Verospiron

Verospiron to lek zawierający spironolakton, substancję aktywną, która należy do grupy leków zwanych diuretykami. Diuretyki, zwane również lekami moczopędnymi, zwiększają wydalanie soli i wody z organizmu poprzez nerki. Spironolakton, główny składnik Verospironu, działa poprzez hamowanie działania aldosteronu, hormonu który reguluje bilans wody i soli w organizmie.

Działanie Verospiron

Verospiron, znany również pod nazwą spironolakton, to lek z grupy antagonistów aldosteronu. Działa jako diuretyk (leki moczopędne) i jest często stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i różnych stanów związanych z retencją płynów, takich jak obrzęk nóg czy zastoinowa niewydolność serca.

Spironolakton działa przez blokowanie efektów hormonu aldosteronu w organizmie. Aldosteron to hormon produkowany przez nadnercza, który pomaga regulować poziom sodu i potasu w organizmie. Gdy poziom aldosteronu jest wysoki, organizm zatrzymuje więcej sodu (a wraz z nim wody), co prowadzi do zwiększenia objętości krwi i ciśnienia krwi. Spironolakton, blokując aldosteron, pomaga zwiększyć wydalanie sodu i wody z organizmu przez nerki, jednocześnie zatrzymując potas, co pomaga obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć obrzęki.

Wskazania do stosowania Verospiron

Verospiron jest lekiem z grupy antagonistów aldosteronu, który jest stosowany w różnych stanach chorobowych. Oto niektóre z głównych wskazań do jego stosowania:

 • Nadciśnienie tętnicze: Spironolakton jest często stosowany jako część terapii skojarzonej w leczeniu nadciśnienia. Działa poprzez blokowanie efektów aldosteronu, hormonu, który zwiększa retencję sodu i wody w organizmie, prowadząc do zwiększenia ciśnienia krwi.
 • Niewydolność serca: Spironolakton jest często stosowany u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, zwłaszcza u tych z umiarkowaną do ciężką niewydolnością serca. Pomaga zmniejszyć objawy zastoinowe, takie jak obrzęk i duszności, i może poprawić jakość życia.
 • Wtórny hiperaldosteronizm: Może wystąpić w różnych stanach, takich jak marskość wątroby, zespół nerczycowy i przewlekła niewydolność nerek. W takich przypadkach spironolakton może być używany do zmniejszenia retencji sodu i wody.
 • Pierwotny hiperaldosteronizm: Jest to stan, w którym nadnercza produkują zbyt dużo aldosteronu. Spironolakton może być stosowany jako część diagnostyki i leczenia tego stanu.
 • Zespół nerczycowy: Jest to grupa objawów, które pojawiają się, gdy niewłaściwe ilości białka są wydalane w moczu. Spironolakton może pomóc zmniejszyć obrzęk związany z tym stanem.

Przeciwwskazania do stosowania Verospiron

Spironolakton (Verospiron) to skuteczny lek, ale jak każdy inny, posiada pewne przeciwwskazania oraz wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na spironolakton lub którykolwiek składnik leku.
 • Znaczne uszkodzenie nerek lub niewydolność nerek (anuria).
 • Zespół Addisona, choroba, w której nadnercza nie produkują wystarczającej ilości hormonów.
 • Hiperkaliemia, czyli za wysoki poziom potasu we krwi.
 • Ciężka niewydolność nerek, ponieważ spironolakton jest wydalany przez nerki.

Środki ostrożności:

 • Monitorowanie poziomu elektrolitów we krwi: Spironolakton może powodować zmiany w poziomach elektrolitów we krwi, szczególnie potasu. Regularne badania krwi mogą być konieczne dla monitorowania tych poziomów, zwłaszcza na początku leczenia.
 • Stosowanie z innymi lekami: Spironolakton może oddziaływać z wieloma innymi lekami, w tym niektórymi lekami na nadciśnienie, lekami przeciwzakrzepowymi, lekami przeciwarytmicznymi i lekami na cukrzycę. Ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent aktualnie przyjmuje.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z niewydolnością wątroby mogą wymagać zmniejszenia dawki spironolaktonu, ponieważ lek ten jest metabolizowany w wątrobie.
 • Ciąża i karmienie piersią: Spironolakton może mieć potencjalne ryzyko dla płodu, dlatego nie zaleca się jego stosowania w ciąży, chyba że korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Podobnie, nie zaleca się stosowania spironolaktonu podczas karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy przenika on do mleka matki.
 • Pacjenci w podeszłym wieku: Starsi pacjenci mogą być bardziej narażeni na skutki uboczne spironolaktonu, w tym na zmiany elektrolitów.

Jak stosować Verospiron?

Dawkowanie: Ilość przyjmowanych tabletek zależy od stopnia nasilenia choroby. Dawka dla dorosłych wynosi zazwyczaj od 25 mg do 200 mg spironolaktonu na dobę.

Częstotliwość i sposób przyjmowania: Zaleca się stosowanie leku raz na dobę, w trakcie posiłku.

Monitorowanie leczenia: Podczas stosowania leku Verospiron lekarz może zalecić wykonanie badania krwi w celu monitorowania stężenia potasu i kreatyniny.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: Lekarz prowadzący rozpocznie leczenie od najmniejszej dawki początkowej, a następnie stopniowo będzie zwiększać dawkę o ile jest to konieczne, aż do oczekiwanego działania.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Jeżeli lek Verospiron jest przyjmowany przez dzieci, to liczba tabletek zależy od masy ciała dziecka. Lekarz ustala dawkę indywidualnie.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Verospiron

Jeżeli zastosowano więcej tabletek niż zalecał lekarz, należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Objawami przedawkowania mogą być: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, uczucie zdezorientowania. Zmiany stężenia sodu i potasu we krwi mogą powodować uczucie osłabienia oraz mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry i (lub) skurcze mięśni.

Jeżeli pominięto dawkę leku Verospiron

Jeśli pacjent zapomni przyjąć tabletkę leku Verospiron, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Verospiron

Lek Verospiron należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Po zbyt szybkim zaprzestaniu stosowania leku, stan pacjenta może ulec pogorszeniu.

Z czym nie łączyć leku Verospiron

Verospiron i Digoksyna – Przyjmowanie Verospironu razem z digoksyną (lekiem stosowanym w niektórych zaburzeniach serca) może wymagać zmiany dawkowania digoksyny, ponieważ Verospiron może wpływać na stężenie tego leku we krwi.

Verospiron i Leki na Wrzody Żołądka – Stosowanie leków takich jak karbenoksolon (przeciw wrzodom żołądka) razem z Verospironem może nasilać działanie obu leków.

Verospiron i Leki na Wysokie Ciśnienie Krwi – Verospiron może nasilać efekty leków obniżających ciśnienie krwi, jak inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II, diuretyki, antagoniści wapnia czy leki beta-adrenolityczne.

Verospiron i Azotany – Stosowanie azotanów (np. nitrogliceryny) w połączeniu z Verospironem może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Verospiron i NLPZ – Niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy, indometacyna i kwas mefenamowy, mogą zmniejszać skuteczność Verospironu i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Verospiron i Suplementy Potasu – Ponieważ Verospiron jest oszczędzającym potas diuretykiem, jego połączenie z suplementami potasu może prowadzić do hiperkaliemii (zbyt wysokiego stężenia potasu we krwi).

Verospiron i Leki Powodujące Hiperkaliemię – Leki, które również mogą zwiększać poziom potasu we krwi, powinny być stosowane z ostrożnością w połączeniu z Verospironem.

Verospiron i Heparyna – Stosowanie heparyny lub heparyny niskocząsteczkowej (leków przeciwzakrzepowych) może zwiększać ryzyko hiperkaliemii przy jednoczesnym stosowaniu z Verospironem.

Verospiron i Leki Zawierające Amonowy Chlorek – Leki z amonowym chlorkiem (np. wykrztuśne) mogą osłabiać działanie Verospironu.

Verospiron i Antypiryty – Stosowanie antypiryn (obniżających gorączkę) w połączeniu z Verospironem wymaga ostrożności.

Verospiron i Leki Psychotropowe – Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpsychotyczne mogą wchodzić w interakcje z Verospironem.

Verospiron i Lit – Lit, stosowany w leczeniu chorób psychicznych, może nasilać działanie Verospironu lub powodować jego mniejszą skuteczność.

Verospiron i Leki Nasenne, Przeciwbólowe – Barbiturany oraz inne leki nasenne lub przeciwbólowe mogą wpływać na działanie Verospironu.

Verospiron i Noradrenalina – Połączenie z noradrenaliną wymaga ostrożności, gdyż może dochodzić do zmian w działaniu obu leków.

Verospiron i Leki Immunosupresyjne – Cyklosporyna, takrolimus i inne leki immunosupresyjne mogą nasilać lub osłabiać działanie Verospironu.

Verospiron i Kortykosteroidy, Leki Przeciwhistaminowe – Mogą zmieniać skuteczność Verospironu.

Verospiron i Terfenadyna – Stosowanie w połączeniu z Verospironem wymaga ostrożności.

Verospiron i Leki na Padaczkę – Karbamazepina i inne leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na działanie Verospironu.

Verospiron i Leki Przeciwzakrzepowe – Pochodne kumaryny mogą zmieniać skuteczność Verospironu.

Verospiron i Agoniści Hormonów Przysadki Mózgowej – Leki takie jak agoniści LHRH mogą wchodzić w interakcje z Verospironem.

Verospiron i Leki na Cholesterol – Kolestyramina i inne leki obniżające cholesterol mogą wpływać na skuteczność Verospironu.

Verospiron i Trimetoprim – Trimetoprim solo lub w połączeniu z sulfametoksazolem może wpływać na działanie Verospironu.

Alkohol jest przeciwwskazany podczas stosowania Verospironu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Verospiron

Skutki uboczne leku Verospiron

Poniżej lista potencjalnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Verospiron, wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

 • Ciężkie reakcje skórne: Obejmują one gorączkę, ciężką wysypkę skórną, pokrzywkę, zaczerwienienie, świąd, pęcherze, łuszczenie skóry, obrzęk, zapalenie błon śluzowych (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka). Częstość tych reakcji jest nieznana.
 • Zespół DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms): Objawy grypopodobne z wysypką na twarzy, rozległymi wysypkami skórnymi, wysoką gorączką, powiększonymi węzłami chłonnymi, podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych w badaniach krwi i zwiększeniem liczby eozynofili.
 • Żółtaczka: Zażółcenie skóry i oczu, które mogą być spowodowane zaburzeniami czynności wątroby lub zapaleniem wątroby. Częstość tych objawów jest nieznana.
 • Nieregularna czynność serca: Bardzo często u pacjentów z niewydolnością nerek i u pacjentów, którzy jednocześnie stosują produkty zawierające potas. Jest to związane ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi.
 • Zwiększenie stężenia potasu we krwi: Bardzo częste (u co najmniej 1 na 10 pacjentów) u pacjentów z niewydolnością nerek i stosujących produkty zawierające potas. Częste (do 1 na 10 pacjentów) u pacjentów w podeszłym wieku, z cukrzycą i stosujących inhibitory ACE.
 • Zaburzenia seksualne: Bardzo częste (u co najmniej 1 na 10 pacjentów) zaburzenia obejmują osłabienie popędu seksualnego u obu płci, zaburzenia miesiączkowania, tkliwość i powiększenie piersi u kobiet, zaburzenia erekcji, nadmierny rozrost tkanki gruczołu piersiowego (ginekomastia) i ból piersi u mężczyzn.
 • Bezpłodność: Częste (do 1 na 10 pacjentów), ale tylko przy stosowaniu dużych dawek (450 mg na dobę).
 • Dezorientacja, senność, ból głowy, złe samopoczucie, zmęczenie: Niezbyt częste (do 1 na 100 pacjentów).
 • Reakcje alergiczne, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka, krwawienie z żołądka, ból żołądka, biegunka: Rzadkie (do 1 na 1000 pacjentów).
 • Zmniejszenie ilości krwinek białych (leukopenia, agranulocytoza), zmniejszenie ilości płytek krwi (małopłytkowość) lub zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia): Bardzo rzadkie (do 1 na 10 000 pacjentów).
 • Zakwaszenie krwi (kwasica), zawroty głowy, niskie ciśnienie tętnicze, swędzenie całego ciała, nadmierne owłosienie, kurcze mięśni nóg, pemfigoid (choroba powodująca powstawanie pęcherzy na skórze), zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zwiększenie stężenia hemoglobiny glikowanej): Częstość wystąpienia nieznana.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Verospiron

Pytania naszych Pacjentów

Czy Verospiron jest na receptę?

Tak, Verospiron jest lekiem na receptę.

Na co jest lek Verospiron?

Verospiron, zawierający substancję czynną spironolakton, jest lekiem diuretycznym, często stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz różnych stanów, które prowadzą do zatrzymania wody i soli w organizmie, takich jak niewydolność serca, marskość wątroby lub zespół nerczycowy.

Czy Verospiron i Spironol to to samo?

Tak, Verospiron i Spironol to leki zawierające tę samą substancję czynną, czyli spironolakton.

Czy Verospiron obniża ciśnienie?

Tak, Verospiron (Spironolakton) może obniżać ciśnienie krwi. Jest to lek diuretyczny, który pomaga w usuwaniu nadmiaru soli i wody z organizmu, co może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Zawsze jednak leczenie powinno być monitorowane i dostosowane przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Verospiron? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSpironolactonum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter Plc.

Zamienniki dla leku Verospiron

Spironol.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2023