Lamotrix

Lamotrix to lek zawierający lamotryginę, stosowany w leczeniu padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Przed zastosowaniem należy omówić możliwe przeciwwskazania i interakcje z lekarzem prowadzącym. W ciąży i podczas karmienia piersią konsultacja z lekarzem jest wymagana.

Działanie Lamotrix

Lamotrix zawiera lamotryginę, która jest lekiem przeciwpadaczkowym oraz stabilizatorem nastroju. Działa poprzez zmniejszenie aktywności niektórych neuroprzekaźników w mózgu, co pomaga kontrolować objawy padaczki i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

W przypadku padaczki, Lamotrix działa na komórki nerwowe w mózgu, hamując uwalnianie substancji chemicznych, które mogą prowadzić do napadów. W ten sposób pomaga zmniejszyć częstość oraz nasilenie napadów padaczkowych.

W przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, Lamotrix działa jako stabilizator nastroju. Pomaga w utrzymaniu równowagi neuroprzekaźników w mózgu, co może przeciwdziałać epizodom manii i depresji. Lamotrix jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu epizodom depresyjnym.

Wskazania do stosowania Lamotrix

Lamotrix, zawierający lamotryginę, jest lekiem przeciwpadaczkowym i stabilizatorem nastroju, który ma kilka wskazań do stosowania. Oto niektóre z nich:

Padaczka:

 • Częściowe napady (ogniskowe): Lamotrix jest stosowany w leczeniu częściowych napadów padaczkowych, które zaczynają się w jednym obszarze mózgu. Lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.
 • Uogólnione napady toniczno-kloniczne: Lamotrix może być stosowany w przypadku uogólnionych napadów toniczno-klonicznych, które obejmują nagłe drgawki mięśniowe, utratę przytomności i drgawki. W tych przypadkach jest zazwyczaj stosowany jako leczenie wspomagające w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.
 • Napady Lennox-Gastaut: Lamotrix jest również stosowany w leczeniu zespołu Lennox-Gastaut, rzadkiego rodzaju padaczki, który występuje u dzieci. Zespół ten charakteryzuje się różnymi rodzajami napadów, opóźnieniami rozwojowymi i trudnościami w uczeniu się.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe:

Lamotrix jest stosowany jako stabilizator nastroju w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (dawniej znanych jako maniakalno-depresyjne). Lek pomaga w utrzymaniu równowagi neuroprzekaźników w mózgu, co może przeciwdziałać epizodom manii i depresji. Lamotrix jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu epizodom depresyjnym u osób z tym zaburzeniem.

Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i stosowania Lamotrix w celu uzyskania najlepszych wyników leczenia. Ponadto, lek ten może być przeciwwskazany u niektórych pacjentów lub wymagać dostosowania dawki w przypadku interakcji z innymi lekami. Lekarz oceni, czy Lamotrix jest odpowiedni dla pacjenta, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, inne przyjmowane leki i potencjalne przeciwwskazania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Lamotrix

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Lamotrix (lamotrygina) obejmują:

 1. Nadwrażliwość: Lamotrix jest przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością na lamotryginę lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę, obrzęk, trudności w oddychaniu, swędzenie i gorączkę.
 2. Historia występowania zespołu Stevensa-Johnsona (SJS) lub toksycznej nekrolizy naskórka (TEN): Osoby, które wcześniej doświadczyły tych poważnych, potencjalnie śmiertelnych reakcji skórnych, nie powinny stosować Lamotrix.
 3. Stosowanie z innymi lekami: Lamotrix może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może wpłynąć na jego skuteczność lub powodować efekty uboczne. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach i ziołach. W szczególności należy wspomnieć o lekach przeciwpadaczkowych, takich jak walproinian, karbamazepina, fenytoina, czy topiramat, które mogą wpłynąć na dawkowanie Lamotrix.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Lamotrix może powodować niekorzystne działania u płodu, dlatego kobiety w ciąży powinny stosować lek tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Ponadto, Lamotrix jest wydalany w mleku ludzkim, co może wpłynąć na niemowlę karmione piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Lamotrix.
 5. Zaburzenia hematologiczne: Lamotrix może powodować rzadkie, ale poważne zaburzenia krwi, takie jak aplazja szpiku kostnego czy agranulocytoza. Osoby z historią zaburzeń hematologicznych powinny zachować ostrożność podczas stosowania Lamotrix i regularnie monitorować parametry krwi.
 6. Choroby wątroby lub nerek: Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek powinni zachować ostrożność podczas stosowania Lamotrix, ponieważ może być konieczne dostosowanie dawki. Lekarz oceni funkcje wątroby i nerek oraz dostosuje dawkę leku odpowiednio do stanu pacjenta.
 7. Zaburzenia psychiczne: Osoby z historią depresji, myśli samobójczych lub innych zaburzeń psychicznych powinny być pod ścisłym nadzorem lekarza podczas stosowania. Lamotrix, ponieważ lek może wpłynąć na nastrój i zachowanie pacjenta. W przypadku pogorszenia się objawów depresji lub pojawienia się myśli samobójczych, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 1. Zaburzenia przewodu pokarmowego: Lamotrix może powodować nudności, wymioty i biegunkę. Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami przewodu pokarmowego, takimi jak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy czy niewydolność trzustki, powinni być ostrożni podczas stosowania Lamotrix i zgłaszać wszelkie objawy nasilające się lub utrzymujące się.
 2. Reakcje skórne: Lamotrix może powodować poważne reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna nekroliza naskórka (TEN) czy zespół DRESS. W przypadku wystąpienia wysypki, obrzęków, pęcherzy czy innych objawów sugerujących reakcję skórną, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 3. Nagłe odstawienie leku: Nie zaleca się gwałtownego przerywania stosowania Lamotrix, ponieważ może to prowadzić do nasilenia się drgawek. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia, lekarz przedstawi odpowiedni plan stopniowego odstawienia leku.

W przypadku podejrzenia przeciwwskazań lub wystąpienia działań niepożądanych, warto skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz będzie w stanie dostosować dawkowanie leku, zmienić leczenie lub zastosować odpowiednie środki ostrożności w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dawkowanie Lamotrix

Dawkowanie Lamotrix może się różnić w zależności od wieku pacjenta, rodzaju padaczki, występowania innych schorzeń i przyjmowania innych leków. Dawkowanie powinno być zawsze ustalane indywidualnie przez lekarza, który dostosuje je do potrzeb pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania Lamotrix:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

 • W monoterapii: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 25 mg raz dziennie przez pierwsze 2 tygodnie. Następnie dawka zwykle jest zwiększana do 50 mg raz dziennie przez kolejne 2 tygodnie. Po tym okresie lekarz może dalej dostosować dawkowanie, zwykle w zakresie 100-200 mg na dobę.
 • W terapii skojarzonej: Leczenie zwykle zaczyna się od dawki 25 mg raz dziennie przez pierwszy tydzień. W drugim tygodniu dawka jest zwiększana do 50 mg raz dziennie, a w trzecim tygodniu do 100 mg dziennie, podzielonych na 2 dawki. Dawkowanie może być dalej dostosowywane przez lekarza, zwykle w granicach 100-400 mg na dobę.

Dzieci w wieku 2-12 lat:

 • W monoterapii: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 0,3 mg/kg masy ciała na dobę przez pierwsze 2 tygodnie. Następnie dawka jest zwiększana do 0,6 mg/kg masy ciała na dobę przez kolejne 2 tygodnie. Po tym okresie lekarz może dostosować dawkowanie zgodnie z potrzebami dziecka.
 • W terapii skojarzonej: Leczenie zwykle zaczyna się od dawki 0,15 mg/kg masy ciała na dobę przez pierwszy tydzień. W drugim tygodniu dawka jest zwiększana do 0,3 mg/kg masy ciała na dobę, a w trzecim tygodniu do 0,6 mg/kg masy ciała na dobę, podzielone na 2 dawki. Dawkowanie może być dalej dostosowywane przez lekarza.

Lamotrix należy przyjmować doustnie, najlepiej o stałych porach dnia, niezależnie od posiłków. Tabletkę można połknąć w całości z wodą lub, jeśli trudno jest połknąć, można ją rozkruszyć i wymieszać z niewielką ilością jedzenia, takiego jak jogurt czy mus jabłkowy.

Ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza dotyczących dawkowania Lamotrix i zgłaszał wszelkie niepożądane objawy. Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien przyjąć ją tak szybko, jak się zorientuje, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować normalny harmonogram dawkowania. Pacjent nie powinien stosować podwójnej dawki, aby nadrobić pominiętą.

Należy unikać nagłego zaprzestania stosowania Lamotrix, ponieważ może to prowadzić do nasilenia się napadów padaczkowych. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia lub zmiana dawki, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.

Ważne jest, aby pacjenci poinformowali lekarza o innych przyjmowanych lekach, zwłaszcza lekach przeciwpadaczkowych, hormonalnych środkach antykoncepcyjnych, antybiotykach czy lekach przeciwgrzybiczych, ponieważ mogą one wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Lamotrix.

Podczas leczenia Lamotrix pacjenci powinni regularnie kontrolować stan swojego zdrowia i zgłaszać lekarzowi wszelkie niepokojące objawy, takie jak wysypka, objawy grypopodobne, depresja czy myśli samobójcze. Lekarz może zalecić regularne badania krwi, aby monitorować stężenie leku i ewentualne skutki uboczne.

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, wysypki skórnej, objawów związanych z uszkodzeniem wątroby czy nerek, leczenie Lamotrix może być przerwane, a lekarz może zalecić inną terapię.

Należy pamiętać, że informacje te mają na celu dostarczenie ogólnego przeglądu dawkowania i stosowania Lamotrix. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego, który zna indywidualne potrzeby pacjenta i może dostosować dawkowanie odpowiednio do konkretnej sytuacji.

Z czym nie łączyć leku Lamotrix

Lamotrix i leki przeciwpadaczkowe Lamotrix może wchodzić w interakcje z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, jak okskarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid. Współstosowanie tych leków z Lamotrixem wymaga ścisłego monitorowania, aby dostosować odpowiednią dawkę i uniknąć ryzyka nasilenia działań niepożądanych.

Lamotrix i leki na zaburzenia psychiczne Stosowanie Lamotrixu z lekami na zaburzenia psychiczne, takimi jak lit, olanzapina, arypiprazol, bupropion, może wymagać dostosowania dawkowania. Współstosowanie tych leków może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo terapii, dlatego konieczne jest konsultowanie się z lekarzem.

Lamotrix i leki przeciwdepresyjne oraz przeciwnikotynowe Bupropion, stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych lub uzależnienia od nikotyny, może interagować z Lamotrixem. Wzajemne działanie tych leków może wymagać modyfikacji terapii.

Lamotrix i leki wpływające na system nerwowy Interakcje z lekami wpływającymi na system nerwowy, takimi jak karbamazepina, fenytoina, prymidon, fenobarbital, rysperydon, wymagają szczególnej ostrożności. Współstosowanie tych substancji z Lamotrixem może nasilać działania niepożądane lub wpływać na skuteczność leczenia.

Lamotrix i antybiotyki Ryfampicyna, antybiotyk, może wchodzić w interakcje z Lamotrixem, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Lamotrix i leki na HIV Połączenie lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem, stosowane w leczeniu zakażenia HIV, może wpływać na działanie Lamotrixu. Współstosowanie tych leków wymaga ścisłej kontroli medycznej.

Lamotrix i hormonalne środki antykoncepcyjne Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak pigułka antykoncepcyjna, może wpływać na skuteczność Lamotrixu. Może być konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych lub zmiana środków hormonalnych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Lamotrix

Skutki uboczne leku Lamotrix

Lek Lamotrix, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane o różnym stopniu nasilenia. Niektóre z nich mogą być poważne i zagrażające życiu, zwłaszcza w przypadku reakcji alergicznych czy reakcji skórnych. Poniżej opisane są szczegółowo różne skutki uboczne tego leku.

Reakcje zagrażające życiu

Występują u niewielkiej liczby pacjentów, szczególnie w ciągu pierwszych kilku miesięcy leczenia. Mogą obejmować:

 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka oraz zespół nadwrażliwości polekowej z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS).
 • Owrzodzenie jamy ustnej, gardła, nosa lub narządów płciowych.
 • Zapalenie spojówek, wysoka temperatura ciała, objawy grypopodobne, senność.
 • Obrzęk twarzy, powiększenie węzłów chłonnych, niespodziewane krwawienia, sinienie, ból gardła, częstsze infekcje.
 • Zaburzenia czynności wątroby, nerek, krwi.

Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Ból głowy.
 • Wysypka skórna.

Częste działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Agresja, drażliwość.
 • Senność, zawroty głowy, drżenie.
 • Bezsenność, uczucie pobudzenia.
 • Biegunka, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty.
 • Uczucie zmęczenia, ból pleców, stawów lub innych miejsc.

Niezbyt częste działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Ataksja, podwójne lub niewyraźne widzenie.
 • Alopecia, fotowrażliwość.

Rzadkie działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • Zespół Stevensa-Johnsona.
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
 • Oczopląs, zapalenie spojówek.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, DRESS.
 • Gorączka, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych.
 • Niewydolność wątroby, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe.
 • Zmiany w obrazie krwi, takie jak leukopenia, trombocytopenia, anemia aplastyczna, agranulocytoza.

Należy pamiętać, że to nie jest kompletna lista działań niepożądanych związanych z lekiem Lamotrix. Jeśli doświadczysz jakichkolwiek nieznanych objawów lub masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia podczas przyjmowania tego leku, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak ciężkie reakcje skórne, niewydolność narządów lub objawy wskazujące na ogólne uczucie złego samopoczucia, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub udaj się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Pamiętaj, że leczenie należy przystosować indywidualnie, a lekarz może zdecydować o zmianie dawki leku lub zastosowaniu innego leczenia, jeśli pojawią się działania niepożądane.

Ogólnie rzecz biorąc, przed rozpoczęciem leczenia Lamotrixem należy poinformować lekarza o wszelkich wcześniejszych problemach zdrowotnych, alergiach na leki, ciąży, karmieniu piersią oraz o innych lekach przyjmowanych równolegle, zarówno na receptę, jak i bez recepty.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Lamotrix

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Lamotrix?

Lamotrix jest szeroko stosowany w leczeniu padaczki oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Czy Lamotrix uzależnia?

Lamotrix nie jest lekiem uzależniającym.

Czy Lamotrix powoduje senność?

Tak, Lamotrix może powodować senność jako jeden ze swoich skutków ubocznych.

Czy można odstawić Lamotrix?

Tak, Lamotrix może być odstawiony, ale należy to zrobić tylko pod ścisłym nadzorem lekarza.

Czy przy Lamotrix można pić alkohol?

Zdecydowanie zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas stosowania Lamotrix, gdyż alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku oraz wpływać na jego skuteczność

Czy Lamotrix jest na receptę?

Tak, Lamotrix jest lekiem na receptę, co oznacza, że potrzebujesz recepty od lekarza, aby móc go nabyć w aptece.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Lamotrix? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLamotriginum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentLamotrix

Zamienniki dla leku Lamotrix

Lamilept, Lamitrin.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023