Lamilept

Lamilept to lek przeciwpadaczkowy, którego głównym składnikiem aktywnym jest lamotrygina. Lamotrygina jest lekiem przeciwpadaczkowym o szerokim spektrum działania, który jest używany do leczenia różnych rodzajów napadów padaczkowych, zarówno częściowych (ogniskowych), jak i uogólnionych.

Działanie Lamilept

Lamotrygina działa przez stabilizację neuronów i zapobieganie nadmiernej aktywności elektrycznej w mózgu, która prowadzi do napadów. Głównym mechanizmem działania lamotryginy jest blokowanie napięciowo-zależnych kanałów sodowych, co prowadzi do spowolnienia wyładowań neuronów i zmniejszenia częstości napadów.

Lamotrygina jest również używana do leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, a dokładniej do zapobiegania epizodom depresji u pacjentów z tymi zaburzeniami. Chociaż dokładny mechanizm tego działania nie jest do końca zrozumiały, uważa się, że lamotrygina może stabilizować nastroj poprzez wpływanie na poziomy niektórych substancji chemicznych w mózgu, takich jak glutaminian.

Ważne jest, aby podkreślić, że Lamilept, jak każdy lek, powinien być stosowany pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. Dawkowanie i czas trwania leczenia mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju i nasilenia napadów oraz obecności innych schorzeń.

Wskazania do stosowania Lamilept

Lamilept, zawierający składnik aktywny lamotryginę, jest lekiem przeciwpadaczkowym o szerokim spektrum działania. Jest przepisywany do leczenia różnych rodzajów napadów padaczkowych i stanów związanych z nimi. Oto najważniejsze wskazania do stosowania Lamilept:

Padaczka: Lamilept jest używany do leczenia różnych form padaczki. Może być stosowany samodzielnie (monoterapia) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi (terapia skojarzona). Lamilept jest efektywny w leczeniu:

 • Częściowych (ogniskowych) napadów: Napady te zaczynają się w jednym obszarze mózgu i mogą pozostać tam lub rozprzestrzenić się na inne obszary. Mogą one obejmować objawy takie jak nienormalne odczucia, skurcze mięśni jednej części ciała lub utratę świadomości.
 • Napadów uogólnionych: Napady te zaczynają się jednocześnie w obu półkulach mózgu i powodują objawy takie jak skurcze mięśni całego ciała, utratę świadomości i drgawki.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ZAD): Lamilept jest także przepisywany jako lek stabilizujący nastrój dla osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Jest stosowany głównie w celu zapobiegania epizodom depresji w ZAD, choć może pomóc także w kontrolowaniu epizodów manii.

Jednakże, jak każdy lek, Lamilept powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Lekarz zdecyduje o konkretnych wskazaniach do jego stosowania na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta, nasilenia i rodzaju napadów, obecności innych schorzeń oraz odpowiedzi na wcześniejsze leczenie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Lamilept

Stosowanie leku Lamilept, podobnie jak każdego innego leku, wiąże się z pewnymi przeciwwskazaniami i wymaga podjęcia określonych środków ostrożności. Oto najważniejsze z nich:

 • Alergia na lamotryginę lub jakikolwiek inny składnik leku: Jeśli pacjent ma znane alergie na lamotryginę lub jakikolwiek inny składnik Lamilept, nie powinien on stosować tego leku.
 • Zespół Stevensa-Johnsona lub martwica naskórka toksyczna: Jeśli pacjent miał wcześniej ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona lub martwica naskórka toksyczna, związane z przyjmowaniem lamotryginy lub jakiegokolwiek innego leku, Lamilept jest przeciwwskazany.
 • Zastosowanie z niektórymi innymi lekami: Lamilept może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, co może zwiększać ryzyko poważnych skutków ubocznych. Szczególnie istotne jest, że nie powinien być stosowany razem z lekami zawierającymi substancję zwane valproatem.

Środki ostrożności:

 1. Poczynanie zmian dawki: Lekarz powinien zawsze nadzorować proces zwiększania dawki Lamilept, aby zminimalizować ryzyko poważnych reakcji skórnych.
 2. Depresja i myśli samobójcze: Wszystkie leki przeciwpadaczkowe, w tym Lamilept, mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych. Pacjenci i ich opiekunowie powinni być czujni na wszelkie zmiany nastroju, zachowania, myśli o samobójstwie lub jakiekolwiek oznaki pogorszenia depresji.
 3. Ciąża i karmienie piersią: Lamilept może mieć wpływ na płód, dlatego kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Lamotrygina przenika do mleka matki, więc kobiety karmiące piersią również powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Lamilept.
 4. Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn: Lamilept może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ponieważ może powodować zawroty głowy i senność.

Pamiętaj, że to jest ogólne wytyczne i zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Dawkowanie Lamilept

Dawkowanie i sposób podawania Lamilept (lamotryginy) może różnić się w zależności od wieku pacjenta, stanu zdrowia, reakcji na leczenie oraz innych leków, które pacjent może przyjmować. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania tego leku, ale zawsze należy konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać odpowiednie zalecenia.

Dawkowanie dla dorosłych:

 • Padaczka: Leczenie zwykle rozpoczyna się od małej dawki, która jest stopniowo zwiększana. Początkowo może to być 25 mg na dobę przez pierwsze dwa tygodnie, następnie 50 mg na dobę przez kolejne dwa tygodnie. Następnie dawka może być zwiększana o 50-100 mg co 1-2 tygodnie, aż do osiągnięcia optymalnej dawki, która zwykle wynosi między 100 a 200 mg na dobę, podzielonej na dwie dawki. Maksymalna dawka wynosi 500 mg na dobę.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: Początkowa dawka wynosi 25 mg raz dziennie przez pierwsze dwa tygodnie, następnie 50 mg raz dziennie przez kolejne dwa tygodnie. Następnie dawka może być zwiększana o 50-100 mg co 1-2 tygodnie, aż do osiągnięcia optymalnej dawki, która zwykle wynosi między 200 a 400 mg na dobę, podzielonej na dwie dawki.

Dawkowanie dla dzieci:

Dawka dla dzieci jest zwykle mniejsza i jest obliczana na podstawie masy ciała dziecka. Lekarz ustali odpowiednią dawkę.

Sposób stosowania:

Lamilept można przyjmować z jedzeniem lub bez niego, ale należy go przyjmować w taki sam sposób każdego dnia, aby utrzymać stabilne poziomy leku w organizmie. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie kruszyć i nie rozpuszczać.

Jeżeli pacjent zapomni o dawce, powinien ją przyjąć, jak najszybciej sobie przypomni. Jeśli jest jednak blisko czasu następnej dawki, powinien opuścić zapomnianą dawkę i wrócić do normalnego harmonogramu. Pacjent nie powinien przyjmować dwóch dawek na raz, aby nadrobić zapomnianą dawkę.

Pamiętaj, że te wytyczne są ogólne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pacjentów. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Lamilept

Lamilept, a alkohol – Pacjenci przyjmujący Lamilept powinni unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działania uboczne leku, jak i zakłócać jego skuteczność terapeutyczną. Alkohol, wpływając na metabolizm lamotryginy w wątrobie, może również zmieniać jego stężenie we krwi, co wymaga ostrożności i potencjalnej korekty dawkowania przez specjalistę.

Lamilept i leki przeciwpadaczkowe oraz psychotropowe – Lamilept może wchodzić w interakcje z innymi lekami stosowanymi w leczeniu padaczki lub zaburzeń psychicznych. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków takich jak oksykarbazepina, felbamat, gabapentyna, lewetyracetam, pregabalina, topiramat, zonisamid (leczenie padaczki), lit, olanzapina, aripiprazol (leczenie zaburzeń psychicznych) oraz bupropion (leczenie zaburzeń psychicznych lub uzależnienia od nikotyny). Jest to ważne dla ustalenia odpowiedniej dawki Lamileptu.

Lamilept i leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych – Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z Lamileptem lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Do tych leków należą walproinian, karbamazepina (leczenie padaczki i zaburzeń psychicznych), fenytoina, prymidon, fenobarbital (leczenie padaczki), rysperydon (leczenie zaburzeń psychicznych), ryfampicyna (antybiotyk), leki przeciw HIV (połączenie lopinawiru z rytonawirem lub atazanawiru z rytonawirem). Informowanie lekarza o stosowaniu tych leków jest kluczowe.

Lamilept i hormonalne środki antykoncepcyjne – Lamilept może mieć wpływ na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak pigułki antykoncepcyjne. Może być konieczna zmiana metody antykoncepcji na niehormonalną (prezerwatywa, kapturek dopochwowy, wkładka domaciczna) lub kontrola stężenia Lamileptu we krwi. W przypadku zmian w cyklu miesiączkowym, takich jak krwawienie lub plamienie międzymiesiączkowe, należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Lamilept

Skutki uboczne leku Lamilept

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

Zawroty głowy i bóle głowy: Mogą wystąpić, zwłaszcza na początku leczenia. Zwykle ustępują, gdy organizm przyzwyczai się do leku.

Wysypka: Występuje u około 10% pacjentów. Jeśli pojawi się wysypka, niewielka część pacjentów może rozwinąć poważną reakcję skórną. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

Zaburzenia widzenia: Niektóre osoby mogą doświadczyć podwójnego widzenia lub zamazanego widzenia.

Senność, bezsenność: Niektóre osoby mogą odczuwać senność lub trudności z zasypianiem.

Bóle brzucha, nudności, wymioty: Niektóre osoby mogą doświadczyć problemów z trawieniem, takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

Depresja, lęk, drażliwość, zmiany nastroju: Lamotrygina może wpływać na nastrój, co może prowadzić do depresji, lęku, drażliwości, lub innych zmian nastroju.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

Poważne reakcje skórne: Bardzo rzadko lamotrygina może powodować poważne reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, martwicę naskórka. To jest poważne, ale rzadkie powikłanie. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy takiej reakcji (np. wysypka, pęcherze na skórze), należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Zaburzenia krwi: Lamotrygina może rzadko powodować zmiany w składzie krwi, takie jak małopłytkowość, leukopenia.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące skutki uboczne lub skutki uboczne, które nie są wymienione w ulotce, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pamiętaj, że większość osób przyjmujących lamotryginę nie doświadcza poważnych skutków ubocznych

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Lamilept

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Lamilept?

Lamilept to lek zawierający substancję czynną lamotryginę, który jest stosowany jako lek przeciwpadaczkowy oraz w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lamotrygina działa poprzez stabilizowanie nadmiernie aktywnych neuronów w mózgu, co pomaga w zapobieganiu napadom padaczkowym i łagodzeniu objawów zaburzeń dwubiegunowych.

Po jakim czasie zaczyna działać Lamilept?

Lamilept zwykle zaczyna działać w ciągu pierwszych kilku tygodni terapii, ale indywidualne reakcje mogą się różnić. Regularne monitorowanie i dostosowanie dawki przez lekarza są kluczowe dla skutecznego leczenia.

Jak odstawiać lek Lamilept?

Odstawianie Lamilept powinno być przeprowadzane stopniowo pod ścisłym nadzorem lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych. Nigdy nie należy próbować odstawiać tego leku samodzielnie bez konsultacji z lekarzem.

Czy Lamilept jest na receptę?

Tak, Lamilept jest lekiem dostępnym na receptę. Lekarz może przepisać ten lek w przypadku rozpoznania określonych schorzeń neurologicznych lub psychicznych, które wymagają jego zastosowania.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Lamilept? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLamotriginum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva

Zamienniki dla leku Lamilept

Lamitrin, Lamitrin, Lamotrix.

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2024