bisocard z werapamilem i diltiazemem może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.

Leki na Ciśnienie Krwi: Klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna mogą wymagać konsultacji z lekarzem przed połączeniem z Bisocard.

Inne Antagoniści Wapnia: Felodypina i amlodypina mogą wymagać szczegółowego monitorowania podczas stosowania z Bisocard.

Leki Przeciwarytmiczne Klasy III: Amiodaron może interakcjonować z Bisocard.

Beta-Adrenolityki Miejscowe: Krople do oczu z tymololem mogą wzmacniać działanie Bisocard.

Parasympatykomimetyki: Leki takie jak donepezil i pilokarpina mogą wchodzić w interakcje z Bisocard.

Leki Przeciwcukrzycowe: Insulina i inne leki mogą zmieniać efektywność Bisocard.

Środki Znieczulające: Ich stosowanie wymaga ostrożności przy jednoczesnym leczeniu Bisocardem.

Glikozydy Naparstnicy: Mogą potęgować działanie Bisocard.

Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ): Leki takie jak ibuprofen mogą osłabiać działanie Bisocard.

Inne Leki Obniżające Ciśnienie: Mogą nasilać efekt Bisocard.

Meflochina: Stosowana w leczeniu malarii, może interakcjonować z Bisocard.

Inhibitory MAO: Takie jak moklobemid (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) mogą być niebezpieczne w połączeniu z Bisocard.

Ryfampicyna: Może obniżać skuteczność Bisocard.

Pochodne Ergotaminy: Stosowane w leczeniu migreny, mogą wchodzić w interakcje z Bisocard.

Alkohol: Może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia wywołane przez Bisocard, zaleca się unikanie alkoholu podczas terapii tym lekiem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bisocard

Skutki uboczne leku Bisocard

Stosowanie leku Bisocard może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych o różnym nasileniu i częstości występowania. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie u każdego pacjenta wystąpią skutki uboczne, a korzyści wynikające z leczenia często przeważają nad ewentualnymi niekorzystnymi reakcjami.

Często występujące skutki uboczne

 • Bóle i/lub zawroty głowy – często występują na początku leczenia i zwykle ustępują samoistnie po kilku dniach.
 • Problemy ze strony układu pokarmowego – mogą wystąpić w postaci wymiotów, nudności, biegunki, bóli brzucha, czy zaparć. Zazwyczaj są łagodne i mijają po kilku dniach stosowania leku.
 • Zmęczenie, wyczerpanie – uczucie zmęczenia może być spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi i spowolnieniem pracy serca.
 • Drętwienie kończyn oraz uczucie zimna/zziębnięcia – może wystąpić na skutek obniżenia przepływu krwi w kończynach.
 • Nasilenie objawów chromania przestankowego – objawy te mogą być spowodowane zmniejszonym przepływem krwi w tętnicach obwodowych.

Niezbyt często występujące skutki uboczne

 • Osłabienie, a w skrajnych przypadkach astenia – może wystąpić na skutek spowolnienia pracy serca i obniżenia ciśnienia krwi.
 • Niedociśnienie ortostatyczne – spadek ciśnienia krwi występujący podczas szybkiego zmieniania pozycji, np. podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej.
 • Nasilenie niewydolności serca, która istniała już wcześniej – może być konsekwencją zmniejszenia siły skurczu mięśnia sercowego.
 • Bradykardia – wolniejsze bicie serca, które może być wynikiem działania leku.
 • Skurcz oskrzeli – może wystąpić u osób chorujących na astmę lub chorobę obturacyjną płuc.
 • Kurcze mięśni – mogą być spowodowane zmniejszonym przepływem krwi w tętnicach obwodowych.
 • Niedociśnienie tętnicze – spadek ciśnienia krwi, który może być spowodowany przez działanie leku na receptory beta-adrenergiczne.
 • Stany depresyjne – mogą być związane z wpływem leku na układ nerwowy.
 • Problemy ze snem – mogą wystąpić na skutek wpływu leku na układ nerwowy.

Rzadko występujące skutki uboczne

 • Omdlenia – mogą wystąpić na skutek obniżenia ciśnienia krwi.
 • Brak łzawienia oczu/zmniejszone wydzielanie łez – może być wynikiem wpływu leku na gruczoły łzowe.
 • Zaburzenia słuchu – mogą wystąpić na skutek wpływu leku na układ nerwowy.
 • Nieżyt nosa o podłożu alergicznym – może być spowodowany przez reakcję alergiczną na którykolwiek ze składników leku.
 • Reakcje alergiczne – mogą obejmować zaczerwienienie, wysypkę, świąd i być wynikiem uczulenia na składniki leku.
 • Zapalenie wątroby – może wystąpić na skutek wpływu leku na narząd.
 • Wzrost stężenia trójglicerydów – może wystąpić na skutek wpływu leku na metabolizm lipidów.
 • Wzrost aktywności enzymów wątrobowych – może być wynikiem wpływu leku na wątrobę.
 • Spadek stężenia glukozy we krwi – może być spowodowany przez wpływ leku na metabolizm cukrów.
 • Obniżenie libido oraz zaburzenia funkcji seksualnych – mogą być związane z wpływem leku na układ nerwowy.
 • Koszmary senne – mogą wystąpić na skutek wpływu leku na układ nerwowy.
 • Omamy – mogą wystąpić na skutek wpływu leku na układ nerwowy.

Bardzo rzadko występujące skutki uboczne

 • Zapalenie spojówek – może być spowodowane przez reakcję alergiczną na którykolwiek ze składników leku.
 • Wypadanie włosów/łysienie – może wystąpić na skutek wpływu leku na mieszków włosowych.
 • Nasilenie objawów łuszczycy – może być wynikiem wpływu leku na układ immunologiczny.
 • Wysypka przypominająca łuszczycę – może być spowodowana przez reakcję alergiczną na którykolwiek ze składników leku.

Należy pamiętać, że wystąpienie skutków ubocznych jest różne dla każdego pacjenta, a powyższa lista nie zawiera wszystkich możliwych działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bisocard

Pytania naszych Pacjentów

Na co się stosuje lek Bisocard?

Bisocard jest stosowany w terapii różnych chorób sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie tętnicze.

Czy Bisocard obniża tętno?

Tak, Bisocard obniża tętno poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych.

Czy Bisocard jest na arytmie serca?

Tak, Bisocard jest stosowany w terapii zaburzeń rytmu serca.

Czy Bisocard trzeba brać do końca życia?

W niektórych przypadkach Bisocard może być stosowany przez długi okres czasu lub nawet do końca życia, w zależności od rodzaju choroby serca i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Bisocard jest bezpieczny?

Bisocard jest lekiem skutecznym i bezpiecznym w terapii różnych chorób sercowo-naczyniowych, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Bisocard można brać doraźnie?

Nie, Bisocard nie jest lekiem doraźnym i powinien być przyjmowany regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo można stosować lek Bisocard?

Czas trwania stosowania Bisocardu zależy od rodzaju choroby serca i indywidualnych potrzeb pacjenta, dlatego dawkowanie i czas trwania leczenia ustala lekarz.

Czy Bisocard można brać na noc?

Tak, Bisocard można brać na noc, jeśli lekarz tak zalecił, jednak zazwyczaj lek stosuje się rano, po posiłku.

Kiedy brać Bisocard?

Bisocard należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, zazwyczaj raz dziennie, rano, po posiłku.

Czy lek Bisocard jest wycofany?

Nie, Bisocard nie został wycofany z rynku farmaceutycznego. Jednakże, lek może nie być dostępny we wszystkich aptekach, ponieważ jego dystrybucja zależy od decyzji poszczególnych producentów i dostępności na rynku. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie wydał żadnej informacji o wycofaniu Bisocardu z aptek.

Czy Bisocard podnosi poziom cukru?

Nie ma dowodów na to, że Bisocard prowadzi do znaczącego podwyższenia poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą. W rzadkich przypadkach może jednak dochodzić do przemijającego zwiększenia poziomu glukozy we krwi u osób bez cukrzycy podczas stosowania leku.

Czy można pić alkohol przy Bisocardzie?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas terapii Bisocardem ze względu na możliwe interakcje między lekiem a alkoholem oraz potencjalne niepożądane efekty uboczne, takie jak nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi i zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i omdlenia.

Czy po Bisocardzie się tyje?

Nie jest znane, aby Bisocard miał bezpośredni wpływ na przyrost masy ciała lub powodował znaczne tycie. Jednakże, niektóre osoby mogą doświadczać efektów ubocznych związanych z leczeniem, takich jak zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego, co może prowadzić do utraty masy mięśniowej i zwiększenia tkanki tłuszczowej.

Czy Bisocard jest na receptę?

Bisocard jest lekiem na receptę.

Czy Bisocard można stosować 2 razy dziennie?

Bisocard zazwyczaj stosuje się raz dziennie, ale w przypadku konieczności lekarz może zalecić podzielenie dawki na dwie mniejsze i stosowanie leku 2 razy dziennie.

Czy Bisocard to beta bloker?

Tak, Bisocard to beta-bloker.

Czy Bisocard może powodować kaszel?

Tak, Bisocard może w niektórych przypadkach powodować kaszel jako skutek uboczny leczenia.

Co jest lepsze Bisocard czy Nebilet?

Oba leki, Bisocard i Nebilet (Nebiwolol), należą do grupy beta-blokerów i są stosowane w terapii chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy choroba niedokrwienna serca. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i decyzji lekarza, ponieważ różnią się one między sobą składem, dawkowaniem i działaniem, a także mogą wywoływać różne skutki uboczne u pacjentów.

Czy Bisocard uspokaja serce?

Bisocard nie działa bezpośrednio uspokajająco na serce, ale może wpływać na zmniejszenie częstości pracy serca, co pomaga w leczeniu niektórych chorób sercowych.

Czy można przedawkować Bisocard?

Tak, możliwa jest przedawkowanie Bisocardu, co może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.

Czy Bisocard obniża ciśnienie krwi?

Tak, Bisocard działa poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.

Czy Bisocard jest lekiem na nadciśnienie?

Tak, Bisocard jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego.

Czy Bisocard wpływa na krzepliwość krwi?

Nie ma dowodów na to, że Bisocard wpływa na krzepliwość krwi.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bisocard? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBisoprololi fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPharmaSwiss

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Bisocard

Bibloc, Bisoratio, Concor, Concor Cor.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2024