Pralex

Pralex to lek antydepresyjny dostępny w formie tabletek o różnych dawkach (5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg). Głównym składnikiem jest escytalopram, należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które zwiększają stężenie serotoniny w mózgu, wpływając na układ serotoninowy. Pralex jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji oraz różnych rodzajów zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, uogólnione zaburzenia lękowe i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Działanie Pralex

Pralex, zawierający substancję czynną escitalopram, jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działa przez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co wpływa na układ serotoninowy, często zaburzony w depresji i powiązanych schorzeniach. Pralex jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji i różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, uogólnione zaburzenia lękowe oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Poprawa może nastąpić po kilku tygodniach leczenia, dlatego zaleca się kontynuowanie terapii, nawet jeśli nie obserwuje się natychmiastowej poprawy.

Wskazania do stosowania Pralex

Duże epizody depresyjne: Pralex jest stosowany do leczenia ciężkich epizodów depresji, które mogą obejmować symptomy takie jak przygnębienie, utrata zainteresowania i radości, poczucie winy, niska energia, zaburzenia snu i apetytu oraz myśli samobójcze. Escitalopram działa przez zwiększanie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i ogólne samopoczucie.

Zaburzenia lękowe: Pralex jest również stosowany do leczenia różnych typów zaburzeń lękowych, które mogą obejmować:

 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii: W tych stanach pacjenci doświadczają nagłych ataków intensywnego strachu lub dyskomfortu, często bez widocznego wyzwalacza. Agorafobia jest lękiem przed byciem w miejscach, z których może być trudno wydostać się lub gdzie pomoc może nie być dostępna.
 • Fobia społeczna (zaburzenie lękowe społeczne): Osoby cierpiące na tę chorobę doświadczają lęku i dyskomfortu związanego z sytuacjami społecznymi, które mogą prowadzić do unikania takich sytuacji.
 • Uogólnione zaburzenia lękowe: To stan, w którym pacjenci doświadczają chronicznego i nadmiernego lęku i troski na tyle intensywnego, że zakłóca codzienne funkcjonowanie.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): W przypadku OCD pacjenci doświadczają natrętnych myśli (obsesje) i / lub czynności, które czują potrzebę wykonywać (kompulsje).

Przeciwwskazania i środki ostrożności Pralex

Przeciwwskazania:

 • Alergia na escitalopram lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku: W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji alergicznej po zażyciu Pralex, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Jednoczesne stosowanie z niektórymi innymi lekami: Pralex może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak inhibitory MAO (np. selegilina, moklobemid) lub leki serotonergiczne (np. tryptofan, sumatryptan i inne triptany).

Środki ostrożności:

 • Starsi pacjenci: Starsi pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na działania niepożądane leków SSRI i mogą wymagać dostosowania dawki.
 • Zaburzenia nerek lub wątroby: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może być konieczne dostosowanie dawki.
 • Zaburzenia psychiczne: Pacjenci z historią manii/hipomanii lub zaburzeń dwubiegunowych powinni być ściśle monitorowani.
 • Zespół serotoninowy: W przypadku wystąpienia objawów takich jak nieregularna praca serca, drżenie, niestabilność emocjonalna, mogą to być objawy zespołu serotoninowego i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Samobójcze myśli: Wszystkie leki przeciwdepresyjne muszą być stosowane z ostrożnością, ponieważ mogą zwiększać ryzyko myśli i prób samobójczych, szczególnie na początku leczenia.
 • Ciąża i karmienie piersią: Pralex powinien być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia Pralex, szczególnie jeśli dotyczy to jednego z powyższych stanów lub jeśli pacjent stosuje inne leki.

Jak stosować lek Pralex

Lek Pralex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie dla dorosłych

 • W przypadku depresji, zwykle zalecana dawka to 10 mg na dobę. Dawka ta może być zwiększana przez lekarza maksymalnie do 20 mg na dobę.
 • Dla osób z zaburzeniem lękowym z napadami lęku, dawka początkowa to 5 mg na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie zwiększa się do 10 mg na dobę. Dawka może być dalej zwiększana przez lekarza do maksymalnie 20 mg na dobę.
 • Dla osób z fobią społeczną, zwykle zalecana dawka to 10 mg na dobę. Dawka ta może być następnie zmniejszona do 5 mg na dobę lub zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.
 • Dla osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zwykle zalecana dawka to 10 mg na dobę. Ta dawka może być zwiększana przez lekarza do maksymalnie 20 mg na dobę.

Dawkowanie dla pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) Zwykle zalecana dawka początkowa to 5 mg na dobę. Dawka ta może być zwiększana przez lekarza do 10 mg na dobę.

Dawkowanie dla dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat) Leku Pralex zazwyczaj nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży.

Dawkowanie dla osób z zaburzeniami czynności nerek Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek powinny stosować lek Pralex zgodnie z zaleceniami lekarza, z zachowaniem ostrożności.

Dawkowanie dla osób z zaburzeniami czynności wątroby Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Dawkowanie dla pacjentów wolno metabolizujących leki przy udziale izoenzymu CYP2C19 Pacjenci z tym znanym genotypem nie powinni przekraczać dawki 10 mg na dobę.

Jak przyjmować lek Pralex Lek Pralex można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać popijając wodą, nie należy ich rozgryzać.

Z czym nie łączyć leku Pralex

Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) i Pralex – Przyjmowanie Pralexu wraz z nieselektywnymi inhibitorami MAO (takimi jak fenelzyna, iproniazyd) lub selektywnymi inhibitorami MAO-A (jak moklobemid) i MAO-B (jak selegilina) zwiększa ryzyko działań niepożądanych. W przypadku inhibitorów MAO-A i MAO-B, Pralex powinien być stosowany z ostrożnością, a w przypadku nieselektywnych inhibitorów MAO, należy zachować 14-dniową przerwę przed rozpoczęciem terapii Pralexem i 7-dniową przerwę po jej zakończeniu.

Antybiotyki i Pralex – Stosowanie Pralexu wraz z linezolidem, antybiotykiem, może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.

Leki psychiatryczne i Pralex – Stosowanie Pralexu z innymi lekami psychiatrycznymi jak imipramina, dezypramina (antydepresanty) oraz neuroleptyki może wpływać na efektywność obu leków i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Leki przeciwbólowe i Pralex – Używanie Pralexu z lekami przeciwbólowymi takimi jak buprenorfina, tramadol czy sumatryptan może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Inhibitory pompy protonowej i Pralex – Leki takie jak cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina oraz tyklopidyna mogą zwiększać stężenie escytalopramu (substancja czynna w Pralex) we krwi.

Zioła i Pralex – Stosowanie dziurawca zwyczajnego w trakcie terapii Pralexem może wpływać na efektywność leczenia.

Leki przeciwzakrzepowe i Pralex – Pralex może oddziaływać z lekami przeciwzakrzepowymi jak aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne, warfaryna, dipyrydamol, fenprokumon, zwiększając ryzyko krwawień. Wymagane może być monitorowanie czasu krzepnięcia krwi.

Leki na choroby serca i Pralex – Używanie Pralexu z lekami sercowymi jak flekainid, propafenon, metoprolol oraz z innymi lekami psychiatrycznymi jak rysperydon, tiorydazyna, haloperydol może wymagać dostosowania dawkowania Pralexu.

Leki zmniejszające poziom elektrolitów i Pralex – Leki obniżające poziom potasu lub magnezu we krwi mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca podczas stosowania Pralexu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pralex

Skutki uboczne leku Pralex

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • Nudności
 • Ból głowy

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10):

 • Niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok)
 • Zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia
 • Lęk, niepokój psychoruchowy, nieprawidłowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry
 • Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • Nasilone pocenie się
 • Bóle mięśni i stawów
 • Zaburzenia seksualne (opóźnienie wytrysku, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu płciowego oraz trudności w osiąganiu orgazmu u kobiet)
 • Uczucie zmęczenia, gorączka
 • Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 100):

 • Nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego
 • Pokrzywka, wysypka, świąd
 • Zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad paniki, stany splątania (dezorientacji)
 • Zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie
 • Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach (szumy uszne)
 • Wypadanie włosów
 • Nadmierne krwawienie miesiączkowe
 • Nieregularne miesiączki
 • Zmniejszenie masy ciała
 • Szybkie bicia serca
 • Obrzęki kończyn górnych lub dolnych
 • Krwawienie z nosa

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000):

 • Obrzęk skóry, języka, warg, gardła lub twarzy, pokrzywka lub trudności w oddychaniu lub połykaniu (ciężka reakcja alergiczna)
 • Wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie (dezorientacja), drżenia i gwałtowne skurcze mięśni. Mogą to być objawy rzadkiego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym
 • Agresja, depersonalizacja (poczucie utraty własnej tożsamości, osoba czuje, że nie jest sobą), omamy
 • Wolne bicia serca

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Trudności w oddawaniu moczu
 • Napady drgawkowe
 • Żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby i (lub) zapalenia wątroby
 • Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca, zwanych torsade de pointes
 • Myśli i zachowania samobójcze
 • Nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • Zmniejszenie stężenia sodu we krwi (objawia się nudnościami i złym samopoczuciem z osłabieniem mięśni lub splątaniem)
 • Zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej z powodu obniżenia ciśnienia tętniczego (niedociśnienie ortostatyczne)
 • Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi)
 • Zaburzenia ruchowe (mimowolne ruchy mięśni)
 • Bolesny wzwód prącia (priapizm)
 • Objawy nietypowego krwawienia, np. w obrębie skóry i błon śluzowych (wybroczyny) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
 • Nagle występujący obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)
 • Zwiększone wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH), powodujące zatrzymanie wody w organizmie, rozcieńczenie krwi, zmniejszenie stężenia sodu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego -wazopresyny)
 • Mlekotok u mężczyzn i u kobiet, które nie karmią piersią
 • Mania
 • Obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki tego typu
 • Zaburzenia rytmu serca (zwane „wydłużeniem odcinka QT”, rozpoznane na podstawie badania EKG – badanie mające na celu ocenę czynności serca)
 • Ciężki krwotok z pochwy, występujący krótko po porodzie (krwotok poporodowy)
 • Niepokój psychoruchowy (akatyzja)
 • Utrata apetytu

Pamiętaj, że jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem. Ta lista obejmuje większość, ale nie wszystkie możliwe skutki uboczne.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pralex

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Pralex?

Pralex to lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), często stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych. Działa poprzez zwiększanie poziomu serotoniny, neuroprzekaźnika, który pomaga w przekazywaniu sygnałów między komórkami nerwowymi.

Jak odstawić lek Pralex?

Odstawianie leku Pralex powinno następować stopniowo, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. Objawy te mogą obejmować dyskomfort, problemy ze snem i zaburzenia nastroju, dlatego zawsze ważne jest konsultowanie zmian w leczeniu z lekarzem.

Co zawiera Pralex?

Pralex to lek, który zawiera substancję czynną escytalopram, rodzaj antydepresanta z klasy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Oprócz tego, zawiera również substancje pomocnicze, które mogą obejmować różne składniki do utrzymania stabilności leku, poprawy jego absorpcji i długotrwałości.

Czy Pralex jest refundowany?

Lek Pralex nie jest refundowany. Refundacja jest procesem, w którym rząd lub ubezpieczyciel zdrowotny pokrywa część lub całość kosztów leku. Jeżeli lek nie jest refundowany, pacjenci muszą pokryć pełne koszty. Pomimo braku refundacji, warto porozmawiać z lekarzem o potencjalnych alternatywach, które mogą być refundowane.

Kiedy brać Pralex?

Lek Pralex, zawierający substancję czynną escitalopram, zazwyczaj przyjmuje się raz dziennie, niezależnie od posiłku. Porę dnia wybiera się indywidualnie: niektóre osoby mogą preferować poranne dawki ze względu na potencjalne działanie pobudzające, podczas gdy inne mogą preferować zażywanie leku wieczorem z powodu doświadczonej senności. Ważne jest jednak, aby lek był zażywany o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi. Wszelkie decyzje dotyczące modyfikacji schematu dawkowania powinny być podejmowane pod ścisłym nadzorem lekarza.

Po jakim czasie działa Pralex?

Pralex, który zawiera substancję czynną escitalopram, zwykle zaczyna działać po kilku tygodniach regularnego stosowania. Chociaż niektóre osoby mogą zauważyć niewielką poprawę wcześniej, pełne efekty przeciwdepresyjne często nie występują do 4-6 tygodni od rozpoczęcia terapii.

Czy Pralex to psychotrop?

Pralex jest lekiem psychotropowym, który jest stosowany do leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych. Wpływa na neuroprzekaźnik serotoniny w mózgu, co pomaga w zmniejszeniu objawów tych zaburzeń.

Czy Pralex jest na receptę?

Tak, Pralex jest lekiem na receptę. Oznacza to, że nie można go kupić bez uprzedniego zapisu przez lekarza. Zapisanie leków na receptę jest regulowane przez prawo i jest częścią procesu odpowiedzialnego przepisywania leków przez lekarzy.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pralex? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitaloprami oxalas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion Corporation

Zamienniki dla leku Pralex

Escipram, Nexpram.

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024