Citabax

Citabax to lek przeciwdepresyjny i przeciwlękowy z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Zawiera substancję czynną citalopram, która działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu. Jest stosowany w leczeniu depresji, lęku napadowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) i zaburzeń lękowych z napadami paniki. Citabax jest dostępny wyłącznie na receptę wydaną przez lekarza, a jego stosowanie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem medycznym.

Działanie Citabax

Citabax to lek psychotropowy, należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz zespół lęku społecznego (fobia społeczna).

Działanie Citabax opiera się na zwiększaniu stężenia serotoniny w synapsach neuronów, co prowadzi do poprawy nastroju i zmniejszenia odczuwania lęku. Serotonina to jeden z głównych neuroprzekaźników w mózgu, który odgrywa istotną rolę w regulacji nastroju, uczuć, zachowań społecznych i snu.

Citabax działa selektywnie na wychwyt zwrotny serotoniny, co oznacza, że jego działanie koncentruje się wyłącznie na tym neuroprzekaźniku. Dzięki temu lek ma mniej działań niepożądanych niż starsze leki przeciwdepresyjne, które wpływały również na inne neuroprzekaźniki.

Leczenie Citabaxem zazwyczaj zaczyna się od małych dawek, które stopniowo są zwiększane, aby uzyskać optymalne rezultaty. Pełne działanie leku może zostać osiągnięte po kilku tygodniach regularnego stosowania, co wiąże się z powolnymi zmianami w funkcjonowaniu neuronów.

Wskazania do stosowania Citabax

Citabax, jako lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Poniżej wymienione są główne wskazania do jego stosowania:

 • Depresja: Citabax jest przepisywany w celu leczenia epizodów depresji o różnym nasileniu. Pomaga w poprawie nastroju, zmniejszeniu uczucia smutku, zniechęcenia oraz przywróceniu zainteresowania codziennymi czynnościami.
 • Zaburzenia lękowe: Citabax może być stosowany w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony, zespół lęku społecznego (fobia społeczna) czy zaburzenia paniczne. Lek zmniejsza nasilenie objawów lęku, takich jak niepokój, napięcie, uczucie przytłoczenia czy napady paniki.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Citabax jest stosowany w leczeniu OCD, czyli zaburzenia charakteryzującego się nawracającymi, natrętnymi myślami (obsesjami) oraz kompulsyjnymi, często rytualnymi zachowaniami (kompulsjami). Lek pomaga w zmniejszeniu nasilenia obsesji i kompulsji, co prowadzi do poprawy jakości życia pacjenta.
 • Zespół lęku pourazowego (PTSD): Citabax może być również stosowany w leczeniu PTSD, które jest wynikiem traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc, wypadki czy katastrofy. Lek pomaga w łagodzeniu objawów takich jak koszmary senne, napady lęku czy unikanie miejsc czy sytuacji przypominających o traumie.

Należy pamiętać, że każdy pacjent jest inny i leczenie powinno być dostosowane indywidualnie. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii Citabaxem konsultować się z lekarzem, który oceni stan pacjenta oraz dobierze odpowiednią dawkę i długość leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania Citabax

Citabax to lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który jest stosowany głównie w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zespołu lęku napadowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) i innych stanów psychicznych. Przed przystąpieniem do stosowania leku Citabax, warto zwrócić uwagę na przeciwwskazania oraz środki ostrożności, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

Przeciwwskazania do stosowania Citabax:

 • Nadwrażliwość na cytalopram (substancję czynną Citabax) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), lekami stosowanymi w leczeniu depresji i chorób neurologicznych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
 • Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia funkcji wątroby.
 • Wrodzone lub nabyte wydłużenie odcinka QT.
 • Wrodzone zaburzenia rytmu serca.
 • Wystąpienie epizodu zaburzeń rytmu serca podczas wykonywania badania EKG.

Środki ostrożności przystosowaniu Citabax

Środki ostrożności przy stosowaniu Citabax:

 1. W przypadku chorób serca, wątroby lub nerek, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Citabax, gdyż może być konieczne dostosowanie dawkowania.
 2. Osoby z cukrzycą powinny poinformować lekarza o swoim schorzeniu, ponieważ lek Citabax może wpłynąć na kontrolę poziomu cukru we krwi, a może być konieczna korekta dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.
 3. Pacjenci z padaczką lub skłonnością do napadów drgawkowych powinni zachować ostrożność podczas stosowania Citabax, gdyż lek może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów.
 4. W przypadku osób z chorobą afektywną dwubiegunową, Citabax może wywołać epizod maniakalny lub hipomaniakalny. W takim przypadku leczenie należy przerwać i skonsultować się z lekarzem.
 5. Citabax może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie na początku leczenia, ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, senności lub zmniejszenia koncentracji.
 6. Podczas stosowania Citabax należy unikać spożywania alkoholu, gdyż może to nasilać działania niepożądane leku.
 7. Leczenie Citabax należy zakończyć stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uniknąć objawów odstawiennych.
 8. W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, stosowanie Citabax powinno być ograniczone tylko do przypadków, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem terapii w czasie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Dawkowanie Citabax

Dawkowanie preparatu Citabax ustala lekarz prowadzący, który uwzględnia przyczynę rozpoczęcia leczenia oraz stan pacjenta. Lek stosuje się codziennie w jednorazowej dawce, zarówno z posiłkiem, jak i niezależnie od pokarmu. Tabletki zażywa się doustnie, połykając je w całości i popijając wodą. Nie zaleca się rozgryzania tabletek ze względu na gorzki smak. Dla prawidłowego działania nie ma znaczenia, o jakiej porze lek jest zażywany.

 • W leczeniu depresji stosuje się dawkę 20 mg raz na dobę, ale w uzasadnionych przypadkach lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg.
 • W terapii zaburzeń lękowych z napadami lęku leczenie zaczyna się od dawki 10 mg na dobę przez tydzień, a następnie zwiększa się do 20 mg lub 30 mg. Lekarz może zalecić również 40 mg, co stanowi maksymalną dawkę dobową.

Terapia Citabax trwa zazwyczaj kilka tygodni, ale w celu zapobiegnięcia nawrotom choroby, zaleca się kontynuować terapię przez co najmniej 6 miesięcy. Czas ten może być różny u poszczególnych pacjentów. Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje lekarz prowadzący, a odstawienie leku odbywa się stopniowo przez kilka tygodni pod jego nadzorem.

Jeśli dojdzie do przypadkowego pominięcia dawki leku, nie należy jej uzupełniać, lecz zażyć kolejną tabletkę o zwykłej porze. W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

W przypadku osób w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) zaleca się modyfikację standardowego dawkowania – nie więcej niż 20 mg leku na dobę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów poniżej 18 roku życia. Osoby z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinny stosować Citabax zgodnie z zaleceniami lekarza, który może dostosować dawkowanie do indywidualnej sytuacji pacjenta. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek, zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane.

Z czym nie łączyć leku Citabax

Citabax i Ziele dziurawca zwyczajnego – Ziele dziurawca zwyczajnego nie powinno być stosowane razem z Citabaxem. Połączenie tych substancji może zmniejszyć skuteczność Citabaxu lub zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.

Citabax i Inhibitory MAO – Nie należy stosować inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) w tym samym czasie co Citabax, ze względu na ryzyko poważnych interakcji i działań niepożądanych.

Citabax i Leki wpływające na stężenie cytalopramu – Leki takie jak cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina oraz tyklopidyna mogą zwiększać stężenie cytalopramu we krwi, co może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

Citabax i Linezolid – Antybiotyk linezolid może wchodzić w interakcje z Citabaxem, dlatego w przypadku konieczności stosowania obu leków, należy skonsultować się z lekarzem.

Citabax i Sumatryptan/Tramadol – Stosowanie sumatryptanu lub tramadolu razem z Citabaxem może wywołać złe samopoczucie lub inne działania niepożądane; w takich przypadkach zaleca się kontakt z lekarzem.

Citabax i Lit/Tryptofan – Połączenie Citabaxu z litem lub tryptofanem wymaga ostrożności i monitorowania ze strony lekarza.

Citabax i Pimozyd – Nie wolno stosować pimozydu razem z Citabaxem z powodu ryzyka poważnych działań niepożądanych.

Citabax i Imipramina/Dezypramina – Stosowanie imipraminy lub dezypraminy z Citabaxem może wymagać dostosowania dawek i monitorowania ze strony lekarza.

Citabax i Selegilina – Leki zawierające selegilinę (stosowane w leczeniu choroby Parkinsona) mogą wchodzić w interakcje z Citabaxem.

Citabax i Meflochina/Bupropion – Stosowanie meflochiny lub bupropionu z Citabaxem wymaga ostrożności.

Citabax i Leki wpływające na czynność płytek krwi – Kombinacja Citabaxu z lekami przeciwzakrzepowymi, kwasem acetylosalicylowym, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może zwiększać ryzyko krwawień.

Citabax i Metoprolol – Metoprolol, beta-bloker stosowany w leczeniu migreny, chorób serca i nadciśnienia tętniczego, może mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Citabaxem.

Citabax i Neuroleptyki – Stosowanie neuroleptyków z Citabaxem wymaga monitorowania i ostrożności.

Citabax i Leki wpływające na rytm serca – Citabax nie powinien być stosowany razem z lekami przeciwarytmicznymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi środkami przeciwbakteryjnymi, lekami przeciwmalarycznymi oraz niektórymi lekami przeciwhistaminowymi z powodu ryzyka wpływu na rytm serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Citabax

Skutki uboczne leku Citabax

Jak w przypadku innych środków farmakologicznych, stosowanie Citabax może wiązać się z wystąpieniem skutków ubocznych u niektórych pacjentów. Skutki uboczne mogą być różnorodne, a w przypadku wystąpienia cięższych reakcji, leczenie należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem. W przypadku myśli samobójczych lub o samookaleczeniu, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

Ponadto, istnieje kilka działań niepożądanych, które mogą wymagać natychmiastowej konsultacji lekarskiej i ewentualnej modyfikacji dawkowania lub całkowitego odstawienia preparatu. Wśród nich są:

 • Drgawki, zarówno gdy wystąpią po raz pierwszy, jak i gdy zwiększy się ich częstotliwość.
 • Zmiany zachowania objawiające się nadmiernym podekscytowaniem.
 • Wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenie czy nagłe skurcze mięśni, które mogą być objawami zespołu serotoninowego.
 • Zmęczenie, dezorientacja, drżenie mięśni – mogą świadczyć o wystąpieniu hiponatremii, czyli obniżonego stężenia sodu we krwi.

Inne, łagodniejsze skutki uboczne, takie jak zaburzenia snu, senność, trudności w zasypianiu, nudności, bóle głowy, osłabienie, nasilone pocenie się, suchość w ustach, obniżenie apetytu, chudnięcie, uczucie zmęczenia, pobudzenie, lęk, nerwowość, splątanie, apatia, spadek libido, niezwykłe sny, drżenie, uczucie drętwienia i mrowienia w dłoniach albo stopach, zawroty głowy, migrena, zaburzenia koncentracji, utrata pamięci, szumy uszne, kołatanie serca, ziewanie, zapalenie błony śluzowej nosa (zatkany nos, katar), bóle brzucha, biegunka, wymioty, niestrawność, zaparcia, wzdęcia, swędzenie, zwiększone wydzielanie śliny, bóle stawów i mięśni, brak orgazmu u kobiet oraz zaburzenia polegające na problemach ze wzwodem i wytryskiem u mężczyzn, mogą wystąpić częściej.

Rzadziej występujące działania niepożądane obejmują depersonalizację, agresję, manię, omamy, wzrost łaknienia, wzrost masy ciała, wzrost libido, omdlenia, przyspieszenie lub spowolnienie pracy serca, wypadanie włosów, pokrzywkę, wysypkę, zaczerwienienia lub plamy na skórze, rozszerzenie źrenic, nadwrażliwość na światło słoneczne, obfite miesiączki, utrudnione oddawanie moczu, obrzęki rąk lub nóg.

Rzadko odnotowywane skutki uboczne Citabax obejmują zaburzenia smaku, obniżenie poziomu sodu we krwi, napady drgawkowe, mimowolne ruchy, kaszel, krwawienia, stan zapalny wątroby, gorączkę, ogólne złe samopoczucie.

Z nieznaną częstością występowania pacjenci zgłaszali następujące dolegliwości: myśli samobójcze i dotyczące samookaleczenia, częstsze niż zwykle występowanie krwawień oraz siniaków (następstwo zmniejszenia liczby płytek krwi), objawy nadwrażliwości na lek (trudności w oddychaniu, obrzęki twarzy, gardła, języka lub ust powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu oraz intensywne swędzenie, często z wypukłymi grudkami na skórze), zwiększenie ilości wydalanego moczu, napady paniki, zgrzytanie zębami, uczucie niepokoju, nietypowe ruchy, sztywność mięśni, ruchy mimowolne, zaburzenia ruchowe, zaburzenia widzenia, krwawienia z nosa, krwawienia (w tym również wybroczyny na błonach śluzowych i skórze), obrzęk skóry lub błon śluzowych, drgawki, zespół serotoninowy (towarzyszą mu wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenie bądź nagłe skurcze mięśni), obniżenie stężenia potasu we krwi (objawy to osłabienie mięśni, drżenie czy nieprawidłowy rytm serca), spadek ciśnienia krwi z zawrotami głowy przy wstawaniu, bolesny wzwód, mlekotok u mężczyzn oraz kobiet niekarmiących piersią, nieregularne miesiączki, krwotok maciczny, nieprawidłowości w wynikach badań oceniających czynność wątroby, zaburzenia rytmu serca.

Rzadko odnotowywane skutki uboczne obejmują: zaburzenia smaku, obniżenie poziomu sodu we krwi, napady drgawkowe, mimowolne ruchy, kaszel, krwawienia, stan zapalny wątroby, gorączkę oraz ogólne złe samopoczucie.

Z nieznaną częstością występowania pacjenci mogą zgłaszać: myśli samobójcze i dotyczące samookaleczenia, częstsze niż zwykle występowanie krwawień oraz siniaków, objawy nadwrażliwości na lek, zwiększenie ilości wydalanego moczu, napady paniki, zgrzytanie zębami, uczucie niepokoju, nietypowe ruchy, sztywność mięśni, ruchy mimowolne, zaburzenia ruchowe, zaburzenia widzenia, krwawienia z nosa, krwawienia (w tym również wybroczyny na błonach śluzowych i skórze), obrzęk skóry lub błon śluzowych, drgawki, zespół serotoninowy, obniżenie stężenia potasu we krwi, spadek ciśnienia krwi z zawrotami głowy przy wstawaniu, bolesny wzwód, mlekotok u mężczyzn oraz kobiet niekarmiących piersią, nieregularne miesiączki, krwotok maciczny, nieprawidłowości w wynikach badań oceniających czynność wątroby oraz zaburzenia rytmu serca.

U pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości oraz bardzo rzadko zwiększenie prawdopodobieństwa krwawień, w tym także krwawień z jelit lub z żołądka. Jeżeli u pacjenta pojawią się wymioty z krwią, czarne stolce lub krew w kale, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Citabax

Pytania naszych Pacjentów

Czy Citabax to silny lek?

Citabax to silny lek przeciwdepresyjny i przeciwlękowy.

Na co pomaga Citabax?

Citabax pomaga w leczeniu depresji, lęku napadowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) i zaburzeń lękowych z napadami paniki.

Czy Citabax poprawia nastrój?

Tak, Citabax może poprawić nastrój u osób cierpiących na depresję poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu.

Czy Citabax jest dobry?

Citabax może być dobrym lekiem w przypadku depresji, lęku napadowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) i zaburzeń lękowych z napadami paniki, jednak ostateczna decyzja o jego zastosowaniu powinna być podjęta przez lekarza.

Czy Citabax pobudza?

Citabax nie jest typowym lekiem pobudzającym, ale może wywołać pobudzenie u niektórych osób jako skutek pobudzenia układu nerwowego przez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu.

Czy lek Citabax uzależnia?

Citabax nie jest uznawany za lek uzależniający, jednak jego nagłe odstawienie może prowadzić do objawów odstawienia, dlatego należy przestrzegać zaleceń lekarza w zakresie dawkowania i odstawiania leku.

Czy Citabax działa nasennie?

Citabax nie jest lekiem nasennym, jednak niektóre osoby mogą odczuwać senność jako skutek uboczny stosowania tego leku.

Czy Citabax obniża ciśnienie?

Citabax nie jest znany z obniżania ciśnienia krwi jako jednego z głównych skutków ubocznych, ale może to mieć miejsce u niektórych osób jako skutek pobudzenia układu nerwowego przez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu.

Czy Citabax można brać wieczorem?

Citabax można brać rano lub wieczorem, zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Czy Citabax jest na receptę?

Tak, Citabax jest lekiem na receptę i dostępny jest wyłącznie na receptę wydaną przez lekarza.

Czy biorąc Citabax można pić alkohol?

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania Citabaxu, ponieważ może to wpływać na skuteczność leku i zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność lub zawroty głowy.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Citabax? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCitaloprami hydrobromidum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentRanbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Citabax

Cital , Citaxin, Pram.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023