Sertranorm

Sertranorm jest powszechnie stosowanym lekiem antydepresyjnym należącym do klasy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Jest często stosowana w leczeniu wielu stanów, w tym depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku społecznego, zespołu lęku pourazowego i lęku napadowego.

Działanie Sertranorm

Działanie tych leków polega na zwiększeniu poziomu serotoniny w mózgu, co przekłada się na poprawę nastroju, łagodzenie lęku i pomaga w leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych.

Wskazania do stosowania Sertranorm

Sertranorm, który zawiera substancję czynną sertralinę, jest przepisywany do leczenia kilku różnych stanów zdrowia psychicznego. Poniżej przedstawiam kilka wskazań do jego stosowania:

 • Duże epizody depresyjne: Sertranorm jest często stosowany do leczenia odcinków dużej depresji, które charakteryzują się intensywnymi uczuciami smutku, zniechęcenia lub beznadziejności. Może również pomagać w leczeniu innych objawów, takich jak utrata zainteresowania czynnościami, które wcześniej przynosiły przyjemność, zmiany apetytu i snu, trudności z koncentracją, uczucia winy czy myśli samobójcze.
 • Lęk napadowy z towarzyszącą agorafobią lub bez agorafobii: Lęk napadowy to nagłe i intensywne uczucie strachu lub niepokoju, które prowadzi do szeregów objawów fizycznych, takich jak ból w klatce piersiowej, duszności, zawroty głowy, poty nocne i przyspieszone bicie serca. Agorafobia jest lękiem przed byciem w miejscach, z których ucieczka może być trudna lub niemożliwa.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Charakteryzują się niepożądanymi i natrętnymi myślami, obawami, fantazjami (obsesjami), a także zachowaniami, które osoba czuje potrzebę powtarzania (kompulsjami). Przykładowe kompulsje to ciągłe mycie rąk, liczenie, sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte, i powtarzanie określonych słów lub fraz.
 • Zespół lęku społecznego (fobia społeczna): To intensywny strach przed sytuacjami społecznymi, które mogą prowadzić do oceny przez innych. Osoby z zespołem lęku społecznego mogą obawiać się takich sytuacji jak publiczne mówienie, spożywanie posiłków w miejscach publicznych, spotkania z nieznajomymi lub udział w imprezach społecznych.
 • Zespół lęku pourazowego (PTSD): PTSD jest zaburzeniem, które może wystąpić po doświadczeniu traumatycznych wydarzeń, takich jak wojna, napaść, wypadek samochodowy czy katastrofa naturalna. Osoby z PTSD mogą doświadczać objawów takich jak nawracające i niepokojące wspomnienia wydarzenia, koszmary senne, intensywny strach lub niepokój, unikanie sytuacji, które przypominają o traumie, oraz nadmierne pobudzenie lub reakcje skokowe.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Sertranorm

Sertralina, substancja czynna zawarta w Sertranorm, ma kilka przeciwwskazań i środków ostrożności, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem leczenia. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na sertralinę: Pacjenci, którzy mają nadwrażliwość na sertralinę lub którykolwiek z jej składników, nie powinni jej stosować. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk, zawroty głowy, trudności w oddychaniu.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO (IMAO): Sertralina nie powinna być stosowana razem z inhibitorami MAO lub w ciągu 14 dni po zaprzestaniu stosowania IMAO. IMAO są innym rodzajem leków przeciwdepresyjnych i mogą powodować poważne, a nawet śmiertelne skutki uboczne, gdy są łączone z sertraliną.
 • Ciąża i karmienie piersią: Sertralina powinna być stosowana podczas ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Jeśli możliwe, kobiety w ciąży powinny unikać stosowania sertraliny. Ponadto, kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania sertraliny, ponieważ przenika ona do mleka matki.

Środki ostrożności:

 • Zaburzenia serca: U pacjentów z chorobą serca, taką jak niewydolność serca lub niedawny zawał mięśnia sercowego, lekarz powinien monitorować stan pacjenta podczas terapii sertraliną.
 • Samobójstwo/samookaleczenie: U pacjentów z depresją, szczególnie na początku leczenia, zawsze istnieje zwiększone ryzyko myśli samobójczych lub prób samobójstwa. Pacjenci powinni być ściśle monitorowani pod tym względem.
 • Stosowanie u dzieci i młodzieży: Sertralina generalnie nie jest zalecana dla osób poniżej 18 lat. Badania wykazały, że dzieci i młodzież leczeni lekami przeciwdepresyjnymi mają większe ryzyko samobójstwa i agresji.
 • Zespół serotoninowy: Jest to potencjalnie śmiertelny stan, który może wystąpić, gdy sertralina jest stosowana razem z innymi lekami, które zwiększają poziom serotoniny, takimi jak inne leki przeciwdepresyjne, leki na migrenę zwane triptanami, leki przeciwbólowe zwane opioidami, i niektóre leki na nudności i wymioty. Zespół serotoninowy objawia się zaburzeniami psychologicznymi, takimi jak halucynacje, agitacja, komat, zaburzenia autonomiczne, takie jak przyspieszone bicie serca, niestabilne ciśnienie krwi, gorączka, napady drgawek, a także zaburzenia neuromięśniowe, takie jak drżenie, nadmierna sztywność mięśni.
 • Zaburzenia krwawienia: Sertralina może zwiększać ryzyko krwawień, szczególnie jeśli jest stosowana z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takimi jak ibuprofen, aspiryna, czy z lekami przeciwzakrzepowymi.

Zawsze powinniśmy konsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia sertraliną, aby upewnić się, że jest to bezpieczne i odpowiednie dla naszej sytuacji.

Dawkowanie Sertranorm

Stosowanie i dawkowanie Sertranorm (sertraliny) zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, w tym od diagnozy, ogólnego stanu zdrowia, wieku oraz reakcji na leczenie.

Dorośli:

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Dawkowanie zwykle rozpoczyna się od 50 mg na dobę, stosowane raz na dobę, rano lub wieczorem. Dawkę można stopniowo zwiększyć, jeśli jest to konieczne, ale nie powinna przekraczać 200 mg na dobę.

Ataki paniki, zaburzenia stresu pourazowego (PTSD) i fobia społeczna: Zwykle zaczyna się od niższej dawki, 25 mg na dobę, a następnie po tygodniu zwiększa do 50 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększyć, ale nie powinna przekraczać 200 mg na dobę.

Zaburzenia lękowe: Dawkowanie zwykle rozpoczyna się od 25 mg na dobę, a następnie zwiększa się do 50 mg na dobę po tygodniu. Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Dzieci i młodzież (6-17 lat):

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): U dzieci od 6 do 12 lat zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę. Po tygodniu dawkę można zwiększyć do 50 mg na dobę. U młodzieży w wieku 13-17 lat, zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę. W obu grupach wiekowych dawkę można stopniowo zwiększyć do maksymalnej dawki 200 mg na dobę, jeśli jest to konieczne.

Zasady stosowania:

 • Sposób podania: Sertranorm jest przeznaczony do doustnego stosowania. Tabletki należy połykać w całości, bez kruszenia ani żucia.
 • Częstotliwość i czas podania: Lek należy stosować raz na dobę, rano lub wieczorem. Można go przyjmować niezależnie od posiłków.
 • Zapomniana dawka: Jeśli zapomnisz o dawce, weź ją, jak tylko sobie przypomnisz, chyba że jest blisko czasu następnej dawki. Wtedy pomiń zapomnianą dawkę. Nie należy brać podwójnej dawki, aby nadrobić opuszczoną dawkę.

Z czym nie łączyć leku Sertranorm

Leki inhibitorów MAO i Sertranorm – Nie należy łączyć Sertranorm z inhibitorami MAO, takimi jak moklobemid (leczenie depresji) czy selegilina (leczenie choroby Parkinsona), a także z antybiotykiem linezolidem i błękitem metylenowym (leczenie wysokiego stężenia methemoglobiny we krwi). Współużytkowanie tych leków z Sertranorm może prowadzić do poważnych działań niepożądanych.

Pimozyd i Sertranorm – Lek Sertranorm nie powinien być stosowany jednocześnie z pimozydem, stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy.

Leki zawierające amfetaminy i Sertranorm – Należy poinformować lekarza o stosowaniu leków zawierających amfetaminy, które są stosowane w leczeniu ADHD, narkolepsji i otyłości, podczas przyjmowania Sertranorm.

Ziele dziurawca zwyczajnego i Sertranorm – Leki roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą wpływać na działanie Sertranorm. Efekty ziela dziurawca mogą utrzymywać się przez 1-2 tygodnie.

Tryptofan i Sertranorm – Należy zachować ostrożność przy łączeniu Sertranorm z lekami zawierającymi aminokwas tryptofan.

Opioidy i Sertranorm – Przyjmowanie leków przeciwbólowych takich jak tramadol czy fentanyl razem z Sertranorm może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Leki znieczulające i Sertranorm – Leki stosowane w znieczuleniu, takie jak fentanyl, miwakurium i suksametonium, mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Leki na migrenę i Sertranorm – Leki takie jak sumatryptan, stosowane w leczeniu migren, mogą wywołać interakcje z Sertranorm.

Warfaryna i Sertranorm – Przyjmowanie Sertranorm może wpływać na działanie leków zapobiegających powstawaniu zakrzepów krwi, takich jak warfaryna.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i Sertranorm – Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, takie jak ibuprofen czy aspiryna, mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Diazepam i Sertranorm – Należy zachować ostrożność przy łączeniu leków uspokajających, takich jak diazepam, z Sertranorm.

Diuretyki i Sertranorm – Leki moczopędne mogą wpływać na działanie Sertranorm.

Leki na padaczkę i Sertranorm – Stosowanie leków na padaczkę, takich jak fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, wraz z Sertranorm może prowadzić do interakcji.

Leki na cukrzycę i Sertranorm – Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, jak tolbutamid, mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Leki na nadmierną kwasowość żołądka i Sertranorm – Leki takie jak cymetydyna, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol, stosowane w leczeniu nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego, mogą interagować z Sertranorm.

Lit i Sertranorm – Stosowanie litu w leczeniu manii i depresji może prowadzić do interakcji z Sertranorm.

Inne leki antydepresyjne i Sertranorm – Amitryptylina, nortryptylina, nefazodon, fluoksetyna, fluwoksamina mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Leki na schizofrenię i Sertranorm – Leki takie jak perfenazyna, lewomepromazyna i olanzapina, stosowane w leczeniu schizofrenii, mogą interagować z Sertranorm.

Leki na nadciśnienie i Sertranorm – Werapamil, diltiazem, flekainid, propafenon, stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Antybiotyki i Sertranorm – Ryfampicyna, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Leki przeciwgrzybicze i Sertranorm – Ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, flukonazol mogą interagować z Sertranorm.

Leki na HIV/AIDS i zapalenie wątroby typu C i Sertranorm – Inhibitory proteazy, takie jak rytonawir, telaprewir, mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Aprepitant i Sertranorm – Leki zapobiegające nudnościom i wymiotom po zabiegu operacyjnym lub chemioterapii, takie jak aprepitant, mogą interagować z Sertranorm.

Tyklopidyna i Sertranorm – Leki przeciwpłytkowe, jak tyklopidyna, mogą wchodzić w interakcje z Sertranorm.

Metamizol i Sertranorm – Metamizol, stosowany w leczeniu bólu i gorączki, może interagować z Sertranorm.

Sertranorm i alkohol – Podczas leczenia lekiem Sertranorm nie zaleca się spożywania alkoholu.

Sertranorm i sok grejpfrutowy – Nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas przyjmowania Sertranorm, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia poziomu sertraliny w organizmie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sertranorm

Skutki uboczne leku Sertranorm

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bezsenność i zaburzenia snu: Lek może powodować problemy ze snem. Możesz mieć trudności z zasypianiem, często budzić się w nocy lub mieć niespokojny sen.
 • Zawroty głowy: Możesz odczuwać poczucie wirowania lub utraty równowagi.
 • Ból głowy: To jeden z najczęstszych skutków ubocznych wielu leków, w tym sertraliny.
 • Suchość w ustach: Ten lek może powodować poczucie suchości w ustach, co może prowadzić do problemów z połykaniem lub mówieniem.
 • Nudności i biegunka: Mogą wystąpić problemy z trawieniem, takie jak nudności czy biegunka.
 • Brak apetytu: Możesz doświadczyć spadku apetytu, co może prowadzić do utraty wagi.
 • Zmęczenie: Często pacjenci odczuwają ogólne zmęczenie i brak energii.

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Wzmożone pocenie się i drżenie: Często występuje wzmożona produkcja potu, a drżenie może obejmować dłonie, nogi lub całe ciało.
 • Niski poziom sodu we krwi: Ten stan, znany również jako hiponatremia, może prowadzić do letargu, zaburzeń koncentracji i ciężkich stanów neurologicznych.
 • Bezdech: Bezdech snu to poważny stan, w którym osoba przestaje na chwilę oddychać podczas snu.
 • Wzmożona anksjologia i nerwowość: Możesz odczuwać wzmożony niepokój lub niezdolność do uspokojenia się.
 • Zmniejszony libido i zaburzenia orgazmu: Mogą wystąpić problemy z seksualnością, takie jak utrata zainteresowania seksem lub trudności z osiągnięciem orgazmu.
 • Bóle brzucha, wymioty, zaparcia, przybieranie na wadze: Możesz doświadczyć różnych problemów z trawieniem i wagą.

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Wysypka skórna: Niektóre osoby mogą doświadczyć reakcji skórnej na sertralinę, takiej jak wysypka.
 • Świszczący oddech: Niektórzy ludzie mogą doświadczyć problemów z oddychaniem, takich jak świszczący oddech.
 • Przyśpieszony rytm serca: Sertralina może powodować przyspieszenie rytmu serca.
 • Skurcze mięśni: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać skurczów mięśni.
 • Zaburzenia widzenia: W niektórych przypadkach lek może powodować problemy z widzeniem.

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Reakcje alergiczne: Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub trudności z oddychaniem.
 • Zaburzenia rytmu serca: Sertralina może powodować zaburzenia rytmu serca.
 • Żółtaczka: W rzadkich przypadkach sertralina może powodować żółtaczkę, co jest stanem, który powoduje żółtienie skóry i oczu.

Pamiętaj, że zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem, jeśli doświadczasz jakichkolwiek skutków ubocznych, szczególnie jeśli są one ciężkie lub utrzymują się przez dłuższy okres czasu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sertranorm

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Sertranorm?

Sertranorm to lek zawierający substancję czynną sertralinę, która jest selektywnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół lęku społecznego, zaburzenia stresu pourazowego, a także zespół napięcia przedmiesiączkowego.

Czy Sertranorm uzależnia?

Sertranorm nie powoduje fizycznego ani psychicznego uzależnienia, które jest typowe dla substancji takich jak alkohol, nikotyna czy narkotyki.

Czy Sertranorm jest na receptę?

Tak, Sertranorm jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sertranorm? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producent+pharma arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Sertranorm

Asentra, Asertin, Sastium.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023