Wellbutrin XR

Wellbutrin XR to lek na receptę stosowany w leczeniu depresji. Zawiera bupropion jako substancję czynną, który działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Przeciwwskazania obejmują padaczkę, nowotwory OUN, zaburzenia odżywiania i nadwrażliwość na składniki.

Działanie Wellbutrin XR

Wellbutrin XR działa jako selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Dzięki temu mechanizmowi działania zwiększa stężenie tych neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów depresji. Lek ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu, co pozwala na stopniowe i długotrwałe działanie. Efekty terapeutyczne zwykle pojawiają się po 2 tygodniach stosowania, a pełne działanie przeciwdepresyjne może wystąpić po kilku tygodniach leczenia.

Wskazania do stosowania Wellbutrin XR

Wskazania do stosowania Wellbutrin XR obejmują głównie:

 • Duże epizody depresyjne: Wellbutrin XR jest zalecany dla dorosłych pacjentów cierpiących na znaczące epizody depresyjne, które wpływają na jakość życia i funkcjonowanie pacjenta. Lek pomaga w łagodzeniu objawów depresji, takich jak zmniejszone zainteresowanie, uczucie beznadziejności, zmiany w apetycie, zaburzenia snu, zmęczenie czy problemy z koncentracją.
 • Sezonowe zaburzenia afektywne (SAD): Wellbutrin XR może być stosowany u pacjentów z sezonowymi zaburzeniami afektywnymi, czyli epizodami depresji występującymi głównie w określonych porach roku, zazwyczaj jesienią i zimą.
 • Leczenie wspomagające w rzucaniu palenia: Bupropion, substancja czynna w Wellbutrin XR, może być również stosowany jako lek wspomagający w procesie rzucania palenia, dzięki jego zdolności do łagodzenia objawów związanych z abstynencją nikotynową. W takim przypadku lek jest stosowany pod inną nazwą handlową.

Mimo że Wellbutrin XR jest skuteczny w leczeniu wyżej wymienionych wskazań, ważne jest, aby pamiętać, że lek jest dostępny tylko na receptę i jego stosowanie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne leczenie.

Przeciwwskazania do stosowania Wellbutrin XR

Przeciwwskazania do stosowania Wellbutrin XR obejmują sytuacje, w których stosowanie leku może być niebezpieczne dla zdrowia pacjenta lub niewskazane. Oto niektóre z nich:

 1. Nadwrażliwość na bupropion lub inne składniki leku: Pacjenci z uczuleniami na bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników leku Wellbutrin XR powinni unikać jego stosowania.
 2. Stany padaczkowe lub historia napadów drgawkowych: Wellbutrin XR może zwiększać ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych, dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z obecnymi stanami padaczkowymi lub historią napadów.
 3. Współistniejące stosowanie inhibitorów MAO: Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub zakończył ich stosowanie mniej niż 14 dni temu, Wellbutrin XR jest przeciwwskazany, ponieważ może wystąpić interakcja między tymi lekami, prowadząca do ciężkich i potencjalnie śmiertelnych reakcji.
 4. Ciężkie zaburzenia wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni unikać stosowania Wellbutrin XR, gdyż może to powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych.
 5. Anoreksja i bulimia: Wellbutrin XR jest przeciwwskazany u osób z aktualnymi lub przebytymi zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja czy bulimia, ze względu na zwiększone ryzyko napadów drgawkowych.
 6. Nagłe odstawienie alkoholu lub sedatywów: Pacjenci, którzy niedawno zrezygnowali z alkoholu lub leków o działaniu uspokajającym (np. benzodiazepin), są narażeni na większe ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych, dlatego Wellbutrin XR jest w takich przypadkach przeciwwskazany.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia Wellbutrin XR poinformować lekarza o swojej historii medycznej oraz aktualnie przyjmowanych lekach, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie. Lekarz uwzględni wszystkie istniejące przeciwwskazania i zdecyduje, czy leczenie Wellbutrin XR jest odpowiednie dla danego pacjenta.

Dawkowanie Wellbutrin XR

Dawkowanie Wellbutrin XR (bupropion) różni się w zależności od stanu pacjenta oraz potrzeb terapeutycznych. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady dawkowania i stosowania leku. Zawsze ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego i przestrzegać wskazówek zawartych w ulotce informacyjnej.

Dawkowanie początkowe: Zazwyczaj leczenie zaczyna się od dawki 150 mg Wellbutrin XR raz na dobę rano. Ta dawka pozwala organizmowi na stopniowe przyzwyczajenie się do leku i minimalizację wystąpienia działań niepożądanych.

Dawkowanie podtrzymujące: Po około 7-10 dniach leczenia, lekarz może zwiększyć dawkę do 300 mg Wellbutrin XR raz na dobę rano. W niektórych przypadkach, lekarz może zdecydować o dalszym zwiększeniu dawki do 450 mg na dobę, podzielonej na dwie dawki, przy czym różnica między dawkami powinna wynosić co najmniej 8 godzin.

Stosowanie u osób starszych: Dawkowanie u osób starszych powinno być dostosowane indywidualnie, z uwzględnieniem ogólnego stanu zdrowia i innych czynników. Lekarz może zdecydować się na niższą dawkę początkową i bardziej stopniowe zwiększanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek: Dawkowanie Wellbutrin XR u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może wymagać modyfikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Lekarz określi odpowiednią dawkę na podstawie indywidualnej sytuacji pacjenta.

Jak stosować: Tabletki Wellbutrin XR są do stosowania doustnego i powinny być połykane w całości, bez rozgryzania, kruszenia ani rozpuszczania w płynach. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Przerwanie leczenia: Leczenie Wellbutrin XR nie powinno być gwałtownie przerwane. Aby uniknąć objawów odstawiennych, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym odstawieniem leku.

Ważne jest, aby ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i stosować się do dawkowania podanego w ulotce informacyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Wellbutrin XR, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Wellbutrin XR

 • Wellbutrin XR i inhibitory MAO – Nie należy przyjmować Wellbutrin XR, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przyjmowane były leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO). Wymaga to konsultacji z lekarzem.
 • Wellbutrin XR i leki przeciwdepresyjne/psychotropowe – Zwiększone ryzyko drgawek może wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu innych leków przeciwdepresyjnych lub psychotropowych.
 • Wellbutrin XR i teofilina – Leki na astmę lub choroby płuc, jak teofilina, mogą podwyższyć ryzyko drgawek przy stosowaniu z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i tramadol – Silne leki przeciwbólowe jak tramadol, mogą zwiększać ryzyko drgawek w połączeniu z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki uspokajające – Odstawienie leków uspokajających podczas stosowania Wellbutrin XR może zwiększyć ryzyko drgawek.
 • Wellbutrin XR i leki przeciwmalaryczne – Leki takie jak meflochina lub chlorokina mogą zwiększyć ryzyko drgawek przy stosowaniu z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i steroidy – Stosowanie steroidów (doustnie lub w zastrzykach) z Wellbutrin XR może zwiększać ryzyko drgawek.
 • Wellbutrin XR i antybiotyki chinolony – Mogą podwyższać ryzyko drgawek przy stosowaniu z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki przeciwhistaminowe – Niektóre leki przeciwhistaminowe mogą zwiększać ryzyko drgawek w połączeniu z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki przeciwcukrzycowe – Mogą interagować z Wellbutrin XR, zwiększając ryzyko drgawek.
 • Wellbutrin XR i leki przeciwdepresyjne/psychotropowe – Może dojść do zmian stanu psychicznego i innych objawów, takich jak gorączka, niestabilne ciśnienie, sztywność mięśni, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
 • Wellbutrin XR i leki na chorobę Parkinsona – Leki takie jak lewodopa, amantadyna, orfenadryna mogą oddziaływać z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki wpływające na metabolizm – Karbamazepina, fenytoina, kwas walproinowy mogą wpływać na metabolizm Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki przeciwnowotworowe – Cyklofosfamid, ifosfamid mogą oddziaływać z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i tyklopidyna/klopidogrel – Stosowane w zapobieganiu udarowi, mogą oddziaływać z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki ß-adrenolityczne – Metoprolol i inne mogą oddziaływać z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki na arytmie serca – Propafenon, flekainid mogą oddziaływać z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i plastry nikotynowe – Mogą oddziaływać z Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i leki na HIV – Rytonawir, efawirenz mogą zmniejszać skuteczność Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i tamoksyfen – Stosowany w leczeniu raka piersi, może zmniejszać skuteczność Wellbutrin XR.
 • Wellbutrin XR i digoksyna – Stosowana na problemy z sercem, może wymagać dostosowania dawki przy stosowaniu z Wellbutrin XR.
 • Alkohol może wpływać na działanie Wellbutrin XR, zwiększając ryzyko nerwowości lub zmian stanu psychicznego. Zaleca się ograniczenie lub unikanie spożywania alkoholu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Wellbutrin XR

Skutki uboczne leku Wellbutrin XR

Wellbutrin XR (bupropion) może powodować różne skutki uboczne, jednak nie u każdego pacjenta wystąpią wszystkie z nich. Skutki te mogą się różnić pod względem nasilenia i częstości występowania. Poniżej znajduje się lista niektórych potencjalnych skutków ubocznych związanych z Wellbutrin XR:

Reakcje alergiczne: W rzadkich przypadkach Wellbutrin XR może powodować reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, języka lub gardła, duszność lub trudności w połykaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia psychiczne: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zmian nastroju, lęku, agitacji, drażliwości, bezsenności, zawrotów głowy czy depresji. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić myśli samobójcze lub o samookaleczeniu. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy zgłosić je lekarzowi.

Bóle głowy: Bóle głowy są jednym z częstszych skutków ubocznych Wellbutrin XR. Zazwyczaj ustępują po pewnym czasie, jednak jeśli ból jest silny lub utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem.

Suchość w jamie ustnej: Wellbutrin XR może powodować suchość w jamie ustnej, co może prowadzić do dyskomfortu, podrażnienia dziąseł i problemów z połykaniem. Aby złagodzić ten objaw, można stosować pastylki do ssania lub nawilżające żele do ust.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Nudności, wymioty, biegunka, zaparcia oraz bóle brzucha to niektóre z potencjalnych skutków ubocznych Wellbutrin XR. Zazwyczaj są one przejściowe i ustępują samoistnie. W przypadku nasilających się objawów, warto skonsultować się z lekarzem.

Utrata apetytu i zmiany wagi: Wellbutrin XR może powodować utratę apetytu, co może prowadzić do spadku masy ciała. W niektórych przypadkach może także wystąpić przyrost masy ciała. Ważne jest monitorowanie masy ciała podczas leczenia i konsultacja z lekarzem w razie potrzeby.

Drżenie: Drżenie rąk lub innych części ciała jest możliwym skutkiem ubocznym leczenia Wellbutrin XR. Jeśli drżenie utrudnia wykonywanie codziennych czynności, warto zgłosić to lekarzowi.

Nadmierna potliwość: Wellbutrin XR może prowadzić do nadmiernego pocenia się, co może być uciążliwe dla pacjentów. Stosowanie antyperspirantów oraz noszenie ubrań z oddychających materiałów może pomóc w łagodzeniu tego objawu.

Zaburzenia seksualne: Wellbutrin XR może powodować problemy z libido, trudności z osiągnięciem orgazmu lub dysfunkcję erekcji. W przypadku wystąpienia takich skutków ubocznych, warto porozmawiać z lekarzem, który może dostosować dawkę lub zmienić lek.

Podwyższenie ciśnienia krwi: Wellbutrin XR może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi u niektórych pacjentów. Ważne jest regularne monitorowanie ciśnienia krwi podczas leczenia i informowanie lekarza o ewentualnych zmianach.

Napady drgawkowe: Choć rzadkie, napady drgawkowe są poważnym skutkiem ubocznym Wellbutrin XR. Ryzyko wystąpienia drgawek może wzrosnąć w przypadku stosowania wyższych dawek leku lub jednoczesnego przyjmowania innych leków, które wpływają na próg drgawkowy. Należy natychmiast zgłosić wszelkie objawy napadów drgawkowych lekarzowi.

Zaburzenia widzenia: W rzadkich przypadkach Wellbutrin XR może powodować zaburzenia widzenia, takie jak rozmyte widzenie, trudności w ogniskowaniu czy nietolerancja na światło. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy skonsultować się z lekarzem.

To nie jest wyczerpująca lista wszystkich możliwych skutków ubocznych Wellbutrin XR. W przypadku wystąpienia innych objawów lub nasilenia się tych wymienionych, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Wellbutrin XR

Pytania naszych Pacjentów

Czy Wellbutrin to psychotrop?

Tak, Wellbutrin (bupropion) jest lekiem psychotropowym, co oznacza, że wpływa na funkcjonowanie mózgu i zmienia procesy psychiczne.

Czy Wellbutrin pomaga?

Wellbutrin może pomóc w leczeniu różnych zaburzeń, głównie w przypadku depresji jednobiegunowej.

Po jakim czasie zaczyna działa Wellbutrin?

Wellbutrin (bupropion) zaczyna działać w różnym czasie u różnych osób, ale często poprawa następuje w ciągu pierwszych 1-2 tygodni leczenia. Pełne efekty leku mogą jednak nie być widoczne do 4-6 tygodni od rozpoczęcia terapii.

Czy Wellbutrin pobudza?

Wellbutrin może działać pobudzająco na niektóre osoby, ponieważ wpływa na poziom noradrenaliny i dopaminy w mózgu. W rezultacie, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć wzrostu energii, ale reakcje na lek mogą być zróżnicowane.

Czy Wellbutrin jest bezpieczny?

Wellbutrin jest uważany za stosunkowo bezpieczny lek przeciwdepresyjny, gdy jest przepisywany i stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo można brać Wellbutrin?

Czas trwania leczenia Wellbutrinem (bupropion) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju i nasilenia objawów depresji, jak również od odpowiedzi organizmu na leczenie. W przypadku leczenia depresji, lekarze zwykle zalecają przyjmowanie leku przez co najmniej 6-12 miesięcy, a czasami nawet dłużej, aby zapewnić stabilizację nastroju i uniknięcie nawrotów choroby.

Czy Wellbutrin pomaga rzucić palenie?

Tak, Wellbutrin (bupropion) jest zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) jako pomoc dla osób próbujących rzucić palenie.

Czy Wellbutrin jest na receptę?

Tak, Wellbutrin (bupropion) jest lekiem na receptę i dostępny tylko za zgodą lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Wellbutrin XR? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBupropioni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zamienniki dla leku Wellbutrin XR

Bupropion Neuraxpharm, Welbox.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2023