Miansec

Miansec to lek przeciwdepresyjny zawierający mianserynę. Działa poprzez hamowanie receptora a2-adrenergicznego i nasilanie przemiany noradrenaliny w mózgu. Stosowany jest w leczeniu objawów depresji.

Działanie Miansec

Miansec działa przeciwdepresyjnie dzięki zawartości mianseryny, która hamuje receptor a2-adrenergiczny i nasila przemianę noradrenaliny w mózgu. Lek wykazuje również działanie przeciwlękowe, uspokajające, poprawia jakość snu i nie wpływa znacząco na układ sercowo-naczyniowy. Stosowany jest w leczeniu objawów depresyjnych o różnym podłożu.

Wskazania do stosowania Miansec

Miansec jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów depresyjnych o różnym podłożu, w przypadkach, gdy konieczne jest leczenie farmakologiczne. Wskazania obejmują:

 • Depresja jednobiegunowa: Leczenie epizodów depresyjnych występujących w ramach zaburzeń depresyjnych jednobiegunowych, w których pacjent przeżywa tylko epizody depresyjne, bez epizodów manii czy hipomanii.
 • Depresja dwubiegunowa: Leczenie epizodów depresyjnych w ramach zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w których pacjent doświadcza zarówno epizodów depresyjnych, jak i maniakalnych lub hipomaniakalnych. Warto zwrócić uwagę, że Miansec nie jest wskazany do leczenia fazy maniakalnej.
 • Depresja związana z lękiem: Leczenie depresji, która występuje równocześnie z objawami lękowymi, ponieważ Miansec wykazuje również działanie przeciwlękowe.
 • Depresja z zaburzeniami snu: Miansec może być stosowany u pacjentów z depresją związana z problemami ze snem, ponieważ lek poprawia jakość snu poprzez jego wydłużenie i pogłębienie.

Należy pamiętać, że decyzję o stosowaniu Miansec podejmuje lekarz na podstawie dokładnej oceny stanu pacjenta, rodzaju i nasilenia objawów depresji oraz ewentualnych przeciwwskazań.

Przeciwwskazania do stosowania Miansec

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Miansec są istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta podczas terapii. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną (mianseryna) lub którykolwiek z pozostałych składników leku. U pacjentów z alergią na te składniki stosowanie Miansec jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.
 2. Stosowanie inhibitorów MAO: Miansec nie powinien być stosowany równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) ani przez co najmniej dwa tygodnie po zakończeniu leczenia tymi lekami, ponieważ może wystąpić interakcja między lekami, prowadząca do zespołu serotoninowego.

Środki ostrożności:

 1. Osoby z chorobami wątroby: Pacjenci z istniejącymi schorzeniami wątroby powinni być monitorowani podczas terapii Miansec, ponieważ lek jest metabolizowany w wątrobie. Może być konieczne dostosowanie dawki lub wybór innego leczenia.
 2. Osoby z chorobami nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni być monitorowani podczas terapii Miansec. W zależności od nasilenia zaburzeń czynności nerek może być konieczne dostosowanie dawki.
 3. Osoby z chorobami serca: Miansec może wpływać na pracę serca, dlatego pacjenci z chorobami serca, takimi jak niewydolność serca czy zaburzenia przewodzenia, powinni być monitorowani podczas terapii.
 4. Osoby z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania: Miansec może powodować wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, dlatego pacjenci z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania powinni być monitorowani podczas leczenia.
 5. Osoby z zaburzeniami psychicznymi: Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z historią manii lub hipomanii, powinni być monitorowani podczas terapii Miansec, ponieważ może istnieć ryzyko nasilenia tych objawów.
 6. Osoby w podeszłym wieku: Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie Miansec i mogą wymagać niższych dawek leku. Monitorowanie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych jest szczególnie ważne w tej grupie wiekowej.
 7. Osoby z wysokim ryzykiem samobójczym: Pacjenci z wysokim ryzykiem samobójczym powinni być pod ścisłym nadzorem podczas terapii Miansec, zwłaszcza na początku leczenia, ponieważ istnieje ryzyko pogorszenia objawów depresji lub nasilenia myśli samobójczych. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
 1. Używanie alkoholu: Miansec może nasilać działanie alkoholu, a alkohol może z kolei wpłynąć na skuteczność leku. Z tego powodu zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas terapii Miansec.
 2. Stosowanie innych leków: Miansec może wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak leki przeciwpadaczkowe, benzodiazepiny czy leki przeciwdepresyjne. Przed rozpoczęciem terapii Miansec należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie stosowanych lekach, aby uniknąć możliwych interakcji.
 3. Ciąża i karmienie piersią: Miansec nie jest zalecany do stosowania przez kobiety w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Miansec, ponieważ małe ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Ogólnie rzecz biorąc, Miansec powinien być stosowany ostrożnie, a pacjenci poddawani terapii powinni być regularnie monitorowani przez lekarza prowadzącego w celu oceny skuteczności leczenia i wykrycia ewentualnych działań niepożądanych.

Dawkowanie Miansec

Dawkowanie i sposób stosowania Miansec może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, wskazań i reakcji na leczenie. Poniżej przedstawiamy ogólne zalecenia dotyczące dawkowania Miansec. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego i czytać ulotkę informacyjną przed zażyciem leku.

Depresja:

 • Dorośli: Zwykle zalecana dawka początkowa to 30 mg Miansec dziennie. Dawka może zostać stopniowo zwiększona do 60 mg na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 90 mg.
 • Osoby starsze (powyżej 65 lat): Zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 15 mg na dobę, która może być stopniowo zwiększana do 30-60 mg na dobę, zależnie od tolerancji i potrzeb pacjenta.

Ból neuropatyczny:

 • Dorośli: Zwykle zalecana dawka początkowa to 30 mg Miansec dziennie. Dawka może zostać stopniowo zwiększona do 60 mg na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Lęk uogólniony:

 • Dorośli: Zalecana dawka początkowa to 30 mg Miansec dziennie. Dawka może zostać stopniowo zwiększona do 60 mg na dobę w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Sposób stosowania:

 • Miansec można przyjmować niezależnie od posiłków.
 • Lek należy przyjmować o stałej porze dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi.
 • Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody.
 • Leczenie antydepresyjne, przeciwbólowe lub przeciwlękowe zwykle trwa kilka tygodni lub dłużej. Ważne jest, aby kontynuować leczenie, nawet jeśli nie ma natychmiastowej poprawy. Efekty leku mogą być widoczne dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu trwania leczenia. Nie przekraczaj zalecanej dawki ani nie przerywaj leczenia bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Przedłużanie lub przerywanie leczenia może prowadzić do nasilenia objawów lub wystąpienia działań niepożądanych.

Z czym nie łączyć leku Miansec

Interakcje z innymi lekami – Miansec nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO). Należy zachować co najmniej dwutygodniową przerwę między zakończeniem terapii IMAO a rozpoczęciem leczenia Miansec, oraz odwrotnie. Do inhibitorów MAO należą moklobemid, tranylcypromina (leki przeciwdepresyjne), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz linezolid (antybiotyk).

Ostrożność przy łączeniu z karbamazepiną i fenytoiną – Podczas stosowania Miansec wraz z lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak karbamazepina lub fenytoina, zalecana jest szczególna ostrożność. Mogą wystąpić wzajemne interakcje wpływające na efektywność i bezpieczeństwo terapii.

Ostrożność przy łączeniu z warfaryną – Miansec może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. W przypadku jednoczesnego stosowania, zaleca się monitorowanie parametrów krwi i dostosowanie dawkowania warfaryny.

Ostrożność przy łączeniu z niektórymi antybiotykami i lekami przeciwpsychotycznymi – Miansec może wpływać na rytm serca, szczególnie gdy jest stosowany razem z niektórymi antybiotykami i lekami przeciwpsychotycznymi. Zaleca się monitorowanie funkcji serca.

Unikanie alkoholu podczas terapii – Podczas stosowania Miansec nie zaleca się spożywania alkoholu, ponieważ lek może nasilać działanie alkoholu, co może prowadzić do niepożądanych reakcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Miansec

Skutki uboczne leku Miansec

Stosowanie Miansec może powodować różne skutki uboczne. Niektóre z nich występują częściej, inne są rzadsze. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis potencjalnych działań niepożądanych:

Działania niepożądane często występujące (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • Bóle głowy
 • Senność, zmęczenie
 • Suchość w ustach
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, biegunka, ból brzucha

Działania niepożądane umiarkowanie częste (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • Zawroty głowy
 • Drżenie rąk (tremor)
 • Przyrost masy ciała
 • Zaburzenia snu, bezsenność
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi

Działania niepożądane rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

 • Zaburzenia rytmu serca (arytmie)
 • Niskie ciśnienie tętnicze
 • Wysypka skórna, świąd, pokrzywka
 • Lęk, nerwowość, drażliwość
 • Seksualne działania niepożądane, takie jak zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji lub ejakulacji

Działania niepożądane bardzo rzadkie (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób):

 • Zwiększenie aktywności wątrobowych enzymów (może prowadzić do uszkodzenia wątroby)
 • Niedokrwistość
 • Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek poważne lub utrzymujące się skutki uboczne, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może dostosować dawkowanie leku, zmienić lek lub zastosować dodatkowe leczenie w celu złagodzenia działań niepożądanych. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich doświadczanych skutkach ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Miansec

Pytania naszych Pacjentów

Od czego jest lek Miansec?

Miansec jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu depresji, bólu neuropatycznego oraz lęku uogólnionego. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i łagodzić ból.

Czy Miansec uspokaja?

Tak, Miansec ma działanie uspokajające.

Jak szybko działa Miansec?

Miansec, podobnie jak inne leki z grupy trójpierścieniowych antydepresantów, zwykle zaczyna działać po pewnym czasie. Pierwsze oznaki poprawy mogą być zauważalne po 1-2 tygodniach regularnego stosowania Miansec, chociaż niektórzy pacjenci mogą zauważyć efekty wcześniej. Pełne działanie przeciwdepresyjne leku może ujawnić się dopiero po 4-6 tygodniach stosowania.

Czy Miansec jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo stosowania Miansec, jak każdego innego leku, zależy od kilku czynników. Ogólnie rzecz biorąc, Miansec jest uważany za stosunkowo bezpieczny lek, szczególnie gdy jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i po uwzględnieniu wszelkich przeciwwskazań i środków ostrożności.

Kiedy brać Miansec?

Pora dnia, w której najlepiej zażywać Miansec, zależy od dawki i indywidualnych preferencji pacjenta.

Ile przed snem brać Miansec?

Jeśli Miansec powoduje u pacjenta senność, może być stosowne wziąć go około 30 minut do 1 godziny przed snem, aby skorzystać z tego efektu ubocznego i ułatwić zasypianie.

Jak odstawić Miansec?

Aby odstawić Miansec, należy stopniowo zmniejszać dawkę pod ścisłym nadzorem lekarza, który przepisał lek. Zmniejszenie dawki musi być indywidualnie dostosowane, a nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawiennych.

Czy Miansec powoduje tycie?

Miansec może powodować przyrost masy ciała u niektórych pacjentów, chociaż nie jest to powszechny skutek uboczny tego leku.

Czy Miansec jest na receptę?

Tak, Miansec jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Miansec? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMianserini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Zamienniki dla leku Miansec

Deprexolet, Lerivon.

Ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2023