Nexpram

Nexpram, zawierający escytalopram (Escitaloprami oxalas), jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Nexpram

Głównym mechanizmem działania escytalopramu jest zwiększenie stężenia serotoniny, kluczowego neuroprzekaźnika wpływającego na nastrój, w przestrzeniach synaptycznych (przestrzeni między neuronami) w mózgu. Escytalopram osiąga to poprzez hamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny przez neurony, co prowadzi do zwiększenia dostępnej serotoniny.

Wskazania do stosowania Nexpram

Escytalopram jest zwykle przepisywany do leczenia różnych stanów, takich jak:

 • Depresja: SSRI są jednymi z najczęściej przepisywanych leków na depresję. Działają poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój.
 • Zaburzenia lękowe: Escytalopram może być stosowany do leczenia różnych zaburzeń lękowych, takich jak zespół lęku ogólnego (GAD), zespół lęku społecznego (SAD) i zaburzenia lękowe napadowe (PAD).
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Escytalopram może pomóc zmniejszyć myśli obsesyjne i kompulsyjne działania charakterystyczne dla OCD.

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu Nexpram

Nexpram, jest na ogół dobrze tolerowany, ale istnieją pewne sytuacje, w których stosowanie tego leku jest przeciwwskazane lub wymaga szczególnej ostrożności. Wymienię te, które są najczęściej spotykane, ale pamiętaj, że lista ta nie jest wyczerpująca i zawsze powinieneś konsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na escytalopram lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.
 • Jednoczesne stosowanie z nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) z powodu ryzyka zespołu serotoninowego.
 • Jeżeli pacjent ma zdiagnozowany zespół długiego QT – stan, który może wpływać na rytm serca.
 • Jednoczesne stosowanie z innymi lekami, które wpływają na wydłużenie odcinka QT.

Szczególna ostrożność:

 • U osób z chorobą serca, ponieważ escytalopram może wpływać na rytm serca.
 • U osób z cukrzycą, ponieważ escytalopram może wpływać na poziom cukru we krwi.
 • U osób z epilepsją lub wcześniejszymi napadami, ponieważ escytalopram może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów.
 • U osób z chorobą wątroby lub nerek, ponieważ mogą one potrzebować dostosowania dawki.
 • U osób z zaburzeniami krwotocznymi lub przyjmujących leki, które mogą wpływać na krzepnięcie krwi.
 • U osób z predyspozycjami do jaskry, ponieważ escitalopram może zwiększyć ciśnienie wewnątrz oka.
 • U osób z historią manii lub hipomanii, ponieważ escitalopram może wywołać epizod manii.
 • U osób z tendencjami do samobójczych myśli lub zachowań.
 • U osób z niskim poziomem sodu we krwi, ponieważ escytalopram może dodatkowo obniżyć ten poziom.

To są ogólne zalecenia dotyczące escytalopramu i mogą nie być dokładnie takie same dla Nexpram. Ważne jest, aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza i czytać ulotkę dołączoną do leku.

Dawkowanie Nexpram

Dawkowanie leku Nexpram, a także sposób jego stosowania, zależy od konkretnego schorzenia, które jest leczone, jak również od indywidualnych potrzeb pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania leku Nexpram:

Duże epizody depresyjne: Najczęściej zalecana dawka to 10 mg na dobę. W razie potrzeby można ją zwiększyć do dawki maksymalnej 20 mg, jeśli wymaga tego stan pacjenta. Terapię należy kontynuować przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów, aby utrwalić efekty leczenia.

Zespół lęku napadowego (z agorafobią lub bez niej): Terapię należy rozpocząć od dawki 5 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 10 mg raz na dobę. Maksymalna dawka to 20 mg na dobę. Największe efekty leczenia uzyskuje się po około 3 miesiącach, a całkowity okres terapii wynosi kilka miesięcy.

Zespół lęku społecznego (fobia społeczna): Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta, dawkę można zwiększyć do maksymalnie 20 mg lub zmniejszyć do 5 mg. Terapię należy kontynuować przez co najmniej 12 tygodni.

Zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Terapię należy rozpocząć od dawki 10 mg raz na dobę. Jeżeli stan pacjenta tego wymaga, można zwiększyć dawkowanie do 20 mg, co stanowi maksymalną dobową dawkę leku.

Nexpram jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, ponieważ pokarm nie wpływa na prawidłowe wchłanianie leku.

Pamiętaj, że powyższe zalecenia są ogólne i mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawkowanie leku powinno być zawsze ustalane przez lekarza prowadzącego.

Z czym nie łączyć leku Nexpram

Nexpram a, alkohol – Nexpram nie powinien być łączony z alkoholem, ponieważ może to nasilać działania niepożądane i osłabiać skuteczność leczenia. Zaleca się unikanie alkoholu podczas terapii tym lekiem.

Nexpram i IMAO – Pacjenci przyjmujący Nexpram powinni unikać jednoczesnego stosowania nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), takich jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina. Oczekiwanie 14 dni po zakończeniu stosowania IMAO przed rozpoczęciem Nexpram oraz 7 dni po zakończeniu Nexpram przed wznowieniem IMAO jest zalecane. Dotyczy to również odwracalnych IMAO-A (np. moklobemid) oraz nieodwracalnych IMAO-B (np. selegilina), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Nexpram i Antybiotyki/Antydepresanty – Stosowanie Nexpram z antybiotykiem linezolidem, litem, tryptofanem, imipraminą, dezypraminą, sumatryptanem, tramadolem, cymetydyną, lanzoprazolem, ezomeprazolem, omeprazolem, flukonazolem, fluwoksaminą, tyklopidyną oraz ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych i wpływać na stężenie escytalopramu we krwi.

Nexpram i Leki Przeciwzakrzepowe/Przeciwzapalne – Kombinacja Nexpram z kwasem acetylosalicylowym, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NSAID), warfaryną, dypirydamolem i fenprokumonem może zwiększyć skłonność do krwawień. Wymagane może być monitorowanie czasu krzepnięcia krwi.

Nexpram i Leki na Malarię/Depresję/Ból – Stosowanie Nexpram z meflochiną, bupropionem i tramadolem może obniżyć próg drgawkowy. Podobne ryzyko wiąże się z neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, flekainidem, propafenonem, metoprololem, klomipraminą, nortryptyliną, rysperydonem, tiorydazyną i haloperydolem.

Nexpram i Leki na Zaburzenia Rytmu Serca – Nexpram nie powinien być stosowany równocześnie z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, lekami przeciw malarii oraz niektórymi lekami przeciwhistaminowymi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Nexpram

Skutki uboczne leku Nexpram

Bardzo częste skutki uboczne:

 • Bezsenność: Pacjenci mogą doświadczyć trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu. Bezsenność może wpływać na jakość życia, dlatego jeśli wystąpi, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zmniejszony apetyt: Może prowadzić do utraty masy ciała. Jeśli jest znaczna, powinna być zgłoszona lekarzowi.
 • Lęk i niepokój: Można odczuwać wzmożony niepokój lub lęk, co jest ironiczne, ponieważ Nexpram jest lekiem przeciwlękowym. W takim przypadku, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia snu: Mogą obejmować koszmary, częste budzenie się w nocy lub problemy z zasypianiem.
 • Zmniejszone libido: Może wystąpić zmniejszenie zainteresowania aktywnością seksualną.

Częste skutki uboczne:

 • Nudności: Można odczuwać uczucie mdłości, szczególnie na początku terapii.
 • Suchość w ustach: Może prowadzić do problemów z zębami i dziąsłami, dlatego zaleca się częste picie wody.
 • Zwiększone pocenie się: Może wystąpić nadmierne pocenie się, szczególnie w nocy.
 • Ból mięśni i stawów: Pacjenci mogą odczuwać ból w różnych częściach ciała.
 • Zmęczenie: Może wystąpić uczucie zmęczenia lub osłabienia.
 • Zwiększone łaknienie: Może prowadzić do zwiększenia masy ciała. W przypadku znacznego wzrostu masy ciała, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Niezbyt częste skutki uboczne:

 • Szum w uszach: Może wystąpić uczucie szumu lub dzwonienia w uszach.
 • Obrzęk nóg i stóp: Może to być wynikiem retencji płynów. W przypadku wystąpienia obrzęków, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Niepokój: Może to obejmować uczucie zaniepokojenia lub niepokoju.
 • Osłabienie: Może to obejmować uczucie osłabienia lub braku energii.

Rzadkie skutki uboczne:

 • Zmiany w pracy wątroby: Nexpram może wpływać na funkcjonowanie wątroby, co może prowadzić do takich objawów jak żółtaczka, ciemny mocz lub utrata apetytu. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
 • Krwawienia, np. z nosa: Mogą wystąpić niewielkie krwawienia, takie jak krwawienie z nosa czy łatwe powstawanie siniaków.
 • Niewyraźne widzenie: Może wystąpić tymczasowe pogorszenie ostrości widzenia. Jeżeli problem się utrzymuje, zaleca się skonsultowanie tego z lekarzem.

Rzadkie skutki uboczne:

 • Zmiany w pracy wątroby: Nexpram może wpływać na funkcjonowanie wątroby, co może prowadzić do takich objawów jak żółtaczka, ciemny mocz lub utrata apetytu. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
 • Krwawienia, np. z nosa: Mogą wystąpić niewielkie krwawienia, takie jak krwawienie z nosa czy łatwe powstawanie siniaków.
 • Niewyraźne widzenie: Może wystąpić tymczasowe pogorszenie ostrości widzenia. Jeżeli problem się utrzymuje, zaleca się skonsultowanie tego z lekarzem.

Bardzo rzadkie skutki uboczne:

 • Reakcje alergiczne: Mogą obejmować objawy takie jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła. Są to poważne reakcje, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Niski poziom sodu we krwi: Może prowadzić do objawów takich jak nudności, zmęczenie, bóle głowy, utrata równowagi, a w skrajnych przypadkach nawet do drgawek czy utraty przytomności.
 • Zmiany w ilości płytek krwi: Może to prowadzić do łatwego powstawania siniaków lub problemów z krzepnięciem krwi.
 • Szczękościsk: Niekontrolowane napięcie mięśni szczęki, prowadzące do mocnego zaciskania zębów.
 • Napady drgawek: Mogą wystąpić napady drgawek, nawet jeśli pacjent nie miał wcześniej diagnozowanej epilepsji. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość nieznana:

 • Myśli samobójcze i zachowanie samobójcze: W przypadku wystąpienia myśli samobójczych lub jakiegokolwiek zachowania samobójczego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pamiętaj, że nie wszyscy pacjenci doświadczają tych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia dowolnego z powyższych skutków ubocznych, niezależnie od ich częstości, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Nexpram

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Nexpram?

Nexpram to lek, którego głównym składnikiem jest escitalopram, związek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych.

Jak długo można brać Nexpram?

Warto zauważyć, że lek Nexpram, podobnie jak inne leki z grupy SSRI, nie działa natychmiast. Może minąć od 2 do 4 tygodni (a czasami nawet dłużej), zanim pacjent zacznie dostrzegać poprawę. Właśnie dlatego tak ważne jest kontynuowanie leczenia, nawet jeśli początkowo nie widać żadnych zmian.

Kiedy brać Nexpram?

Długość leczenia Nexpramem jest bardzo indywidualna i zależy od rodzaju i ciężkości choroby, odpowiedzi pacjenta na leczenie oraz tolerancji na lek. Zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po ustąpieniu objawów depresji, a w przypadku zaburzeń lękowych leczenie może trwać rok lub dłużej.

Czy Nexpram można brać na noc?

Tak, lek Nexpram można zażywać zarówno rano, jak i wieczorem. Wybór zależy od indywidualnych preferencji pacjenta oraz od reakcji jego organizmu na lek.

Czy Nexpram uzależnia?

Escitalopram, czynny składnik leku Nexpram, nie powoduje uzależnienia w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, jak na przykład narkotyki czy alkohol. Jest to antydepresant z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), które są ogólnie uważane za bezpieczne i nieuzależniające.

Czy przy Nexpramie można pić alkohol?

Choć spożycie małych ilości alkoholu podczas zażywania escitalopramu nie jest zazwyczaj niebezpieczne, zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą przed połączeniem tych dwóch substancji. Unikanie alkoholu jest najbezpieczniejszym podejściem podczas leczenia escitalopramem.

Czy Nexpram powoduje tycie?

Escitalopram, substancja czynna leku Nexpram, może potencjalnie wpłynąć na wagę. Niektóre osoby mogą doświadczyć przyrostu masy ciała, podczas gdy inne mogą zauważyć utratę masy ciała. Jeśli jesteś zaniepokojony możliwością zmiany wagi podczas stosowania Nexpram, warto porozmawiać o tym z lekarzem.

Jak odstawić lek Nexpram?

Odstawianie leku Nexpram (escitalopramu) powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i zazwyczaj obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni lub miesięcy. Ważne jest monitorowanie objawów i utrzymanie kontaktu z lekarzem podczas tego procesu, aby minimalizować ewentualne objawy odstawienia.

Czy Nexpram jest na receptę?

Tak, Nexpram jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych, jest dostępny wyłącznie na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Nexpram? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitaloprami oxalas
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentLEK-AM

Zamienniki dla leku Nexpram

Escipram, Pralex.

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2024