Axtil

Axtil to lek zawierający ramipril, który jest inhibitorem ACE, stosowanym przede wszystkim w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi o różnorodnym pochodzeniu. Ramipril wykazuje także korzystne działanie w leczeniu problemów sercowych, takich jak niewydolność krążeniowa, wspomagając proces terapii i poprawę funkcjonowania układu krążenia. Dzięki temu, Axtil może przyczyniać się do redukcji ryzyka powikłań wynikających z nadciśnienia tętniczego oraz schorzeń sercowo-naczyniowych.

Działanie Axtil

Axtil to lek na receptę, przeznaczony głównie do leczenia nadciśnienia tętniczego. Ponadto, zmniejsza ryzyko wystąpienia lub progresji chorób nerek, a także wspiera leczenie niewydolności serca (gdy serce nie jest w stanie pompować odpowiedniej ilości krwi) oraz u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

Działanie leku Axtil opiera się na kilku mechanizmach:

 • Hamowanie produkcji substancji w organizmie, które wpływają na podwyższenie ciśnienia krwi.
 • Rozszerzenie i rozluźnienie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi.
 • Wspomaganie pracy serca w pompowaniu krwi i rozprowadzaniu jej po całym organizmie.

Ramipril, substancja czynna leku Axtil, jest szybko wchłaniany przez organizm. W wątrobie przekształca się w swoją aktywną formę – ramiprilat. Maksymalne stężenie ramiprilu osiągane jest w ciągu 1 godziny po przyjęciu leku, a ramiprilatu – w ciągu 2-4 godzin.

Obniżenie ciśnienia krwi następuje już po 1-2 godzinach od przyjęcia Axtil, a największa skuteczność leku przypada pomiędzy 3 a 6 godziną. Optymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskiwane jest po 3-4 tygodniach regularnego stosowania leku.

Axtil jest zatem skutecznym lekiem w terapii nadciśnienia tętniczego, a także w profilaktyce chorób nerek i wsparciu leczenia niewydolności serca. Dzięki swoim właściwościom, przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów oraz redukcji ryzyka powikłań wynikających z nadciśnienia i schorzeń sercowo-naczyniowych.

Wskazania do stosowania Axtil

Wskazania do stosowania Axtil obejmują różne schorzenia i stany, w których lek ten przynosi korzyści terapeutyczne. Oto główne wskazania do stosowania Axtil:

 • Nadciśnienie tętnicze: Axtil jest często przepisywany pacjentom z nadciśnieniem tętniczym, gdyż skutecznie obniża ciśnienie krwi dzięki swoim właściwościom rozszerzającym naczynia krwionośne i hamującym produkcję substancji podwyższających ciśnienie.
 • Niewydolność serca: Lek może być stosowany jako wsparcie w leczeniu niewydolności serca, szczególnie u pacjentów z sercem niewydolnym w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego lub po zawale serca. Axtil pomaga sercu pracować wydajniej, poprawiając jego zdolność do pompowania krwi i zwiększając perfuzję tkanek.
 • Ochrona nerek: Axtil może być używany w celu ochrony nerek, zwłaszcza u pacjentów z chorobami nerek lub wysokim ryzykiem ich wystąpienia. Działa przez zmniejszenie ciśnienia w naczyniach krwionośnych nerek, co pomaga spowolnić proces uszkodzenia nerkowego.
 • Zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym: Axtil może być stosowany w celu zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu czy choroba niedokrwienna serca. Lek obniża ciśnienie krwi, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia serca i poprawy funkcji sercowo-naczyniowej.

Stosowanie Axtil zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz oceny lekarza prowadzącego. Dawka oraz czas trwania terapii zostaną dostosowane do stanu zdrowia pacjenta, aby osiągnąć optymalne rezultaty. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania Axtil, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania do Axtil

Przeciwwskazania do stosowania Axtil to sytuacje, w których lek nie powinien być stosowany ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Poniżej przedstawiamy szczegółowo przeciwwskazania do stosowania Axtil:

 • Nadwrażliwość na ramipril lub inne inhibitory ACE: Pacjenci uczuleni na ramipril, inne inhibitory ACE, lub jakikolwiek składnik leku Axtil, nie powinni go stosować. Uczulenie może objawiać się wysypką, świądem, obrzękiem twarzy, języka, czy trudnościami w oddychaniu.
 • Historia obrzęku naczynioruchowego (angioedema): Pacjenci, którzy doświadczyli obrzęku naczynioruchowego, zwłaszcza związane z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów ACE, nie powinni stosować Axtil. Obrzęk naczynioruchowy może prowadzić do zamknięcia dróg oddechowych i stanowić zagrożenie życia.
 • Ciąża i karmienie piersią: Axtil jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, gdyż może być szkodliwy dla płodu. Kobiety planujące ciążę lub będące w ciąży powinny poinformować lekarza, który może zalecić inny lek. Ponadto, nie zaleca się stosowania Axtil podczas karmienia piersią, gdyż nie jest pewne, czy lek przenika do mleka matki.
 • Stenozę aortalną i mitralną: Pacjenci z ciężką stenozą zastawki aortalnej lub mitralnej (zwężenie otworu zastawkowego) nie powinni stosować Axtil, gdyż może to prowadzić do niedociśnienia tętniczego i pogorszenia stanu pacjenta.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub cholestazą (zastoju żółci) powinni unikać stosowania Axtil, gdyż metabolizm leku może być upośledzony, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.
 • Równoczesne stosowanie aliskirenu u pacjentów z cukrzycą: Axtil nie powinien być stosowany równocześnie z lekiem aliskiren u pacjentów z cukrzycą, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, takich jak hiperkaliemia (podwyższony poziom potasu we krwi).

Zawsze należy poinformować lekarza o wszelkich wcześniejszych chorobach, uczuleniu na leki oraz innych lekach przyjmowanych przez pacjenta. Przed zastosowaniem Axtil lekarz oceni ryzyko i korzyści stosowania leku.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Axtil

Stosowanie leku Axtil może wymagać zachowania ostrożności, szczególnie w sytuacjach, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych lub interakcji z innymi lekami. Oto niektóre z tych sytuacji:

 1. Stosowanie równolegle innych leków: Axtil może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do niepożądanych skutków. Warto poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, w szczególności:
  • lekach na nadciśnienie
  • lekach o działaniu moczopędnym
  • lekach na serce
  • heparynie, trimetoprimie, litu
  • trójpierścieniowych lekach przeciwdepresyjnych
  • lekach przeciwpsychotycznych
  • niesteroidowych lekach przeciwzapalnych
  • lekach sympatykomimetycznych
  • lekach przeciwcukrzycowych
  • cytostatykach
  • lekach immunosupresyjnych
 2. Ciąża lub jej podejrzenie: Axtil jest przeciwwskazany w ciąży, gdyż może być szkodliwy dla płodu. Jeśli istnieje podejrzenie ciąży lub planuje się zajście w ciążę, należy poinformować lekarza, który może zalecić inny lek.
 3. Okres karmienia piersią: Axtil nie jest zalecany podczas karmienia piersią, gdyż nie wiadomo, czy przenika do mleka matki. Przed zastosowaniem leku warto skonsultować się z lekarzem, który może zdecydować o ewentualnej zmianie leczenia.
 4. Nadciśnienie ortostatyczne: Axtil może powodować objawy nadciśnienia ortostatycznego, takie jak zawroty głowy i omdlenia. Pacjenci, którzy mają tendencję do tego rodzaju problemów, powinni zachować ostrożność podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej.
 5. Zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania Axtil. Lekarz może dostosować dawkowanie lub zdecydować o zmianie leczenia.

Przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem leku Axtil, lekarz powinien być poinformowany o wszystkich stosowanych w ostatnim czasie lekach, również o tych dostępnych bez recepty, oraz o wszelkich istniejących chorobach, alergiach i dolegliwościach.

Dawkowanie Axtil

Dawkowanie Axtil zależy od wskazań do stosowania, stanu zdrowia pacjenta oraz odpowiedzi na leczenie. Lekarz ustala indywidualną dawkę oraz częstotliwość przyjmowania Axtil, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń.

 • Dawkowanie w nadciśnieniu tętniczym: Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od 1,25 mg do 2,5 mg ramiprilu raz dziennie. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie, aż do maksymalnej dawki 10 mg ramiprilu dziennie.
 • Dawkowanie w niewydolności serca: Początkowa dawka wynosi zazwyczaj 1,25 mg ramiprilu raz dziennie. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od tolerancji pacjenta, aż do maksymalnej dawki 10 mg ramiprilu dziennie.
 • Dawkowanie po zawale serca: W przypadku pacjentów po zawale serca, dawkowanie zwykle rozpoczyna się od 1,25 mg ramiprilu raz dziennie, a następnie lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie, aż do maksymalnej dawki 10 mg ramiprilu dziennie.

Ważne wskazówki dotyczące stosowania Axtil:

 • Lek należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody. Można go zażywać niezależnie od posiłków.
 • Należy przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie kontrolować ciśnienie krwi oraz funkcje nerek w trakcie leczenia.
 • Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić jak najszybciej, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. Wówczas pacjent powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować normalny schemat dawkowania. Nie należy podwajać dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Nie należy stosować Axtil po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dawkowania, sposobu przyjmowania leku, bądź wystąpienia działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Axtil

Leki Zmniejszające Skuteczność Axtil – Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) jak ibuprofen, indometacyna, kwas acetylosalicylowy oraz leki przeciw niedociśnieniu (efedryna, noradrenalina) mogą osłabiać działanie Axtil.

Leki Zwiększające Ryzyko Działań Niepożądanych Axtil – Użycie Axtil z NLPZ, lekami przeciwnowotworowymi, lekami immunosupresyjnymi (cyklosporyna), diuretykami, suplementami potasu, steroidami przeciwzapalnymi, allopurynolem, prokainamidem, lekami mTOR, zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Wpływ Axtil na Inne Leki – Axtil może wpływać na leki przeciwcukrzycowe i lit. Wymagana jest kontrola stężenia glukozy i litu we krwi.

Axtil z Jedzeniem, Piciem i Alkoholem – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Axtil może powodować zawroty głowy. Axtil można zażywać niezależnie od posiłków, ale należy omówić z lekarzem bezpieczną ilość alkoholu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Axtil

Skutki uboczne leku Axtil

Możliwe działania niepożądane leku Axtil obejmują zarówno mniej poważne objawy, jak i te wymagające natychmiastowej interwencji medycznej:

Ciężkie reakcje alergiczne – obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie, świąd i wysypka.

Ciężkie reakcje skórne – wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pęcherze, złuszczanie się skóry, zaostrzenie chorób skóry.

Problemy sercowo-naczyniowe – przyspieszone lub nieregularne bicie serca, ból klatki piersiowej, zawał serca, udar mózgu.

Dolegliwości płucne – duszność, kaszel, możliwe zaostrzenie astmy.

Problemy z krwią – zwiększone siniaczenie, dłuższe krwawienia, wybroczyny, skłonność do zakażeń.

Problemy z przewodem pokarmowym – ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby – żółtaczka, zapalenie wątroby, uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia nerwowe i psychiczne – drżenia, dezorientacja, zmiany nastroju, trudności z koncentracją, zaburzenia snu.

Inne objawy – zawroty głowy, omdlenia, zmiany w stężeniu elektrolitów (potas), uczucie zmęczenia, niemoc płciowa, zmiany w wydalaniu moczu, przyspieszone tętno, obrzęki.

Częstość występowania tych działań niepożądanych waha się od częstych (1 na 10 osób) po bardzo rzadkie (1 na 10,000 osób), z niektórymi działaniami o nieznanej częstości. Wszystkie niepokojące objawy, szczególnie te związane z alergią, sercem, ciężkimi reakcjami skórnymi czy nagłymi zmianami w zdrowiu, wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Axtil

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Axtil?

Axtil to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), który zawiera substancję czynną o nazwie ramipril. Stosowany jest przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego, czyli zbyt wysokiego ciśnienia krwi, a także w terapii innych schorzeń kardiologicznych.

Po jakim czasie zaczyna działać Axtil?

Obniżenie ciśnienia krwi związane z działaniem Axtil zauważalne jest już po 1-2 godzinach od przyjęcia dawki. Najwyższa skuteczność leku w obniżaniu ciśnienia krwi występuje zwykle pomiędzy 3 a 6 godziną po zażyciu tabletki. Warto jednak zauważyć, że czas działania oraz skuteczność leku mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta.

Kiedy brać Axtil?

Axtil, zawierający ramipril, jest lekiem z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), stosowanym przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w terapii niektórych schorzeń kardiologicznych.

Czy Axtil jest na receptę?

Axtil jest lekiem na receptę, co oznacza, że można go kupić wyłącznie po przedstawieniu recepty wystawionej przez lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Axtil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRamiprilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Axtil

Polpril, Tritace, Vivace.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2024