Mirtor

Mirtor jest to lek przeciwdepresyjny, który stosowany jest w leczeniu zaburzeń tkj. depresja, stany lękowe czy obsesja. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Substancją czynną tego leku jest mirtazapina.

Działanie Mirtor

Mirtor to skuteczny lek przeciwdepresyjny, który znajduje zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, stany lękowe, obsesje czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD). Jego stosowanie może znacząco poprawić jakość życia pacjentów borykających się z tymi problemami.

Preparat ten dostępny jest wyłącznie na receptę, co oznacza, że można go nabyć jedynie po konsultacji z lekarzem. Lekarz oceni stan pacjenta i zdecyduje, czy Mirtor będzie odpowiedni dla jego przypadku. Lek występuje w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, co ułatwia ich zażywanie, szczególnie dla osób mających problemy z połykaniem.

Substancją czynną tego leku jest mirtazapina, która działa na układ nerwowy, wpływając na równowagę neuroprzekaźników w mózgu. Działa głównie na serotonergiczne i noradrenergiczne receptory, zwiększając stężenie serotoniny i noradrenaliny, co przyczynia się do poprawy nastroju i redukcji objawów depresji i lęku.

Wskazania do stosowania leku Mirtor

 • Depresja – Mirtor jest stosowany w leczeniu depresji, zwłaszcza w przypadku ciężkich i trudno uleczalnych postaci tej choroby.
 • Leczenie zaburzeń lękowych – Mirtor może być stosowany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, fobia społeczna i zaburzenie stresu pourazowego.
 • Bezsenność – Mirtor może być stosowany w leczeniu bezsenności, szczególnie w przypadku bezsenności związanej z depresją.
 • Leczenie bólu neuropatycznego – Mirtor może być stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, który jest spowodowany uszkodzeniem nerwów.
 • Leczenie objawów menopauzy – Mirtor może być stosowany w leczeniu objawów menopauzy, takich jak uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się.

Przeciwwskazania do stosowania leku Mirtor

Mirtor jest lekiem przeciwdepresyjnym, który jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, jednak jego stosowanie może być niebezpieczne w niektórych przypadkach. Poniżej wymienione są przeciwwskazania do stosowania leku Mirtor:

 • Nadwrażliwość na mirtazapinę lub jakiekolwiek składniki leku – Osoby, które są uczulone na składniki Mirtoru, nie powinny stosować tego leku.
 • Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO – Osoby przyjmujące inhibitory monoaminooksydazy (MAO), takie jak selegilina, fenelzyna, izokarboksazyd i tranylcypromina, nie powinny stosować Mirtoru. Stosowanie tych leków razem może prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu interakcji lekowych.
 • Ciężka niewydolność wątroby – Osoby z ciężką niewydolnością wątroby nie powinny stosować Mirtoru, ponieważ lek jest metabolizowany w wątrobie i jego dawkowanie może prowadzić do zaburzeń czynności wątroby.
 • Ciężka niewydolność nerek – Osoby z ciężką niewydolnością nerek powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może kumulować się w organizmie i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.
 • Choroba niedokrwienna serca – Osoby z chorobą niedokrwienną serca, taką jak choroba wieńcowa, nie powinny stosować Mirtoru, ponieważ lek może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
 • Choroby dróg oddechowych – Osoby z chorobami dróg oddechowych, takimi jak astma lub obturacyjne zapalenie płuc, powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może powodować zwiększenie oporu dróg oddechowych.
 • Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia – Mirtor nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ jego skuteczność i bezpieczeństwo w tej grupie wiekowej nie zostały dostatecznie zbadane.

Podsumowując, przed zastosowaniem Mirtoru należy skonsultować się z lekarzem, aby ocenić ryzyko i korzyści z jego stosowania, szczególnie jeśli pacjent ma jakiekolwiek przeciwwskazania lub choroby współistniejące.

Środki ostrożności przy stosowaniu Mirtor

 1. Podeszły wiek – U osób starszych (powyżej 65 lat) Mirtor może powodować większe ryzyko działań niepożądanych, takich jak senność, zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia równowagi, a także zwiększone ryzyko upadków.
 2. Padaczka – Osoby z padaczką powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może zmniejszać próg drgawkowy.
 3. Choroby wątroby – Osoby z chorobami wątroby powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek jest metabolizowany w wątrobie i jego dawkowanie może prowadzić do zaburzeń czynności wątroby.
 4. Choroby serca – Osoby z chorobami serca, takimi jak choroba niedokrwienna serca, nie powinny stosować Mirtoru, ponieważ lek może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
 5. Depresja, skłonności samobójcze – Osoby z depresją lub skłonnościami samobójczymi powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może zwiększać ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub samobójstwa.
 6. Schizofrenia, depresja maniakalna – Osoby z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia lub depresja maniakalna, powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może pogorszyć objawy tych chorób.
 7. Niskie ciśnienie tętnicze – Osoby z niskim ciśnieniem tętniczym powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może obniżać ciśnienie krwi.
 8. Cukrzyca – Osoby z cukrzycą powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może wpływać na poziom glukozy we krwi.
 9. Problemy z oddawaniem moczu – Osoby z zaburzeniami oddawania moczu, takimi jak przerost gruczołu krokowego, powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może pogarszać objawy tych chorób.
 10. Choroby oka – Osoby z chorobami oka, takimi jak zaćma, powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może wpływać na widzenie.
 11. Zmiana rytmu serca – Osoby z zaburzeniami rytmu serca powinny stosować Mirtor pod ścisłym nadzorem lekarskim, ponieważ lek może zwiększać ryzyko wystąpienia arytmii.
 12. Kobiety w ciąży – Kobiety będące w ciąży lub podejrzewające/planujące ciążę powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Mirtor. Lek może wpływać na rozwój płodu.
 13. Kobiety karmiące piersią – Kobiety karmiące piersią powinny zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Mirtor. Lek może przenikać do mleka matki i wpływać na dziecko.
 14. Interakcje z alkoholem – Mirtor nie powinien być stosowany jednocześnie z alkoholem, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak senność i zaburzenia równowagi.
 15. Interakcje z innymi lekami – Mirtor może wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak leki nasenne, leki przeciwlękowe, leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w leczeniu schizofrenii, silne leki przeciwbólowe, leki przeciwalergicznymi, leki przeciwgrzybiczymi, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane w leczeniu gruźlicy, leki przeciwzakrzepowe, a także leki mające wpływ na rytm serca. Przed rozpoczęciem stosowania Mirtoru należy powiadomić lekarza o przyjmowanych innych lekach.

Podsumowując, przed zastosowaniem Mirtoru należy poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach oraz o planach ciąży lub karmienia piersią. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uniknąć działań niepożądanych i zapewnić skuteczną terapię.

Dawkowanie leku Mirtor

Mirtor (miertazapina) jest lekiem psychotropowym, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej przedstawione są wskazówki dotyczące dawkowania leku Mirtor oraz jego przechowywania:

Dawkowanie

 • Zwykle zaleca się stosowanie początkowej dawki leku wynoszącej 15 mg lub 30 mg na dobę, a następnie na zlecenie lekarza i jeśli zajdzie taka potrzeba, dawkę można zwiększyć od 15 do 45 mg na dobę.
 • Mirtor należy stosować codziennie o tej samej porze, w dawce pojedynczej przed snem. W przypadku zalecenia przez lekarza stosowania leku w 2 dawkach podzielonych, jedną dawkę należy przyjąć rano, a drugą przed snem (wieczorem).
 • Tabletek nie należy rozkruszać, należy połknąć je w całości, popijając wodą.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Przedawkowanie

 • W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
 • Objawami przedawkowania mogą być m.in.: dezorientacja, omdlenia, senność, przyspieszony rytm serca.

Pominięcie dawki leku

 • W przypadku pominięcia 1 dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o stałej porze.
 • W przypadku pominięcia 2 dawek leku, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Przerwanie stosowania leku

 • Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia.
 • Dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana pod stałym nadzorem lekarskim, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak nudności, bóle i/lub zawroty głowy, lęk, pobudzenie.

Podsumowując, przed zastosowaniem Mirtoru należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić odpowiednią dawkę oraz czas trwania leczenia. Ważne jest także przestrzeganie zaleceń dotyczących przechowywania leku oraz nieprzerwanego stosowania go bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Mirtor

Mirtor i IMAO – Lek Mirtor nie powinien być stosowany w połączeniu z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), takimi jak moklobemid czy tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne), selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), oraz przez dwa tygodnie po zakończeniu ich stosowania. Podobnie, nie należy rozpoczynać stosowania IMAO przez dwa tygodnie po zakończeniu terapii lekiem Mirtor.

Mirtor i inne leki przeciwdepresyjne – Stosowanie leku Mirtor razem z SSRI, wenlafaksyną, L-tryptofanem, tryptanami, tramadolem, buprenorfiną, linezolidem, solami litu, błękitem metylenowym, czy preparatami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego może rzadko prowadzić do zespołu serotoninowego. Objawy to m.in. gorączka, pocenie się, zwiększona akcja serca, biegunka, skurcze mięśni, dreszcze, niepokój, zmiany nastroju, utrata przytomności. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mirtor i nefazodon – Nefazodon może zwiększać stężenie leku Mirtor we krwi. W przypadku przyjmowania nefazodonu, może być konieczna korekta dawki leku Mirtor.

Mirtor i leki na lęk, bezsenność, schizofrenię, alergie, silny ból – Stosowanie Mirtoru w połączeniu z benzodiazepinami, olanzapiną, cetyryzyną, morfiną może nasilać senność.

Mirtor i leki przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, na HIV/AIDS, wrzody żołądka – Leki takie jak erytromycyna, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, cymetydyna mogą zwiększać stężenie Mirtoru we krwi. Może być konieczna korekta dawki.

Mirtor i leki przeciwpadaczkowe, na gruźlicę – Leki takie jak karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna mogą obniżać stężenie Mirtoru we krwi. Może być konieczna korekta dawki.

Mirtor i leki przeciwzakrzepowe – Mirtor może wzmagać działanie leków przeciwzakrzepowych jak warfaryna. Wskazane jest monitorowanie obrazu krwi podczas terapii skojarzonej.

Mirtor i leki wpływające na rytm serca – Niektóre antybiotyki i leki przeciwpsychotyczne mogą w połączeniu z Mirtorem wpływać na rytm serca.

Mirtor i alkohol – Spożywanie alkoholu podczas terapii Mirtorem może powodować senność i zaleca się unikanie alkoholu. Mirtor można przyjmować z posiłkiem lub bez.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Mirtor

Skutki uboczne leku Mirtor

Ogólne dyskomforty i zaburzenia snu:

 • Zmęczenie, senność oraz zawroty głowy, szczególnie przy zmianie pozycji (często).
 • Bezsenność oraz lęki, które mogą wpływać na jakość życia pacjentów (niezbyt często).

Zaburzenia neurologiczne i bólowe:

 • Bóle głowy, które mogą być dokuczliwe dla pacjentów (często).
 • Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej, zwiększające ryzyko upadków (niezbyt często).

Problemy żołądkowo-jelitowe: Nudności i suchość w jamie ustnej, które mogą wpływać na apetyt i komfort jedzenia (często).

Zmiany w masie ciała i metabolizmie: Zwiększenie masy ciała, co może być niepożądanym efektem długotrwałej terapii (niezbyt często).

Zaburzenia widzenia i moczopędne: Problemy z widzeniem oraz trudności z oddawaniem moczu, które mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie (niezbyt często).

Zaburzenia seksualne i termoregulacji: Problemy z erekcją, zmniejszenie popędu seksualnego oraz wzmożone pocenie się (niezbyt często).

Potencjalne powikłania zdrowotne: Zaburzenia pracy wątroby i reakcje alergiczne, których częstość nie jest dokładnie określona, ale które wymagają uwagi medycznej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Mirtor

Pytania naszych Pacjentów

Na co działa Mirtor?

Mirtor to nazwa handlowa leku zawierającego substancję czynną mirtazapinę. Mirtazapina jest lekiem przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym z grupy tzw. noradrenergicznych i specyficznych leków przeciwdepresyjnych (NaSSA). Działa głównie poprzez antagonizm receptora alfa-2 adrenergicznego, co prowadzi do zwiększonej aktywności neuroprzekaźników noradrenaliny i serotoniny w mózgu. W rezultacie, mirtazapina pomaga w leczeniu objawów depresji, lęku i bezsenności.

Czy Mirtor działa nasennie?

Tak, Mirtor działa nasennie, ponieważ mirtazapina, jego substancja czynna, blokuje receptory histaminowe H1, co przyczynia się do efektu uspokajającego i nasennego.

Czy Mirtor to silny lek?

Mirtor, zawierający mirtazapinę, jest lekiem przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym o umiarkowanej sile działania.

Czy Mirtor można dzielić?

Mirtor (mirtazapina) w formie tabletek dojelitowych nie powinien być dzielony, ponieważ może to wpłynąć na ich skuteczność i sposób działania. W przypadku problemów z dawkowaniem, warto skonsultować się z lekarzem, który może przepisać inną dawkę lub formę leku.

Jak odstawić lek Mirtor?

Aby odstawić lek Mirtor (mirtazapina), należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, który zwykle zaleca stopniowe zmniejszanie dawki przez określony czas, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia gwałtownie i konsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Jak długo można brać Mirtor?

Czas trwania leczenia Mirtorem (mirtazapiną) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Leczenie Mirtorem może trwać kilka miesięcy lub dłużej, ale ostateczna decyzja o długości stosowania powinna być podejmowana wspólnie z lekarzem prowadzącym.

Jak szybko działa Mirtor na sen?

Mirtor (mirtazapina) zwykle zaczyna wpływać na sen już po pierwszej dawce, dzięki swoim silnym właściwościom blokującym receptor histaminowy H1, które przyczyniają się do efektu nasennego. Działanie uspokajające i poprawa jakości snu może być zauważalna nawet w ciągu pierwszych kilku dni leczenia.

Czy Mirtor można przedawkować?

Tak, przedawkowanie Mirtoru (mirtazapiny) jest możliwe, gdy pacjent przyjmuje znacznie więcej leku niż zalecane przez lekarza. Przedawkowanie może prowadzić do poważnych objawów, takich jak zaburzenia świadomości, szybkie bicie serca, nadmierne pobudzenie, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty przytomności lub zagrożenia życia.

Co zamiast Mirtor?

Alternatywy dla Mirtoru (mirtazapiny) obejmują różne leki przeciwdepresyjne, takie jak inhibitory selektywne wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD). Wybór odpowiedniej alternatywy zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, stanu zdrowia i reakcji na leczenie.

Czy Mirtor jest na receptę?

Tak, Mirtor (mirtazapina) jest lekiem na receptę, co oznacza, że jego zakup i stosowanie wymagają recepty wystawionej przez lekarza. Lekarz przepisuje Mirtor po dokładnym zbadaniu pacjenta, ocenie stanu zdrowia oraz rozważeniu ryzyka i korzyści związanych z leczeniem.

Czy można łączyć Mirtor z alkoholem?

Łączenie Mirtoru (mirtazapiny) z alkoholem nie jest zalecane, ponieważ alkohol może potęgować działanie uspokajające i nasenne mirtazapiny. W rezultacie może to prowadzić do zwiększonej senności, osłabienia koordynacji ruchowej i upośledzenia zdolności do wykonywania czynności wymagających koncentracji.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Mirtor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMirtazapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Mirtor

Mirtagen, Mirzaten, Mirzaten Q-Tab, Remirta Oro.

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2024