Concor Cor

Concor COR to lek z bisoprololem fumaranem, beta-adrenolitykiem spowalniającym czynność serca, co zwiększa jego wydajność. Używany w leczeniu stabilnej, przewlekłej niewydolności serca oraz, w dawkach 5 i 10 mg, nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej.

Działanie Concor Cor

Concor Cor zawiera bisoprololu fumaran, który jest beta-adrenolitykiem. Działa przez blokowanie efektów hormonów adrenalinowych na serce. Dzięki temu zwalnia tempo pracy serca i obniża ciśnienie krwi, co z kolei pomaga zwiększyć wydajność serca i zmniejszyć obciążenie. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca, w celu poprawy zdolności serca do pompowania krwi do innych części ciała.

Wskazania do stosowania Concor Cor

Lek Concor Cor jest zwykle stosowany w leczeniu następujących stanów:

 • Nadciśnienie tętnicze: To stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest zbyt wysokie. Lek Concor Cor pomaga obniżać ciśnienie krwi przez zwalnianie akcji serca.
 • Dławica piersiowa: Jest to ból w klatce piersiowej spowodowany niewystarczającym dopływem tlenu do mięśnia sercowego, zwykle z powodu zwężenia naczyń wieńcowych. Concor Cor pomaga zwiększyć dopływ krwi do serca, co z kolei zmniejsza ból i dyskomfort.
 • Przewlekła niewydolność serca: W tym stanie serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do reszty organizmu, co może prowadzić do różnych objawów, takich jak duszność, obrzęk nóg i zmęczenie. Concor Cor pomaga zwiększyć wydajność serca, co z kolei poprawia objawy związane z niewydolnością serca.

Wszystkie te stany wymagają ścisłego nadzoru lekarskiego i regularnej kontroli, a lek Concor Cor powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Concor

Przeciwwskazania do stosowania leku Concor Cor:

 • Uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku: Pacjenci z historią alergii na bisoprolol lub którykolwiek składnik leku nie powinni go stosować.
 • Ciężka astma: Osoby z ciężką astmą mogą doświadczać zaostrzenia objawów ze względu na właściwości leku.
 • Poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach (jak zespół Raynauda): U pacjentów ze znanymi zaburzeniami krążenia, takimi jak zespół Raynauda, lek może pogorszyć objawy, takie jak mrowienie czy sinienie palców rąk lub stóp.
 • Nieleczony guz chromochłonny (rzadko występujący nowotwór nadnerczy): Bisoprolol może powodować wzrost ciśnienia krwi u pacjentów z tym nowotworem.
 • Kwasica metaboliczna (stan, w którym odczyn krwi (pH) jest nieprawidłowy): Bisoprolol może zaszkodzić pacjentom z tą chorobą.
 • Ostra niewydolność serca, nasilająca się niewydolność serca wymagająca dożylnego podawania leków zwiększających kurczliwość serca: Concor Cor może zaszkodzić pacjentom z ciężką niewydolnością serca.
 • Objawy wolnej czynności serca, niskiego ciśnienia tętniczego, choroby serca powodującej bardzo wolną lub nierówną pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki): Lek może pogorszyć te stany.
 • Wstrząs kardiogenny (ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia): Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z tym stanem.

Środki ostrożności dotyczące stosowania Concor Cor:

 • Choroby, takie jak cukrzyca, niektóre choroby serca, zaburzenia dotyczące nerek lub wątroby, zaburzenia krążenia krwi w kończynach, lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc, łuszczyca, zaburzenie czynności tarczycy, guz chromochłonny rdzenia nadnerczy: Pacjenci z tymi chorobami mogą wymagać szczególnej ostrożności, na przykład podanie dodatkowych leków lub częstsze kontrole lekarskie.
 • Leczenie odczulające lub zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym: Concor Cor może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub zmieniać reakcję organizmu na podawane leki.
 • Dzieci i młodzież: Stosowanie leku u tej grupy wiekowej nie jest zalecane.
 • Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie leku w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku. Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek, w zależności od tolerancji, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Pamiętaj, aby zawsze konsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Concor Cor, zwłaszcza jeśli przyjmujesz inne leki, jesteś w ciąży, karmisz piersią, planujesz mieć dziecko lub masz jakiekolwiek przewlekłe choroby.

Jak stosować Concor Cor?

W czasie stosowania leku Concor COR konieczne są regularne kontrole lekarskie. Jest to szczególnie istotne na początku leczenia, w czasie zwiększania dawki i w przypadku zakończenia leczenia.

Sposób przyjmowania: Tabletkę należy przyjmować rano, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać. Tabletki z rowkiem można podzielić na dwie równe dawki.

Dawkowanie:

 • Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca: Leczenie rozpoczyna się od dawki 1,25 mg raz na dobę. Dawka jest stopniowo zwiększana co dwa tygodnie lub dłużej, do 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg, i na koniec do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg bisoprololu. W zależności od tolerancji pacjenta, lekarz może zalecić wydłużenie czasu między zwiększeniem dawek.
 • Leczenie nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej: W tych przypadkach zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka Concor COR 5 lub 1/2 tabletki Concor COR 10 (co odpowiada 5 mg bisoprololu fumaranu) raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do jednej tabletki leku Concor COR 10 lub dwóch tabletek leku Concor COR 5 (co odpowiada 10 mg bisoprololu fumaranu) raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Dawkowanie przy zaburzeniach czynności wątroby lub nerek: U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zwykle nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Nie zaleca się stosowania leku Concor COR u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia: Zazwyczaj leczenie lekiem Concor COR jest długotrwałe. W razie konieczności przerwania leczenia, lekarz zwykle zaleci stopniowe zmniejszenie dawki leku, w przeciwnym razie choroba może ulec zaostrzeniu.

Przedawkowanie: W przypadku przyjęcia większej dawki leku Concor COR niż zalecana, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, jakie działania należy podjąć.

Pominięcie dawki: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Następnego dnia rano należy przyjąć zalecaną dawkę.

Przerwanie stosowania leku: Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Concor COR o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć.

Z czym nie łączyć leku Concor Cor

Leki przeciwarytmiczne klasy I i Concor Cor – Stosowanie Concor Cor razem z lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania na serce. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń rytmu serca.

Antagoniści wapnia i Concor Cor – Łączenie Concor Cor z werapamilem lub diltiazemem, które są antagonistami wapnia, może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardię (spowolnienie rytmu serca) lub inne zaburzenia rytmu serca.

Leki przeciwnadciśnieniowe i Concor Cor – Klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna w połączeniu z Concor Cor mogą prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi. Nie należy przerywać przyjmowania tych leków bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to wywołać gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego.

Antagoniści wapnia pochodne dihydropirydyny i Concor Cor – Leki takie jak felodypina i amlodypina mogą nasilać hipotensyjne działanie Concor Cor, co wymaga monitorowania ciśnienia krwi i dostosowania dawek.

Leki przeciwarytmiczne klasy III i Concor Cor – Amiodaron stosowany razem z Concor Cor może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Miejscowo stosowane beta-adrenolityki i Concor Cor – Krople do oczu zawierające beta-adrenolityki, stosowane w leczeniu jaskry, mogą nasilać działanie Concor Cor na serce.

Parasympatykomimetyki i Concor Cor – Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera lub jaskry mogą wchodzić w interakcje z Concor Cor, wymagając monitorowania.

Adrenomimetyki i Concor Cor – Izoprenalina i dobutamina mogą mieć zmniejszoną skuteczność w połączeniu z Concor Cor.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe i Concor Cor – Może dojść do maskowania objawów hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi) przez Concor Cor.

Środki stosowane w znieczuleniu ogólnym i Concor Cor – Może wystąpić wzajemne nasilenie działania na układ sercowo-naczyniowy.

Glikozydy naparstnicy i Concor Cor – Wzajemne nasilenie działania na serce, szczególnie ryzyko bradykardii.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i Concor Cor – NLPZ mogą zmniejszać skuteczność Concor Cor w obniżaniu ciśnienia krwi.

Adrenalina i Concor Cor – Może dojść do paradoksalnego wzrostu ciśnienia krwi i ryzyka zaburzeń rytmu serca.

Leki obniżające ciśnienie tętnicze i Concor Cor – Dodatkowe obniżenie ciśnienia krwi, wymagające monitorowania.

Meflochina i Concor Cor – Możliwe nasilenie efektów obniżających ciśnienie krwi.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) i Concor Cor – Ryzyko niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi.

Ryfampicyna i Concor Cor – Możliwe osłabienie działania Concor Cor.

Pochodne ergotaminy i Concor Cor – Możliwe nasilenie efektów obniżających ciśnienie krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Concor Cor

Skutki uboczne leku Concor Cor

Lek Concor COR, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, jednak nie u wszystkich pacjentów one wystąpią. Poniżej wymieniono potencjalne skutki uboczne wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Bardzo często (występujące u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • Bradykardia, czyli wolna czynność serca (u pacjentów ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca).

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Pogorszenie istniejącej niewydolności serca (u pacjentów ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca),
 • Zmęczenie, astenia (osłabienie), zawroty głowy, ból głowy (u pacjentów ze stabilną, przewlekłą niewydolnością serca),
 • Uczucie zimna lub drętwienia rąk lub stóp,
 • Niskie ciśnienie tętnicze,
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, pogorszenie istniejącej niewydolności serca,
 • Bradykardia (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową),
 • Zaburzenia snu,
 • Depresja,
 • Astenia (osłabienie) (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową),
 • Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,
 • Osłabienie mięśni lub kurcze mięśni.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • Zaburzenia słuchu,
 • Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa,
 • Zmniejszone wydzielanie łez (należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe),
 • Zapalenie wątroby,
 • Reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka,
 • Zaburzenia potencji,
 • Koszmary senne, omamy,
 • Omdlenie.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • Zapalenie spojówek (podrażnienie lub zaczerwienienie oczu),
 • Łysienie,
 • Wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne.

Pamiętaj, że jeżeli zaobserwujesz u siebie jakiekolwiek objawy niepożądane, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Concor Cor

Pytania naszych Pacjentów

Czy Concor Cor jest na nerwicę?

Concor Cor to lek stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i dławicy piersiowej, a nie jest typowo przepisywany dla pacjentów cierpiących na nerwicę. Jeśli masz pytania dotyczące swojego stanu zdrowia psychicznego, powinieneś skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego.

Czy można dostać Concor Cor bez recepty?

Concor COR jest lekiem, który w Polsce dostępny jest wyłącznie na receptę.

Czy stosując Concor Cor można pić alkohol?

Generalnie nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia lekiem Concor Cor (bisoprolol), ponieważ alkohol może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych leku, takich jak niskie ciśnienie krwi, zawroty głowy czy senność. W każdym przypadku decyzję o spożywaniu alkoholu podczas leczenia tym lekiem powinien podejmować pacjent po konsultacji z lekarzem.

Jak długo działa tabletka Concor Cor?

Tabletka Concor Cor, zawierająca substancję czynną bisoprolol, zazwyczaj działa przez około 24 godziny, co pozwala na jej jednorazowe dawkowanie na dobę. Długość działania może jednak różnić się w zależności od indywidualnej reakcji organizmu pacjenta na lek.

Co zamiast Concor Cor?

Zamiast Concor Cor można rozważyć inne beta-blokery, takie jak metoprolol, atenolol lub propranolol. Alternatywne klasy leków mogą obejmować inhibitory ACE, blokery kanału wapniowego, diuretyki, inhibitory ARB i inhibitory renyny.

Czy Concor Cor to to samo co bisocard?

Tak, Concor Cor i Bisocard to leki zawierające tę samą substancję czynną - bisoprolol. Oba są to beta-blokery, używane przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Po jakim czasie zaczyna działać Concor Cor?

Działanie Concor Cor, leku zawierającego bisoprolol, zaczyna się zwykle w ciągu kilku godzin od przyjęcia dawki. Pełne efekty terapeutyczne mogą jednak nie być zauważalne aż do upływu jednego do dwóch tygodni regularnego stosowania.

Czy Concor Cor to beta bloker?

Tak, Concor Cor jest lekiem z grupy beta-blokerów. Jego głównym składnikiem jest bisoprolol, który hamuje aktywność receptorów beta-adrenergicznych, wpływając na pracę serca.

Czy Concor Cor można brać wieczorem?

Tak, Concor Cor można brać wieczorem. Najważniejsze jest, aby przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku w organizmie.

Czy lek Concor Cor obniża tętno?

Tak, Concor Cor, który zawiera substancję czynną bisoprolol, jest beta-blokerem i jednym z jego głównych efektów jest obniżenie tętna. Ten lek działa przez zmniejszanie częstotliwości skurczów serca, co skutkuje spadkiem tętna.

Na co jest lek Concor Cor?

Lek Concor Cor, zawierający substancję czynną bisoprolol, jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej stabilnej niewydolności serca. Może być również stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, takiej jak dławica piersiowa.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Concor Cor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBisoprololi fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMateriały do pobrania

Zamienniki dla leku Concor Cor

Bibloc, Bisocard, Bisoratio, Concor.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024