Deprexolet

Deprexolet to lek przeciwdepresyjny zawierający mianserynę. Stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle w dawkach od 30 do 90 mg na dobę.

Działanie Deprexolet

Deprexolet to lek przeciwdepresyjny, którego głównym składnikiem jest mianseryna. Działa poprzez wpływanie na poziom neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina, w mózgu. Zwiększenie stężenia tych substancji pomaga w poprawie nastroju, zmniejszeniu lęku i uczucia smutku, co przyczynia się do łagodzenia objawów depresji.

Wskazania do stosowania Deprexolet

Deprexolet jest lekiem przeciwdepresyjnym i jest wskazany głównie do leczenia następujących stanów:

Depresja: Deprexolet jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów depresji, w tym depresji jednobiegunowej, depresji lękowej oraz depresji związanej z zaburzeniami lękowymi. Pomaga w poprawie nastroju, zmniejszeniu uczucia smutku i apatii.

Zaburzenia lękowe: W niektórych przypadkach Deprexolet może być stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych, takich jak nerwica lękowa czy zaburzenia lękowe uogólnione. Działa przez wpływanie na poziom neuroprzekaźników, co pomaga w redukcji niepokoju i lęku.

Bezsenność związana z depresją lub zaburzeniami lękowymi: Deprexolet może być także stosowany w celu poprawy jakości snu u pacjentów cierpiących na bezsenność spowodowaną depresją lub zaburzeniami lękowymi. Lek pomaga w regulacji cyklu snu i czuwania, co przyczynia się do lepszego wypoczynku.

Profilaktyka nawrotów depresji: Leczenie Deprexolet może być kontynuowane przez dłuższy okres w celu zapobiegania nawrotom depresji. Długotrwałe stosowanie leku może pomóc utrzymać poprawę nastroju i zapobiec powrotowi objawów depresji.

Warto zauważyć, że Deprexolet powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza, a dawkowanie i czas trwania leczenia są ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku, zaleca się skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania do stosowania Deprexolet

Przeciwwskazania do stosowania Deprexolet:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną (mianserynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, natychmiast należy skonsultować się z lekarzem.
 • Dzieci: Deprexolet nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Środki ostrożności do stosowania Deprexolet:

 1. Pacjenci w podeszłym wieku: U osób starszych dawki leku powinny być zwiększane ostrożnie, ponieważ mają większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie szpiku kostnego czy żółtaczka.
 2. Myśli samobójcze: Depresja i zaburzenia lękowe mogą prowadzić do myśli samobójczych, zwłaszcza u młodych dorosłych. W przypadku wystąpienia takich myśli, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 3. Choroby wątroby: U pacjentów z chorobami wątroby lekarz może dostosować dawkę leku lub zalecić inny lek przeciwdepresyjny, ponieważ Deprexolet może wpływać na stężenie enzymów wątrobowych.
 4. Choroby serca: U pacjentów z chorobami serca, zwłaszcza tych z zaburzeniami rytmu serca, należy zachować ostrożność podczas stosowania Deprexolet, gdyż może wpływać na funkcjonowanie serca.
 5. Epilepsja: Deprexolet może prowadzić do wystąpienia drgawek u pacjentów z epilepsją. Lekarz powinien monitorować pacjenta i dostosować dawkowanie lub zastosować inny lek w przypadku wystąpienia drgawek.
 6. Choroba dwubiegunowa: W przypadku pacjentów z chorobą dwubiegunową Deprexolet może wywołać zmianę fazy lub nasilić objawy psychotyczne. W takiej sytuacji lekarz może zalecić inną terapię.
 7. Interakcje z innymi lekami: Należy poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach diety oraz ziołach, ponieważ Deprexolet może oddziaływać z innymi lekami, wpływając na ich działanie lub powodując działania niepożądane.

Dawkowanie Deprexolet

Dawkowanie i sposób stosowania Deprexolet opiera się na zaleceniach lekarza, który dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące stosowania leku:

Dawkowanie dla dorosłych:

 • Dawkę początkową zwykle ustala się na 30 mg na dobę, podzieloną na 2-3 dawki.
 • Jeśli konieczne, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia odpowiedniej odpowiedzi na leczenie. Maksymalna dawka wynosi 90 mg na dobę.
 • Po uzyskaniu optymalnej dawki lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki do podtrzymującej, która zapewnia kontrolę objawów depresji.

Dawkowanie dla osób starszych:

 • Ze względu na większe ryzyko działań niepożądanych u osób w podeszłym wieku, dawka początkowa powinna być niższa, np. 15 mg na dobę.
 • Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, aż do uzyskania pożądanego efektu leczniczego, jednak z większą ostrożnością niż u młodszych dorosłych.

Dawkowanie dla dzieci:

 • Deprexolet nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

 • Lekarz może dostosować dawkowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, aby uniknąć ewentualnych działań niepożądanych.

Sposób stosowania:

 • Deprexolet należy przyjmować doustnie, niezależnie od posiłków.
 • Tabletki można rozdzielić na mniejsze dawki, jeśli konieczne.
 • Należy przyjmować lek regularnie i zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przerywać leczenia ani zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem.
 • Jeśli pacjent zapomni o dawce, powinien przyjąć ją tak szybko, jak się przypomni. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować regularne stosowanie. Nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby nadrobić opuszczoną dawkę.
 • W przypadku przedawkowania, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pamiętaj, że dawkowanie i sposób stosowania leku powinien być zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Deprexolet

Ważne jest unikanie stosowania mianseryny z inhibitorami MAO i zachowanie ostrożności przy stosowaniu leków obniżających ciśnienie krwi, przeciwdrgawkowych, przeciwzakrzepowych, oraz leków wpływających na rytm serca. Równie ważne jest monitorowanie interakcji mianseryny z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpsychotycznymi, benzodiazepinami oraz lekami przeciwbólowymi. Należy również zwracać uwagę na zwiększenie działania sedatywnego w połączeniu z alkoholem, barbituranami i lekami uspokajającymi.

Mianseryna i inhibitory MAO – Mianseryna nie powinna być stosowana równocześnie lub w ciągu 2 tygodni po odstawieniu inhibitorów monoaminooksydazy (MAO). Ta kombinacja może prowadzić do poważnych reakcji, w tym potencjalnego zespołu serotoninowego.

Mianseryna i leki obniżające ciśnienie krwi – Chociaż mianseryna nie wykazuje znaczących interakcji z lekami hipotensyjnymi jak betanidyna, klonidyna, hydralazyna, guanetydyna i propranolol, zalecana jest częstsza kontrola ciśnienia tętniczego u pacjentów przyjmujących te leki.

Mianseryna i fenytoina – U pacjentów leczonych fenytoiną konieczne jest monitorowanie stężenia tego leku we krwi, gdy jest stosowany równocześnie z mianseryną.

Mianseryna i leki przeciwzakrzepowe – Mianseryna może być używana u pacjentów przyjmujących doustne środki przeciwzakrzepowe, takie jak pochodne hydroksykumaryny, ale należy częściej kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Mianseryna i leki pobudzające układ współczulny – Nie stwierdzono interakcji między mianseryną a lekami pobudzającymi układ współczulny.

Mianseryna i alkohol, barbiturany, leki uspokajające – Mianseryna nasila działanie alkoholu, barbituranów, leków uspokajających i przeciwlękowych, co może prowadzić do zwiększonego sedacji i innych działań ubocznych.

Mianseryna i glikozydy naparstnicy, leki przeciwarytmiczne – Równoczesne stosowanie mianseryny z glikozydami naparstnicy lub lekami przeciwarytmicznymi o działaniu chinidynopodobnym zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Mianseryna i 1,25-dihydroksycholekalcyferol – Mianseryna może obniżać stężenie 1,25-dihydroksycholekalcyferolu we krwi.

Mianseryna i leki blokujące układ przywspółczulny – Mianseryna może nasilać działanie leków blokujących układ przywspółczulny, co może prowadzić do zwiększenia efektów ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Deprexolet

Skutki uboczne leku Deprexolet

Stosowanie Deprexolet może prowadzić do różnych skutków ubocznych, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią. Poniżej przedstawiam szczegółowo możliwe działania niepożądane związane z przyjmowaniem tego leku:

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Senność, uczucie zmęczenia
 • Suchość w ustach
 • Przyrost masy ciała
 • Zawroty głowy

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Wzrost apetytu
 • Zaburzenia snu, bezsenność
 • Lęk
 • Zmiany nastroju
 • Bóle głowy
 • Zaburzenia koncentracji
 • Drżenie rąk
 • Zaburzenia widzenia, np. rozmazane widzenie
 • Nadciśnienie tętnicze, tachykardia
 • Nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaparcia
 • Wysypka, świąd

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Myśli samobójcze
 • Napady padaczkowe
 • Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby, żółtaczka
 • Agranulocytoza, trombocytopenia, leukopenia (zaburzenia funkcjonowania szpiku kostnego)
 • Objawy grypopodobne, ból stawów, ból mięśni
 • Zaburzenia czucia, np. mrowienie, drętwienie kończyn
 • Zaburzenia rytmu serca, np. arytmie
 • Obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, ust, gardła)
 • Zaburzenia seksualne, np. impotencja, zmniejszone libido

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Zespół serotoninowy (stan potencjalnie zagrażający życiu, objawiający się wysoką gorączką, drżeniem, drgawkami, biegunką, delirium)
 • Zespół neuroleptyczny złośliwy (stan potencjalnie zagrażający życiu, objawiający się wysoką gorączką, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego)
 • Zespół antycholinergiczny (objawiający się suchością w ustach, zaburzeniami widzenia, zatrzymaniem moczu, zaparciem, tachykardią)

W przypadku wystąpienia poważnych skutków ubocznych lub jeśli pacjent odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może dostosować

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Deprexolet

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Deprexolet?

Deprexolet to lek przeciwdepresyjny stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lęku i nerwicy. Działa poprzez zwiększenie poziomu neuroprzekaźników w mózgu, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina.

Czy Deprexolet to silny lek?

Deprexolet jest lekiem przeciwdepresyjnym, który stosowany jest w różnych dawkach w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Jego siła zależy od dawki i reakcji organizmu, jednakże nie należy do grupy szczególnie silnych leków.

Czy Deprexolet uzależnia?

Deprexolet nie jest substancją uzależniającą, ale podobnie jak wiele innych leków przeciwdepresyjnych, może powodować uzależnienie psychiczne. W celu uniknięcia uzależnienia i innych skutków ubocznych, należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Deprexolet jest bezpieczny?

Deprexolet jest stosunkowo bezpiecznym lekiem, jednak jak każdy lek może powodować skutki uboczne. W celu minimalizacji ryzyka niepożądanych działań należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza i monitorować stan zdrowia pacjenta podczas terapii.

Czy Deprexolet podnosi cukier?

Nie ma danych sugerujących, że Deprexolet podnosi poziom cukru we krwi. Jednakże, jak każdy lek, może mieć skutki uboczne, w tym wpływać na metabolizm i poziom cukru u niektórych pacjentów, dlatego należy monitorować poziom cukru we krwi podczas terapii.

Czy Deprexolet jest na receptę?

Tak, Deprexolet jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Deprexolet? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaMianserini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Deprexolet

Lerivon, Miansec.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023