Welbox

Welbox to lek na receptę stosowany w leczeniu depresji, wpływając na noradrenalinę i dopaminę w mózgu. Nie powinien być stosowany w przypadku alergii na bupropion, chorób takich jak padaczka, zaburzeń odżywiania, guza mózgu, poważnych schorzeń wątroby czy przy jednoczesnym stosowaniu innych leków zawierających bupropion.

Działanie Welbox

Welbox jest lekiem zawierającym substancję czynną bupropion. Bupropion jest klasyfikowany jako antydepresant, ale dokładny mechanizm jego działania nie jest całkowicie zrozumiały. Uważa się, że działa poprzez wpływanie na poziomy dwóch neuroprzekaźników w mózgu: noradrenaliny i dopaminy.

Noradrenalina i dopamina są tzw. neuroprzekaźnikami, które są odpowiedzialne za przenoszenie sygnałów między komórkami nerwowymi. Bupropion zapobiega wychwytowi tych neuroprzekaźników, co prowadzi do zwiększenia ich stężenia w mózgu. Przypuszcza się, że niedobór tych neuroprzekaźników jest związany z występowaniem depresji.

Bupropion działa zatem poprzez zwiększenie aktywności tych neuroprzekaźników, co może pomóc zmniejszyć objawy depresji.

Wskazania do stosowania Welbox

Lek Welbox, który zawiera substancję czynną bupropion, jest przede wszystkim stosowany w leczeniu depresji. Może być również używany do leczenia niektórych rodzajów sezonowych zaburzeń afektywnych oraz pomocy w rzuceniu palenia, chociaż te ostatnie wskazania mogą zależeć od konkretnego produktu i kraju. Szczegółowe wskazania do stosowania Welbox obejmują:

 • Depresja: Welbox jest antydepresantem, który jest stosowany do leczenia głównych epizodów depresji. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami, w zależności od specyfiki stanu pacjenta i zaleceń lekarza.
 • Sezonowe zaburzenia afektywne (SAD): Niektóre formy bupropionu są czasami stosowane do leczenia SAD, rodzaju depresji, która występuje w określonych porach roku, zwykle jesienią i zimą.
 • Pomoc w rzuceniu palenia: Niektóre produkty na bazie bupropionu są również zatwierdzone do pomocy w rzuceniu palenia, poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny. Zauważ, że nie wszystkie produkty zawierające bupropion są zatwierdzone do tego celu.

Przeciwwskazania do stosowania Welbox

Stosowanie leku Welbox jest przeciwwskazane w następujących sytuacjach:

 • Alergia na bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Przyjmowanie jakichkolwiek innych leków zawierających bupropion.
 • Choroba takie jak padaczka lub występowanie napadów drgawkowych w przeszłości.
 • Zaburzenia jedzenia, takie jak bulimia czy anoreksja.
 • Guz mózgu.
 • Nadużywanie alkoholu lub zamiar zaprzestania picia alkoholu.
 • Poważne choroby wątroby.
 • Przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych zwanych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) lub zaprzestanie przyjmowania leków uspokajających.

Środki ostrożności dotyczące stosowania Welbox to:

 • Zespół Brugadów: Jeżeli pacjent ma zespół Brugadów (chorobę wpływającą na rytm serca) lub w jego wywiadzie rodzinnym stwierdzono zatrzymanie akcji serca lub przypadek nagłej śmierci, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku.
 • Dzieci i młodzież: Welbox nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat, gdyż u dzieci leczonych lekami przeciwdepresyjnymi istnieje zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych.
 • Pacjenci pijący duże ilości alkoholu, mający cukrzycę i stosujący insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe, mający w przeszłości poważną ranę głowy lub uraz głowy – należy poinformować lekarza prowadzącego przed rozpoczęciem leczenia.
 • Choroba dwubiegunowa: Welbox może wywołać epizod tej choroby.
 • Przyjmowanie innych leków przeciwdepresyjnych: Stosowanie tych leków jednocześnie z lekiem Welbox może prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu.
 • Choroby wątroby lub nerek: Mogą u niego z większym prawdopodobieństwem wystąpić działania niepożądane.

Każda z tych sytuacji wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem przyjmowania leku Welbox.

Jak dawkować i stosować Welbox?

Welbox to lek, który należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze należy skonsultować się z nimi.

Dawkowanie Welbox może być różne dla różnych pacjentów. Poniższe informacje to standardowe wytyczne dotyczące dawkowania tego leku:

Jakie dawki należy przyjmować:

Dla dorosłych, zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka 150 mg raz na dobę. Jeżeli po kilku tygodniach leczenia u pacjenta nie następuje poprawa, lekarz prowadzący może zalecić zwiększenie dawki do 300 mg raz na dobę. Dla niektórych pacjentów, dawka 150 mg raz na dobę jest wystarczająca przez cały okres leczenia. Lekarz prowadzący może zalecić takie dawkowanie, jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub nerek.

Kiedy i jak przyjmować:

Dawkę leku Welbox należy przyjmować rano. Leku nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. Tabletki należy połykać w całości, nie żuć, rozkruszać ani dzielić. Żucie, rozkruszanie lub dzielenie tabletki może prowadzić do przedawkowania, ponieważ lek może uwolnić się do organizmu zbyt szybko. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych. Welbox może być przyjmowany z pokarmem lub bez pokarmu.

Jak długo stosować leczenie:

Czas trwania leczenia Welboxem zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest ustalany przez lekarza. Mogą minąć tygodnie lub miesiące, zanim zaobserwuje się jakąkolwiek poprawę. Jeżeli pacjent poczuje się lepiej, lekarz prowadzący może zalecić dalsze stosowanie leku Welbox, aby zapobiec nawrotowi depresji.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Welbox:

Przyjęcie zbyt wielu tabletek może wywołać drgawki lub napad drgawkowy. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku Welbox:

Jeżeli pacjent zapomni o dawce, powinien poczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie powinien stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Przerwanie stosowania leku Welbox:

Przerwanie leczenia Welboxem lub zmniejszenie dawki powinno zawsze być skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Niezalecane jest samodzielne przerywanie leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Wszystkie decyzje dotyczące dawkowania i stosowania leku Welbox powinny być podejmowane po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

 

Z czym nie łączyć leku Welbox

Interakcje z alkoholem po Welbox – Alkohol może wchodzić w interakcje z bupropionem, substancją czynną leku Welbox, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, senność, trudności w koncentracji. Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia Welboxem.

Interakcje z inhibitorami MAO po Welbox – Stosowanie Welboxu wraz z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) jest przeciwwskazane. Może to prowadzić do ryzyka wystąpienia poważnych reakcji, takich jak nadciśnienie, gorączka, drgawki. Przed rozpoczęciem terapii Welboxem powinien upłynąć co najmniej 14-dniowy okres od zakończenia leczenia IMAO.

Interakcje z lekami uspokajającymi po Welbox – Nagłe odstawienie leków uspokajających w trakcie przyjmowania Welboxu może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leków uspokajających pod kontrolą lekarza.

Interakcje z lekami na padaczkę po Welbox – Pacjenci przyjmujący leki na padaczkę powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ Welbox może zmieniać progi drgawkowe. W przypadku wystąpienia drgawek należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi po Welbox – Stosowanie Welboxu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza, ze względu na możliwość wzajemnego nasilania efektów ubocznych, w tym ryzyka drgawek.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Welbox

Skutki uboczne leku Welbox

Lek Welbox może powodować następujące skutki uboczne:

Drgawki lub napady drgawkowe – około 1 na 1000 pacjentów. Szczególnie u pacjentów, którzy przyjmują większe dawki niż zalecane, przyjmują niektóre inne leki, lub są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia napadów drgawkowych.

Reakcje alergiczne – obejmują zaczerwienienie skóry, wysypkę, pęcherzyki lub swędzące guzki na skórze, nietypowe świsty lub trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, ust lub języka, bóle mięśni lub stawów, oraz zapaść lub krótkotrwałą utratę przytomności.

Toczniowa wysypka skórna lub nasilenie objawów tocznia – częstość nie jest znana.

Bardzo częste skutki uboczne (więcej niż 1 na 10 pacjentów) – trudności w zasypianiu, ból głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty.

Częste skutki uboczne (do 1 na 10 pacjentów) – gorączka, zawroty głowy, świąd, potliwość, wysypka skórna, dreszcze, drżenia, osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, uczucie lęku lub pobudzenia, bóle brzucha, zaparcia, zmiana smaku, utrata apetytu, zwiększenie ciśnienia krwi, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia.

Niezbyt częste skutki uboczne (do 1 na 100 pacjentów) – uczucie depresji, uczucie dezorientacji, trudności z koncentracją, zwiększenie częstości akcji serca, utrata masy ciała.

Rzadkie skutki uboczne (do 1 na 1000 pacjentów) – napady drgawek.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (do 1 na 10 000 pacjentów) – kołatanie serca, omdlenia, drgania mięśni, sztywność mięśni, problemy z chodzeniem, uczucie niepokoju, poirytowanie, agresywność, dziwne sny, mrowienia, utrata pamięci, zażółcenie skóry, ciężkie reakcje alergiczne, zmiany stężenia cukru we krwi, oddawanie moczu częściej lub rzadziej niż zazwyczaj, nietrzymanie moczu, ciężkie wysypki skórne, zaostrzenie łuszczycy, poczucie nierzeczywistości lub inności, spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Skutki uboczne o nieznanej częstości – myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie, utrata kontaktu z rzeczywistością, zmniejszona liczba krwinek, niedobór sodu we krwi, zespół serotoninowy.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Welbox

Pytania naszych Pacjentów

Czy Welbox to psychotrop?

Welbox jest lekiem psychotropowym, który działa poprzez wpływanie na neuroprzekaźniki w mózgu, aby pomóc regulować nastrój i zwalczać objawy depresji. Jego stosowanie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Po jakim czasie zaczyna działać Welbox?

Welbox zazwyczaj zaczyna działać po 1-2 tygodniach stosowania, ale pełne efekty mogą nie być widoczne do 4-6 tygodni. Czas, w którym lek zaczyna działać, może zależeć od wielu czynników, w tym od indywidualnej reakcji organizmu na leczenie. Regularny kontakt z lekarzem jest kluczowy w procesie leczenia.

Jak długo brać Welbox?

Długość leczenia Welboxem zależy od wielu czynników i powinna być ustalana indywidualnie przez lekarza. Niezależnie od okoliczności, zawsze ważne jest, aby ścisło przestrzegać zaleceń lekarza i nie przerywać leczenia bez jego wiedzy i zgody.

Czy Welbox podnosi ciśnienie?

Welbox może potencjalnie podnieść ciśnienie krwi, co jest jednym z możliwych skutków ubocznych tego leku. Dlatego osoby przyjmujące Welbox powinny regularnie kontrolować swoje ciśnienie krwi i informować lekarza o wszelkich niepokojących objawach.

Co zamiast Welbox?

Alternatywą dla Welbox (bupropionu) mogą być inne antydepresanty, takie jak inhibitory selektywne zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) czy inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jeśli Welbox był stosowany do pomocy w rzuceniu palenia, leki jak vareniklina (Champix) lub terapie zastępcze nikotyną mogą być rozważane. Zawsze jednak decyzję o zmianie leku powinien podejmować lekarz, uwzględniając indywidualną sytuację pacjenta.

Jak odstawić lek Welbox?

Odstawienie leku Welbox powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i zazwyczaj obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki leku. Pacjent powinien regularnie komunikować się z lekarzem i informować go o wszelkich objawach odstawienia.

Czy Welbox jest refundowany?

Welbox nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Czy Welbox jest na receptę?

Welbox jest lekiem na receptę, co oznacza, że jest dostępny tylko na podstawie recepty od lekarza. Jest to konieczne, aby zapewnić, że lek jest stosowany bezpiecznie i skutecznie.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Welbox? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBupropioni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producent+pharma arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Welbox

Bupropion Neuraxpharm, Wellbutrin XR.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023