Bibloc

Bibloc to lek o szerokim zastosowaniu w kardiologii, cieszący się dużą popularnością wśród pacjentów i specjalistów. Jego zastosowanie obejmuje takie schorzenia jak nadciśnienie tętnicze, dławicę piersiową oraz, w określonych sytuacjach, niewydolność serca. Działa na kilka sposobów, takich jak redukcja częstotliwości rytmu serca, obniżenie siły skurczu mięśnia sercowego, a także spadek ciśnienia tętniczego. Dzięki tym właściwościom, Bibloc pomaga w łagodzeniu objawów i zapobieganiu powikłaniom, które mogą wystąpić w wyniku tych schorzeń.

Działanie Bibloc

Bibloc jest lekiem z grupy beta-adrenolityków, który działa na układ sercowo-naczyniowy, stabilizując pracę serca. Jego głównym celem jest łagodzenie zbyt intensywnej aktywności serca poprzez obniżanie częstotliwości rytmu oraz siły skurczu mięśnia sercowego. Działa również rozszerzająco na naczynia krwionośne, zwiększając przepływ krwi, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego oraz poprawy dotlenienia tkanek.

Bisoprolol, substancja czynna Bibloc, działa jako beta-bloker, wpływając na receptor beta-adrenergiczny, co prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, siły skurczu mięśnia sercowego, objętości wyrzutowej i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Dzięki temu lek jest skuteczny w leczeniu różnych schorzeń serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa oraz, w pewnych przypadkach, niewydolność serca.

Bibloc jest dostępny na rynku w różnych dawkach, dostosowanych do potrzeb pacjentów. W opakowaniach po 30 tabletek można znaleźć dawki 1,25 mg, 2,5 mg, 3,75 mg, 5 mg – z ceną około 9 zł za opakowanie, a także 7,5 mg i 10 mg – z ceną około 14 zł za opakowanie. W związku z różnorodnością dawek, lekarz może indywidualnie dostosować leczenie do potrzeb każdego pacjenta.

Wskazania do stosowania Bibloc

Lek Bibloc jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń kardiologicznych. Oto główne wskazania do jego stosowania:

 • Nadciśnienie tętnicze krwi: Lek jest stosowany w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego, co pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak udar mózgu czy zawał serca.
 • Dławica piersiowa: W przypadku dławicy piersiowej, Bibloc działa łagodząco na objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, który pojawia się na skutek niedostatecznego dotlenienia mięśnia sercowego. Lek poprawia krążenie krwi, zmniejsza obciążenie serca oraz zapobiega występowaniu dusznicy bolesnej.
 • Niewydolność serca: Bibloc jest stosowany w leczeniu przewlekłej stabilnej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory. Objawy niewydolności serca obejmują duszność odczuwaną podczas wysiłku oraz zatrzymywanie płynów w organizmie. Lek jest używany w skojarzeniu z innymi lekami, takimi jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki moczopędne oraz glikozydy naparstnicy, aby zapewnić optymalne działanie terapeutyczne i poprawić funkcjonowanie serca.

Przeciwwskazania do stosowania Bibloc

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Bibloc, ważne jest, aby sprawdzić, czy nie występują żadne przeciwwskazania do jego stosowania. Oto szczegółowe informacje na ten temat:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną (bisoprolol) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku – może prowadzić do reakcji alergicznych.
 2. Ostra niewydolność serca – stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do narządów i tkanek.
 3. Wstrząs kardiogenny – ostry spadek przepływu krwi wynikający z niewydolności serca.
 4. Blok przedsionkowo-komorowy II/III stopnia – poważne zaburzenie przewodnictwa elektrycznego serca.
 5. Blok zatokowo-przedsionkowy – zaburzenie przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu.
 6. Zespół chorego węzła zatokowego – zaburzenie pracy serca związane z wadliwym węzłem zatokowym.
 7. Objawowe niedociśnienie tętnicze – stan, w którym ciśnienie krwi jest zbyt niskie, prowadzący do objawów takich jak zawroty głowy czy omdlenia.
 8. Objawowa bradykardia – powolny rytm serca powodujący objawy takie jak osłabienie, zawroty głowy lub omdlenia.
 9. Ciężka astma oskrzelowa – choroba układu oddechowego, która może być zaostrzona przez beta-blokery.
 10. Ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – przewlekłe schorzenie układu oddechowego, które może pogorszyć się pod wpływem beta-blokerów.
 11. Ciężka postać choroby zarostowej tętnic obwodowych – zwężenie tętnic obwodowych utrudniające przepływ krwi.
 12. Ciężka postać zespołu Raynauda – zaburzenie naczyniowe powodujące skurcz tętnic obwodowych, co prowadzi do niedokrwienia tkanek.
 13. Kwasica metaboliczna – zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.
 14. Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy – guz hormonalnie czynny, który może powodować gwałtowne skoki ciśnienia tętniczego.
 15. Ciąża lub jej podejrzenie – lek może wpływać na rozwój płodu.
 16. Okres karmienia piersią – substancje czynne leku mogą przenikać do mleka matki i wpływać na dziecko.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Bibloc

Podczas stosowania leku Bibloc, konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Konsultacji lekarskiej wymagają m.in.:

 1. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu – może prowadzić do reakcji alergicznych.
 2. Niewydolność serca – stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi do narządów i tkanek.
 3. Zaburzenia rytmu serca – nieprawidłowości w rytmie pracy serca, które mogą być związane z zaburzeniami przewodzenia impulsów elektrycznych.
 4. Astma oskrzelowa – choroba układu oddechowego, która może być zaostrzona przez beta-blokery.
 5. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) – przewlekłe schorzenie układu oddechowego, które może pogorszyć się pod wpływem beta-blokerów.
 6. Zespół Raynauda – zaburzenie naczyniowe powodujące skurcz tętnic obwodowych, co prowadzi do niedokrwienia tkanek.
 7. Ból kończyn w trakcie chodzenia – może być objawem zaburzeń krążenia obwodowego.
 8. Marznięcie palców u dłoni – może być objawem zaburzeń krążenia obwodowego.
 9. Ciąża lub jej podejrzenie – lek może wpływać na rozwój płodu.
 10. Okres karmienia piersią – substancje czynne leku mogą przenikać do mleka matki i wpływać na dziecko.
 11. Równoległe stosowanie innych leków, takich jak:
  a) leki obniżające ciśnienie krwi – może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego.
  b) glikozydy naparstnicy – może nasilać ich działanie, zwiększając ryzyko toksycznych skutków.
  c) leki przeciwarytmiczne – może wpływać na rytm serca.
  d) insulina – może maskować objawy hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi).
  e) doustne leki przeciwcukrzycowe – może maskować objawy hipoglikemii.
  f) ryfampicyna – może osłabiać działanie leku Bibloc.

Przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem leku Bibloc należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio stosowanych lekach, również tych dostępnych bez recepty. Lekarz będzie wtedy mógł uwzględnić możliwe interakcje lekowe i dostosować dawkowanie leków, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

Dawkowanie leku Bibloc

Lek Bibloc, zawierający substancję czynną bisoprolol fumaran, ma w swoim składzie dodatkowe substancje pomocnicze, takie jak wapnia wodorofosforan bezwodny, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię żelowaną, skrobię kukurydzianą, kroskarmelozę sodową, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, laktozę jednowodną, hypromelozę, tytanu dwutlenek oraz makrogol 4000.

Dawkowanie leku Bibloc zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz schorzenia, dla którego jest przepisywany. Dawkę oraz częstotliwość stosowania ustala lekarz prowadzący. W przypadku różnych schorzeń zalecane dawki są następujące:

 • Dławica piersiowa, nadciśnienie tętnicze – dawki od 5 do 20 mg na dobę.
 • Przewlekła niewydolność serca – dawki od 1,25 mg do 10 mg na dobę.

Bibloc jest lekiem przeznaczonym do stosowania doustnego. Zaleca się przyjmowanie go rano, niezależnie od posiłków. Jeśli wystąpią trudności z połykaniem, tabletkę można podzielić na mniejsze części.

Podczas leczenia lekiem Bibloc nie zaleca się spożywania alkoholu, gdyż może on potęgować niepożądane objawy związane z terapią, takie jak zawroty głowy czy uczucie oszołomienia.

Lek Bibloc jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania tego preparatu u dzieci, nie zaleca się podawania go w tej grupie wiekowej.

Podczas terapii lekiem Bibloc ważne jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta przez lekarza prowadzącego, aby dostosować dawkowanie i monitorować ewentualne działania niepożądane.

Z czym nie łączyć leku Bibloc

 • Leki na nadciśnienie i zaburzenia serca – Przyjmowanie Bibloc razem z innymi lekami na nadciśnienie lub zaburzenia serca, takimi jak amiodaron, amlodypina, czy werapamil, może doprowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi lub innych komplikacji. Konieczna jest ostrożność i monitoring stanu pacjenta.
 • Leki psychotropowe – Użycie Bibloc razem z lekami uspokajającymi czy przeciwpsychotycznymi, na przykład barbituranami lub fenotiazynami, może nasilać działania uboczne obu leków, w tym sedację.
 • Leki przeciwdepresyjne – Interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO-A mogą prowadzić do niebezpiecznych zmian ciśnienia krwi.
 • Leki przeciwbólowe – Niektóre leki przeciwbólowe, jak ibuprofen czy naproksen, mogą zmniejszać skuteczność Bibloc w obniżaniu ciśnienia krwi.
 • Leki na astmę i alergie – Leki stosowane w leczeniu astmy czy alergii mogą wchodzić w interakcje z Bibloc, co może wpływać na kontrolę astmy lub innych objawów alergicznych.
 • Insulina i leki przeciwcukrzycowe – Istnieje ryzyko zamaskowania objawów hipoglikemii (niskiego stężenia cukru we krwi) podczas stosowania Bibloc z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi.
 • Alkohol – Alkohol może nasilać niektóre działania uboczne Bibloc, takie jak zawroty głowy czy uczucie oszołomienia. Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia tym lekiem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bibloc

Skutki uboczne leku Bibloc

Bibloc jest lekiem z grupy beta-adrenolityków stosowanym w leczeniu schorzeń serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa i niewydolność serca. Jednakże, jak większość leków, może powodować działania niepożądane. Poniżej wymienione są skutki uboczne, które mogą wystąpić przy stosowaniu Bibloc:

Występujące bardzo często:

 • Powolna praca serca – objawiająca się jako zmniejszenie szybkości i siły skurczu serca.

Występujące często:

 • Uczucie zmęczenia, wyczerpania – zwłaszcza na początku leczenia;
 • Bóle i zawroty głowy – często występujące na początku leczenia, ale zwykle mijające po kilku dniach;
 • Uczucie zmarznięcia – może być spowodowane zwężeniem naczyń krwionośnych;
 • Drętwienie palców u rąk lub u nóg – również wynikające z ograniczonego przepływu krwi;
 • Drętwienie uszu i nosa;
 • Kurczowe bóle nóg odczuwane podczas chodzenia – mogą być objawem choroby tętnic kończyn dolnych;
 • Pogorszenie niewydolności serca – u osób z niewydolnością serca, lek może wywołać pogorszenie stanu;
 • Niskie ciśnienie krwi – spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych;
 • Nudności, wymioty, biegunka, zaparcia – częste w pierwszych dniach leczenia, ale zwykle łagodne i przejściowe.

Występujące niezbyt często:

 • Uczucie oszołomienia;
 • Problemy ze snem – może wystąpić bezsenność lub senność;
 • Stany depresyjne;
 • Zwolniona czynność serca – rzadko występująca, ale może powodować problemy z krążeniem;
 • Nieregularna praca serca – może być niebezpieczna, zwłaszcza u osób z chorobami serca;
 • Problemy z oddychaniem – u osób z astmą oskrzelową lub innymi chorobami układu oddechowego;
 • Obrzęki – zwłaszcza w kończynach dolnych.

Występujące rzadko:

 • Omamy;
 • Problemy ze słuchem;
 • Koszmary senne;
 • Zapalenie błony śluzowej nosa – objawiające się katarzem, swędzeniem i łzawieniem oczu;
 • Reakcje alergiczne – mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne lub wstrząs anafilaktyczny;
 • Suchość spojówek – spowodowana zmniejszoną produkcją łez, co może powodować podrażnienia i pieczenie w oczach;
 • Stany zapalne wątroby – rzadkie, ale mogą powodować problemy z wątrobą;
 • Pogorszenie sprawności seksualnej – mogą wystąpić problemy z erekcją u mężczyzn oraz zmniejszenie libido u kobiet;
 • Wzrost stężenia lipidów we krwi – rzadkie, ale mogą powodować problemy związane z poziomem cholesterolu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych skutków ubocznych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy również pamiętać, że Bibloc może powodować senność, zmęczenie i zawroty głowy, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Szczególnie ostrożni powinni być pacjenci na początku leczenia lub w przypadku zmiany leku na inny.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bibloc

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Bibloc?

Bibloc jest lekiem stosowanym w leczeniu schorzeń serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa i niewydolność serca.

Czy Bibloc obniża ciśnienie?

Tak, Bibloc może obniżać ciśnienie krwi.

Jak długo można brać Bibloc?

Czas trwania stosowania Biblocu zależy od indywidualnego przypadku i decyzji lekarza prowadzącego, ale zazwyczaj lek należy przyjmować przez długi czas, nawet przez wiele lat.

Czy Bibloc można brać na noc?

Tak, Bibloc można przyjmować zarówno rano, jak i wieczorem, ale ostateczną decyzję dotyczącą porządku przyjmowania leku powinien podjąć lekarz prowadzący.

Kiedy brać Bibloc?

Bibloc należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, a najczęściej lek jest przyjmowany raz dziennie, zazwyczaj rano, ale w niektórych przypadkach wieczorem.

Czy Bibloc jest lekiem przeciwzakrzepowym?

Nie, Bibloc nie jest lekiem przeciwzakrzepowym, ale jest stosowany w leczeniu schorzeń serca, takich jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa i niewydolność serca.

Co lepsze Bibloc czy Bisocard?

Porównanie leków Bibloc i Bisocard (Bisoprolol) może być trudne, ponieważ oba zawierają tę samą substancję czynną – bisoprolol fumaran. Działają na podobnych zasadach, mają te same wskazania oraz podobne skutki uboczne.

Czy Bibloc podnosi poziom cukru we krwi?

Nie, Bibloc nie powinien podnosić poziomu cukru we krwi, ale w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Czy Bibloc obniża tętno?

Tak, Bibloc może obniżać częstość rytmu serca, co skutkuje obniżeniem tętna.

Czy Bibloc to to samo co bisoprolol?

Tak, Bibloc zawiera substancję czynną bisoprolol, więc jest to ten sam lek.

Czy Bibloc jest na receptę?

Bibloc jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bibloc? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBisoprololi fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Bibloc

Bisocard, Bisoratio, Concor, Concor Cor.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2023