Lamitrin

Lamitrin to lek przeciwpadaczkowy, zawierający substancję czynną lamotryginę, który działa jako bloker kanałów sodowych. Stosowany w monoterapii i leczeniu skojarzonym napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych, oraz w leczeniu zespołu Lennoxa-Gastauta. Przepisywany również w zapobieganiu epizodom depresji u osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I.

Działanie Lamitrin

Lamitrin to lek przeciwpadaczkowy, którego głównym składnikiem jest lamotrygina. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych w mózgu, co prowadzi do stabilizacji błon neuronów i ograniczenia wyładowań neuronów odpowiedzialnych za występowanie napadów padaczkowych. Lamitrin jest stosowany w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym w przypadku napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Dodatkowo, Lamitrin może być stosowany w zapobieganiu epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji. Warto zaznaczyć, że lek nie jest wskazany w doraźnym leczeniu epizodów manii ani depresji.

Wskazania do stosowania Lamitrin

Lamitrin, czyli lamotrygina, jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów padaczki oraz w profilaktyce epizodów depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I. Oto niektóre z głównych wskazań do stosowania Lamitrin:

Leczenie napadów padaczkowych: Lamitrin jest stosowany zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwpadaczkowymi w celu leczenia różnych rodzajów napadów padaczkowych. Wskazania obejmują:

 • Napady częściowe (ogniskowe) – są to napady, które zaczynają się w jednym obszarze mózgu i mogą rozprzestrzeniać się na inne obszary. Lamotrigin pomaga w redukcji częstotliwości i nasilenia tych napadów.
 • Napady uogólnione – te napady obejmują obie półkule mózgu jednocześnie. Lamotrigin jest stosowany w przypadku napadów toniczno-klonicznych (dawniej nazywane „wielkim napadem”) oraz napadów atonicznych („upadku”).
 • Zespół Lennoxa-Gastauta – to rzadka forma padaczki o ciężkim przebiegu, występująca u dzieci i dorosłych. Lamitrin może być stosowany jako jeden z leków w leczeniu tego zespołu, który charakteryzuje się różnymi rodzajami napadów, opornością na leczenie oraz zaburzeniami poznawczymi.

Profilaktyka epizodów depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I: Lamitrin może być stosowany w celu zapobiegania wystąpieniu epizodów depresji u pacjentów, u których dominują epizody depresji w przebiegu choroby. Warto jednak zaznaczyć, że lek nie jest wskazany w doraźnym leczeniu epizodów manii ani depresji.

Lamitrin może być przepisywany wyłącznie przez lekarza, który oceni, czy lek jest odpowiedni dla pacjenta, uwzględniając jego stan zdrowia, rodzaj napadów padaczkowych oraz ewentualne przeciwwskazania i interakcje z innymi lekami.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Lamitrin

Przeciwwskazania i środki ostrożności dla stosowania Lamitrin (lamotrygina) obejmują:

 1. Nadwrażliwość na lamotryginę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Pacjenci, którzy mają historię uczulenia na lamotryginę, nie powinni go stosować. Objawy uczulenia mogą obejmować wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu lub inne objawy alergiczne.
 2. Zespół Stevensa-Johnsona (SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (TEN): Pacjenci, którzy wcześniej mieli ciężką reakcję skórną, taką jak SJS lub TEN, związaną ze stosowaniem lamotryginy, nie powinni go stosować.
 3. Stosowanie równoczesne z inhibitorami MAO: Lamotrygina nie powinna być stosowana równocześnie z lekami hamującymi monoaminooksydazę (inhibitory MAO), ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
 4. Wątrobowe i nerkowe zaburzenia: Pacjenci z istniejącymi chorobami wątroby lub nerek mogą wymagać dostosowania dawki lamotryginy. Lekarz oceni potrzebę dostosowania dawki w zależności od stanu pacjenta.
 5. Zaburzenia krwiotwórcze: Lamotrygina może wpłynąć na układ krwiotwórczy, dlatego pacjenci z zaburzeniami hematologicznymi powinni zachować ostrożność podczas stosowania tego leku.
 6. Ciąża i karmienie piersią: Lamotrygina może wpływać na rozwój płodu, dlatego podczas ciąży lek należy stosować tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Lamotrygina przenika do mleka matki, więc karmienie piersią podczas stosowania leku powinno być również omówione z lekarzem.
 7. Osłabienie koordynacji ruchowej i senność: Lamotrygina może powodować zawroty głowy, osłabienie koordynacji ruchowej oraz senność. Pacjenci powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.
 8. Stosowanie z innymi lekami: Lamotrygina może oddziaływać z innymi lekami, co może wpływać na jej skuteczność lub powodować działania niepożądane. Pacjenci powinni poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach oraz ziołach.
 9. Nagłe odstawienie leku: Nagłe przerwanie stosowania Lamitrin może powodować do nasilenia objawów padaczkowych, dlatego pacjenci nie powinni przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Jeśli konieczne jest zakończenie leczenia, lekarz pomoże pacjentowi opracować plan stopniowego zmniejszania dawki leku, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia napadów.
 1. Suicidalność: Leki przeciwpadaczkowe, w tym Lamitrin, mogą zwiększać ryzyko myśli i zachowań samobójczych. Pacjenci i opiekunowie powinni monitorować na bieżąco nastrój i zachowanie pacjenta, a wszelkie zmiany powinni zgłaszać lekarzowi prowadzącemu.
 2. Wprowadzanie leku: Lamotrygina powinna być wprowadzana stopniowo i zgodnie z zaleceniami lekarza, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak wysypka. Pacjenci powinni dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących dawki i schematu dawkowania.
 3. Wysypka: Wysypka jest jednym z najczęstszych działań niepożądanych lamotryginy. W przypadku wystąpienia wysypki, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, ponieważ może być to objaw ciężkiej reakcji alergicznej.

Zawsze warto konsultować się z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem stosowania Lamitrin lub w przypadku pytań dotyczących przeciwwskazań i środków ostrożności. Lekarz będzie w stanie odpowiednio dostosować dawkowanie i leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz monitorować reakcje organizmu na lek.

Dawkowanie Lamitrin

Dawkowanie i sposób stosowania Lamitrin (lamotrygina) może się różnić w zależności od wieku pacjenta, stanu zdrowia, rodzaju padaczki i innych czynników. Poniżej przedstawiam ogólne informacje na temat dawkowania i stosowania Lamitrin. Ważne jest, aby zawsze konsultować się z lekarzem prowadzącym i stosować się do jego zaleceń.

Wprowadzenie leku: Lekarz zwykle zaleca stopniowe wprowadzenie Lamitrin, zaczynając od niskiej dawki i stopniowo ją zwiększając. Ta strategia zmniejsza ryzyko działań niepożądanych, takich jak wysypka.

Dawkowanie dla dorosłych: Zwykle lekarz zaleca rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg raz dziennie przez pierwsze 2 tygodnie. Następnie dawka może być zwiększana co 1-2 tygodnie, zwykle o 25-50 mg dziennie. Maksymalna dawka dla dorosłych wynosi zwykle od 100 do 200 mg na dobę, podzielona na dwie dawki.

Dawkowanie dla dzieci: Dawkowanie dla dzieci zależy od wieku i masy ciała. Lekarz dostosuje dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta. Podobnie jak u dorosłych, leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, która jest stopniowo zwiększana.

Schemat dawkowania: Lamitrin można przyjmować z jedzeniem lub bez niego. Lekarz zaleci schemat dawkowania odpowiedni dla danego pacjenta, który może obejmować przyjmowanie leku raz lub dwa razy dziennie.

Przerywanie leczenia: Ważne jest, aby nie przerywać leczenia Lamitrin bez konsultacji z lekarzem. Jeśli konieczne jest zakończenie leczenia, lekarz pomoże opracować plan stopniowego zmniejszania dawki, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia napadów.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają charakter ogólny. Zawsze należy konsultować się z lekarzem prowadzącym i przestrzegać jego zaleceń dotyczących dawkowania i sposobu stosowania Lamitrin. Lekarz dostosuje dawkę i schemat dawkowania do indywidualnych potrzeb pacjenta i monitorować reakcje organizmu na lek.

Z czym nie łączyć leku Lamitrin

Okskarbazepina, Felbamat, Gabapentyna, Lewetyracetam, Pregabalina, Topiramat, Zonisamid – Lamitrin może wpływać na działanie innych leków przeciwpadaczkowych. Wzajemne oddziaływanie może wymagać dostosowania dawek przez lekarza, aby zapewnić skuteczność terapii i minimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Lit, Olanzapina, Aripiprazol, Bupropion – Stosowanie Lamitrin wraz z lekami na zaburzenia psychiczne wymaga ostrożności. Lekarz może potrzebować dostosować dawkowanie lub monitorować pacjenta pod kątem ewentualnych interakcji i działań niepożądanych.

Paracetamol – Stosowanie paracetamolu z Lamitrin może wymagać monitorowania. Paracetamol może wpływać na metabolizm Lamitrin, co wymaga uwagi ze względu na potencjalne zmiany skuteczności leczenia.

Walproinian, Karbamazepina, Fenytoina, Prymidon, Fenobarbital, Rysperydon, Ryfampicyna, Leki na HIV, Hormonalne Środki Antykoncepcyjne – Te leki mogą wchodzić w interakcje z Lamitrin, zmieniając jego skuteczność lub zwiększając ryzyko działań niepożądanych. Konieczna jest ostrożność i konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tych leków z Lamitrin.

Hormonalne Środki Antykoncepcyjne – Lamitrin może wpływać na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Może być potrzebne dostosowanie metody antykoncepcji lub monitorowanie stężenia Lamitrin we krwi. Zmiany w cyklu miesiączkowym podczas stosowania Lamitrin i hormonalnych środków antykoncepcyjnych wymagają zgłoszenia lekarzowi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Lamitrin

Skutki uboczne leku Lamitrin

Lamitrin (lamotrygina) może powodować różne działania niepożądane, choć nie u każdego pacjenta wystąpią wszystkie z nich. Poniżej przedstawiam listę możliwych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem Lamitrin:

 1. Wysypka: Wysypka jest jednym z najczęstszych działań niepożądanych i może być łagodna lub poważna. W przypadku poważnej wysypki, takiej jak zespół Stevensa-Johnsona (SJS) lub toksyczna nekroliza naskórka (TEN), pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może to być stan zagrożenia życia.
 2. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha oraz utrata apetytu mogą wystąpić u niektórych pacjentów.
 3. Bóle głowy: Bóle głowy mogą wystąpić u niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia.
 4. Zmęczenie, zawroty głowy i senność: Lamitrin może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i senność, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 5. Bezsenność: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu.
 6. Niepokój i depresja: Lamitrin może powodować zmiany nastroju, takie jak uczucie niepokoju, drażliwości lub depresji.
 7. Bóle i zawroty mięśni: Bóle i zawroty mięśni mogą wystąpić u niektórych pacjentów.
 8. Wzrost masy ciała: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć przyrostu masy ciała podczas stosowania Lamitrin.
 9. Reakcje alergiczne: U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy, języka lub gardła oraz trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 10. Problemy z wątrobą: Lamitrin może powodować uszkodzenie wątroby, co objawia się żółtaczką (żółtym zabarwieniem skóry i oczu), ciemnymi mocznikami, jasnym stolcem i utratą apetytu.
 11. Zaburzenia krwiotwórcze: Lamotrigin może powodować zaburzenia krwiotwórcze, takie jak małopłytkowość, neutropenia i anemia. Objawy obejmują siniaki, krwawienie, zmęczenie, osłabienie, bladość i częste infekcje. W przypadku wystąpienia tych objawów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
 1. Zaburzenia widzenia: Lamitrin może powodować zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, niewyraźne widzenie czy też niekontrolowane ruchy gałek ocznych. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy poinformować lekarza.
 2. Reakcje skórne: Oprócz poważnych reakcji skórnych, takich jak SJS i TEN, mogą wystąpić również łagodniejsze reakcje, takie jak zaczerwienienie, świąd czy łuszczenie się skóry.
 3. Problemy z oddychaniem: Niektóre osoby mogą doświadczyć problemów z oddychaniem, takich jak duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej czy przyspieszone oddychanie.
 4. Zaburzenia elektrolitowe: Stosowanie Lamitrin może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej, takich jak hiponatremia (niski poziom sodu we krwi).
 5. Zaburzenia koordynacji: Lamitrin może powodować problemy z koordynacją, takie jak niepewność chodu, drżenie rąk czy utrata równowagi.

Warto zaznaczyć, że ta lista nie obejmuje wszystkich możliwych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem Lamitrin. W przypadku wystąpienia innych niepokojących objawów lub gdy działania niepożądane utrzymują się lub nasilają, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Lamitrin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Lamitrin pomaga w depresji?

Lamitrin jest lekiem przeciwpadaczkowym, który jest również stosowany jako stabilizator nastroju w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (choroba dwubiegunowa). W przypadku depresji, Lamitrin może być pomocny, zwłaszcza gdy występuje w kontekście choroby dwubiegunowej.

Na co są tabletki Lamitrin?

Tabletki Lamitrin zawierają lamotryginę, która jest stosowana jako lek przeciwpadaczkowy oraz stabilizator nastroju w chorobie dwubiegunowej. Lek może także być używany w leczeniu bólu neuropatycznego i profilaktyce migren.

Czy Lamotrygina uspokaja?

Lamotrygina nie jest typowym lekiem uspokajającym ani środkiem przeciwlękowym. Jej główne działanie polega na stabilizacji nastroju i kontroli napadów padaczkowych, co może pośrednio wpłynąć na poczucie uspokojenia u niektórych pacjentów.

Czy lek Lamitrin prowadzi do tycia?

Lek Lamitrin zazwyczaj nie prowadzi do tycia i ma mniejsze ryzyko wpływania na wagę ciała w porównaniu do innych leków stabilizujących nastrój. Jednak każdy pacjent reaguje inaczej, dlatego ważne jest śledzenie zmian w wadze i konsultacja z lekarzem w razie wątpliwości.

Czy Lamitrin to stabilizator?

Tak, Lamitrin jest lekiem zaliczanym do grupy stabilizatorów nastroju.

Czy przy Lamitrinie można pić alkohol?

Nie, nie powinno się spożywać alkoholu w żadnych ilościach podczas stosowania Lamitriny. Alkohol jest tzw. induktorem enzymatycznym, co oznacza, że może przyspieszać rozkład substancji czynnych leków, osłabiając ich działanie. W przypadku Lamitriny, nawet niewielkie ilości alkoholu mogą osłabić skuteczność leku, a duże ilości mogą prowadzić do kumulacji dawek i potencjalnego przedawkowania.

Jakie dawki Lamitrin?

Dawkowanie Lamitrinu (lamotrygina) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju choroby. Zazwyczaj leczenie zaczyna się od niskiej dawki (25 mg/dzień), a następnie dawka jest stopniowo zwiększana pod ścisłym nadzorem lekarza. W przypadku pytań dotyczących dawkowania, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Lamitrin jest na receptę?

Tak, Lamitrin jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Lamitrin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaLamotriginum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zamienniki dla leku Lamitrin

Lamilept, Lamotrix.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2023