Tritace

Tritace to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), wykorzystywany w kardiologii w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu niewydolności serca. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę, co gwarantuje kontrolę lekarską przy jego stosowaniu. Tritace występuje w formie tabletek o różnych dawkach, które pozwalają na indywidualne dopasowanie terapii do potrzeb pacjenta. Głównym składnikiem aktywnym leku jest ramipryl, który hamuje działanie enzymu konwertującego angiotensynę i tym samym obniża ciśnienie krwi.

Działanie Tritace

Tritace to lek kardiologiczny, którego głównym zadaniem jest obniżanie ciśnienia krwi. Skuteczność tego leku wynika z obecności ramiprylu – substancji czynnej, która hamuje konwersję angiotensyny I do angiotensyny II. Angiotensyna II to peptyd odpowiedzialny za skurcz naczyń krwionośnych oraz stymulację wydzielania aldosteronu, co prowadzi do wzrostu ciśnienia krwi.

Dzięki działaniu ramiprylu, inhibicja angiotensyny II powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto, lek wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne oraz przeciwmiażdżycowe, co może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

Inhibitory konwertazy angiotensyny, takie jak Tritace, są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Regularne przyjmowanie tych leków może znacząco zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu powikłań sercowo-naczyniowych.

Ramipryl jest szybko wchłaniany przez organizm i przekształcany w wątrobie do swojej aktywnej postaci – rampirylatu. Maksymalne stężenie ramiprylu osiągane jest w ciągu 1 godziny od podania, natomiast rampirylatu w ciągu 2-4 godzin. Aby uzyskać pełne działanie przeciwnadciśnieniowe, Tritace należy stosować regularnie przez okres 3-4 tygodni. Optymalne dawkowanie leku oraz długość terapii ustala lekarz, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Wskazania do stosowania Tritace

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego: Tritace jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
 • Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego: Lek jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób lub zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z objawową chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej, a także u chorych na cukrzycę z co najmniej jednym współistniejącym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
 • Leczenie chorób nerek: Tritace jest stosowany w leczeniu cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej na różnych etapach, zarówno w stanie początkowym, jak i w stadium objawowym. Ponadto, lek jest wskazany również w przypadku objawowej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej.
 • Leczenie objawowej niewydolności serca: Lek jest stosowany w terapii objawowej niewydolności serca, zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami wspomagającymi pracę serca, takimi jak beta-blokery czy diuretyki.
 • Osoby chore po zawale serca: Tritace jest wskazany w leczeniu pacjentów po przebytym zawale serca, gdyż może przyczynić się do obniżenia ryzyka kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak kolejne zawały czy udary mózgu. Lek może być stosowany zarówno jako terapia długotrwała, jak i w celu poprawy jakości życia pacjentów po przebytym zdarzeniu sercowo-naczyniowym.

Przeciwwskazania do stosowania Tritace

Przeciwwskazania do stosowania Tritace:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (rampiryl), którąkolwiek z substancji pomocniczych leku lub inny inhibitor ACE.
 • Hemodynamicznie istotne zwężenie dwóch tętnic nerkowych lub jednej tętnicy nerkowej w przypadku jednej czynnej nerki.
 • Obrzęk naczynioruchowy obecny obecnie lub w przeszłości.
 • Wrodzony (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy.
 • Niedociśnienie tętnicze.
 • Niestabilność hemodynamiczna.
 • Ciąża (II i III trymestr).
 • Równoległe stosowanie inhibitorów ACE i procedur krążenia pozaustrojowego, gdy krew jest narażona na kontakt z powierzchniami o ujemnym ładunku (ryzyko ciężkich reakcji anafilaktoidalnych).
 • Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Tritace

Stosowanie leku Tritace może wymagać środków ostrożności w niektórych sytuacjach:

 • Wzmożona aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron, która może występować w przypadku nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, hemodynamicznie istotnego upośledzenia napływu/odpływu z lewej komory serca, hemodynamicznie istotnego jednostronnego zwężenia tętnicy nerkowej z drugą czynną nerką.
 • Odwodnienie, niedobór elektrolitów, stosowanie leków moczopędnych, dieta uboga w sól, dializy, biegunka lub wymioty.
 • Marskość wątroby, wodobrzusze, niewydolność serca po zawale.
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu w przypadku ciężkiego niedociśnienia.

Dawkowanie leku Tritace

Lek Tritace dostępny jest w formie tabletek do stosowania doustnego. Ważne jest, aby tabletki przyjmować codziennie o tej samej porze dnia, niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, bez kruszenia, rozgryzania czy żucia, popijając wodą lub innym płynem. Nie wolno przekraczać zalecanej dawki, gdyż nie wpłynie to na zwiększenie skuteczności leku, a może mieć negatywne skutki dla zdrowia lub życia pacjenta.

Schemat dawkowania leku Tritace:

 • Osoby stosujące równocześnie leki moczopędne, zwiększające ryzyko powikłań związanych z nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego – 1,25 mg na dobę.
 • Osoby z nadciśnieniem tętniczym (monoterapia lub leczenie skojarzone) – 2,5 mg 1 raz na dobę; lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 5-10 mg na dobę.
 • Osoby z silną aktywacją układu renina-angiotensyna-aldosteron – 1,25 mg na dobę.
 • Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego – 2,5 mg 1 raz na dobę; lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 5 mg, a następnie do 10 mg na dobę.
 • Cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa z mikroalbuminurią – 1,25 mg 1 raz na dobę; lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 2,5 mg, a następnie do 5 mg na dobę.
 • Cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa u osób z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego – 2,5 mg 1 raz na dobę; lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 5 mg, a następnie do 10 mg na dobę.
 • Objawowa niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa z białkomoczem co najmniej 3 g na dobę – 1,25 mg 1 raz na dobę; lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 2,5 mg, a następnie do 5 mg na dobę.
 • Osoby w podeszłym wieku – 1,25 mg na dobę.

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Tritace u dzieci i młodzieży, dlatego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej. Ostateczne dawkowanie leku oraz długość terapii ustala lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Tritace

Tritace może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, co może wpłynąć na ich działanie lub skuteczność. Poniżej przedstawiamy listę leków, które mogą oddziaływać z Tritace:

Leki, które mogą zmniejszać działanie Tritace:

 • Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), na przykład ibuprofen, indometacyna oraz aspiryna.
 • Leki używane w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina.

Leki, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych podczas stosowania z Tritace:

 • Sakubitryl w połączeniu z walsartanem – stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.
 • Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak NLPZ, przykładowo ibuprofen, indometacyna oraz aspiryna.
 • Leki stosowane w chemioterapii nowotworowej.
 • Leki przeciw odrzutowi przeszczepionych narządów, na przykład cyklosporyna.
 • Diuretyki (moczopędne), na przykład furosemid.
 • Leki zwiększające stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd oraz heparyna.
 • Steroidowe leki przeciwzapalne, jak prednizolon.
 • Allopurynol, prokainamid, temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus, wildagliptyna oraz racekadotryl.

Leki, których działanie może być zmienione podczas stosowania Tritace:

 • Leki przeciwcukrzycowe, takie jak leki doustne zmniejszające stężenie glukozy oraz insulina. Tritace może obniżać stężenie glukozy we krwi.
 • Lit, stosowany w chorobach psychicznych. Tritace może podnosić stężenie litu we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Tritace

Skutki uboczne leku Tritace

Tritace, podobnie jak inne leki obniżające ciśnienie, może powodować działania niepożądane. Skutki uboczne związane ze stosowaniem tego preparatu obejmują:

 • Zawroty i bóle głowy.
 • Wzrost stężenia potasu we krwi.
 • Objawowe niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne.
 • Omdlenia, problemy z równowagą.
 • Męczący, suchy kaszel.
 • Zapalenie zatok przynosowych, zapalenie oskrzeli, duszności.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe: zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego, biegunka, nudności, wymioty, niestrawność, ból w okolicy nadbrzusza, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, zaparcia, wzrost aktywności enzymów trzustkowych i wątrobowych, spadek apetytu, jadłowstręt.
 • Ból w klatce piersiowej, ból i kurcze mięśni, zmęczenie, ból stawów.
 • Problemy sercowo-naczyniowe: niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał serca, ból dławicowy, kołatanie serca, tachykardia, obrzęki obwodowe, zwężenie naczyń, zapalenie naczyń.
 • Zmiany w badaniu morfologicznym krwi, zaburzenia hematologiczne, niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia czynności szpiku kostnego.
 • Stany lękowe, niepokój, zaburzenia snu, senność, pogorszenie nastroju, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parestezje, zaburzenia smaku, problemy ze wzrokiem i słuchem, szumy uszne.
 • Skurcz oskrzeli, zaostrzenie objawów astmy, obrzęk błony śluzowej jamy nosowej, obrzęk naczynioruchowy.
 • Zaburzenia pracy nerek: niewydolność nerek, zmiana objętości moczu, wzrost stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, nasilone wydalanie białka z moczem.
 • Wzmożone pocenie się, uderzenia gorąca, gorączka.
 • Problemy z funkcjami seksualnymi: impotencja, spadek libido.
 • Zapalenie spojówek, problemy ze słuchem, szumy uszne.
 • Reakcje skórne: żółtaszka cholestatyczna, uszkodzenie komórek wątroby, złuszczające zapalenie skóry, pokrzywka, zaburzenia wzrostu paznokci, nadwrażliwość na światło, udar niedokrwienny mózgu, przemijający napad niedokrwienny mózgu, zaburzenia węchu, zaburzenia koncentracji, zaburzenia zdolności psychomotorycznych, martwica toksyczna rozpływna naskórna, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, zaostrzenie objawów łuszczycy, wypadanie włosów, wysypka liszajowata lub pęcherzowa.
 • Spadek stężenia sodu we krwi, zespół Raynaud’a, aftowe zapalenie jamy ustnej.
 • Reakcje alergiczne i autoimmunologiczne: reakcje anafilaktyczne, ostra niewydolność wątroby, ciężka niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, ginekomastia.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem, który może dostosować dawkowanie lub zmienić lek na inny o podobnym działaniu. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz o ewentualnych alergiach lub wcześniejszych reakcjach na leki obniżające ciśnienie krwi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Tritace

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Tritace?

Tritace jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kiedy brać Tritace rano czy wieczorem?

Zazwyczaj Tritace należy przyjmować raz na dobę, rano, przed jedzeniem, popijając wodą, jednak ostateczna decyzja dotycząca dawkowania i sposobu stosowania leku powinna zostać podjęta przez lekarza, który uwzględni indywidualne potrzeby pacjenta.

Po jakim czasie zaczyna działać Tritace?

Maksymalne stężenie ramiprylu osiągane jest w ciągu 1 godziny od podania, natomiast rampirylatu - aktywnej postaci leku, w ciągu 2-4 godzin. Aby uzyskać pełne działanie przeciwnadciśnieniowe, Tritace należy stosować regularnie przez okres 3-4 tygodni.

Czy Tritace można brać doraźnie?

Nie, Tritace należy stosować regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ jest to lek przeciwnadciśnieniowy, którego skuteczność opiera się na regularnym podawaniu.

Czy można odstawić lek Tritace?

Nie należy nagłego zaprzestawiać stosowania Tritace bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nagłe odstawienie leku może prowadzić do nagłego wzrostu ciśnienia krwi i powikłań sercowo-naczyniowych.

Czy lek Tritace jest moczopędny?

Tritace nie jest lekiem moczopędnym, jednak może wpłynąć na kontrolę ciśnienia tętniczego krwi i w ten sposób zmniejszyć obrzęki spowodowane zastojem płynów w organizmie.

Czy Tritace podnosi poziom cukru?

Tritace może wpływać na poziom cukru we krwi, jednak nie jest to powszechne działanie niepożądane i zazwyczaj nie ma to większego wpływu na kontrolę cukrzycy.

Jak brać lek Tritace?

Dawkowanie i sposób stosowania Tritace zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinny być ustalone przez lekarza. Zazwyczaj lek ten należy przyjmować raz na dobę, rano, przed jedzeniem, popijając wodą.

Czy Tritace powoduje kaszel?

Tritace może powodować suchy kaszel u niektórych pacjentów, jednak jest to działanie niepożądane występujące rzadko.

Czy Tritace to dobry lek?

Tritace to skuteczny lek przeciwnadciśnieniowy, który może być stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, jednak zawsze należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy lek Tritace obniża tętno?

Tritace może nieznacznie obniżyć tętno, jednak jego głównym działaniem jest obniżanie ciśnienia krwi poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Czy Tritace obniża ciśnienie?

Tak, Tritace jest lekiem przeciwnadciśnieniowym, który obniża ciśnienie krwi poprzez hamowanie konwersji angiotensyny I do angiotensyny II, co skutkuje rozszerzeniem naczyń krwionośnych.

Czy od Tritace się tyje?

Nie ma bezpośredniego związku między przyjmowaniem Tritace a przybieraniem na wadze, jednak niektóre osoby mogą zauważyć zwiększenie apetytu lub zatrzymywanie płynów w organizmie, co może przyczynić się do przybierania na wadze.

Jak długo działa lek Tritace?

Działanie leku Tritace trwa przez okres 24 godzin.

Czy Tritace jest na receptę?

Tak, Tritace jest na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Tritace? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRamiprilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSanofi-Aventis Deutschland GmbH

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Tritace

Axtil, Polpril, Vivace.

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2023