Wellbutrin XR

Wellbutrin XR to lek na receptę stosowany w leczeniu depresji. Zawiera bupropion jako substancję czynną, który działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Przeciwwskazania obejmują padaczkę, nowotwory OUN, zaburzenia odżywiania i nadwrażliwość na składniki.

Działanie Wellbutrin XR

Wellbutrin XR działa jako selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Dzięki temu mechanizmowi działania zwiększa stężenie tych neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów depresji. Lek ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co pozwala na stopniowe i długotrwałe działanie. Efekty terapeutyczne zwykle pojawiają się po 2 tygodniach stosowania, a pełne działanie przeciwdepresyjne może wystąpić po kilku tygodniach leczenia.

Wskazania do stosowania Wellbutrin XR

Wskazania do stosowania Wellbutrin XR obejmują głównie:

 • Duże epizody depresyjne: Wellbutrin XR jest zalecany dla dorosłych pacjentów cierpiących na znaczące epizody depresyjne, które wpływają na jakość życia i funkcjonowanie pacjenta. Lek pomaga w łagodzeniu objawów depresji, takich jak zmniejszone zainteresowanie, uczucie beznadziejności, zmiany w apetycie, zaburzenia snu, zmęczenie czy problemy z koncentracją.
 • Sezonowe zaburzenia afektywne (SAD): Wellbutrin XR może być stosowany u pacjentów z sezonowymi zaburzeniami afektywnymi, czyli epizodami depresji występującymi głównie w określonych porach roku, zazwyczaj jesienią i zimą.
 • Leczenie wspomagające w rzucaniu palenia: Bupropion, substancja czynna w Wellbutrin XR, może być również stosowany jako lek wspomagający w procesie rzucania palenia, dzięki jego zdolności do łagodzenia objawów związanych z abstynencją nikotynową. W takim przypadku lek jest stosowany pod inną nazwą handlową.

Mimo że Wellbutrin XR jest skuteczny w leczeniu wyżej wymienionych wskazań, ważne jest, aby pamiętać, że lek jest dostępny tylko na receptę i jego stosowanie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne leczenie.

Przeciwwskazania do stosowania Wellbutrin XR

Przeciwwskazania do stosowania Wellbutrin XR obejmują sytuacje, w których stosowanie leku może być niebezpieczne dla zdrowia pacjenta lub niewskazane. Oto niektóre z nich:

 1. Nadwrażliwość na bupropion lub inne składniki leku: Pacjenci z uczuleniami na bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników leku Wellbutrin XR powinni unikać jego stosowania.
 2. Stany padaczkowe lub historia napadów drgawkowych: Wellbutrin XR może zwiększać ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych, dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z obecnymi stanami padaczkowymi lub historią napadów.
 3. Współistniejące stosowanie inhibitorów MAO: Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub zakończył ich stosowanie mniej niż 14 dni temu, Wellbutrin XR jest przeciwwskazany, ponieważ może wystąpić interakcja między tymi lekami, prowadząca do ciężkich i potencjalnie śmiertelnych reakcji.
 4. Ciężkie zaburzenia wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni unikać stosowania Wellbutrin XR, gdyż może to powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych.
 5. Anoreksja i bulimia: Wellbutrin XR jest przeciwwskazany u osób z aktualnymi lub przebytymi zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja czy bulimia, ze względu na zwiększone ryzyko napadów drgawkowych.
 6. Nagłe odstawienie alkoholu lub sedatywów: Pacjenci, którzy niedawno zrezygnowali z alkoholu lub leków o działaniu uspokajającym (np. benzodiazepin), są narażeni na większe ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych, dlatego Wellbutrin XR jest w takich przypadkach przeciwwskazany.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia Wellbutrin XR poinformować lekarza o swojej historii medycznej oraz aktualnie przyjmowanych lekach, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie. Lekarz uwzględni wszystkie istniejące przeciwwskazania i zdecyduje, czy leczenie Wellbutrin XR jest odpowiednie dla danego pacjenta.

Dawkowanie Wellbutrin XR

Dawkowanie Wellbutrin XR (bupropion) różni się w zależności od stanu pacjenta oraz potrzeb terapeutycznych. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady dawkowania i stosowania leku. Zawsze ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego i przestrzegać wskazówek zawartych w ulotce informacyjnej.

Dawkowanie początkowe: Zazwyczaj leczenie zaczyna się od dawki 150 mg Wellbutrin XR raz na dobę rano. Ta dawka pozwala organizmowi na stopniowe przyzwyczajenie się do leku i minimalizację wystąpienia działań niepożądanych.

Dawkowanie podtrzymujące: Po około 7-10 dniach leczenia, lekarz może zwiększyć dawkę do 300 mg Wellbutrin XR raz na dobę rano. W niektórych przypadkach, lekarz może zdecydować o dalszym zwiększeniu dawki do 450 mg na dobę, podzielonej na dwie dawki, przy czym różnica między dawkami powinna wynosić co najmniej 8 godzin.

Stosowanie u osób starszych: Dawkowanie u osób starszych powinno być dostosowane indywidualnie, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia i innych czynników. Lekarz może zdecydować się na niższą dawkę początkową i bardziej stopniowe zwiększanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek: Dawkowanie Wellbutrin XR u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może wymagać modyfikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Lekarz określi odpowiednią dawkę na podstawie indywidualnej sytuacji pacjenta.

Jak stosować: Tabletki Wellbutrin XR są do stosowania doustnego i powinny być połykane w całości, bez rozgryzania, kruszenia ani rozpuszczania w płynach. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Przerwanie leczenia: Leczenie Wellbutrin XR nie powinno być gwałtownie przerwane. Aby uniknąć objawów odstawiennych, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym odstawieniem leku.

Ważne jest, aby ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i stosować się do dawkowania podanego w ulotce informacyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Wellbutrin XR, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Wellbutrin XR

Stosowanie leku Wellbutrin XR wymaga szczególnej uwagi ze względu na potencjalne interakcje z innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub wpływać na skuteczność leczenia. Przede wszystkim, Wellbutrin XR nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), gdyż ich wspólne przyjmowanie, szczególnie w ciągu 14 dni po odstawieniu inhibitorów MAO, może prowadzić do poważnego zwiększenia ryzyka drgawek.

Znaczące ryzyko wzrostu incydentów drgawek jest również obserwowane przy jednoczesnym stosowaniu Wellbutrin XR z lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak teofilina (stosowana w leczeniu astmy), tramadol (silny lek przeciwbólowy), a także lekami przeciwmalarycznymi jak meflochina i chlorokina. Leki uspokajające oraz steroidy, zarówno te przyjmowane doustnie jak i w zastrzykach, również mogą zwiększać ryzyko wystąpienia tego niepożądanego efektu, podobnie jak niektóre antybiotyki typu chinolony i leki przeciwhistaminowe.

Interakcje z Wellbutrin XR nie ograniczają się tylko do wywoływania drgawek. Leki takie jak rytonawir i efawirenz (stosowane w leczeniu HIV), mogą zmniejszać skuteczność Wellbutrin XR, co jest istotne w kontekście leczenia depresji. Podobnie, tamoksyfen stosowany w terapii raka piersi, może mieć zmniejszoną efektywność w połączeniu z Wellbutrin XR, podobnie jak digoksyna, lek sercowy, który może wymagać dostosowania dawkowania.

Ponadto, istotne jest, aby podczas leczenia Wellbutrin XR ograniczyć lub unikać spożywania alkoholu. Alkohol może nie tylko wpływać na skuteczność leku, ale również zwiększać ryzyko nerwowości oraz zmian stanu psychicznego. W kontekście zarządzania interakcjami i potencjalnymi skutkami ubocznymi, niezwykle ważna jest ścisła współpraca z lekarzem, który może odpowiednio dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i obecnie stosowanych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Wellbutrin XR

Skutki uboczne leku Wellbutrin XR

Reakcje Neurologiczne:

 • Drgawki lub napady drgawkowe mogą wystąpić szczególnie, gdy lek jest przyjmowany w dawkach wyższych niż zalecane.
 • Zaburzenia sensoryczne takie jak mrowienia, drętwienia, zmiany percepcji smaku, a także problemy z koordynacją i chodzeniem.

Reakcje Psychiczne:

 • Zmiany w zachowaniu, które mogą obejmować agresję, wrogość, omamy, urojenia, intensywny lęk (paniczne napady lęku), depersonalizacja, depresja.
 • Możliwość nasilenia myśli samobójczych lub o samouszkodzeniu, zwłaszcza na początku terapii lub po jej zakończeniu.

Reakcje Dermatologiczne:

 • Wysypki skórne, które mogą być nasilone i obejmować ból w jamie ustnej lub ból oczu, a w skrajnych przypadkach pęcherze i ropne krosty mogące wymagać przerwania leczenia.
 • Nietypowe reakcje skórne, takie jak toczeń czy łuszczyca, mogące się nasilić pod wpływem leku.

Reakcje Alergiczne:

 • Obrzęk twarzy, ust, powiek, trudności z oddychaniem, zapaść lub krótkotrwała utrata przytomności.
 • U niektórych pacjentów może wystąpić reakcja alergiczna wymagająca hospitalizacji.

Inne Efekty Uboczne:

 • Problemy z przewodem pokarmowym, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha.
 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe, jak zwiększenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, omdlenia.
 • Ogólne dolegliwości, takie jak gorączka, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, potliwość.

Zaburzenia Krwi i Metaboliczne: Zmiany w liczbie krwinek, jak niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia oraz zaburzenia równowagi elektrolitowej, takie jak niedobór sodu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, szczególnie tych ciężkich, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wellbutrin XR może wywoływać różnorodne efekty uboczne, a ich intensywność może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Wellbutrin XR

Pytania naszych Pacjentów

Czy Wellbutrin to psychotrop?

Tak, Wellbutrin (bupropion) jest lekiem psychotropowym, co oznacza, że wpływa na funkcjonowanie mózgu i zmienia procesy psychiczne.

Czy Wellbutrin pomaga?

Wellbutrin może pomóc w leczeniu różnych zaburzeń, głównie w przypadku depresji jednobiegunowej.

Po jakim czasie zaczyna działa Wellbutrin?

Wellbutrin (bupropion) zaczyna działać w różnym czasie u różnych osób, ale często poprawa następuje w ciągu pierwszych 1-2 tygodni leczenia. Pełne efekty leku mogą jednak nie być widoczne do 4-6 tygodni od rozpoczęcia terapii.

Czy Wellbutrin pobudza?

Wellbutrin może działać pobudzająco na niektóre osoby, ponieważ wpływa na poziom noradrenaliny i dopaminy w mózgu. W rezultacie, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć wzrostu energii, ale reakcje na lek mogą być zróżnicowane.

Czy Wellbutrin jest bezpieczny?

Wellbutrin jest uważany za stosunkowo bezpieczny lek przeciwdepresyjny, gdy jest przepisywany i stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo można brać Wellbutrin?

Czas trwania leczenia Wellbutrinem (bupropion) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju i nasilenia objawów depresji, jak również od odpowiedzi organizmu na leczenie. W przypadku leczenia depresji, lekarze zwykle zalecają przyjmowanie leku przez co najmniej 6-12 miesięcy, a czasami nawet dłużej, aby zapewnić stabilizację nastroju i uniknięcie nawrotów choroby.

Czy Wellbutrin pomaga rzucić palenie?

Tak, Wellbutrin (bupropion) jest zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) jako pomoc dla osób próbujących rzucić palenie.

Czy Wellbutrin jest na receptę?

Tak, Wellbutrin (bupropion) jest lekiem na receptę i dostępny tylko za zgodą lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Wellbutrin XR? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBupropioni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline

Zamienniki dla leku Wellbutrin XR

Bupropion Neuraxpharm, Welbox.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2024