Polpril

Polpril to lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Stosowany jest głównie w dziedzinach medycyny takich jak kardiologia czy medycyna rodzinna. Działa on na układ sercowo-naczyniowy, lecząc nadciśnienie tętnicze. Lek ten dostępny jest na receptę, a występuje w postaci tabletek oraz kapsułek. Jakie są właściwości leku Polpril? Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania tego preparatu?

Polpril – opis i właściwości leku

Polpril to lek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Leki te zapobiegają powstawaniu substancji – angiotensyny II, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, a także uwalnianie aldosteronu. Substancją czynną preparatu jest rampiryl. Inhibitory konwertazy dodatkowo tworzą ochronę dla naczyń, a także mają działanie przeciwmiażdżycowe. Stosuje się je w celu obniżenia ciśnienia tętniczego, jako profilaktykę chorób układu sercwow-naczyniowego, a także znajdują zastosowanie w leczeniu chorób nerek tkj. nefropatia cukrzycowa oraz niecukrzycowa. Leczenie z zastosowaniem leku Poplpril wpływa na zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, co potwierdzają badania kliniczne.

Rampiryl jest szybko wchłaniany. W wątrobie poddawany jest przekształceniu do rampirylatu czyli postaci aktywnej. Maksymalne stężenie rampirylu przypada na 1 godzinę od zażycia leku, a rampirylatu – pomiędzy 2 a 4 godziną od przyjęcia. Po kilku tygodniach stosowania – 3-4 tygodnie – osiągane jest pełne działanie przeciwnadciśnieniowe.

Jak stosować Polpril?

Lek Polpril przeznaczony jest do stosowania doustnego. Dostępny jest w postaci tabletek oraz kapsułek. Należy je popić wodą (nie należy ich kruszyć ani żuć) i można je przyjmować niezależnie od pory posiłków. Istotne jest, aby lek przyjmować codziennie o tej samej porze.

Dawkowanie leku Polpril jest ściśle powiązane z rodzajem schorzenia. Dawkę oraz częstotliwość stosowania ustala lekarz po dokonaniu indywidualnej oceny: sytuacji pacjenta, stanu zdrowia, a także innych parametrów. Dawką początkową leku to 2,5 mg rampirylu. Istnieją jednak sytuację, kiedy leczenie warto rozpocząć od 1,25 mg – u pacjentów, u których istnieje ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (pacjenci z silnie aktywnym układem renina-angiotensyna-aldosteron). Dawkę początkową lekarz może zwiększyć nawet dwukrotnie po upływie 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Dawka maksymalna leku wynosi 10 mg na dobę.

Początkowa dawka leku w zależności od rodzaju schorzenia:

 • profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego – 2,5 mg na dobę;
 • choroby nerek i współistniejąca cukrzyca z mikroalbuminurią – 1,25 mg 1 raz na dobę;
 • choroby nerek oraz współistniejąca cukrzyca i czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego – 2,5 mg 1 raz na dobę;
 • nefropatia (obecność białka w moczu min. 3g/dobę) z podłożem cukrzycowym – 1,25 mg 1 raz na dobę;
 • objawowa niewydolność serca u osób, których stan jest stabilny w połączeniu z lekiem moczopędnym – 1,25 mg na dobę;
 • wtórna prewencja u pacjentów po ostrym zawale serca z niewydolnością serca, jeśli pacjent jest w stabilny klinicznie i hemodynamicznie – 2,5 mg 2 razy dziennie;

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania leku Polpril

Wskazania do stosowania leku

 • leczenie nadciśnienia tętniczego;
 • wspomaganie w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego;
 • cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa z mikroalbuminurią;
 • cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa u osób, u których występuje co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego;
 • niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa, która jest stwierdzona na podstawie białkomoczu min. 3 g na dobę).

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek z substancji pomocniczej leku lub inny inhibitor ACE;
 • hemodynamiczne istotne zwężenie 2 tętnic nerkowych lub 1 tętnicy nerkowej, w przypadku posiadania tylko 1 nerki;
 • obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • niestabilność hemodynamiczna;
 • II i III trymestr ciąży;
 • Równoległe stosowanie inhibitorów ACE oraz krążenia pozaustrojowego, kiedy krew narażona jest na kontakt powierzchniami, które są ujemnie naładowane (ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktoidalnych).

Środki ostrożności podczas stosowania leku Polpril

Niekiedy stosowanie leku Polpril wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • pacjenci, u których ryzyko niedociśnienia jest wyższe:
  – z ciężkim nadciśnieniem tętniczym;
  – z hemodynamicznie istotnym upośledzeniem napływu/odpływu krwi z lewej komory;
  – u których występuje/może wystąpić zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej;
  – u których występuje/może wystąpić zmniejszenie objętości elektrolitów;
  – poddawani dużym zabiegom operacyjnym lub znieczulani za pomocą środków, które mogą wywołać hipotonię;
  – z podwyższonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu z ostrą hipotonią;
  – podeszły wiek;
 • choroba serca, wątroby i/lub nerek;
 • utrata znacznej ilości płynów lub soli;
 • planowane leczenie, które ma na celu zmniejszenie uczulenia na jad os lub pszczół;
 • planowane podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych;
 • duże lub małe stężenie sodu we krwi;
 • kolagenoza taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina;
 • ciąża lub jej podejrzenie;
 • równoległe stosowanie leków, które obniżają ciśnienie krwi:
 • antagonisty receptora angiotensyny II,
 • aliskirenu,
 • racekadotrylu,
 • leków stosowanych w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu narządu oraz w leczeniu nowotworów;
 • wildagliptyny;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • hiperkaliemia;
 • neutropenia lub agranulocytoza;
 • różnice etniczne tkj. czarna rasa;
 • rzadko występująca dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Z czym nie łączyć leku Polpril

Leki Zmniejszające Efekt Działania Polpril – Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz leki na niskie ciśnienie, wstrząsy, niewydolność serca, astmę lub alergie mogą obniżać efektywność Polpril.

Leki Zwiększające Ryzyko Działań Niepożądanych z Polpril – Stosowanie Polpril z NLPZ, diuretykami, suplementami potasu, steroidami przeciwzapalnymi, lekami na raka i lekami immunosupresyjnymi może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Wpływ Polpril na Inne Leki – Polpril może wpływać na działanie leków przeciwcukrzycowych i litu. Zalecane jest regularne monitorowanie stężenia glukozy i litu.

Polpril z Jedzeniem i Alkoholem – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Polpril może powodować zawroty głowy. Lek można zażywać niezależnie od posiłków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Polpril

Skutki uboczne leku Polpril

Polpril – podobnie jak inne leki – może wywołać działania niepożądane. Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem tego preparatu zalicza się:

występujące często:

 • duszność;
 • wysypka;
 • bóle i skurcze mięśni;
 • zbyt niskie ciśnienie krwi;
 • hipotonia ortostatyczna;
 • omdlenia;
 • podwyższone stężenie potasu we krwi;
 • ból odczuwany w klatce piersiowej;
 • zmęczenie.

występujące niezbyt często:

 • zawroty głowy o pochodzeniu błędnikowym;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • tachykardia;
 • niedokrwienie mięśnia sercowego (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego);
 • kołatania;
 • obrzęki obwodowe;
 • parestezje;
 • zaburzenia czucia i smaku lub ich brak;
 • problemy z widzeniem (nieostre widzenie);
 • skurcz oskrzeli (obrzęk błony śluzowej jamy nosowej, zaostrzenie objawów astmy);
 • zapalenie trzustki;
 • wzmożona aktywność enzymów trzustkowych;
 • obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • ból w nadbrzuszu (spowodowany np. zapaleniem błony śluzowej żołądka);
 • zaparcia;
 • suchość w ustach;
 • zaburzenia czynności nerek (ostra niewydolność nerek);
 • wielomocz;
 • nasilenie objawów białkomoczu;
 • podwyższone stężenie azotu mocznikowego we krwi;
 • podwyższone stężenie kreatyniny we krwi;
 • świąd;
 • wzmożone pocenie się;
 • bóle stawów;
 • spadek apetytu, jadłowstręt;
 • uderzenia gorąca;
 • gorączka;
 • wzmożona aktywność transaminaz;
 • wzmożona aktywność bilirubiny sprzężonej;
 • impotencja (przemijająca);
 • spadek libido;
 • pogorszenie nastroju;
 • stany lękowe;
 • nerwowość, niepokój (również ruchowy);
 • problemy ze snem;
 • senność.

występujące rzadko:

 • spadek liczby erytrocytów;
 • spadek liczby płytek krwi;
 • leukopenia (neutropenia, agranulocytoza);
 • spadek stężenia hemoglobiny;
 • drżenie;
 • problemy z równowagą;
 • szumy uszne o pochodzeniu błędnikowym;
 • problemy ze słuchem;
 • zapalenie spojówek;
 • zapalenie języka;
 • złuszczające zapalenie skóry;
 • pokrzywka;
 • onycholiza;
 • hipoperfuzja;
 • zwężenie naczyń;
 • zapalenie naczyń;
 • astenia;
 • żółtaczka cholestatyczna;
 • uszkodzenie hepatocytów;
 • zaburzenia świadomości;
 • stan splątania;

występujące bardzo rzadko:

 • nadwrażliwość na światło;

o nieznanej częstotliwości występowania:

 • niedokrwistość hemolityczna;
 • niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego (udar niedokrwienny, przemijający napad niedokrwienny);
 • pancytopenia;
 • aplazja szpiku;
 • upośledzenie zdolności psychomotorycznych;
 • aftowe zapalenie jamy ustnej;
 • wysypka pęcherzowa, wysypka liszajowata na skórze lub na śluzówkach;
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórna;
 • zaostrzenie objawów łuszczycy;
 • zapalenie skóry podobne do łuszczycy;
 • zespół Stevensa-Johnsona;
 • rumień wielopostaciowy;
 • pęcherzyca;
 • łysienie;
 • problemy z węchem;
 • uczucie pieczenia;
 • spadek stężenia sodu w surowicy;
 • zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego;
 • reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne;
 • objaw Raynauda;
 • ostra niewydolność wątroby;
 • cholestatyczne/cytolityczne zapalenie wątroby;
 • podwyższone miano przeciwciał przeciwjądrowych;
 • ginekomasta;
 • zaburzenia uwagi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Polpril

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaRamiprilum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Polpril

Axtil, Tritace, Vivace.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2023