Citaxin

Citaxin to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Zawiera citalopram. Dawkowanie: dorośli – 20-40 mg/d, osoby starsze – max 20 mg/d. Przeciwwskazania: nadwrażliwość, wydłużony odstęp QT, równoległe stosowanie inhibitorów MAO. Stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

Działanie Citaxin

Citaxin działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), co oznacza, że zwiększa stężenie serotoniny w synapsach nerwowych. Serotonina to neuroprzekaźnik, który odgrywa istotną rolę w regulacji nastroju, lęku i uczucia szczęścia. Dzięki zwiększeniu dostępności serotoniny, Citaxin pomaga w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych, łagodząc objawy i poprawiając jakość życia pacjentów. Pełne efekty terapeutyczne Citaxin pojawiają się zwykle po 2-4 tygodniach regularnego stosowania.

Wskazania do stosowania Citaxin

Citaxin, jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), ma kilka wskazań do stosowania. Oto najważniejsze z nich:

 • Leczenie depresji i zapobieganie nawrotom zaburzeń depresyjnych: Citaxin jest stosowany w leczeniu epizodów depresji u dorosłych, zarówno w przypadku pojedynczych epizodów, jak i w leczeniu przewlekłej, nawracającej depresji jednobiegunowej. Dorośli przyjmują zwykle 20 mg na dobę, ale dawka może być zwiększona do maksymalnie 40 mg na dobę, jeśli jest to konieczne. Działanie przeciwdepresyjne Citaxin występuje po 2-4 tygodniach stosowania. Zwykle leczenie należy kontynuować przez 6 miesięcy po ustąpieniu objawów, a w przypadku nawracającej depresji, leczenie podtrzymujące może trwać nawet kilka lat, aby zapobiec nowym epizodom choroby.
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej: Citaxin jest także stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych, w tym napadów lęku związanych z agorafobią (lękiem przed otwartymi przestrzeniami) lub bez niej. W przypadku zaburzeń lękowych, dorośli zaczynają od dawki 10 mg na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie dawkę zwiększa się do 20 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do maksymalnie 40 mg na dobę. Maksymalną skuteczność w leczeniu zaburzeń lękowych osiąga się zwykle po około 3 miesiącach stosowania.

Citaxin jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu, wydłużeniem odstępu QT, wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT oraz równoległym stosowaniem leków wydłużających odstęp QT, pimozydu lub inhibitorów MAO. Lek należy podawać doustnie, niezależnie od posiłków, raz na dobę. U osób starszych, z zaburzeniami czynności wątroby i u wolno metabolizujących leki z udziałem izoenzymu CYP2C19 zaleca się ostrożność i dostosowanie dawki. Lek należy odstawiać stopniowo przez 1-2 tygodnie. Citaxin nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przeciwwskazania do stosowania Citaxin

Przeciwwskazania do stosowania Citaxin obejmują:

 • Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu: Osoby uczulone na citalopram lub inne składniki Citaxin nie powinny stosować tego leku, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznych.
 • Rozpoznane wydłużenie odstępu QT oraz wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT: Citaxin może wydłużać odstęp QT, co może prowadzić do nieprawidłowego rytmu serca. Osoby z wydłużonym odstępem QT lub z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT nie powinny stosować tego leku ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.
 • Równoległe stosowanie leków wydłużających odstęp QT, pimozydu lub inhibitorów MAO: Citaxin nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT, pimozydem (lek przeciwpsychotyczny) lub inhibitorami MAO (lekami przeciwdepresyjnymi), ze względu na ryzyko interakcji lekowych i potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia pacjenta. Leczenie citalopramem można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania niewybiórczych inhibitorów MAO i co najmniej 1 dzień po odstawieniu moklobemidu. Leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć 7 dni po zakończeniu stosowania citalopramu.

Środki ostrożności w stosowaniu Citaxin:

 1. Osoby starsze: U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie połowy zalecanej dawki, a dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę. Starsi pacjenci mogą być bardziej narażeni na działania niepożądane leku, dlatego ważne jest ostrożne dawkowanie.
 2. Łagodne i umiarkowane zaburzenia czynności wątroby: U osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się początkowo stosowanie dawki 10 mg na dobę przez 2 tygodnie. Następnie, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do maksymalnie 20 mg na dobę. U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zachować szczególną ostrożność przy ustalaniu dawki.
 3. Wolno metabolizujące izoenzym CYP2C19: U osób wolno metabolizujących leki z udziałem izoenzymu CYP2C19 zaleca się początkowo stosowanie dawki 10 mg na dobę przez 2 tygodnie.

Dawkowanie Citaxin

Dawkowanie i sposób stosowania Citaxin różnią się w zależności od wskazań oraz indywidualnych potrzeb pacjenta:

 1. Leczenie depresji i zapobieganie nawrotom zaburzeń depresyjnych:
  • Dorośli: Zwykle zaczynają od dawki 20 mg na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do maksymalnie 40 mg na dobę. Pełne działanie przeciwdepresyjne występuje po 2-4 tygodniach stosowania.
 2. Zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej:
  • Dorośli: Początkowo 10 mg na dobę przez pierwszy tydzień, następnie zwiększenie dawki do 20 mg na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do maksymalnie 40 mg na dobę. Maksymalną skuteczność osiąga się po około 3 miesiącach leczenia.
 3. Osoby starsze:
  • Zaleca się stosowanie połowy zalecanej dawki, a dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę.
 4. Osoby z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub wolno metabolizujące izoenzym CYP2C19:
  • Początkowo 10 mg na dobę przez 2 tygodnie, następnie, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do maksymalnie 20 mg na dobę. Zachować szczególną ostrożność przy ustalaniu dawki dla chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Citaxin należy podawać doustnie, niezależnie od posiłków, raz na dobę (o dowolnej porze). Lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Nie ma konieczności modyfikowania dawki w przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności nerek. Brak badań dotyczących stosowania w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min).

Ważne jest stopniowe odstawianie Citaxin przez 1-2 tygodnie, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Z czym nie łączyć leku Citaxin

Lit i Tryptofan – Stosowanie Citaxinu razem z litem lub tryptofanem wymaga szczególnej ostrożności. W przypadku wystąpienia objawów takich jak wysoka gorączka, gwałtowne skurcze mięśni, uczucie pobudzenia, czy dezorientacja, konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie się do lekarza.

Selegilina – Citaxin może być stosowany z selegiliną (lek na chorobę Parkinsona), ale dawka selegiliny nie może przekraczać 10 mg na dobę.

Metoprolol – Podczas stosowania Citaxinu z metoprololem (lek na nadciśnienie tętnicze i choroby serca) może dojść do zwiększenia stężenia metoprololu we krwi. Chociaż nie stwierdzono nasilenia działania metoprololu, wymaga to monitorowania.

Sumatryptan i podobne leki – Współużytkowanie Citaxinu z lekami na migrenę, jak sumatryptan, wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Nietypowe objawy podczas stosowania tych leków wymagają konsultacji z lekarzem.

Cymetydyna, Lanzoprazol, Omeprazol, Flukonazol, Fluwoksamina, Tyklopidyna – Te leki mogą zwiększyć stężenie cytalopramu we krwi. Wymaga to ostrożności i możliwej korekty dawkowania Citaxinu.

Leki wpływające na czynność płytek krwi – Stosowanie Citaxinu z lekami wpływającymi na płytki krwi, jak niektóre leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, kwas acetylosalicylowy, czy niesteroidowe leki przeciwzapalne, może zwiększyć ryzyko krwawień.

Dziurawiec zwyczajny – Użycie Citaxinu razem z dziurawcem zwyczajnym może nasilać działania niepożądane.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Citaxin

Skutki uboczne leku Citaxin

Stosowanie Citaxin może wiązać się z różnymi skutkami ubocznymi, które mogą wystąpić z różnym nasileniu. Poniżej przedstawiamy potencjalne skutki uboczne związane z Citaxin:

Częste (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Nudności: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać mdłości, szczególnie na początku leczenia.
 • Suchość w ustach: Citaxin może prowadzić do uczucia suchości w jamie ustnej.
 • Ból głowy: Bóle głowy mogą występować podczas stosowania tego leku.
 • Zaburzenia snu: Może wystąpić bezsenność lub problemy z zasypianiem.
 • Zmęczenie, uczucie osłabienia: Stosowanie Citaxin może powodować uczucie zmęczenia lub osłabienia.
 • Potliwość: Zwiększone pocenie się może być jednym ze skutków ubocznych stosowania Citaxin.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Senność: Niektóre osoby mogą odczuwać senność podczas leczenia Citaxin.
 • Drżenie mięśni: Może wystąpić drżenie mięśni, szczególnie w rękach i nogach.
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Ból brzucha, biegunka, zaparcia oraz zgaga mogą być związane ze stosowaniem tego leku.
 • Zmniejszenie libido: Citaxin może obniżać popęd płciowy u niektórych pacjentów.
 • Zawroty głowy: Niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy podczas stosowania Citaxin.
 • Niepokój, nerwowość: W niektórych przypadkach lek może prowadzić do zwiększonego niepokoju lub uczucia nerwowości.
 • Utrata apetytu: U niektórych osób może wystąpić zmniejszenie apetytu podczas leczenia Citaxin.

Rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • Zaburzenia rytmu serca: Citaxin może powodować wydłużenie odstępu QT, co może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.
 • Uczucie nierealności lub depersonalizacji: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć uczucia nierealności lub depersonalizacji.
 • Plamienie z nosa: Citaxin może prowadzić do plamienia z nosa u niektórych pacjentów.
 • Wysypka, pokrzywka, świąd: Mogą wystąpić objawy skórne, takie jak wysypka, pokrzywka lub świąd.
 • Myśli samobójcze lub pogorszenie objawów depresji.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Citaxin

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Citaxin?

Citaxin jest lekiem zawierającym citalopram, stosowanym głównie w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe ogólne czy ataki paniki z agorafobią lub bez niej. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i łagodzić objawy lęku.

Czy Citaxin jest na receptę?

Tak, Citaxin jest lekiem na receptę.

Czy przy Citaxin można pić alkohol?

Chociaż spożywanie alkoholu podczas stosowania Citaxin nie jest bezpośrednio przeciwwskazane, picie alkoholu może nasilać niektóre skutki uboczne leku i pogarszać objawy depresji lub lęku. Dlatego zaleca się ostrożność i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu podczas leczenia Citaxin.

Jak odstawić Citaxin?

Aby odstawić Citaxin, należy stopniowo zmniejszać dawkę przez okres 1-2 tygodni, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Proces odstawiania powinien być indywidualnie dostosowany i skonsultowany z lekarzem prowadzącym.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Citaxin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCitaloprami hydrobromidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Limited

Zamienniki dla leku Citaxin

Citabax, Cital , Pram.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023