Spironol

Spironol to skuteczny lek stosowany u osób doświadczających obrzęków spowodowanych zaburzeniami funkcjonowania serca, nerek lub wątroby. Jest również zalecany dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Dzięki swojemu działaniu moczopędnemu, Spironol pomaga eliminować nadmiar wody i soli z organizmu, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi oraz zmniejszenia obrzęków. Lek ten jest często wykorzystywany w leczeniu niewydolności serca, zwłaszcza w przypadkach związanymi z przewlekłą niewydolnością krążenia.

Działanie Spironol

Spironol to lek o działaniu moczopędnym, który stymuluje nerki do zwiększenia wydalania wody i sodu, jednocześnie pomagając zatrzymać potas w organizmie. Lek ten blokuje działanie hormonu aldosteronu, co prowadzi do eliminacji nadmiaru płynów z organizmu. W rezultacie, Spironol zwiększa objętość moczu, redukuje zatrzymywanie płynów w organizmie, obniża tętno oraz ciśnienie tętnicze krwi.

Spironol jest stosowany w leczeniu różnorodnych obrzęków, powstałych na skutek zaburzeń funkcjonowania serca, nerek lub wątroby, a także w terapii nadciśnienia tętniczego. Głównym składnikiem leku jest spironolakton, który szybko i efektywnie wchłania się w przewodzie pokarmowym, osiągając maksymalne stężenie w organizmie po około 2,5 godziny od przyjęcia.

Metabolizm spironolaktonu zachodzi w wątrobie, a jego metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki w postaci moczu, a także z kałem. Dzięki temu, Spironol działa nie tylko na redukcję obrzęków, ale również przyczynia się do poprawy ogólnego stanu pacjenta, normalizując ciśnienie tętnicze krwi i wspierając prawidłowe funkcjonowanie serca, nerek i wątroby.

Wskazania do stosowania Spironol

Wskazania do stosowania Spironol obejmują różne schorzenia i stany, które wymagają redukcji obrzęków, regulacji równowagi elektrolitowej oraz obniżenia ciśnienia tętniczego. Oto główne wskazania do stosowania Spironol:

 • Zastoinowa niewydolność serca z obrzękiem: Stosowanie Spironol może pomóc w redukcji obrzęków oraz poprawie krążenia, gdy występuje zastoinowa niewydolność serca.
 • Ciężka niewydolność serca: Spironol może być używany jako lek wspomagający w leczeniu ciężkiej niewydolności serca, pomagając kontrolować ciśnienie krwi oraz redukować zatrzymywanie płynów.
 • Wodobrzusze i obrzęki w przebiegu marskości wątroby: Spironol może pomóc w redukcji obrzęków i wodobrzusza wynikających z marskości wątroby poprzez regulację równowagi elektrolitowej oraz wydalanie nadmiaru płynów.
 • Wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego: Stosowanie Spironol może być korzystne dla pacjentów z nowotworami złośliwymi, którzy doświadczają wodobrzusza, poprzez redukcję zatrzymywania płynów.
 • Zespół nerczycowy: Spironol może być używany w leczeniu zespołu nerczycowego, który powoduje zatrzymywanie płynów oraz zaburzenia elektrolitowe. Pomaga wydalać nadmiar wody i sodu, jednocześnie zatrzymując potas.
 • Hiperaldosteronizm pierwotny: Spironol jest stosowany w leczeniu hiperaldosteronizmu pierwotnego, stanu wynikającego z nadmiernej produkcji hormonu aldosteronu. Pomaga zneutralizować nadmierną retencję sodu i wody, jednocześnie zwiększając stężenie potasu.
 • Nadciśnienie tętnicze: Stosowanie Spironol może być korzystne dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, pomagając obniżyć ciśnienie krwi poprzez eliminację nadmiaru płynów i sodu.

W każdym przypadku dawkowanie Spironol powinno być ustalone przez lekarza, który uwzględni indywidualne potrzeby pacjenta oraz obecność innych schorzeń i stosowanych leków.

Przeciwwskazania do stosowania Spironol

Przeciwwskazania do stosowania Spironol:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze: Stosowanie Spironol jest przeciwwskazane u osób, które mają uczulenie na spironolakton lub jakikolwiek inny składnik leku.
 • Ostra niewydolność nerek: Spironol nie jest zalecany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, ponieważ może pogorszyć funkcjonowanie nerek oraz prowadzić do nadmiernego gromadzenia się substancji w organizmie.
 • Ciężkie zaburzenia czynności nerek i bezmocz: Spironol nie powinien być stosowany u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek czy bezmoczem, ze względu na ryzyko zaostrzenia stanu pacjenta.
 • Hiperkaliemia: Pacjenci z podwyższonym stężeniem potasu we krwi (hiperkaliemią) nie powinni przyjmować Spironol, gdyż lek może dodatkowo zwiększać stężenie potasu, prowadząc do niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca.
 • Hiponatremia: Spironol jest przeciwwskazany u osób z obniżonym stężeniem sodu we krwi (hiponatremią), ponieważ może dalej obniżać stężenie sodu, prowadząc do poważnych komplikacji zdrowotnych.
 • Choroba Addisona lub inne stany związane z hiperkaliemią: Spironol nie powinien być stosowany u osób z chorobą Addisona lub innymi stanami, które prowadzą do hiperkaliemii, ze względu na ryzyko nasilenia tego stanu.
 • Równoległe stosowanie eplerenonu lub innych leków moczopędnych: Stosowanie Spironol wraz z eplerenonem lub innymi lekami moczopędnymi może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych oraz niebezpiecznych zaburzeń równowagi elektrolitowej.
 • Ciąża oraz okres karmienia piersią: Stosowanie Spironol jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ponieważ może wpływać na rozwój płodu oraz przenikać do mleka matki, co może mieć negatywny wpływ na dziecko.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Spironol

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Spironol:

 • Nadwrażliwość na spironolakton lub inne składniki preparatu: Osoby uczulone na spironolakton lub jakikolwiek inny składnik leku powinny zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed jego przyjęciem.
 • Choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca: Pacjenci z chorobami serca, szczególnie z zaburzeniami rytmu serca, powinni być uważnie monitorowani podczas stosowania Spironol, gdyż lek może wpływać na równowagę elektrolitową.
 • Nadciśnienie: W przypadku leczenia nadciśnienia Spironol może być stosowany z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jednak dawki i interakcje między lekami powinny być ściśle kontrolowane przez lekarza.
 • Wysoki poziom potasu we krwi: Osoby z podwyższonym poziomem potasu we krwi powinny zachować ostrożność, gdyż Spironol może prowadzić do dalszego wzrostu stężenia potasu, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
 • Niski poziom sodu we krwi: Pacjenci z niskim stężeniem sodu we krwi powinni być uważnie monitorowani podczas stosowania Spironol, gdyż lek może dalej obniżać stężenie sodu, prowadząc do poważnych komplikacji zdrowotnych.
 • Zaburzenia funkcji nerek: U osób z zaburzeniami funkcji nerek Spironol może pogorszyć stan pacjenta, dlatego lekarz powinien dokładnie monitorować pacjenta oraz dostosować dawki leku.
 • Równoległe stosowanie innych leków:
  – leków na nadciśnienie: Spironol może oddziaływać z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, co może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.
  – leków przeciwarytmicznych: Ze względu na wpływ na równowagę elektrolitową, Spironol może oddziaływać z lekami przeciwarytmicznymi, wpływając na ich działanie.
  – leków moczopędnych: Spironol może nasilać działanie innych leków moczopędnych, prowadząc do nadmiernej utraty płynów oraz elektrolitów.
  – preparatów zawierających potas: Stosowanie Spironol wraz z preparatami zawierającymi potas może prowadzić do hiperkaliemii.
  – leków przeciwbólowych: Spironol może oddziaływać z niektórymi lekami przeciwbólowymi, wpływając na ich działanie lub nasilając działania niepożądane.
  –  leków działających na ośrodkowy układ nerwowy: Spironol może wpływać na działanie niektórych leków oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy, co może prowadzić do zmiany ich skuteczności lub nasilenia działań niepożądanych.
 • Ciąża oraz okres karmienia piersią: Stosowanie Spironol nie jest zalecane dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, ponieważ może wpływać na rozwój płodu oraz przenikać do mleka matki, co może mieć negatywny wpływ na dziecko.

Dawkowanie Spironol

Dawka oraz częstotliwość stosowania leku Spironol ustalane są przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta. Przed rozpoczęciem terapii, należy zapoznać się z ulotką, która zawiera informacje na temat właściwości i przeciwwskazań leku. W trakcie leczenia Spironolem zaleca się unikanie spożywania alkoholu. Lek przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Spironol występuje w postaci tabletek, przeznaczonych do przyjmowania doustnego. Zwykle tabletkę przyjmuje się raz dziennie, podczas posiłku. W razie potrzeby, tabletkę można rozkruszyć i zmieszać z płynem, tworząc zawiesinę do wypicia.

Dawkowanie leku Spironol w zależności od schorzenia:

 • Zastoinowa niewydolność serca z obrzękiem: 100 mg/dobę, w pojedynczej dawce lub w kilku podzielonych; zakres dawek to 25-200 mg/dobę.
 • Ciężka niewydolność serca: 25-50 mg raz na dobę.
 • Wodobrzusze i obrzęki w przebiegu marskości wątroby: 100-400 mg na dobę, uzależnione od stosunku stężenia jonów sodu do potasu.
 • Wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego: 100-400 mg raz na dobę.
 • Zespół nerczycowy: 100-200 mg raz na dobę.
 • Hiperaldosteronizm pierwotny: 100-400 mg na dobę – w celu przygotowania do zabiegu operacyjnego.
 • Podeszły wiek: leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki, którą w razie konieczności można zwiększyć.
 • Dzieci i młodzież: dawka ustalana indywidualnie, początkowo 3 mg na 1 kg masy ciała, podzielone na kilka dawek.

Z czym nie łączyć leku Spironol

Spironol i Abirateron – Konieczna jest konsultacja z lekarzem przy równoczesnym stosowaniu abirateronu, stosowanego w leczeniu nowotworów gruczołu krokowego.

Spironol i Leki na Wysokie Ciśnienie/NLPZ – Stosowanie Spironolu razem z lekami na wysokie ciśnienie, w tym inhibitorami ACE, oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) jak aspiryna, wymaga uwagi ze względu na potencjalne interakcje.

Spironol i Leki Moczopędne/Suplementy Potasu – Kombinacja z innymi lekami moczopędnymi lub suplementami potasu może prowadzić do hiperkaliemii, co wymaga monitorowania.

Spironol i Heparyna/Antybiotyki – Wymaga ostrożności przy stosowaniu z heparyną i niektórymi antybiotykami, w tym trimetoprimem.

Spironol i Noradrenalina – Obniża reakcję na noradrenalinę, co jest ważne przy planowaniu zabiegów chirurgicznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Spironol

Skutki uboczne leku Spironol

Skutki uboczne leku Spironol mogą występować z różną częstością i obejmują szereg objawów, które różnią się nasileniem. Bardzo często obserwowane jest zwiększenie stężenia potasu we krwi, co może wpływać na funkcjonowanie serca. Często występują dezorientacja, zawroty głowy, nudności, oraz reakcje skórne takie jak świąd czy wysypka. Mogą również pojawić się kurcze mięśni, niewydolność nerek lub inne zaburzenia ich funkcjonowania, ból i powiększenie piersi u mężczyzn, oraz ogólne złe samopoczucie.

Niezbyt często mogą występować zmiany w piersiach, w tym guzki, zaburzenia stężenia elektrolitów, zaburzenia funkcji wątroby, pokrzywka, zaburzenia miesiączkowania u kobiet oraz ból piersi. Wśród rzadkich skutków ubocznych znajdują się spadek liczby białych krwinek, co zmniejsza odporność organizmu na infekcje, anemia, eozynofilia prowadząca do zwiększonego ryzyka krwawień, zmiany w popędzie seksualnym, ból głowy, senność, letarg, ataksja (problemy z koordynacją ruchów), zaburzenia trawienia, schorzenia skórne jak pemfigoid (pęcherze wypełnione płynem), wypadanie włosów, nadmierne owłosienie, czasowa impotencja oraz gorączka.

Ważne jest, aby pacjenci monitorowali te objawy i zgłaszali je lekarzowi, zwłaszcza jeśli nasilą się lub będą utrzymywać przez dłuższy czas. Regularne kontrole medyczne mogą pomóc w odpowiednim dostosowaniu dawkowania leku lub podjęciu decyzji o zmianie terapii w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Spironol

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Spironol?

Spironol to lek moczopędny, który zwiększa wydalanie soli i wody z organizmu poprzez blokowanie działania hormonu aldosteronu. Jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, obrzęków i niewydolności serca.

Kiedy brać Spironol?

Spironol należy brać zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Zwykle jest stosowany raz dziennie rano, ale może być przyjmowany również wieczorem, aby uniknąć częstego oddawania moczu w nocy.

Jak długo można brać Spironol?

Okres stosowania Spironolu zależy od przyczyny jego zastosowania i indywidualnych potrzeb pacjenta. Lekarz ustala dawkowanie oraz okres stosowania na podstawie stanu zdrowia pacjenta i monitoruje go podczas terapii, aby ocenić skuteczność i uniknąć potencjalnych skutków ubocznych.

Czy Spironol niszczy nerki?

Długotrwałe stosowanie Spironolu może prowadzić do uszkodzenia nerek u niektórych pacjentów. Jednakże, jeśli lek jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i monitorowany regularnie, ryzyko wystąpienia takich skutków ubocznych jest minimalne.

Czy Spironol obniża ciśnienie?

Tak, Spironol jest lekiem moczopędnym, który może pomóc obniżyć ciśnienie krwi poprzez zmniejszenie objętości krwi w organizmie. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz innych chorób serca i układu krążenia, które wymagają kontroli ciśnienia krwi.

Czy Spironol powoduje wypadanie włosów?

Tak, Spironol może powodować wypadanie włosów u niektórych pacjentów jako skutek uboczny. Jednakże, wystąpienie tego skutku ubocznego jest stosunkowo rzadkie i zwykle zanika po odstawieniu leku.

Po jakim czasie zaczyna działać Spironol?

Spironol zaczyna działać po około 2 godzinach od jego podania, ale pełny efekt terapeutyczny zwykle osiąga się po kilku dniach lub nawet tygodniach regularnego stosowania. Czas ten może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz przyczyny zastosowania leku.

Czym można zastąpić Spironol?

Zastąpienie Spironolu innym lekiem zależy od indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz przyczyny stosowania leku. Lekarz może rozważyć zastosowanie innych moczopędnych, diuretyków oszczędzających potas lub leków z innych grup terapeutycznych, w zależności od potrzeb pacjenta.

Czy Spironol jest na receptę?

Tak, Spironol jest lekiem dostępnym na receptę.

Czy przy Spironolu można pić alkohol?

Stosowanie Spironolu z alkoholem może prowadzić do wzrostu ryzyka działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, osłabienie, nudności i zwiększenie ryzyka odwodnienia organizmu. Zaleca się unikanie picia alkoholu podczas stosowania Spironolu lub ograniczenie jego spożycia do minimum.

Czy Spironol podnosi potas?

Spironol należy do grupy diuretyków oszczędzających potas i zwykle działa na rzecz zwiększenia poziomu potasu w organizmie. W niektórych przypadkach, długotrwałe stosowanie Spironolu może jednak prowadzić do hiperkaliemii - zbyt wysokiego poziomu potasu we krwi. W takiej sytuacji konieczne może być zmniejszenie dawki lub odstawienie leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Spironol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSpironolactonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Spironol

Verospiron.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2024