Comboterol

Comboterol to lek na astmę, zawierający salmeterol (rozszerza oskrzela) i flutykazonu propionian (redukuje obrzęk płuc). Stosowany codziennie, zapobiega duszności i świstom w drogach oddechowych. Nie jest przeznaczony do radzenia sobie z nagłymi napadami.

Działanie Comboterol

Comboterol działa dzięki połączeniu dwóch składników: salmeterolu i flutykazonu propionianu. Salmeterol to długo działający lek rozszerzający oskrzela, który pomaga utrzymać drożność dróg oddechowych, co ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc. Działa przez przynajmniej 12 godzin. Flutykazonu propionian to kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc. Działanie tych dwóch składników przyczynia się do zapobiegania zaburzeniom oddychania, które występują w astmie. Comboterol nie jest jednak przeznaczony do radzenia sobie z nagłymi atakami astmy.

Wskazania do stosowania Comboterol

Comboterol jest lekiem stosowanym w kontrolowaniu objawów przewlekłych chorób układu oddechowego. Najważniejsze wskazania do stosowania Comboterol to:

 • Przewlekła astma oskrzelowa: Comboterol, zawierający dwa aktywne składniki, salmeterol i flutykazonu propionian, jest często stosowany jako codzienny lek kontrolujący w leczeniu astmy. Salmeterol działa jako długotrwały bronchodilatator, utrzymując drożność dróg oddechowych przez minimum 12 godzin, podczas gdy flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie w płucach.
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): W niektórych przypadkach, Comboterol może być również zalecany przez lekarzy do kontrolowania objawów POChP. To skomplikowane schorzenie, które powoduje stałe zwężenie dróg oddechowych, jest często kontrolowane za pomocą leków takich jak Comboterol, które rozszerzają oskrzela i łagodzą stan zapalny.

Comboterol nie jest lekiem do stosowania doraźnego w celu opanowania nagłych ataków astmy lub POChP. Pacjenci powinni mieć zawsze dostęp do krótko działających bronchodilatatorów (np. salbutamolu) na wypadek nagłego zaostrzenia objawów. Comboterol jest przede wszystkim lekiem stosowanym regularnie, który ma na celu utrzymanie kontroli nad chorobą i zapobieganie zaostrzeniom.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Comboterol

Przeciwwskazania do stosowania Comboterol:

 • Uczulenie na składniki leku: Comboterol jest przeciwwskazany u pacjentów z alergią na salmeterol, flutykazonu propionian lub substancję pomocniczą norfluran (HFA 134a). Alergiczną reakcję mogą potwierdzić objawy takie jak kichanie, swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy, języka lub gardła.

Środki ostrożności dotyczące Comboterol:

 • Choroby serca: Osoby z chorobą serca, w tym z nieregularnym lub szybkim biciem serca, powinny omówić stosowanie Comboterol ze swoim lekarzem, gdyż lek może potencjalnie wpływać na tę chorobę.
 • Nadczynność tarczycy: Pacjenci z nadczynnością tarczycy powinni porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Comboterol, ponieważ może to wpłynąć na działanie leku.
 • Wysokie ciśnienie krwi: Osoby z wysokim ciśnieniem krwi powinny być monitorowane podczas leczenia Comboterol, gdyż lek może wpływać na ciśnienie krwi.
 • Cukrzyca: Comboterol może zwiększyć stężenie glukozy we krwi, co może wymagać dostosowania leczenia u osób z cukrzycą.
 • Małe stężenie potasu we krwi: Comboterol może wpływać na poziom potasu we krwi, co może wymagać monitorowania.
 • Gruźlica: Pacjenci, którzy są aktualnie leczeni na gruźlicę lub przebyli tę chorobę, powinni omówić to ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Comboterol.
 • Inne leki: Comboterol może oddziaływać z innymi lekami, w tym lekami na astmę, lekami bez recepty, lekami na wysokie ciśnienie krwi, lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń, kortykosteroidami, lekami moczopędnymi, innymi lekami rozszerzającymi oskrzela i lekami zawierającymi pochodne ksantyny. Należy omówić z lekarzem wszystkie przyjmowane obecnie lub ostatnio leki przed rozpoczęciem leczenia Comboterol.
 • Ciąża i karmienie piersią: Pacjentka, która jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Comboterol.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Jest mało prawdopodobne, aby Comboterol wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować Comboterol?

Lek Comboterol jest inhalatorem przeznaczonym do leczenia objawów astmy. Stosowanie tego leku powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, a w razie wątpliwości pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Stosowanie leku Comboterol:

 • Lek ten należy stosować codziennie, aż do momentu, kiedy lekarz zaleci inaczej. Nigdy nie powinniśmy przyjmować dawki większej niż zalecana przez lekarza.
 • Nie powinno się przerywać stosowania leku ani zmniejszać stosowanej dawki bez porozumienia z lekarzem.
 • Lek Comboterol jest przeznaczony do inhalacji przez usta, aż do płuc.

Dawkowanie:

 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat powinni stosować Comboterol w dawkach 25 mikrogramów + 125 mikrogramów/dawkę lub 25 mikrogramów + 250 mikrogramów/dawkę. Każdą z tych dawek należy inhalować dwa razy na dobę.
 • Lek Comboterol nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 lat.
 • W przypadku, gdy objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania Comboterol dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku do podania raz na dobę. Dawka może być podawana rano lub wieczorem, w zależności od pory występowania objawów.

Monitorowanie objawów:

 • Jeżeli objawy astmy się nasilają lub pogarsza się kontrola astmy, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Może być konieczne stosowanie większej dawki szybko działającego, wziewnego leku ułatwiającego oddychanie. Nie należy jednak zwiększać liczby inhalacji Comboterol.

Jak korzystać z inhalatora:

 • Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować inhalator.
 • Inhalator jest umieszczony w pojemniku pod ciśnieniem, w plastikowej obudowie z ustnikiem.
 • Na inhalatorze znajduje się licznik dawek, który pokazuje, ile dawek leku pozostało.

Czyszczenie inhalatora:

 • Inhalator należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu. Aby go oczyścić, należy zdjąć nasadkę z ustnika, nie wyjmować metalowego pojemnika, oczyścić ustnik i plastikową obudowę suchą ściereczką lub chusteczką, a potem nałożyć nasadkę z powrotem.

Pamiętaj, że Comboterol jest lekiem wymagającym recepty i powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w leczeniu astmy.

Z czym nie łączyć leku Comboterol

Leki β-adrenolityczne i Comboterol – Comboterol (zawierający Salmeterolum i Fluticasoni propionas) może wchodzić w interakcje z lekami z grupy β-adrenolityków, takimi jak atenolol, propranolol, czy sotalol. Te leki są zazwyczaj stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub innych chorób serca. Połączenie Comboterol z lekami β-adrenolitycznymi może osłabiać efekt obu leków lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Antybiotyki i Comboterol – Comboterol nie powinien być stosowany razem z niektórymi antybiotykami, takimi jak rytonawir, ketokonazol, itrakonazol i erytromycyna. Te leki mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, takich jak nieregularne bicie serca lub nasilenie istniejących objawów niepożądanych.

Kortykosteroidy i Comboterol – Stosowanie Comboterol w połączeniu z kortykosteroidami (doustnymi lub w zastrzykach) może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nadnerczy, szczególnie jeśli pacjent ostatnio przyjmował kortykosteroidy. To połączenie może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z kortykosteroidami.

Leki moczopędne i Comboterol – Leki moczopędne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi mogą wchodzić w interakcje z Comboterolem. Połączenie tych leków może prowadzić do elektrolitowych zaburzeń równowagi, co może wpływać na efektywność i bezpieczeństwo obu leków.

Inne leki rozszerzające oskrzela i Comboterol – Stosowanie Comboterol razem z innymi lekami rozszerzającymi oskrzela, takimi jak salbutamol, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym zwiększonego rytmu serca i drżenia mięśni.

Leki zawierające pochodne ksantyny i Comboterol – Leki zawierające pochodne ksantyny, często stosowane w leczeniu astmy, mogą wchodzić w interakcje z Comboterolem, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, szczególnie tych dotyczących układu oddechowego i kardiovaskularnego.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Comboterol

Skutki uboczne leku Comboterol

Oto potencjalne skutki uboczne stosowania leku Comboterol, wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Reakcje alergiczne (niezbyt częste, mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Trudności w oddychaniu, nasilenie świszczącego oddechu, kaszel, duszność
 • Swędzenie, wysypka (pokrzywka), obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka, gardła)
 • Szybkie bicie serca, słabość, pustka w głowie, co może prowadzić do upadku lub utraty przytomności.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Ból głowy, który zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia.
 • Zwiększona częstość występowania przeziębień u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Pleśniawki w jamie ustnej i gardle, ból języka, chrypka, bezgłos, podrażnienie gardła.
 • Bóle, obrzęk stawów i bóle mięśni.
 • Kurcze mięśni.
 • Zapalenie płuc u pacjentów z POChP, objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu, nasilenie kaszlu, zwiększone trudności w oddychaniu.
 • Łatwiejsze siniaczenie i złamania pourazowe.
 • Zapalenie zatok.
 • Zmniejszenie stężenia potasu we krwi, objawy mogą obejmować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, kurcze.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia), co może wymagać częstszych kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą i dostosowania dawki leków przeciwcukrzycowych.
 • Zaćma.
 • Szybkie bicie serca (tachykardia).
 • Uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca).
 • Migotanie przedsionków.
 • Choroba niedokrwienna serca.
 • Zaburzenia snu.
 • Niepokój.
 • Wysypka alergiczna na skórze.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • Świszczący oddech lub trudności w oddychaniu nasilające się bezpośrednio po przyjęciu leku.
 • Zaburzenia wytwarzania hormonów steroidowych, objawy mogą obejmować spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, jaskra, zwiększenie masy ciała, zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga).
 • Zmiany zachowania, takie jak nadmierne pobudzenie i drażliwość (głównie u dzieci).
 • Nierówne bicie serca lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca).
 • Zakażenie grzybicze przełyku, które może powodować trudności w połykaniu.

Działanie niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Depresja lub agresja, które są bardziej prawdopodobne u dzieci.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Comboterol

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Comboterol?

Comboterol to lek stosowany w leczeniu chorób dróg oddechowych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Składa się z dwóch składników aktywnych: formoterolu, który rozszerza drogi oddechowe, umożliwiając łatwiejsze oddychanie, oraz budezonidu, który działa przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i podrażnienie w drogach oddechowych.

Czy lek Comboterol to steryd?

Tak, Comboterol zawiera budezonid, który jest kortykosteroidem. Kortykosteroidy są typem sterydów używanymi w leczeniu stanów zapalnych, takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Czy Comboterol jest bezpieczny?

Tak, Comboterol jest generalnie bezpieczny dla większości pacjentów, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jak każdy lek, może powodować efekty uboczne, ale dla wielu osób korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnymi ryzykami.

Czy Comboterol jest refundowany?

Tak, lek Comboterol jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce.

Jak długo można stosować Comboterol?

Comboterol to lek przewlekły, który można stosować przez dłuższy czas pod nadzorem lekarza. Precyzyjny okres stosowania zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, w tym od nasilenia objawów i reakcji na leczenie.

Czy Comboterol powoduje tycie?

Comboterol, jako lek na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nie jest zazwyczaj związany z przyrostem masy ciała jako jednym z bezpośrednich działań niepożądanych. Niemniej jednak, każdy organizm może reagować na leki w nieco inny sposób, a jakiekolwiek nieoczekiwane zmiany w masie ciała powinny być skonsultowane z lekarzem.

Czy można dostać Comboterol bez recepty?

Comboterol jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Comboterol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSalmeterolum + Fluticasoni propionas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPrzedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Comboterol

Duexon Pro, Fluticomb, Salflumix Easyhaler, Salmex.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024