Sastium

Sastium to preparat leczniczy zawierający substancję czynną o nazwie sertralina. Substancja ta należy do grupy leków określanych jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Przeznaczony jest do terapii depresji oraz/lub zaburzeń lękowych.

Działanie Sastium

Podstawowy mechanizm działania leku Sastium polega na zwiększeniu poziomu serotoniny w mózgu. Serotonina to neurotransmiter, który przekazuje sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi. W stanie zdrowia, po przekazaniu sygnału, serotonina jest wychwytywana z powrotem do komórki nerwowej, która ją wytworzyła – proces ten nazywany jest zwrotnym wychwytem serotoniny. Leki SSRI, takie jak Sastium, hamują ten proces, co prowadzi do zwiększonej dostępności serotoniny w przestrzeni międzykomórkowej.

Zwiększona dostępność serotoniny pozwala na skuteczniejsze przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Uważa się, że zwiększona aktywność serotoniny i lepsza komunikacja między komórkami nerwowymi poprawia nastrój i łagodzi objawy depresji i lęku.

Czasem może upłynąć kilka tygodni zanim lek zacznie skutecznie działać, ponieważ układ nerwowy musi się dostosować do zwiększonej ilości serotoniny. Pacjenci nie zawsze doświadczają natychmiastowej poprawy po rozpoczęciu terapii SSRI.

Wskazania do stosowania Sastium

Sastium, które zawiera substancję czynną sertralinę, jest lekiem stosowanym w leczeniu szeregu zaburzeń psychicznych. Poniżej znajduje się lista najważniejszych wskazań do stosowania Sastium:

 • Depresja: Depresja jest stanem psychicznym charakteryzującym się przygnębieniem, brakiem radości, zmniejszoną energią, trudnościami w koncentracji, a także negatywnym myśleniem o sobie i przyszłości. Sastium zwiększa dostępność serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i złagodzić objawy depresji.
 • Zespół lęku społecznego (fobia społeczna): Jest to zaburzenie, w którym osoba odczuwa intensywny lęk lub obawę przed sytuacjami społecznymi, takimi jak rozmowy z obcymi osobami, jedzenie lub picie w towarzystwie, wystąpienia publiczne. Sastium pomaga zmniejszyć intensywność lęku i uczucie napięcia związanego z tymi sytuacjami.
 • Zespół lęku pourazowego (PTSD): Jest to stan, który może wystąpić po traumatycznym zdarzeniu, takim jak poważny wypadek, przemoc fizyczna czy seksualna, czy też doświadczenie wojenne. Objawy PTSD obejmują nawracające wspomnienia o traumie, koszmary senne, intensywne reakcje na przypomnienia o traumie, a także uczucie ciągłego napięcia i lęku. Sastium może pomóc złagodzić te objawy.
 • Lęk napadowy: Osoby z lękiem napadowym doświadczają niespodziewanych ataków intensywnego lęku, które mogą być towarzyszone przez objawy takie jak ból w klatce piersiowej, duszności, uczucie omdlenia, drżenie czy lęk przed utratą kontroli. Sastium może pomóc zmniejszyć częstość i intensywność tych ataków.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ZO-K): To zaburzenie charakteryzuje się uporczywymi, niechcianymi myślami (obsesjami) i/ lub powtarzalnymi zachowaniami (kompulsjami), takimi jak mycie rąk, sprawdzanie czy drzwi są zamknięte, itp. Sastium pomaga zmniejszyć intensywność obsesji i kompulsji.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Sastium

Przeciwwskazania do stosowania leku Sastium (sertraliny) obejmują:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (sertralinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nadwrażliwość może objawiać się różnymi symptomami, takimi jak wysypka skórna, świąd, obrzęk, trudności z oddychaniem.
 • Jednoczesne stosowanie leków zawierających inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), w tym selegilinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezylid (antybiotyk). Leki te mogą interakcować z sertraliną prowadząc do poważnych i potencjalnie śmiertelnych reakcji, takich jak zespół serotoninowy.
 • Jednoczesne stosowanie pimozidu, leku stosowanego w leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych, ze względu na ryzyko poważnych interakcji lekowych.

Środki ostrożności podczas stosowania Sastium:

 • Pacjenci z chorobami wątroby: Mogą wymagać dostosowania dawki leku, ponieważ sertralina jest metabolizowana w wątrobie.
 • Pacjenci z chorobami nerek: Mimo że sertralina jest głównie metabolizowana przez wątrobę, w razie istniejącej niewydolności nerek lekarz może rozważyć dostosowanie dawki.
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak mania lub hipomania: Sertralina może wywołać epizod manii u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. W razie wystąpienia objawów manii, lek powinien być natychmiast odstawiony.
 • Pacjenci z chorobami serca: Osoby z niedawno przebytym zawałem serca lub niestabilnymi chorobami serca powinny być pod ścisłym nadzorem lekarza podczas stosowania sertraliny.
 • Osoby z cukrzycą: Leczenie sertraliną może wpływać na regulację poziomu cukru we krwi. Może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub innych leków hipoglikemizujących.
 • Osoby z padaczką lub innymi zaburzeniami prowadzącymi do napadów: Sertralina powinna być stosowana z ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do napadów, a leczenie powinno być przerwane, jeśli pacjent doświadcza napadów.
 • Pacjenci z tendencją do samobójstwa: Pacjenci z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi mogą mieć zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych. Powinni oni otrzymać ścisłą obserwację podczas stosowania sertraliny. Ważne jest, aby bliscy i opiekunowie byli świadomi zmian nastroju, nasilenia objawów depresji oraz pojawienia się myśli samobójczych.
 • Kobiety w ciąży i karmiące piersią: Przy stosowaniu sertraliny u kobiet w ciąży należy rozważyć potencjalne korzyści dla matki w porównaniu do potencjalnego ryzyka dla płodu. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia. Sertralina może przechodzić do mleka matki, dlatego też konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem przed kontynuacją leczenia w okresie karmienia piersią.

Jak stosować Sastium?

Lek Sastium (sertralina) należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i sposobu stosowania tego leku:

Dorośli:  Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:

 • Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę.
 • Dawka może być stopniowo zwiększana o 50 mg co najmniej raz na tydzień przez kilka tygodni.
 • Maksymalna zalecana dawka to 200 mg na dobę.

Dorośli: Lęk napadowy, zespół lęku społecznego i zespół lęku pourazowego:

 • Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie zwiększyć ją do 50 mg na dobę.
 • Dawka może być stopniowo zwiększana o 50 mg co najmniej raz na tydzień przez kilka tygodni.
 • Maksymalna zalecana dawka to 200 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 6-17 lat) jest przeznaczone tylko do leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K):

 • Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę, po tygodniu może zostać zwiększona do 50 mg na dobę.
 • Dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat: Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę.
 • Maksymalna zalecana dawka dla obu grup wiekowych to 200 mg na dobę.

Lek Sastium w postaci tabletek można przyjmować zarówno podczas posiłków, jak i niezależnie od nich. Zaleca się przyjmowanie jednej dawki leku raz dziennie, rano lub wieczorem. Okres leczenia zależy od rodzaju choroby oraz odpowiedzi pacjenta na terapię. Poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia. Leczenie depresji zwykle trwa co najmniej 6 miesięcy od momentu poprawy.

W przypadku pominięcia dawki leku, nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia. Wystarczy przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Pacjent nie powinien samodzielnie przerywać stosowania leku Sastium. Zakończenie terapii powinno odbywać się stopniowo, a dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez kilka tygodni pod nadzorem lekarza. Nagłe przerwanie stosowania leku może skutkować działaniami niepożądanymi, takimi jak zawroty głowy, drętwienia, zaburzenia snu, pobudzenie, bóle głowy, nudności, wymioty i drżenia mięśniowe.

W przypadku przedawkowania leku Sastium, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział medycyny ratunkowej najbliższego szpitala. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane lub wątpliwości związane ze stosowaniem leku, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Sastium

Interakcje z Inhibitorami MAO i Sastium – Stosowanie Sastium razem z lekami będącymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), takimi jak moklobemid (używany w depresji) czy selegilina (w chorobie Parkinsona), jest przeciwwskazane. Również antybiotyk linezolid i błękit metylenowy (w leczeniu methemoglobinemii) mogą wchodzić w poważne interakcje z Sastium.

Interakcje z Pimozydem i Sastium – Nie należy łączyć Sastium z pimozydem, lekiem używanym do leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy, ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych.

Interakcje z Amfetaminami i Sastium – Należy informować lekarza o stosowaniu amfetamin (np. w ADHD, narkolepsji, otyłości), gdyż mogą one oddziaływać na efektywność Sastium.

Interakcje z Ziele Dziurawca i Sastium – Produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą wpływać na skuteczność Sastium, z efektem utrzymującym się nawet do 2 tygodni.

Interakcje z Tryptofanem i Sastium – Preparaty zawierające aminokwas tryptofan mogą interagować z Sastium.

Interakcje z Opioidami i Sastium – Leki przeciwbólowe takie jak tramadol czy fentanyl mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Lekami Znieczulającymi i Sastium – Sastium może oddziaływać na leki stosowane w znieczuleniu, np. fentanyl, miwakurium, suksametonium.

Interakcje z Lekami na Migrenę i Sastium – Leki takie jak sumatryptan, stosowane w leczeniu migren, mogą nie być zalecane do stosowania razem z Sastium.

Interakcje z Lekami Przeciwzakrzepowymi i Sastium – Warfaryna i inne leki przeciwdziałające krzepnięciu krwi mogą interagować z Sastium.

Interakcje z NLPZ i Aspiryną i Sastium – Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) i kwas acetylosalicylowy (aspiryna) mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Lekami Uspokajającymi i Sastium – Leki takie jak diazepam (uspokajające) mogą oddziaływać na działanie Sastium.

Interakcje z Diuretykami i Sastium – Moczopędne leki, tzw. diuretyki, mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Lekami na Padaczkę i Sastium – Leki stosowane w leczeniu padaczki, takie jak fenytoina czy fenobarbital, mogą oddziaływać na Sastium.

Interakcje z Lekami na Cukrzycę i Sastium – Leki takie jak tolbutamid, stosowane w cukrzycy, mogą interagować z Sastium.

Interakcje z Lekami na Zgagę i Wrzody i Sastium – Preparaty jak cymetydyna czy omeprazol mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Lit i Sastium – Lit, stosowany w leczeniu manii i depresji, może oddziaływać na działanie Sastium.

Interakcje z Innymi Lekami Antydepresyjnymi i Sastium – Amitryptylina, fluoksetyna i inne leki przeciwdepresyjne mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Lekami na Schizofrenię i Sastium – Leki jak perfenazyna czy olanzapina, stosowane w schizofrenii, mogą interagować z Sastium.

Interakcje z Lekami na Serce i Sastium – Leki takie jak werapamil czy diltiazem mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Antybiotykami i Sastium – Ryfampicyna, klarytromycyna i inne antybiotyki mogą oddziaływać na Sastium.

Interakcje z Lekami Przeciwgrzybicznymi i Sastium – Ketokonazol, flukonazol i inne leki przeciwgrzybicze mogą wchodzić w interakcje z Sastium.

Interakcje z Lekami na HIV/AIDS i HCV i Sastium – Inhibitory proteazy, takie jak rytonawir, mogą oddziaływać na Sastium.

Interakcje z Lekami Przeciwwymiotnymi i Sastium – Aprepitant, stosowany do zapobiegania nudnościom po chemioterapii, może interagować z Sastium.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sastium

Skutki uboczne leku Sastium

Oto niektóre potencjalne skutki uboczne Sastium i ich prawdopodobieństwo wystąpienia:

Bardzo często:

 • Nudności
 • Suchość w ustach
 • Senność
 • Bezsenność

Często:

 • Zwiększone pocenie się
 • Dreszcze
 • Bóle głowy
 • Bóle mięśniowe i stawowe
 • Zmęczenie
 • Zmniejszenie apetytu
 • Zaburzenia seksualne, takie jak zmniejszone libido, problemy z osiągnięciem orgazmu, zaburzenia erekcji

Niezbyt często:

 • Nadmierna aktywność lub uczucie niepokoju
 • Nieprzyjemne uczucie napięcia i niepokoju (lęk)
 • Zamazane widzenie
 • Biegunka lub zaparcia
 • Wysypka lub pokrzywka

Rzadko:

 • Zaburzenia krzepnięcia krwi, co może prowadzić do siniaków lub krwawienia
 • Ataki drgawek
 • Myśli samobójcze
 • Halucynacje lub mania
 • Zespół serotoninowy, stan, który może prowadzić do uczucia euforii, drowskości, utraty koordynacji ruchów, szybkiego tętna, nadmiernego pocenia się, sztywności mięśni i gorączki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek poważne lub niepokojące skutki uboczne, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Ta lista skutków ubocznych nie jest kompletna, a niektóre osoby mogą doświadczyć innych skutków ubocznych nie wymienionych tutaj.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sastium

Pytania naszych Pacjentów

Po jakim czasie działa Sastium?

Sastium, podobnie jak inne antydepresanty z grupy SSRI, nie działa natychmiast. Zwykle pacjenci zaczynają zauważać pewne poprawy w ciągu pierwszych 1-2 tygodni, ale pełne efekty leku często nie są odczuwalne aż do 4-6 tygodni po rozpoczęciu leczenia.

Co to jest Sastium?

Sastium to nazwa handlowa leku, którego substancją czynną jest sertralina. Jest to lek z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), który jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych i niektórych rodzajów zaburzeń lękowych.

Czy Sastium jest na receptę?

Tak, Sastium jest lekiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sastium? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAccord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Sastium

Asentra, Asertin, Sertranorm.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023