Salmex

Salmex jest to lek, który działa rozszerzająco na oskrzela, a tym samym ułatwia oddychanie. Zaliczany jest do kortykosteroidów i zazwyczaj stosowany w leczeniu astmy. Preparat zawiera 2 substancje czynne: propionian fluktykazonu i salmeterol.

Działanie Salmex

Salmex to lek, który działa on poprzez rozszerzanie oskrzeli i zmniejszenie stanu zapalnego w drogach oddechowych, co przyczynia się do złagodzenia objawów astmy, takich jak duszność i kaszel.

Preparat Salmex zaliczany jest do leków złożonych z uwagi na zawartość 2 substancji czynnych:

Propionian flutykazonu – syntetyczny kortykosteroid, który wykazuje działanie przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne, zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Flutykazon podawany wziewnie hamuje proces zapalny w ścianie oskrzeli u osób chorych na astmę. Działanie to zmniejsza obrzęk i podrażnienie oraz łagodzi objawy astmy, zapobiegając jej zaostrzeniom. Lek działa poprzez hamowanie lub pobudzanie ekspresji genów wpływających na proces zapalny, ale mechanizm tego działania jest ciągle mało zrozumiany. W przypadku wziewnego stosowania, ogólnoustrojowe działania niepożądane zwykle nie występują, chyba że stosowane są długotrwale duże dawki.

Salmeterol – organiczny związek chemiczny, który rozszerza oskrzela, drogi oddechowe, a tym samym ułatwia przepływ powietrza z płuc i do płuc.

Salmeterol to lek rozszerzający oskrzela, który aktywuje receptory adrenergiczne beta2 w mięśniach gładkich oskrzeli. Działanie leku prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli, co poprawia wentylację płuc. Podanie wziewne umożliwia szybkie i bezpośrednie dotarcie leku do miejsc jego działania w drogach oddechowych oraz zmniejsza ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Receptory adrenergiczne beta2 występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych i pobudzane są przez adrenalinę lub noradrenalinę uwalnianą po aktywacji współczulnego (sympatycznego) układu nerwowego.

Lek przeznaczony jest do stosowania wziewnego u osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży powyżej 4. roku życia.

Wskazania do stosowania leku Salmex

Salmex jest lekiem wskazanym do stosowania w dwóch schorzeniach: astmie oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP).

W przypadku astmy oskrzelowej, Salmex jest polecany dla pacjentów, u których objawy astmy nie można kontrolować mimo stosowania wziewnego kortykosteroidu oraz krótko działającego β2-mimetyku, który stosowany jest doraźnie. Lek jest także wskazany dla pacjentów, u których objawy astmy można kontrolować za pomocą kortykosteroidu wziewnego oraz długo działającego β2-mimetyku.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że produkt leczniczy Salmex w dawce 100 μg + 50 μg nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku ciężkiej astmy u dorosłych i u dzieci.

W przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, Salmex w dawce 500 μg + 50 μg jest wskazany w objawowym leczeniu pacjentów z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela), którzy doświadczają powtarzających się zaostrzeń w wywiadzie i u których utrzymują się istotne objawy choroby, mimo regularnego stosowania leków rozszerzających oskrzela.

W każdym przypadku przed zastosowaniem Salmexu należy skonsultować się z lekarzem i dokładnie przeanalizować wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania tego leku.

Przeciwwskazania do stosowania leku Salmex

Stosowanie leku Salmex jest przeciwwskazane u osób, które są nadwrażliwe na substancje czynne leku lub którekolwiek z jego składników.

Dawkowanie leku Salmex

Lek Salmex przeznaczony jest do stosowania wziewnego dla osób dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia są bardziej narażone na wystąpienie działań ogólnoustrojowych, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek kortykosteroidów wziewnych przez długi okres czasu. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Dawkowanie w przypadku astmy oskrzelowej:

Osoby dorosłe oraz młodzież od 12. roku życia – zalecana dawka to 1 inhalacja 2 razy na dobę przy zastosowaniu leku Salmex 500 μg + 50 μg.

W przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą, którzy doświadczają objawów w ciągu dnia, stosują lek w razie potrzeby i mają umiarkowane do duże ograniczenie przepływu w drogach oddechowych, krótkotrwałe stosowanie produktu leczniczego Salmex może być rozważane jako początkowe leczenie podtrzymujące, gdy szybka kontrola astmy ma duże znaczenie. Zalecana dawka początkowa to jedna inhalacja 50 mikrogramów salmeterolu i 100 mikrogramów flutykazonu propionianu dwa razy na dobę. Po osiągnięciu kontroli astmy, leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może stosować tylko wziewny kortykosteroid. Regularna ocena stanu pacjenta jest ważna po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidu tylko w postaci wziewnej.

Jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują, nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego flutykazonu propionianu jako początkowego leczenia podtrzymującego. W większości przypadków, wziewne kortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu”. Należy pamiętać, że Salmex nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy, a w dawce 100 μg + 50 μg nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci z ciężką astmą. W przypadku pacjentów z ciężką astmą zaleca się ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat –1 inhalacja 2 razy na dobę przy zastosowaniu leku Salmex 100 μg + 50 μg. Leku nie  należy stosować u dzieci poniżej 4. roku życia.

Dawka flutykazonu propionianu, która jest dopuszczalna do stosowania u dzieci w połączeniu z produktem leczniczym Salmex, wynosi maksymalnie 100 μg dwa razy na dobę.

Dawkowanie w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc:

Osoby dorosłe– zalecana dawka to 1 inhalacja 2 razy na dobę przy zastosowaniu leku Salmex 500 μg + 50 μg.

W przypadku dobrze kontrolowanych objawów astmy w trakcie leczenia z zastosowaniem preparatu Salmex 2 razy na dobę można rozważyć zmniejszenie częstotliwości stosowania leku do 1 razu na dobę – oczywiście jeżeli lekarz tak zaleci. W takiej sytuacji dawkę można podawać 1 raz wieczorem – jeżeli dolegliwości występują w nocy – lub 1 raz rano – jeżeli dolegliwości występują w dzień.

W sytuacji, gdy dojdzie do nasilenia się objawów astmy lub też pogorszenia ich kontroli należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lek Salmex nie powinien być stosowany w celu przerwania nagłego napadu duszności – należy wtedy zastosować doraźnie szybko działający lek (np. salbutamol).

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. Możliwe objawy niepożądane, związane z przedawkowaniem leku, to:

 • przyspieszenie akcji serca,
 • drżenie,
 • ból głowy,
 • osłabienie mięśniowe,
 • bóle stawów.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Salmex

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Salmex powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zaliczają się:

 • choroby serca,
 • nadczynność tarczycy,
 • cukrzyca,
 • gruźlica,
 • niski poziom potasu w organizmie,
 • nietolerancje pokarmowe,
 • stosowanie leków tkj.:
  – leki z grupy beta-adrenolityków,
  – leki przeciwwirusowe,
  – leki przeciwgrzybicze,
  – kortykosteroidy (doustne i dożylne).
 • ciąża – kobiety będące w ciąży, a także planujące czy podejrzewające ciążę nie powinny żadnego leku stosować bez konsultacji z lekarzem.
 • okres karmienia piersią – kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w celu określenia bezpieczeństwa stosowania leku w tym okresie. 

Stosowanie leku Salmex równolegle z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich ostatnio stosowanych lekach oraz o tych, które pacjent ma w planach stosować (dotyczy to również preparatów dostępnych bez recepty).

Leku Salmex nie należy stosować równolegle z lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne tkj. np. beta-blokery – leki te hamują działanie salmeterolu i mogą mieć wpływ na działanie rozszerzające oskrzela. Beta-blokerów nie należy stosować u osób chorych na astmę.

Ostrożność należy zachować podczas stosowania leku Salmex równolegle z:

 • lekami moczopędnymi, pochodnymi ksantyny, kortykosteroidami – ryzyko wystąpienia hipokaliemii, może być konieczna kontrola stężenia potasu we krwi,
 • innymi lekami aktywującymi receptory adrenergiczne (sympatykomimetyków) – ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z układem sercowo-naczyniowym,
 • ketokonazolem – ryzyko wzrostu stężenia salmeterolu we krwi i wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych;
 • innymi silnymi inhibitorami izoenzymu CYP3A4 (np. rytonawir, telitromycyna, itrakonazol) , erytromycyną, preparatami zawierającymi kobicystat – ryzyko zwiększenia stężenia flutykazonu w osoczu, a co za tym idzie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów tkj. zespół Cushinga czy zahamowanie czynności kory nadnerczy. Stosowanie takiego skojarzenia leków jest możliwe jedynie, gdy lekarz uzna że korzyści są wyższe niż ryzyko.

Z czym nie łączyć leku Salmex

Salmex i beta-adrenolityki – Salmex nie powinien być stosowany równocześnie z lekami z grupy beta-adrenolityków, takimi jak atenolol, propranolol czy sotalol. Leki te są powszechnie wykorzystywane w terapii wysokiego ciśnienia krwi oraz innych schorzeń serca. Połączenie Salmexu z beta-adrenolitykami może prowadzić do obniżenia skuteczności obu leków lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Salmex i leki przeciwwirusowe/przeciwgrzybicze – Uważność jest wymagana przy jednoczesnym stosowaniu Salmexu z lekami przeciwwirusowymi (np. rytonawir) lub przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol, itrakonazol). Te leki mogą zwiększać stężenie składników aktywnych Salmexu (flutykazonu propionianu lub salmeterolu) w organizmie, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych, w tym nieregularnego rytmu serca, lub nasilenia istniejących objawów niepożądanych.

Salmex i kortykosteroidy – Zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nadnerczy może wystąpić u pacjentów, którzy ostatnio stosowali kortykosteroidy doustnie lub w formie wstrzyknięć, a teraz rozpoczynają leczenie Salmexem. Kortykosteroidy mogą wzajemnie oddziaływać z Salmexem, co skutkuje wzrostem ryzyka działań niepożądanych związanych z nadnerczami.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Salmex

Skutki uboczne leku Salmex

Działania niepożądane występujące bardzo często

 • Ból głowy – ten objaw niepożądany zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia.
 • Donoszono o zwiększonej częstości występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Działania niepożądane występujące często

 • Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte wykwity) w jamie ustnej i gardle, a także ból języka, chrypka i bezgłos. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej bezpośrednio po każdej inhalacji. Lekarz może zalecić lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek.
 • Bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni.
 • Zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którykolwiek z poniższych objawów wystąpi podczas stosowania leku Salmex; mogą to być objawy zakażenia płuc: gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Notowano następujące działania niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP):

 • Zapalenie oskrzeli – Łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe.
 • Zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym bólem).
 • Zmniejszenie stężenia potasu we krwi (u pacjenta może wystąpić nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, kurcze).

Działania niepożądane występujące niezbyt często

 • Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).
 • Uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca) – objawy te zazwyczaj nie są groźne i zmniejszają się w czasie kontynuowania leczenia.
 • Kurcze mięśni.
 • Uczucie niepokoju.
 • Podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej bezpośrednio po każdej inhalacji.

Działania niepożądane występujące rzadko

 • Świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku. W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku Salmex, zastosować szybko działający, wziewny lek ułatwiający oddychanie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Salmex może zaburzać normalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm, szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez długi okres. Do objawów tych należą:
  • spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży,
  • zmniejszenie masy kostnej,
  • zaćma i jaskra,
  • zwiększenie masy ciała,
  • zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga).

Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występują takie działania niepożądane i upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Salmex zapewniającą kontrolę astmy.

 • Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów z cukrzycą może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi oraz dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych stosowanych dotychczas.
 • Zaburzenia snu i zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość (te objawy występują głównie u dzieci).
 • Nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy poinformować o tym lekarza, lecz nie należy przerywać stosowania leku Salmex, chyba że tak zaleci lekarz.

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

 • Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Salmex

Pytania naszych Pacjentów

Czy Salmex to steryd?

Tak, lek Salmex zawiera w swoim składzie propionian flutykazonu i salmeterol. Propionian flutykazonu to syntetyczny kortykosteroid, który działa przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk błony śluzowej dróg oddechowych i redukując wytwarzanie śluzu. Salmeterol natomiast to lek rozszerzający oskrzela z grupy beta2-mimetyków. Chociaż salmeterol nie jest sterydem, to należy pamiętać, że lek Salmex zawiera zarówno propionian flutykazonu, jak i salmeterol.

Czy Salmex jest na receptę?

Tak, lek Salmex (propionian flutykazonu + salmeterol) jest na receptę i dostępny jedynie na receptę wydaną przez lekarza.

Czy Salmex jest bezpieczny?

Salmex jest stosunkowo bezpiecznym lekiem, ale jak każdy lek, może powodować niepożądane skutki uboczne. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem, który oceni korzyści z jego stosowania w porównaniu z ryzykiem działań niepożądanych.

Jak stosować Salmex?

Salmex to lek wziewny, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub instrukcją leku. Instrukcja dotycząca stosowania Salmex:

 1. Przed każdym użyciem Salmex należy dokładnie wstrząsnąć inhalatorem.
 2. Należy usiąść lub stanąć w pozycji wyprostowanej, a następnie wykonać pełny wydech.
 3. Należy włożyć ustnik do ust i głęboko wziąć oddech.
 4. W tym momencie należy nacisnąć jednorazowo na inhalatorze i jednocześnie zacząć głęboko wdychać.
 5. Trzymać oddech na kilka sekund i powoli wydychać.
 6. Jeśli lekarz przepisał więcej niż jedną dawkę, należy odczekać około 30-60 sekund i powtórzyć cały proces od punktu drugiego.
 7. Po użyciu Salmexu należy dokładnie wypłukać usta wodą i oplukać inhalator, aby uniknąć osadzania się leku w ustach i gardle.
Ważne jest, aby nie przekraczać zaleconej dawki i częstotliwości stosowania Salmexu, ponieważ może to prowadzić do niepożądanych działań ubocznych. Należy również regularnie kontrolować stan zdrowia i informować lekarza o wszelkich zmianach.

Czy Salmex jest silnym lekiem?

Salmex jest lekiem przeciwastmatycznym stosowanym w leczeniu objawów astmy, takich jak duszność i kaszel. Jego skuteczność zależy od stopnia ciężkości astmy oraz od indywidualnych potrzeb pacjenta. W porównaniu do niektórych innych leków przeciwastmatycznych, Salmex może być uważany za silny ze względu na obecność dwóch substancji czynnych - flutykazonu propionianu i salmeterolu. Jednakże, jego siła działania zależy od dawki i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na lek. Ważne jest, aby stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza i regularnie monitorować skutki jego działania.

Jak szybko działa Salmex?

Czas, w którym zaczynają się odczuwalne efekty działania leku Salmex (propionian flutykazonu + salmeterol) może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak wiek, waga, ciężkość choroby, stan zdrowia ogólny, itp. Ogólnie rzecz biorąc, lek Salmex działa stosunkowo szybko i jego pełny efekt terapeutyczny może być zauważalny po około 15-30 minutach od zastosowania. Jednakże, w przypadku astmy przewlekłej, leczenie tym lekiem jest długotrwałe i regularne, dlatego pierwsze widoczne efekty leczenia mogą pojawić się dopiero po kilku dniach lub tygodniach regularnego stosowania leku.

Jak długo można brać Salmex?

Długość leczenia lekiem Salmex (propionian flutykazonu + salmeterol) zależy od indywidualnego przypadku pacjenta i decyzji lekarza. Zwykle lek ten stosuje się jako terapię podtrzymującą w przypadku astmy lub POChP, a czas trwania terapii ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi na leczenie. Należy przestrzegać zaleceń lekarza i nie przerywać leczenia bez jego zgody, nawet jeśli objawy choroby ulegną poprawie. W przypadku wątpliwości dotyczących długości stosowania leku Salmex, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Salmex? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSalmeterolum + Fluticasoni propionas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentCelon Pharma

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Salmex

Comboterol, Duexon Pro, Fluticomb, Salflumix Easyhaler.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2024