Duexon Pro

Duexon Pro to lek zawierający salmeterol i flutykazon propionian. Salmeterol rozszerza oskrzela ułatwiając oddychanie, a flutykazon zmniejsza podrażnienie płuc. Stosowany u osób od 12 roku życia w leczeniu astmy i POChP, redukuje zaostrzenia tych chorób. Nie służy do kontroli nagłych ataków duszności.

Działanie Duexon Pro

Duexon Pro łączy działanie dwóch substancji: salmeterolu, który rozszerza oskrzela i ułatwia przepływ powietrza, oraz flutykazonu propionianu, kortykosteroidu redukującego obrzęk i podrażnienie płuc. Lek działa preventywnie, zmniejszając zaostrzenia objawów astmy i POChP. Nie jest przeznaczony do doraźnej kontroli ataków duszności.

Wskazania do stosowania Duexon Pro

Duexon Pro jest wskazany do stosowania w przypadkach:

Astma: U dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat, Duexon Pro jest zalecany w celu zapobiegania zaburzeniom oddychania związanym z astmą. Salmeterol w leku działa jako bronchodylatator, utrzymując drożność dróg oddechowych, co ułatwia przepływ powietrza do i z płuc. Flutykazon propionian działa jako kortykosteroid, zmniejszając obrzęk i podrażnienie płuc związane z astmą.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP): Duexon Pro jest stosowany również w leczeniu POChP u dorosłych. Pomaga zmniejszyć liczbę zaostrzeń objawów POChP. Salmeterol działa rozszerzając oskrzela, ułatwiając tym samym oddychanie, podczas gdy flutykazon propionian działa przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i podrażnienie w płucach.

W obu przypadkach lek Duexon Pro musi być stosowany każdego dnia, zgodnie z zaleceniem lekarza, w celu zapewnienia prawidłowej kontroli choroby. Nie jest przeznaczony do doraźnej kontroli nagłych ataków duszności lub świstów w drogach oddechowych. W takim przypadku pacjent powinien zawsze mieć przy sobie szybko działający lek rozszerzający oskrzela, taki jak salbutamol.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Duexon Pro

Przeciwwskazania do stosowania Duexon Pro:

 • Uczulenie: Nie stosować leku, jeśli pacjent jest uczulony na salmeterol, flutykazon propionian lub laktozę jednowodną, która jest substancją pomocniczą w leku.

Środki ostrożności:

 • Choroba serca: Omówić z lekarzem jeśli pacjent ma chorobę serca, w tym nieregularne lub szybkie bicie serca.
 • Nadczynność tarczycy: Pacjentów z nadczynnością tarczycy należy monitorować podczas stosowania Duexon Pro.
 • Wysokie ciśnienie krwi: Omówić z lekarzem jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi.
 • Cukrzyca: Duexon Pro może zwiększyć stężenie glukozy we krwi. Monitorować stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą.
 • Małe stężenie potasu we krwi: Wymaga monitorowania.
 • Gruźlica i inne zakażenia płuc: Omówić z lekarzem jeśli pacjent ma teraz lub kiedykolwiek miał gruźlicę lub inne zakażenia płuc.
 • Zaburzenia widzenia: Jeśli pacjent ma nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Inne leki: Informować lekarza o innych przyjmowanych lekach, w szczególności o beta-adrenolitykach, lekach przeciwzakaźnych, kortykosteroidach, lekach moczopędnych, innych lekach rozszerzających oskrzela i lekach zawierających pochodne ksantyny.
 • Ciąża i karmienie piersią: Przed rozpoczęciem stosowania leku, kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza.
 • Dzieci poniżej 12 lat: Nie stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 • Laktoza: Lek zawiera laktozę, co może być problemem dla osób z alergią na białka mleka.

Jak stosować Duexon Pro?

Lek Duexon Pro jest stosowany do leczenia astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Należy stosować go zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przerywać stosowania ani zmniejszać stosowanej dawki bez konsultacji z lekarzem.

Lek Duexon Pro jest lekiem wziewnym i należy go zainhalować do płuc przez usta.

Dla dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej cierpiącej na astmę oskrzelową, zaleca się:

 • Duexon Pro (50 mikrogramów + 100 mikrogramów)/dawkę: jedna inhalacja dwa razy na dobę.
 • Duexon Pro (50 mikrogramów + 250 mikrogramów)/dawkę: jedna inhalacja dwa razy na dobę.
 • Duexon Pro (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę: jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Dla dorosłych cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) zaleca się:

 • Duexon Pro (50 mikrogramów + 500 mikrogramów)/dawkę: jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Duexon Pro dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku do podania raz na dobę. Dawka może być podawana raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy, lub raz na dobę, rano, jeżeli dolegliwości występują w ciągu dnia.

W przypadku nasilenia się objawów astmy lub pogorszenia oddychania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Instrukcje użycia inhalatora Duexon Pro są szczegółowo opisane w ulotce leku. Ważne jest, aby pacjent został przeszkolony w zakresie korzystania z inhalatora przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę, aby upewnić się, że pacjent otrzymuje wymaganą dawkę.

W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeżeli pacjent pominie dawkę leku Duexon Pro, nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o wyznaczonej porze.

Nagłe przerwanie stosowania lub zmniejszenie dawki leku Duexon Pro może prowadzić do niewydolności nadnerczy, co może prowadzić do różnych objawów niepożądanych. Jeśli pacjent doświadcza takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Duexon Pro

Lek Duexon Pro i Beta-adrenolityki – Duexon Pro może wchodzić w interakcje z lekami z grupy beta-adrenolityków, takimi jak atenolol, propranolol, czy sotalol. Beta-adrenolityki są zazwyczaj stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca, takich jak dławica piersiowa. Połączenie Duexon Pro z tymi lekami może prowadzić do zmniejszenia efektywności obu leków lub zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Lek Duexon Pro i Leki Antyinfekcyjne – Przyjmowanie leku Duexon Pro wraz z lekami przeciwinfekcyjnymi, takimi jak ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, a także niektóre leki stosowane w terapii HIV (np. rytonawir, leki zawierające kobicystat), może prowadzić do zwiększenia stężenia flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie. To z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia lub nasilenia działań niepożądanych leku Duexon Pro, w tym nieregularnego bicia serca.

Lek Duexon Pro i Kortykosteroidy – W przypadku, gdy pacjent ostatnio przyjmował kortykosteroidy doustnie lub w formie wstrzyknięć, może to zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy po przyjęciu leku Duexon Pro. Ważne jest monitorowanie stanu zdrowia w takich przypadkach.

Lek Duexon Pro i Leki Moczopędne – Stosowanie leku Duexon Pro wraz z lekami moczopędnymi, które są często wykorzystywane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, może prowadzić do interakcji wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Lek Duexon Pro i Inne Leki Rozszerzające Oskrzela – Łączenie Duexon Pro z innymi lekami rozszerzającymi oskrzela, takimi jak salbutamol, może wpływać na efektywność leczenia astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Lek Duexon Pro i Pochodne Ksantyny – Duexon Pro może wchodzić w interakcje z lekami zawierającymi pochodne ksantyny, takimi jak aminofilina i teofilina, które są często stosowane w leczeniu astmy. Ta interakcja może wpływać na efektywność i bezpieczeństwo obu leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Duexon Pro

Skutki uboczne leku Duexon Pro

Reakcje alergiczne – mogą one wystąpić niezbyt często, rzadziej niż u 1 na 100 osób. Objawy mogą obejmować nagłe trudności w oddychaniu, nasilony świszczący oddech, kaszel, duszność, swędzenie, wysypka, obrzęki (zwykle twarzy, warg, języka lub gardła), uczucie bardzo szybkiego bicia serca, słabości, pustki w głowie (co może prowadzić do upadku lub utraty przytomności).

Zapalenie płuc – jest to częste działanie niepożądane u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Objawy mogą obejmować gorączkę, dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Bardzo częste działania niepożądane – mogą one wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób i obejmują ból głowy, który zazwyczaj zmniejsza się w czasie kontynuowania leczenia, oraz zwiększoną częstość występowania przeziębień u pacjentów z POChP.

Częste działania niepożądane – mogą one wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób i obejmują pleśniawki w jamie ustnej i gardle, ból języka, chrypkę, podrażnienie gardła, bóle, obrzęk stawów, bóle mięśni oraz kurcze mięśni.

Działania niepożądane u pacjentów z POChP – obejmują łatwiejsze siniaczenie i złamania, zapalenie zatok, oraz zmniejszenie stężenia potasu we krwi, które może powodować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, kurcze.

Niezbyt częste działania niepożądane – mogą one wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób. Objawy mogą obejmować zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi, zaćmę, bardzo szybkie bicie serca, uczucie drżenia, szybkie lub nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, niepokój, zaburzenia snu, wysypkę alergiczna na skórze.

Rzadkie działania niepożądane – mogą one wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób. Objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu lub świszczący oddech nasilający się bezpośrednio po przyjęciu leku, zaburzenia normalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez organizm (mogą prowadzić do spowolnienia wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenia masy kostnej, jaskry, zwiększenia masy ciała, zaokrąglenia twarzy – zespołu Cushinga), zmiany zachowania, nierówne, nieregularne bicie serca lub skurcze dodatkowe, zakażenie grzybicze przełyku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości – obejmują depresję, agresję (szczególnie prawdopodobne u dzieci) oraz nieostre widzenie.

Proszę pamiętać, że te działania niepożądane nie występują u wszystkich osób i jeżeli wystąpią, zaleca się natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem. Ponadto, lekarz będzie regularnie monitorował pacjenta w celu kontroli występowania działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Duexon Pro

Pytania naszych Pacjentów

Jak używać inhalatora Duexon Pro?

Używając inhalatora Duexon Pro, otwórz go naciskając czerwony przycisk, wykonaj głęboki wydech, wdechuj przez ustnik, wstrzymaj oddech na 10 sekund, a następnie zamknij inhalator obracając osłonę ustnika z powrotem i wypłucz jamę ustną wodą.

Czy Duexon Pro to steryd?

Tak, Duexon Pro jest lekiem zawierającym dwa składniki aktywne: salmeterol i flutykazon propionian. Flutykazon propionian jest sterydem, który działa przeciwzapalnie w drzewie oskrzelowym.

Czy można dostać Duexon Pro bez recepty?

Duexon Pro jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Duexon Pro? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSalmeterolum + Fluticasoni propionas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Duexon Pro

Comboterol, Fluticomb, Salflumix Easyhaler, Salmex.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024