Mirtagen

Mirtagen – lek przeciwdepresyjny w postaci tabletek do rozpuszczenia w jamie ustnej. Zawiera mirtazapinę, która działa na receptory adrenergiczne i serotoninergiczne, łagodząc objawy depresji.

Działanie Mirtagen

Mirtagen to lek zawierający mirtazapinę, stosowany w leczeniu depresji. Działa poprzez wpływ na receptory adrenergiczne i serotoninergiczne w mózgu.

Mirtazapina zwiększa stężenie neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina, które są odpowiedzialne za regulację nastroju i uczucia szczęścia. Przez modulację tych przekaźników, Mirtagen pomaga zmniejszyć objawy depresji, takie jak smutek, uczucie beznadziei, utratę zainteresowań, czy zmęczenie.

Lek ten może również pomóc w poprawie jakości snu oraz łagodzić niektóre objawy lękowe. Mirtagen zwykle zaczyna działać po kilku tygodniach regularnego stosowania. Ważne jest jednak, aby stosować się do zaleceń lekarza i nie przerywać kuracji bez konsultacji.

Wskazania do stosowania Mirtagen

Mirtagen, zawierający mirtazapinę, jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Poniżej znajduje się lista wskazań do stosowania Mirtagen:

 • Depresja: Mirtagen jest stosowany w leczeniu epizodów depresyjnych o różnym nasileniu. Lek pomaga w łagodzeniu objawów depresji, takich jak smutek, beznadziejność, utrata zainteresowań, zmęczenie, czy problemy ze snem.
 • Leczenie lęku: Mirtagen może być również stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony czy lęk społeczny. Działa przeciwlękowo poprzez wpływ na receptory serotoninergiczne i noradrenergiczne w mózgu.
 • Poprawa snu: Mirtazapina może być pomocna w leczeniu problemów ze snem, ponieważ wykazuje działanie uspokajające i wpływa na regulację cyklu snu. W niskich dawkach może działać jako lek nasenny.

Warto zauważyć, że każdy przypadek jest indywidualny, a decyzję o zastosowaniu Mirtagen podejmuje lekarz na podstawie diagnozy, historii choroby i aktualnego stanu pacjenta. Lek ten może być przepisywany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Mirtagen

Przed rozpoczęciem stosowania Mirtagen, należy zapoznać się z przeciwwskazaniami i środkami ostrożności, aby uniknąć niepożądanych efektów. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość: Mirtagen jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na mirtazapinę lub jakikolwiek inny składnik leku.
 • Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO: Mirtagen nie powinien być stosowany równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), ponieważ może to prowadzić do poważnych interakcji farmakologicznych i zagrażać życiu pacjenta. Należy zachować co najmniej 14-dniową przerwę między zakończeniem leczenia IMAO a rozpoczęciem Mirtagen.

Środki ostrożności:

 1. Choroby wątroby i nerek: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawkę Mirtagen należy dostosować, a stan pacjenta monitorować podczas terapii.
 2. Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Osoby z chorobami serca, takimi jak niedociśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca czy zaburzenia przewodzenia, powinny zachować ostrożność podczas stosowania Mirtagen.
 3. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania: Mirtagen może powodować wzrost ciśnienia śródgałkowego, dlatego pacjenci z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania powinni zachować ostrożność.
 4. Zaburzenia układu moczowego: U osób z trudnościami w oddawaniu moczu, jak w przypadku przerostu gruczołu krokowego, należy zachować ostrożność.
 5. Myśli samobójcze: Podczas terapii Mirtagen pacjentów z depresją należy monitorować pod kątem myśli samobójczych, zwłaszcza na początku leczenia.
 6. Cukrzyca: Mirtazapina może wpływać na kontrolę glikemii, dlatego pacjenci z cukrzycą powinni regularnie monitorować poziom cukru we krwi.
 7. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Bezpieczeństwo i skuteczność Mirtagen u osób poniżej 18 lat nie zostały ustalone, dlatego stosowanie u tej grupy wiekowej nie jest zalecane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych lub nietypowych reakcji podczas stosowania Mirtagen, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie Mirtagen

Dawkowanie i sposób stosowania Mirtagen może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz stanu, w jakim jest stosowany lek. Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące dawkowania i stosowania Mirtagen:

Dorośli:

 • Depresja: Zwykle leczenie rozpoczyna się od dawki 15 mg na dobę, podawanej przed snem. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Dawkę można zwiększyć do maksymalnie 45 mg na dobę. Dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a jego stan powinien być regularnie monitorowany.

Pacjenci w podeszłym wieku:

 • Leczenie można rozpocząć od dawki 15 mg na dobę, a dawkę można zwiększyć w zależności od tolerancji i odpowiedzi na leczenie. Dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

 • W przypadku pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, zwykle nie ma potrzeby dostosowywania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawkę można zmniejszyć, a stan pacjenta powinien być monitorowany podczas leczenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

 • U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zwykle nie ma potrzeby dostosowywania dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkę można zmniejszyć, a stan pacjenta powinien być monitorowany podczas leczenia.

Mirtagen jest dostępny w postaci tabletek, które należy przyjmować doustnie, niezależnie od posiłków. Tabletki można dzielić na równe dawki, jeśli jest to konieczne. Leczenie powinno trwać tak długo, jak zaleci lekarz, a dawkę należy zmniejszać stopniowo przed zakończeniem terapii, aby uniknąć objawów odstawiennych.

Ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i stosowania Mirtagen. Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku pominiętą dawkę należy pominąć, a leczenie kontynuować zgodnie z planem. Należy unikać przyjmowania podwójnej dawki, aby nadrobić opuszczoną dawkę.

Z czym nie łączyć leku Mirtagen

Inhibitory MAO i Mirtagen Mirtagen, jako lek przeciwdepresyjny, jest ściśle przeciwwskazany do stosowania razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Inhibitory MAO, takie jak moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz selegilina (używana w leczeniu choroby Parkinsona), mogą prowadzić do niebezpiecznych reakcji, jeśli są stosowane jednocześnie z Mirtagen lub nawet w krótkim okresie po jego odstawieniu. Dlatego wymagany jest co najmniej dwutygodniowy odstęp między zakończeniem terapii inhibitorami MAO a rozpoczęciem leczenia Mirtagen. Ta zasada dotyczy zarówno rozpoczynania, jak i kończenia terapii.

Leki Przeciwdepresyjne i Mirtagen Stosowanie Mirtagen w połączeniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak SSRI (na przykład citalopram), wenlafaksyna, L-tryptofan lub tryptany (używane w leczeniu migren), może doprowadzić do rozwoju zespołu serotoninowego. Jest to stan, który może manifestować się przez gorączkę, pocenie się, zwiększoną częstość akcji serca, biegunkę, skurcze mięśni, dreszcze, wzmożenie odruchów, niepokój, zmiany nastroju, a nawet utratę przytomności. W przypadku wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Benzodiazepiny i Mirtagen Stosowanie Mirtagen z lekami na lęk i bezsenność, jak benzodiazepiny (na przykład diazepam czy chlordiazepoksyd), może prowadzić do nasilonej senności i sedacji. Jest to ważne szczególnie dla osób, których aktywność wymaga skupienia, jak prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn.

Olanzapina i Mirtagen Leki antypsychotyczne, takie jak olanzapina, stosowane w leczeniu schizofrenii, mogą wchodzić w interakcje z Mirtagen. Chociaż dokładne mechanizmy tych interakcji nie są w pełni zrozumiałe, mogą one wpływać na skuteczność i profil bezpieczeństwa obu leków.

Cetyryzyna i Mirtagen Leki antyalergiczne, jak cetyryzyna, mogą wchodzić w interakcje z Mirtagen, choć mechanizmy i skutki tych interakcji nie są dokładnie zbadane. Warto zachować ostrożność i monitorować ewentualne niepożądane reakcje.

Morfina i Mirtagen Stosowanie Mirtagen z silnymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina, może nasilać efekty sedacji i senności. W przypadku konieczności stosowania takiego połączenia, należy dokładnie monitorować stan pacjenta.

Leki przeciwbakteryjne/antygrzybicze i Mirtagen Niektóre leki przeciwbakteryjne, jak erytromycyna, oraz przeciwgrzybicze, np. ketokonazol, mogą zwiększać stężenie mirtazapiny we krwi, co wymaga szczególnej uwagi i ewentualnej korekty dawkowania.

Leki na padaczkę i Mirtagen Karbamazepina i fenytoina, stosowane w leczeniu padaczki, mogą zmniejszać stężenie mirtazapiny we krwi. Dlatego podczas stosowania tych leków z Mirtagen konieczne może być dostosowanie dawki mirtazapiny.

Warfaryna i Mirtagen Połączenie z lekiem przeciwzakrzepowym, jak warfaryna, może wymagać dokładnego monitorowania, ponieważ Mirtagen może wzmagać działanie warfaryny, zwiększając ryzyko krwawienia.

Mirtagen i Alkohol Spożycie alkoholu podczas stosowania Mirtagen może prowadzić do nasilonej senności i innych efektów sedacji. Zaleca się całkowite unikanie alkoholu w trakcie leczenia Mirtagen.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Mirtagen

Skutki uboczne leku Mirtagen

Podobnie jak w przypadku innych leków, Mirtagen może powodować skutki uboczne u niektórych osób. Oto niektóre z potencjalnych skutków ubocznych:

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Senność, zmęczenie
 • Wzrost masy ciała, zwiększony apetyt

Niezbyt często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100 osób):

 • Ból głowy
 • Zawroty głowy
 • Drżenie, nieregularne ruchy mięśni
 • Suchość w jamie ustnej
 • Nudności, biegunka, zaparcia
 • Wysypka, świąd

Rzadko (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 1000 osób):

 • Zaburzenia widzenia, w tym nieostre widzenie
 • Zmiany nastroju, lęk, niepokój, uczucie niepokoju
 • Bezsenność
 • Uczucie sztywności mięśni, skurcze mięśni
 • Obrzęk kończyn, zatrzymanie płynów
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek (agranulocytoza), co może prowadzić do częstych infekcji

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu)
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi, co może prowadzić do krwawienia lub siniaków
 • Niewydolność serca, niewydolność wątroby, niewydolność nerek
 • Zespół serotoninowy (zespół objawów, takich jak drżenie, nadmierna potliwość, gorączka, tachykardia, zaburzenia psychiczne, drgawki)
 • Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka reakcja alergiczna na lek, objawiająca się m.in. wysypką, pęcherzami, złuszczaniem się skóry)

Należy pamiętać, że większość osób stosujących Mirtagen nie doświadcza poważnych skutków ubocznych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane objawy, szczególnie te, które są ciężkie lub utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących ciężkie skutki uboczne, takich jak ciężka reakcja alergiczna, niewydolność narządów lub zmiany w liczbie krwinek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Mirtagen

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMirtazapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentViatris Ltd

Zamienniki dla leku Mirtagen

Mirtor, Mirzaten, Mirzaten Q-Tab, Remirta Oro.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2024