Bupropion Neuraxpharm

Bupropion Neuraxpharm to lek na receptę stosowany w leczeniu depresji. Oddziałuje na chemiczne substancje w mózgu – noradrenalinę i dopaminę, regulując ich poziom.

Działanie Bupropion Neuraxpharm

Bupropion, aktywny składnik Bupropion Neuraxpharm, jest lekiem przeciwdepresyjnym. Klasycznie jest klasyfikowany jako inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy (NDRI).

Działanie Bupropion Neuraxpharm jest związane z jego zdolnością do modyfikacji poziomów tych dwóch neuroprzekaźników. W mózgu istnieją specyficzne białka, zwane transporterami, które są odpowiedzialne za wychwyt zwrotny neuroprzekaźników po ich uwalnianiu do szczeliny synaptycznej. Gdy neuroprzekaźniki są wychwytywane z powrotem do komórki nerwowej, przestają oddziaływać na sąsiednie komórki nerwowe.

Bupropion działa poprzez blokowanie działania tych transporterów, szczególnie dla noradrenaliny i dopaminy. W wyniku tego neuroprzekaźniki te pozostają dłużej w szczelinie synaptycznej, co pozwala na dłuższe i intensywniejsze oddziaływanie na komórki nerwowe.

Ponadto bupropion wykazuje nieznaczne działanie antycholinergiczne i jest słabym antagonistą receptorów nikotynowych, co może przyczyniać się do jego skuteczności jako pomocy w rzucaniu palenia.

Wskazania do stosowania Bupropion Neuraxpharm

Bupropion Neuraxpharm jest zazwyczaj przepisywany w przypadkach, kiedy pacjent jest narażony na jedno lub więcej z poniższych stanów:

 • Depresja: Główne zastosowanie bupropionu polega na leczeniu depresji. Wiele badań wykazało, że bupropion jest skuteczny w łagodzeniu objawów depresji. Działa poprzez zwiększanie stężenia dopaminy i noradrenaliny w mózgu, co zwykle ma pozytywny wpływ na nastrój.
 • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe: Bupropion jest czasami stosowany w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Chociaż nie jest on pierwszym wyborem leczenia, jest stosowany, gdy inne leki nie działają lub gdy pacjent nie toleruje innych leków.
 • Zespół zależności od nikotyny (rzucanie palenia): Bupropion jest również często przepisywany jako pomoc w rzucaniu palenia. Pomaga zmniejszyć pragnienie nikotyny i objawy odstawienia.
 • Zaburzenia lękowe: Chociaż nie jest to typowe zastosowanie, bupropion może być używany do leczenia niektórych rodzajów zaburzeń lękowych, szczególnie tych, które współwystępują z depresją.
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD): Bupropion może być stosowany do leczenia ADHD, szczególnie u osób, które nie tolerują innych leków stosowanych w leczeniu tego zaburzenia.

Pamiętaj, że Bupropion Neuraxpharm jest lekiem na receptę i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest dokładne omówienie wszystkich potencjalnych korzyści i ryzyka z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Bupropion Neuraxpharm

Bupropion Neuraxpharm nie jest odpowiedni dla każdego i istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które należy uwzględnić:

Przeciwwskazania:

 • Alergia na Bupropion: Nie powinieneś stosować Bupropion Neuraxpharm, jeśli jesteś uczulony na bupropion lub jakikolwiek inny składnik leku.
 • Zaburzenia drgawkowe: Bupropion jest przeciwwskazany u osób z historią drgawek, ponieważ może zwiększać ryzyko ich wystąpienia.
 • Anoreksja i bulimia: Osoby z historią zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja lub bulimia, nie powinny stosować bupropionu, ponieważ może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.
 • Równoczesne stosowanie MAOI: Nie powinieneś stosować bupropionu, jeśli przyjmujesz inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) lub jeśli zakończyłeś ich przyjmowanie w ciągu ostatnich 14 dni.

Środki ostrożności:

 • Samobójcze myśli: Wszystkie leki przeciwdepresyjne, w tym bupropion, mogą zwiększać ryzyko samobójczych myśli i zachowań, szczególnie u młodzieży i młodych dorosłych. Należy dokładnie monitorować stan psychiczny podczas rozpoczynania leczenia lub modyfikowania dawki.
 • Choroby serca: Osoby z chorobami serca powinny zachować ostrożność przy stosowaniu bupropionu, ponieważ może on zwiększać tętno i ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia psychiczne: Bupropion może pogarszać niektóre zaburzenia psychiczne, takie jak psychozy.
 • Zaburzenia nerek i wątroby: Osoby z zaburzeniami funkcji nerek lub wątroby mogą potrzebować dostosowania dawki bupropionu.
 • Stosowanie alkoholu: Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek podczas przyjmowania bupropionu.

Jak stosować Bupropion Neuraxpharm?

Przyjmowanie leku Bupropion Neuraxpharm powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, a dawka jest ustalana indywidualnie dla pacjenta.

Dawkowanie:

 • Zazwyczaj zalecana dawka dla dorosłych to jedna tabletka 150 mg raz na dobę.
 • Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 300 mg raz na dobę, jeżeli po kilku tygodniach leczenia nie następuje poprawa.

Sposób przyjmowania:

 • Lek należy przyjmować rano i nie częściej niż raz na dobę.
 • Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno ich żuć, rozkruszać ani dzielić, co mogłoby prowadzić do przedawkowania i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych.
 • Lek jest powoli uwalniany do przewodu pokarmowego. Można zauważyć w stolcu coś, co wygląda jak tabletka – jest to pusta otoczka, która została wydalona z organizmu.

Czas trwania leczenia:

 • Długość leczenia decyduje lekarz wspólnie z pacjentem. Może to trwać tygodnie lub miesiące zanim zaobserwuje się jakąkolwiek poprawę.
 • Nawet gdy pacjent poczuje się lepiej, lekarz może zalecić dalsze stosowanie leku Bupropion Neuraxpharm, aby zapobiec nawrotowi depresji.

Jeżeli przyjęto większą niż zalecana dawka leku:

 • Zbyt wiele tabletek może wywołać drgawki lub napad drgawkowy. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Jeżeli pominięto dawkę leku:

 • W przypadku pominięcia dawki, należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie leczenia:

 • Leczenia nie powinno się przerywać ani zmniejszać dawki bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem.

Pamiętaj, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Bupropion Neuraxpharm

Bupropion Neuraxpharm i Inhibitory MAO – Należy unikać stosowania Bupropion Neuraxpharm, jeżeli pacjent przyjmował inhibitory MAO w ciągu ostatnich 14 dni. Wzajemne oddziaływanie tych leków może prowadzić do poważnych reakcji, w tym ryzyka nadciśnienia.

Bupropion Neuraxpharm i Leki Przeciwdepresyjne – Równoczesne stosowanie Bupropion Neuraxpharm z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. amitryptyliną lub fluoksetyną, może zwiększyć ryzyko niepożądanych efektów psychicznych, takich jak pobudzenie, omamy, śpiączka.

Bupropion Neuraxpharm i Leki na Astmę – Używanie Bupropion Neuraxpharm wraz z teofiliną może zwiększyć ryzyko napadów drgawkowych.

Bupropion Neuraxpharm i Tramadol – Połączenie Bupropion Neuraxpharm z tramadolem, silnym lekiem przeciwbólowym, może również zwiększyć ryzyko drgawek.

Bupropion Neuraxpharm i Steroidy – Stosowanie steroidów w połączeniu z Bupropion Neuraxpharm może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia napadów drgawkowych.

Bupropion Neuraxpharm i Antybiotyki Chinolonowe – Leki antybiotyczne typu chinolonów mogą wzmacniać działanie Bupropion Neuraxpharm, prowadząc do zwiększonego ryzyka drgawek.

Bupropion Neuraxpharm i Leki Przeciwhistaminowe – Niektóre leki przeciwhistaminowe mogą nasilać działanie Bupropion Neuraxpharm, co może powodować nadmierną senność.

Bupropion Neuraxpharm i Leki Przeciwcukrzycowe – Połączenie tych leków może wymagać dostosowania dawkowania leków przeciwcukrzycowych.

Bupropion Neuraxpharm i Leki na Chorobę Parkinsona – Leki takie jak lewodopa w połączeniu z Bupropion Neuraxpharm mogą prowadzić do niepożądanych interakcji neurologicznych.

Bupropion Neuraxpharm i Karbamazepina, Fenytoina, Kwas Walproinowy – Te leki mogą wpływać na metabolizm Bupropion Neuraxpharm, wymagając dostosowania dawki.

Bupropion Neuraxpharm i Leki na Nowotwory Złośliwe – Cyklofosfamid i ifosfamid mogą interakcjonować z Bupropion Neuraxpharm, co może wymagać dostosowania terapii.

Bupropion Neuraxpharm i Leki na Serce – Wspólne stosowanie z metoprololem lub lekami na arytmie serca, takimi jak propafenon i flekainid, może wymagać monitorowania terapii.

Bupropion Neuraxpharm i Plastry Nikotynowe – Jednoczesne stosowanie z Bupropion Neuraxpharm może zwiększać ryzyko nadmiernych reakcji sercowo-naczyniowych.

Bupropion Neuraxpharm i Leki na HIV – Ritonawir i efawirenz mogą zmniejszać skuteczność Bupropion Neuraxpharm, wymagając dostosowania terapii.

Bupropion Neuraxpharm i Tamoksyfen, Digoksyna – Może dochodzić do zmniejszenia skuteczności tamoksyfenu lub digoksyny, co wymaga dostosowania dawki.

Bupropion Neuraxpharm z Alkoholem – Stosowanie Bupropion Neuraxpharm w połączeniu z alkoholem może prowadzić do zwiększonej nerwowości lub zmian w stanie psychicznym. Zalecane jest ograniczenie lub unikanie spożywania alkoholu podczas terapii Bupropion Neuraxpharm.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bupropion Neuraxpharm

Skutki uboczne leku Bupropion Neuraxpharm

Potencjalne skutki uboczne przyjmowania leku Bupropion Neuraxpharm, ich opis i prawdopodobieństwo wystąpienia:

Ciężkie działania niepożądane:

 • Drgawki lub napady drgawkowe: Mogą wystąpić u około 1 na 1000 pacjentów. Szczególnie narażone są osoby przyjmujące wyższe dawki leku, biorące inne leki lub osoby o podwyższonym ryzyku wystąpienia napadów drgawkowych.
 • Reakcje alergiczne: Charakteryzują się zaczerwienieniem skóry, wysypką, pęcherzykami lub swędzącymi guzkami (pokrzywka) na skórze, niezwykłymi świstami lub trudnościami z oddychaniem, obrzękiem powiek, ust lub języka, bólami mięśni lub stawów, zapaścią lub krótkotrwałą utratą przytomności. Występują u nieokreślonej liczby pacjentów.
 • Toczniowa wysypka skórna lub nasilenie objawów tocznia: Częstość nieznana. Występuje zwykle w odpowiedzi na zaburzenie układu immunologicznego, objawiając się zajęciem skóry i innych narządów.
 • Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP): Częstość nieznana. Charakteryzuje się wysypką z wypryskami/pęcherzami wypełnionymi ropą.

Inne działania niepożądane:

 • Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): trudności w zasypianiu, ból głowy, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty.
 • Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): gorączka, zawroty głowy, świąd, potliwość i wysypka skórna, dreszcze, drżenia, osłabienie, zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, uczucie lęku lub pobudzenia, bóle brzucha lub inne dolegliwości, zmiana odczuwania smaku pożywienia, utrata apetytu, zwiększenie ciśnienia krwi, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia.
 • Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): uczucie depresji, uczucie dezorientacji, trudności z koncentracją, zwiększenie częstości akcji serca, utrata masy ciała.
 • Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów): napadydrgawek.
 • Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): kołatanie serca, omdlenia, drgania mięśni, sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem lub koordynacją, uczucie niepokoju, poirytowanie, wrogość, agresywność, dziwne sny, mrowienia lub drętwienia, utrata pamięci, zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), ciężkie reakcje alergiczne, zmiany stężenia cukru we krwi, częstsze lub rzadsze oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, ciężkie wysypki skórne, zaostrzenie łuszczycy, poczucie nierzeczywistości lub inności (depersonalizacja), halucynacje, paranoja.

Częstość nieznana: Myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie.

Pamiętaj, że informacje te służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie zastąpią profesjonalnej porady medycznej. Jeżeli obawiasz się jakichkolwiek skutków ubocznych lub masz wątpliwości dotyczące swojego leczenia, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bupropion Neuraxpharm

Pytania naszych Pacjentów

Czy Bupropion to lek psychotropowy?

Tak, bupropion jest lekiem psychotropowym, specyficznie jest to antydepresant atypowy. Działa on na mózg, wpływając na neuroprzekaźniki, głównie noradrenalinę i dopaminę, co może pomóc w łagodzeniu objawów depresji i niepokoju.

Czy Bupropion poprawia nastrój?

Tak, bupropion jest antydepresantem, który jest często przepisywany do leczenia depresji i sezonowych zaburzeń afektywnych, co wskazuje, że może pomóc w poprawie nastroju. Działa on przez zwiększenie poziomów pewnych neuroprzekaźników w mózgu, takich jak dopamina i noradrenalina, które są związane z nastrójem i motywacją.

Czy się chudnie na Bupropion?

Bupropion jest lekiem przeciwdepresyjnym, który u niektórych osób może prowadzić do utraty wagi, ze względu na jego wpływ na apetyt i metabolizm. Niemniej jednak, efekt ten nie jest uniwersalny dla wszystkich pacjentów i bupropion nie jest zatwierdzony jako lek na odchudzanie.

Na co działa Bupropion?

Bupropion jest lekiem przeciwdepresyjnym, który działa przez wpływ na pewne substancje chemiczne w mózgu, które są związane z depresją. Jest również stosowany do pomocy w rzuceniu palenia, redukując głód i objawy odstawienia od nikotyny.

Czy Bupropion działa od razu?

Bupropion, jak większość leków przeciwdepresyjnych, nie działa od razu. Pełne efekty terapeutyczne zwykle pojawiają się po około 4 do 6 tygodniach leczenia. Pierwsze subtelne zmiany, takie jak poprawa energii czy koncentracji, mogą być zauważalne wcześniej, jednak pełna poprawa nastroju często wymaga dłuższego czasu.

Czy Bupropion jest bezpieczny?

Bupropion jest generalnie uważany za bezpieczny, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Wszakże, jak każdy lek, ma potencjalne skutki uboczne i ryzyko, które mogą obejmować napady, reakcje alergiczne, a nawet myśli samobójcze. Bezpieczeństwo i skuteczność bupropionu powinny zawsze być oceniane przez profesjonalistę służby zdrowia.

Czy Bupropion to pochodna amfetaminy?

Nie, bupropion nie jest pochodną amfetaminy. Bupropion jest lekiem unikalnym, klasyfikowanym jako inhibitor zwrotnego wychwytu noradrenaliny i dopaminy (NDRI), stosowanym w leczeniu depresji i pomocy w rzucaniu palenia. Jego mechanizm działania i struktura chemiczna różnią się od amfetamin.

Jak szybko działa Bupropion?

Bupropion zazwyczaj zaczyna działać po kilku tygodniach regularnego stosowania. Często potrzeba od dwóch do czterech tygodni, zanim pacjenci zauważą pełne korzyści z leczenia, w tym poprawę nastroju i redukcję objawów depresji czy lęku.

Czy Bupropion podnosi ciśnienie?

Bupropion jest lekiem, który może potencjalnie podnieść ciśnienie krwi, ponieważ działa jako stymulator układu nerwowego i zwiększa poziom noradrenaliny w mózgu. Jednak nie u wszystkich pacjentów występuje ten efekt i wszelkie zmiany ciśnienia krwi zwykle są niewielkie. Pacjenci z istniejącymi problemami z ciśnieniem krwi powinni omówić te ryzyka ze swoim lekarzem.

Czy Bupropion jest bez recepty?

Bupropion jest lekiem na receptę.

Kiedy brać Bupropion?

Bupropion zazwyczaj jest przyjmowany raz lub dwa razy dziennie, najczęściej rano. Druga dawka (jeżeli jest zalecona) powinna być przyjęta co najmniej 8 godzin po pierwszej, ale nie później niż na 5 godzin przed snem, aby nie powodować problemów ze snem.

Czy Bupropion powoduje tycie?

Nie, bupropion jest jednym z nielicznych leków przeciwdepresyjnych, które generalnie nie powodują przyrostu masy ciała. Wręcz przeciwnie, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć utraty masy ciała jako efektu ubocznego.

Jak odstawić Bupropion?

Odstawianie bupropionu powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza. Zazwyczaj polega to na stopniowym zmniejszaniu dawki, co pomaga uniknąć objawów odstawienia. Proces ten powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, a wszelkie zmiany w samopoczuciu powinny być natychmiast zgłaszane lekarzowi.

Czy Bupropion to silny lek?

Bupropion jest skutecznym lekiem, który jest powszechnie stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń afektywnych, a także jako pomoc w rzucaniu palenia. Jego siła i skuteczność będą zależeć od dawki, sposobu użycia i indywidualnej reakcji pacjenta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bupropion Neuraxpharm? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaBupropioni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Bupropion Neuraxpharm

Welbox, Wellbutrin XR.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024