Asentra

Asentra to SSRI wzmacniający poziom serotoniny w mózgu. Pomaga w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, napadów lęku, fobii społecznej i zespołu lęku pourazowego.

Działanie Asentra

Asentra jest lekiem należącym do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działa poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny – neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za regulację nastroju, uczuć i emocji. Niedobory serotoniny mogą prowadzić do depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Działanie Asentry polega na zwiększaniu dostępności serotoniny w synapsach nerwowych, co prowadzi do poprawy komunikacji między komórkami nerwowymi. W efekcie, poziom serotoniny wzrasta, co przyczynia się do poprawy nastroju, redukcji objawów lękowych i złagodzenia objawów innych zaburzeń psychicznych.

Wskazania do stosowania Asentra

Asentra jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Główne wskazania do stosowania Asentry to:

 • Epizody depresyjne: Lek jest stosowany w leczeniu ostrych epizodów depresji, które obejmują uczucia smutku, beznadziei, utraty zainteresowań, apatii i zmiany w apetycie czy snie.
 • Depresja z lękiem: Asentra może być stosowana u pacjentów, którzy doświadczają objawów depresji towarzyszących objawom lękowym, takim jak niepokój, napięcie i stany paniki.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Lek pomaga w łagodzeniu objawów OCD, takich jak natrętne myśli, lęki i kompulsywne zachowania, które wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta.
 • Zespół lęku napadowego: Asentra jest stosowana w leczeniu zespołu lęku napadowego, który objawia się nagłymi, niekontrolowanymi napadami lęku oraz silnym poczuciem strachu i paniki.
 • Fobia społeczna: Lek może być używany do leczenia fobii społecznej, która charakteryzuje się intensywnym lękiem przed sytuacjami społecznymi, wynikającym z obaw przed oceną innych ludzi i upokorzeniem.
 • Zespół lęku pourazowego (PTSD): Asentra pomaga w leczeniu PTSD, zaburzenia charakteryzującego się nawracającymi wspomnieniami traumatycznych zdarzeń, lękiem, unikaniem bodźców związanych z traumą i wzmożoną pobudliwością.

W przypadku każdego z tych schorzeń, dawkowanie i długość leczenia Asentrą mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Ważne jest, aby terapię prowadził lekarz, który będzie monitorować postępy pacjenta i dostosowywać leczenie w razie potrzeby.

Przeciwwwskazania do stosowania Asentra

Przed rozpoczęciem leczenia Asentrą ważne jest, aby omówić z lekarzem wszelkie przeciwwskazania. Niektóre z nich obejmują:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek składnik leku: Pacjenci uczuleni na sertralinę (substancja czynna Asentry) lub na którykolwiek z pomocniczych składników leku nie powinni stosować Asentry.
 2. Równoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO: Asentra nie powinna być stosowana równocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) ani przez co najmniej 14 dni po ich zakończeniu. MAO to enzymy rozkładające serotonine, a ich inhibicja może prowadzić do zespołu serotoninowego.
 3. Zespół serotoninowy: Osoby, które wcześniej doświadczyły zespołu serotoninowego (stanu związanego z nadmiarem serotoniny w organizmie) są bardziej narażone na wystąpienie tego stanu podczas stosowania Asentry.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Asentra powinna być stosowana przez kobiety w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ponadto, lek przenika do mleka matki, więc podczas karmienia piersią może być przeciwwskazany.
 5. Dzieci i młodzież: Asentra jest zazwyczaj przeciwwskazana u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych i agresji.
 6. Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni zachować ostrożność, gdyż Asentra metabolizowana jest w wątrobie. Lekarz może zalecić niższą dawkę lub inne leczenie.
 7. Osoby z zaburzeniami krwawienia: Asentra może wpłynąć na krzepnięcie krwi, dlatego pacjenci z zaburzeniami krwawienia lub przyjmujący leki wpływające na krzepnięcie powinni zachować ostrożność.
 8. Wcześniejsze napady drgawkowe: Pacjenci z historią napadów drgawkowych powinni zachować ostrożność, gdyż Asentra może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek.

To nie jest wyczerpująca lista przeciwwskazań, dlatego przed rozpoczęciem leczenia Asentrą należy skonsultować się z lekarzem, który będzie mógł ocenić ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania tego leku.

Dawkowanie Asentra

Dawkowanie preparatu Asentra ustalane jest zawsze przez lekarza prowadzącego, który dostosowując dawkę, bierze pod uwagę indywidualny stan pacjenta, nasilenie objawów, a także przyczynę, dla której konieczne było wdrożenie terapii. Tabletki można zażywać zarówno z posiłkiem, jak i niezależnie od niego. Należy jednak pamiętać, aby lek przyjmować raz na dobę, przy czym nie ma znaczenia, czy będzie to rano, czy wieczorem. Tabletkę w razie konieczności można podzielić na dwie równe części. Uwaga: nie popijać preparatu sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to prowadzić do wzrostu jego stężenia w organizmie.

Dawkowanie u pacjentów dorosłych –  U pacjentów dorosłych leczonych z powodu depresji oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych zaleca się rozpocząć terapię od dawki 50 mg na dobę. Jeżeli dawka ta nie przyniosła oczekiwanych skutków terapeutycznych, lekarz może podjąć decyzję o jej zwiększeniu, przy czym proces ten powinien przebiegać stopniowo. Zaleca się, aby zwiększać dawkę o 50 mg w odstępach co najmniej jednego tygodnia między kolejnym podniesieniem. Maksymalna dobowa dawka Asentra wynosi 200 mg w ciągu doby.

U pacjentów dorosłych, u których wdrożenie terapii konieczne było ze względu na leczenie lęku napadowego, zespołu lęku społecznego lub zespołu stresu pourazowego, dawka początkowa powinna wynosić 25 mg w ciągu doby, a po tygodniu terapii możliwe jest jej podniesienie do 50 mg na dobę. W razie potrzeby kolejne zwiększanie dawkowania przeprowadza się stopniowo, o 50 mg przy zachowaniu co najmniej tygodniowych odstępów, maksymalnie do dawki dobowej 200 mg.

Dawkowanie w leczeniu podtrzymującym – W leczeniu podtrzymującym stosuje się jak najmniejsze dawki preparatu, które zapewnią efekt terapeutyczny. U chorych na depresję dawka podtrzymująca jest najczęściej taka sama, jak stosowana w trakcie epizodu choroby. Leczenie trwa minimum 6 miesięcy. W lęku napadowym i zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych powinno się regularnie oceniać, czy dalsza kontynuacja terapii jest niezbędna, ponieważ lek nie wykazał działania zapobiegającego nawrotom.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży – U młodzieży oraz dzieci, o ile ukończyły one 6 rok życia, preparat może być podany wyłącznie w przypadku leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Wówczas sposób dawkowania zależny jest od wieku pacjenta. U dzieci między 6 a 12 rokiem życia zaleca się rozpoczęcie terapii od 25 mg na dobę, a jeżeli zachodzi taka konieczność, możliwe jest zwiększenie dawki do 50 mg dziennie po upływie jednego tygodnia. U młodzieży w wieku 13-17 lat na początku terapii zaleca się dawkę w wysokości 50 mg na dobę. W obu przypadkach w razie braku efektów można zwiększyć dawkę dobową, zachowując minimum tygodniowy odstęp pomiędzy każdym zwiększeniem o 50 mg. Nie można przekroczyć więcej, niż 200 mg leku na dobę. Należy przy tym wziąć pod uwagę wagę dziecka, która jest mniejsza, niż u dorosłego.

Czas trwania terapii i odstawienie leku – Czas trwania terapii jest różny i zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. O zakończeniu terapii decyduje lekarz prowadzący, oceniając stan chorego. Odstawienie tabletek Asentra wymaga specjalnego postępowania. Zaleca się, aby kończąc terapię stopniowo zmniejszać dawkę preparatu przez czas od jednego do dwóch tygodni. Nagłe odstawienie mogłoby spowodować wystąpienie objawów odstawiennych.

Postępowanie przy przedawkowaniu – Lek należy przyjmować zgodnie ze wskazaniami lekarza. Jeżeli doszło do zażycia zbyt dużej dawki, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, a jeśli nie ma takiej możliwości – jak najszybciej zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Producent zaznacza, że powinno się zabrać ze sobą opakowanie wraz z etykietą. Przedawkowanie Asentra może objawiać się sennością, dolegliwościami ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty), przyspieszeniem rytmu serca, drżeniem mięśni, pobudzeniem oraz zawrotami głowy. Rzadko występowały również przypadki omdleń.

Postępowanie przy pominięciu dawki W przypadku pominięcia dawki zaleca się, by jej nie uzupełniać. Kolejną porcję należy przyjąć zgodnie z przyjętym pierwotnie schematem leczenia.

Z czym nie łączyć leku Asentra

Asentra i inhibitory MAO – Asentra nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), takimi jak moklobemid (używany w depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona), linezolid i błękit metylenowy (leczenie wysokiego stężenia methemoglobiny). Współużytkowanie tych leków z Asentrą może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych.

Asentra i pimozyd – Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Asentry z pimozydem, lekiem na zaburzenia psychiczne, takie jak psychozy, ze względu na ryzyko poważnych skutków ubocznych.

Asentra i leki zawierające pochodne amfetaminy – Należy zwrócić uwagę na interakcje Asentry z lekami zawierającymi pochodne amfetaminy, stosowanymi przy ADHD, nadmiernej senności i otyłości.

Asentra i ziołowe preparaty z dziurawca – Asentra może wchodzić w interakcje z ziołowymi preparatami zawierającymi dziurawiec, których działanie może utrzymywać się do 2 tygodni.

Asentra i tryptofan – Możliwe interakcje Asentry z lekami zawierającymi aminokwas tryptofan.

Asentra i leki przeciwbólowe – Współużytkowanie Asentry z silnymi lekami przeciwbólowymi, jak tramadol czy buprenorfina, wymaga ostrożności.

Asentra i leki anestetyczne – Interakcje Asentry z lekami stosowanymi w anestezji lub przewlekłym bólu, takimi jak fentanyl, miwakurium, suksametonium.

Asentra i leki na migrenę – Możliwe interakcje z lekami na migrenę, np. sumatryptan.

Asentra i leki przeciwzakrzepowe – Należy zwrócić uwagę na interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna.

Asentra i NLPZ – Interakcje z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), jak ibuprofen czy aspiryna.

Asentra i leki uspokajające – Ostrożność przy stosowaniu z diazepamem.

Asentra i diuretyki – Możliwe interakcje z lekami moczopędnymi.

Asentra i leki przeciwpadaczkowe – Interakcje z lekami na padaczkę, jak fenytoina, fenobarbital, karbamazepina.

Asentra i leki na cukrzycę – Ostrożność przy stosowaniu z lekami na cukrzycę, jak tolbutamid.

Asentra i leki na nadmierną kwasowość – Interakcje z lekami na nadmierną kwasowość, chorobę wrzodową i zgagę, np. cymetydyna, omeprazol.

Asentra i leki na manię i depresję – Możliwe interakcje z litowcem.

Asentra i inne leki przeciwdepresyjne – Należy zwrócić uwagę na interakcje z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, jak amitryptylina.

Asentra i leki przeciwpsychotyczne – Możliwe interakcje z lekami na schizofrenię, np. olanzapina.

Asentra i leki kardiologiczne – Interakcje z lekami na wysokie ciśnienie, ból w klatce piersiowej, np. werapamil.

Asentra i antybiotyki/leki przeciwgrzybicze – Ostrożność przy stosowaniu z antybiotykami, np. erytromycyna, ketokonazol.

Asentra i leki na HIV/AIDS, zapalenie wątroby C – Interakcje z inhibitorami proteazy, np. rytonawir.

Asentra i leki przeciwwymiotne – Możliwe interakcje z lekami przeciwwymiotnymi, np. aprepitant.

Asentra i metamizol – Interakcje z lekiem na ból i gorączkę, metamizol.

Asentra i posiłki – Asentra można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich.

Asentra i alkohol – Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Asentry.

Asentra i sok grejpfrutowy – Unikaj spożywania soku grejpfrutowego, gdyż może zwiększać stężenie sertraliny.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Asentra

Skutki uboczne leku Asentra

Podobnie jak w przypadku innych leków, stosowanie tabletek Asentra może prowadzić do pewnych działań niepożądanych u niektórych pacjentów. Poniżej przedstawiamy przystępne wyjaśnienie najczęściej występujących skutków ubocznych:

Bardzo częste skutki uboczne (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności
 • Bezsenność lub wzmożona senność
 • Bóle i zawroty głowy
 • Biegunka
 • Suchość w jamie ustnej
 • Nadmierne zmęczenie
 • Brak osiągnięcia wytrysku

Częste skutki uboczne (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Astenia (osłabienie)
 • Zapalenie gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, katar
 • Zmiany apetytu, zwiększenie masy ciała (Asentra może powodować tycie)
 • Lęk, depresja, obniżenie libido, nerwowość
 • Koszmary senne, depersonalizacja, bruksizm (ścieranie zębów)
 • Dziwne samopoczucie, złe samopoczucie, pobudzenie
 • Drżenie, zwiększone napięcie mięśniowe, zwiększona aktywność ruchowa
 • Trudności z chodzeniem, sztywność, mimowolne ruchy mięśni, skurcze
 • Parestezje (uczucie mrowienia), drętwienie
 • Zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, kołatanie serca
 • Bóle w klatce piersiowej, gorączka, osłabienie, uderzenia gorąca
 • Ziewanie, zwiększona potliwość
 • Bóle pleców, mięśni i stawów, zaburzenia miesiączkowania
 • Zaparcia, wymioty, bóle brzucha, gazy, dzwonienie w uszach
 • Zaburzenia wzwodu, urazy

Warto pamiętać, że pełna lista skutków ubocznych znajduje się w ulotce leku.

Niektóre objawy niepożądane są szczególnie niebezpieczne dla pacjenta i powinny zostać jak najszybciej zgłoszone i skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Wśród nich można wymienić:

 • Wysypka skórna z pęcherzami (rumień wielopostaciowy) – może obejmować jamę ustną i język, co może świadczyć o zespole Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka
 • Reakcje alergiczne – swędząca wysypka, obrzęki twarzy, warg, powiek, problemy z oddychaniem, świszczący oddech
 • Pobudzenie, splątanie, biegunka, wysoka temperatura ciała, wysokie ciśnienie tętniczego krwi, nadmierna potliwość, przyspieszona akcja serca – te objawy mogą wskazywać na zespół serotoninowy
 • Zażółcenie skóry oraz białek oczu – może być efektem uszkodzenia wątroby
 • Objawy depresji towarzyszące myślom samobójczym lub myślom o samookaleczeniu
 • Niepokój ruchowy, uniemożliwiający pacjentowi spokojne stanie lub siedzenie
 • Atak drgawek o charakterze padaczkowym
 • Epizody o charakterze maniakalnym

Środki ostrożności

Jeśli wystąpią powyższe objawy niepożądane, należy jak najszybciej zgłosić je lekarzowi prowadzącemu, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego leczenia. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i stosowania leku.

Pamiętaj, że każdy organizm może reagować inaczej na lek, dlatego nie u każdego pacjenta wystąpią te same skutki uboczne. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych ważne jest monitorowanie ich nasilenia i konsultowanie się z lekarzem, aby uzyskać odpowiednią pomoc i ewentualnie dostosować leczenie.

Warto również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym również o tych dostępnych bez recepty, aby uniknąć interakcji pomiędzy lekami, które mogą prowadzić do niepożądanych skutków.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Asentra

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Asentra?

Asentra pomaga w leczeniu depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, napadów lęku, fobii społecznej i zespołu lęku pourazowego.

Czy Asentra to lek psychotropowy?

Tak, Asentra to lek psychotropowy.

Czy Asentra uspokaja?

Asentra może pomóc zmniejszyć objawy lęku i w ten sposób wpłynąć na poprawę stanu emocjonalnego, ale nie jest to lek uspokajający w tradycyjnym znaczeniu.

Czy Asentra to dobry lek?

Asentra to skuteczny lek, który może być dobrym wyborem w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych, ale decyzja o jego stosowaniu powinna być podjęta przez lekarza po dokładnym zbadaniu pacjenta.

Czy po Asentrze się chudnie?

Asentra nie jest znana z powodowania utraty masy ciała, ale niektórzy pacjenci mogą zauważyć zmiany masy ciała jako skutek uboczny leku.

Jak się pacjent czuje po Asentrze?

Odczucia pacjenta po stosowaniu Asentry mogą być różne i zależą od indywidualnych cech organizmu oraz rodzaju i stopnia choroby. Niektórzy pacjenci odczuwają poprawę nastroju i zmniejszenie objawów depresji lub lęku, podczas gdy inni mogą doświadczać działań niepożądanych.

Czy Asentra jest na receptę?

Tak, Asentra jest lekiem na receptę.

Czy Asentra poprawia nastrój?

Tak, Asentra może pomóc w poprawie nastroju poprzez zwiększenie dostępności serotoniny w mózgu, co wpływa na regulację nastroju, emocji i uczuć.

Czy Asentra pobudza?

Niektórzy pacjenci mogą odczuwać pobudzenie po zastosowaniu Asentry, ale nie jest to typowe działanie leku, który raczej działa przeciwlękowo i przeciwdepresyjnie.

Ile godzin działa Asentra?

Asentra ma długi czas półtrwania, wynoszący około 26 godzin, co oznacza, że może działać przez wiele godzin po zastosowaniu jednej dawki.

Ile czasu można brać Asentre?

Okres stosowania Asentry powinien być ustalony przez lekarza i zależy od rodzaju i nasilenia choroby oraz indywidualnych cech pacjenta. Zazwyczaj lek ten stosuje się przez kilka miesięcy, a czasami dłużej.

Czy można pić alkohol przy leku Asentra?

Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania Asentry, ponieważ może to zwiększać ryzyko działań niepożądanych leku, takich jak zawroty głowy, osłabienie, nudności, zaburzenia snu i koordynacji ruchowej.

Czy Asentra to antydepresant?

Tak, Asentra to lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Czy Asentra wzmaga apetyt?

Nie jest to typowy skutek uboczny Asentry, ale niektórzy pacjenci mogą zauważyć zwiększenie apetytu podczas stosowania leku.

Czy Asentra powoduje bezsenność?

Asentra może powodować bezsenność jako jeden z możliwych skutków ubocznych, jednak nie jest to typowy efekt leku.

Czy Asentra i Zoloft to to samo?

Tak, Asentra i Zoloft to leki o tej samej substancji czynnej - sertralina, należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Zoloft jest oryginalnym lekiem, produkowanym przez firmę Pfizer, a Asentra jest generykiem produkowanym przez firmę KRKA. Leki te mogą być stosowane zamiennie, o ile zostanie to zatwierdzone przez lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Asentra? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Zamienniki dla leku Asentra

Asertin, Sastium, Sertranorm.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023