Remirta Oro

Remirta ORO to lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych. Efekty terapeutyczne zwykle zaczynają się pojawiać po 1-2 tygodniach stosowania. Pełne korzyści są zazwyczaj widoczne po 2-4 tygodniach. Jeżeli brak jest poprawy lub pacjent poczuje się gorzej po tym czasie, zaleca się konsultację z lekarzem.

Działanie Remirta ORO

Remirta ORO działa poprzez wpływanie na neuroprzekaźniki w mózgu, co pomaga w regulacji nastroju i emocji. Konkretnie, lek zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny, co może przyczynić się do poprawy samopoczucia i złagodzenia objawów depresji. Działanie leku zwykle zauważalne jest po 1-2 tygodniach, a optymalne efekty osiągane są po 2-4 tygodniach regularnego stosowania. Jeżeli terapia nie przynosi spodziewanych rezultatów, konsultacja z lekarzem jest zalecana.

Wskazania do stosowania Remirta ORO

Depresja u Dorosłych: Najważniejszym wskazaniem do stosowania Remirta ORO jest leczenie depresji u osób dorosłych. Lek pomaga w regulacji nastroju i łagodzeniu objawów depresji, takich jak brak energii, przygnębienie, i trudności z koncentracją.

Zaburzenia Lękowe: Choć nie jest to główne wskazanie, w niektórych sytuacjach Remirta ORO może być zalecany do leczenia różnych form zaburzeń lękowych. Decyzję o tym podejmuje lekarz na podstawie indywidualnej oceny stanu pacjenta.

Wspomagająco w Innych Zaburzeniach Psychicznych: Remirta ORO może być również stosowany jako terapia wspomagająca w przypadku innych zaburzeń psychicznych, takich jak na przykład zaburzenia dwubiegunowe. Ostateczną decyzję o zastosowaniu leku podejmuje lekarz.

Leczenie Bólu Neuropatycznego: W ograniczonych przypadkach, Remirta ORO może być zalecany w celu łagodzenia bólu neuropatycznego. Jest to jednak rzadko stosowane wskazanie i zależy od indywidualnej oceny przez lekarza.

Przeciwwskazania do stosowania Remirta ORO

Kiedy nie stosować leku Remirta ORO:

 • Uczulenie na Mirtazapinę lub Pozostałe Składniki: Jeżeli pacjent ma uczulenie na mirtazapinę lub na którykolwiek z innych składników tego leku, nie powinien go stosować. W takim przypadku konieczny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.
 • Stosowanie Inhibitorów Monoaminooksydazy (IMAO): Jeżeli pacjent obecnie lub niedawno (w ciągu ostatnich 2 tygodni) stosował leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, nie powinien stosować Remirta ORO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Reakcje Skórne: Pacjenci, u których po przyjęciu mirtazapiny lub innych produktów leczniczych wystąpiły poważne reakcje skórne, takie jak wysypka czy pęcherze, nie powinni przyjmować leku.
 • Dzieci i Młodzież: Lek nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa, a także zwiększone ryzyko działań niepożądanych, w tym myśli i prób samobójczych.
 • Myśli Samobójcze i Pogłębienie Depresji: Osoby z depresją mogą mieć myśli samobójcze, szczególnie na początku terapii. To ryzyko jest szczególnie wysokie u młodych dorosłych i osób, które wcześniej miały myśli o samobójstwie.
 • Stan Zdrowia Pacjenta: Osoby z padaczką, chorobami wątroby, nerek, serca, schizofrenią, depresją maniakalną, cukrzycą, jaskrą, problemami z oddawaniem moczu i zaburzeniami rytmu serca muszą skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Objawy Zakażenia: Jeżeli wystąpią objawy zakażenia, takie jak wysoka gorączka czy ból gardła, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą to być objawy zaburzeń w szpiku kostnym.
 • Osoby w Podeszłym Wieku: Są bardziej narażone na działania niepożądane i powinny zachować szczególną ostrożność podczas leczenia.
 • Poważne Reakcje Skórne: W przypadku wystąpienia poważnych reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub reakcja polekowa z eozynofilią, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Jak stosować Remirta ORO?

Stosowanie leku Remirta ORO powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, konsultacje z lekarzem lub farmaceutą są kluczowe.

Dawkowanie Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 15 mg lub 30 mg na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do najbardziej odpowiedniej dla pacjenta, w zakresie od 15 mg do 45 mg na dobę. Dawkowanie jest podobne dla pacjentów w różnym wieku, ale może być dostosowane dla osób starszych lub z zaburzeniami funkcji nerek czy wątroby.

Kiedy stosować lek Remirta ORO Lek powinno się przyjmować codziennie o tej samej porze, najlepiej przed snem. Możliwe jest jednak podzielenie dawki na dwie części: jedna rano i jedna wieczorem, z większą dawką przyjmowaną wieczorem przed snem.

Sposób przyjmowania leku Remirta ORO Tabletkę należy przyjmować doustnie. Nie należy wypychać jej z blistra, by uniknąć rozkruszenia. Po odklejeniu folii i wyjęciu tabletki, umieść ją na języku. Tabletka szybko się rozpada i można ją połknąć bez picia wody.

Kiedy można spodziewać się poprawy samopoczucia Oznaki poprawy można zauważyć po 1-2 tygodniach, a znaczącą poprawę można oczekiwać po 2-4 tygodniach. Ważne jest regularne konsultacje z lekarzem, aby ocenić efektywność leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Remirta ORO W przypadku przedawkowania, natychmiastowy kontakt z lekarzem jest konieczny. Objawami przedawkowania mogą być m.in. senność, dezorientacja i przyspieszona czynność serca.

Pominięcie zastosowania leku Remirta ORO Jeżeli pominięto jedną dawkę, nie należy stosować dawki podwójnej. W zależności od tego, czy lek jest przyjmowany raz czy dwa razy na dobę, istnieją różne zalecenia:

 • Raz na dobę: Przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.
 • Dwa razy na dobę: Jeżeli pominięto poranną dawkę, można ją przyjąć wieczorem. Jeżeli pominięto wieczorną dawkę, nie należy jej przyjmować razem z poranną, tylko pominąć i kontynuować zwykłe dawkowanie.

Mam nadzieję, że informacje te są dla Ciebie użyteczne. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, najlepiej jest skonsultować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Remirta Oro

Nie należy stosować leku Remirta ORO jednocześnie z:

 • Inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), takimi jak moklobemid, tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne) i selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona). Między zakończeniem przyjmowania IMAO a rozpoczęciem Remirta ORO oraz vice versa powinny minąć dwa tygodnie.

Należy zachować ostrożność stosując lek Remirta ORO w skojarzeniu z:

 • Innymi lekami przeciwdepresyjnymi jak SSRI, wenlafaksyna, L-tryptofan, tryptany (stosowane w leczeniu migreny), tramadol (lek przeciwbólowy), linezolid (antybiotyk), sole litu (stosowane w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych), błękit metylenowy i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego. Istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
 • Lekiem przeciwdepresyjnym nefazodonem, który może zwiększać stężenie mirtazapiny we krwi.
 • Lekami na lęk i bezsenność (benzodiazepiny), lekami na schizofrenię (olanzapina), lekami na alergie (cetyryzyna), lekami na silny ból (morfina), które mogą nasilać senność.
 • Lekami przeciwbakteryjnymi (erytromycyna), przeciwgrzybiczymi (ketokonazol), lekami na HIV/AIDS (inhibitory proteazy HIV) i lekami na chorobę wrzodową żołądka (cymetydyna), które mogą zwiększać stężenie mirtazapiny we krwi.
 • Lekami przeciwpadaczkowymi (karbamazepina, fenytoina) i lekami na gruźlicę (ryfampicyna), które mogą zmniejszać stężenie mirtazapiny we krwi.
 • Lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna). Możliwe jest wzmocnienie działania warfaryny.
 • Lekami mogącymi wpływać na rytm serca, jak niektóre antybiotyki i leki przeciwpsychotyczne.

Remirta ORO z jedzeniem, piciem i alkoholem:

 • Pacjent może odczuwać senność podczas spożywania alkoholu w trakcie leczenia Remirta ORO. Zaleca się unikanie alkoholu.
 • Remirta ORO można przyjmować z pokarmem lub niezależnie od pokarmu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Remirta Oro

Skutki uboczne leku Remirta Oro

Uczucie pobudzenia lub podniecenia (mania) Jeśli pacjent doświadcza uczucia nadmiernego pobudzenia lub podniecenia po przyjęciu Remirta ORO, to jest to poważny skutek uboczny i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Mania może obejmować objawy takie jak nadmierne poczucie euforii, błędne myśli, nadmierną aktywność fizyczną oraz brak potrzeby snu.

Żółte zabarwienie białek oczu lub skóry (żółtaczka) Żółte zabarwienie białek oczu lub skóry może wskazywać na problemy z wątrobą. To również jest poważny objaw, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Dodatkowe badania mogą być potrzebne do zidentyfikowania problemu i wprowadzenia odpowiedniego leczenia.

Objawy zakażenia (agranulocytoza) Jeżeli po użyciu Remirta ORO wystąpią objawy zakażenia, takie jak gorączka, ból gardła, czy owrzodzenia jamy ustnej, należy natychmiast udać się do lekarza. Agranulocytoza jest poważnym stanem, który może prowadzić do innych komplikacji i wymaga pilnej interwencji.

Napady padaczkowe (drgawki) Napady padaczkowe są rzadkim, ale poważnym efektem ubocznym stosowania Remirta ORO. Jeżeli wystąpią, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem dla dalszej diagnostyki i leczenia.

Objawy zespołu serotoninowego Jeżeli po użyciu Remirta ORO wystąpią objawy takie jak gorączka, przyspieszone bicie serca, biegunka, skurcze mięśni, dreszcze i inne, może to być oznaką rzadkiego, ale poważnego stanu zwanego zespołem serotoninowym. Wymaga to natychmiastowej interwencji medycznej.

Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie Jeżeli po zażyciu Remirta ORO wystąpią myśli samookaleczeniowe lub samobójcze, to jest to bardzo poważny skutek uboczny i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Poważne wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, zespół DRESS) Czerwonawe plamy na tułowiu czy też rozległa wysypka skórna, szczególnie jeśli towarzyszy im wysoka temperatura i powiększone węzły chłonne, są oznaką bardzo poważnych reakcji alergicznych. Wymagają one natychmiastowej interwencji medycznej.

Zwiększony apetyt i zwiększenie masy ciała Zwiększenie apetytu i masy ciała są częstymi skutkami ubocznymi i mogą wpłynąć na ogólny stan zdrowia. Warto zwrócić się do lekarza w celu ustalenia, czy nie są to objawy innych problemów medycznych.

Uspokojenie lub senność Jest to bardzo częsty skutek uboczny i w zależności od sytuacji, może on wymagać konsultacji z lekarzem, szczególnie jeśli wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Ból głowy Ból głowy jest również częstym efektem ubocznym, który na ogół jest łagodny i ustępuje po zaprzestaniu leczenia. Jeśli jednak ból głowy jest intensywny i utrzymuje się, konsultacja z lekarzem jest zalecana.

Suchość w jamie ustnej Suchość w jamie ustnej jest dość częstym objawem i może być łagodzona poprzez nawilżanie ust, ale jeżeli utrzymuje się, warto skonsultować się z lekarzem.

Letarg i zawroty głowy Letarg i zawroty głowy są również częstymi skutkami ubocznymi. Jeżeli są one na tyle poważne, że utrudniają codzienne funkcjonowanie, konsultacja z lekarzem może być konieczna.

Nudności i wymioty Nudności i wymioty są znane jako potencjalne skutki uboczne Remirta ORO. Jeżeli objawy te są ciężkie i utrzymują się, konsultacja z lekarzem może być wymagana.

Inne objawy Objawy takie jak drgawki, parestezje, nienaturalne odczucia w jamie ustnej, trudności w oddawaniu moczu i inne są mniej częste, ale jeżeli wystąpią, konsultacja z lekarzem jest zalecana.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na skutki uboczne takie jak znaczny przyrost masy ciała, pokrzywka i zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi. Dlatego też, jeżeli Remirta ORO jest stosowane przez dzieci lub młodzież, ścisła obserwacja i regularne badania są zalecane.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Remirta Oro

Pytania naszych Pacjentów

Czy stosując Remirta Oro można pić alkohol?

Stosowanie alkoholu podczas leczenia Remirtą ORO jest generalnie niezalecane, ponieważ może nasilać działanie uspokajające leku i zwiększać ryzyko skutków ubocznych.

Czy można brać Remirta Oro na sen?

Remirta ORO jest często przepisywana na zaburzenia depresyjne i może mieć działanie uspokajające czy nasenne, ale decyzję o jej stosowaniu na sen powinien podjąć wykwalifikowany lekarz.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Remirta Oro? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMirtazapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentActavis Group PTC ehf.

Zamienniki dla leku Remirta Oro

Mirtagen, Mirtor, Mirzaten, Mirzaten Q-Tab.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2023