Itrax

Itrax to lek przeciwgrzybiczy o szerokim spektrum działania, zawierający 100 mg itrakonazolu. Stosowany jest w leczeniu różnych infekcji grzybiczych, w tym zakażeń narządów płciowych, skóry, błony śluzowej, oczu, paznokci oraz grzybic układowych. Jest on wskazany również przy nieskutecznym leczeniu pierwszego rzutu niektórych zakażeń. Przed zastosowaniem Itrax, należy uważnie zapoznać się z ulotką, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Działanie Itrax

Itrax to lek przeciwgrzybiczy, którego substancją czynną jest itrakonazol. Działa poprzez zakłócanie procesu syntezowania ergosterolu, składnika niezbędnego do budowy błony komórkowej grzybów. Nieprawidłowo zbudowana błona komórkowa nie jest w stanie zapewnić ochrony i utrzymania homeostazy wewnątrzkomórkowej, co prowadzi do śmierci grzyba.

Wskazania do stosowania Itrax

Lek Itrax, zawierający substancję czynną itrakonazol, jest wskazany do leczenia różnorodnych infekcji grzybiczych:

 • Zakażenia narządów płciowych: Lek jest skuteczny w leczeniu grzybic pochwy i sromu, wywołanych przez różne gatunki grzybów.
 • Zakażenia skóry, błony śluzowej lub oczu: Itrax stosuje się w leczeniu różnych rodzajów grzybic skóry, łupieżu pstrym, kandydozy jamy ustnej oraz grzybiczych zakażeń rogówki.
 • Grzybica paznokci: Lek jest wskazany w przypadku grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i (lub) drożdżaki.
 • Grzybice układowe: Itrax jest skuteczny w leczeniu aspergilozy układowej, kandydozy układowej, kryptokokozy (w tym kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z osłabioną odpornością oraz kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego, kiedy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne), histoplazmozy, blastomikozy, sporotrychozy, parakokcydioidomikozy oraz innych, rzadko występujących grzybic układowych lub tropikalnych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Itrax

Itrax jest lekiem przeciwgrzybiczym. Istnieje wiele przeciwwskazań i środków ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas jego stosowania.

Przeciwwskazania do stosowania leku Itrax:

 • Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Historia zaburzeń czynności komór serca, takich jak zastoinowa niewydolność serca. Objawy obejmują spłycenie oddechu, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn lub brzucha, silne uczucie zmęczenia lub budzenie się w nocy z brakiem tchu.
 • Ciąża (z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia). Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas przyjmowania leku Itrax.
 • Stosowanie niektórych innych leków, wymienionych w punkcie „Lek Itrax a inne leki”.

Środki ostrożności:

 • Pacjenci z niewydolnością nerek lub chorobą wątroby mogą potrzebować dostosowania dawki.
 • Kontrola czynności wątroby może być zalecana u pacjentów przyjmujących Itrax, ze względu na możliwość poważnego uszkodzenia wątroby.
 • Pacjenci z osłabioną odpornością (np. z powodu neutropenii, AIDS lub po przeszczepieniu narządu) mogą wymagać dostosowania dawki.
 • Lek Itrax może powodować interakcje z innymi lekami.
 • Jeśli wystąpią objawy zapalenia wątroby, zastoinowej niewydolności serca, ciężkiej reakcji alergicznej, nadwrażliwości na światło, ciężkich reakcji skórnych, objawów neuropatii (uszkodzenia nerwów), utraty słuchu, niewyraźnego lub podwójnego widzenia, dzwonienia w uszach, nietrzymania moczu lub zbyt częstego oddawania moczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Leki, które mogą interakcować z Itraxem, obejmują leki przeciwpadaczkowe, przeciwgruźlicze, przeciw HIV/AIDS, niektóre antybiotyki, leki wpływające na serce lub naczynia krwionośne, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwzapalne, leki stosowane po przeszczepieniu narządów, niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń HIV, leki przeciwnowotworowe, leki przeciwlękowe, silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

Jak stosować Itrax?

Lek Itrax stosuje się zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza i bezpośrednio po pełnym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości. Poniżej opisuję dokładne dawkowanie w zależności od rodzaju zakażenia:

Dawkowanie u dorosłych:

Grzybica pochwy i sromu:

 • 200 mg dwa razy na dobę przez 1 dzień, lub
 • 200 mg raz na dobę przez 3 dni.

Grzybica skóry:

 • 200 mg raz na dobę przez 7 dni, lub
 • 100 mg raz na dobę przez 15 dni.

Zakażenia okolic o zwiększonym rogowaceniu naskórka, takie jak grzybica podeszwy stóp i dłoni:

 • 200 mg dwa razy na dobę przez 7 dni, lub
 • 100 mg raz na dobę przez 30 dni.

Łupież pstry:

 • 200 mg raz na dobę przez 7 dni.

Kandydoza jamy ustnej:

 • 100 mg raz na dobę przez 15 dni.

Grzybicze zakażenie rogówki:

 • 200 mg raz na dobę przez 21 dni.

Dawkowanie w przypadku grzybicy paznokci:

 • Leczenie cykliczne: 200 mg dwa razy na dobę przez jeden tydzień, zastosowane jako 2 cykle w przypadku grzybicy paznokci rąk lub 3 cykle w przypadku paznokci stóp. Cykle są oddzielone trzytygodniowymi przerwami, kiedy lek nie jest przyjmowany.
 • Leczenie ciągłe: 200 mg raz na dobę przez 3 miesiące dla grzybicy paznokci stóp lub wraz z paznokciami rąk.

Dawkowanie w przypadku grzybic układowych:

 • Aspergiloza: 200 mg raz na dobę przez 2 do 5 miesięcy.
 • Kandydoza: 100 mg do 200 mg raz na dobę przez 3 tygodnie do 7 miesięcy.
 • Kryptokokoza (bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych): 200 mg raz na dobę przez 2 miesiące do 1 roku.
 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 200 mg dwa razy na dobę przez 2 miesiące do 1 roku.
 • Histoplazmoza: od 200 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę przez 8 miesięcy.
 • Blastomikoza: od 100 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę przez 6 miesięcy.
 • Sporotrychoza limfatyczno-skórna lub skórna: 100 mg raz na dobę przez 3 miesiące.
 • Parakokcydioidomikoza: 100 mg raz na dobę przez 6 miesięcy.
 • Chromomikoza: 100 mg do 200 mg raz na dobę przez 6 miesiące.

Stosowanie u dzieci: Lek Itrax może być stosowany u dzieci tylko wówczas, jeśli lekarz zdecyduje, że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Itrax: Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Itrax: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Itrax: Należy kontynuować przyjmowanie leku Itrax tak długo jak lekarz zaleci. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia mimo stwierdzonej przez pacjenta poprawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Z czym nie łączyć leku Itrax

Itrax i Leki Przeciwalergiczne – Nie należy łączyć Itrax z lekami przeciwalergicznymi takimi jak terfenadyna, astemizol czy mizolastyna. Może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji.

Itrax i Leki na Chorobę Wieńcową – Leki takie jak beprydyl, felodypina, nizoldypina, lerkanidypina, iwabradyna, ranolazyna, eplerenon są przeciwwskazane przy stosowaniu Itrax z powodu ryzyka poważnych działań sercowo-naczyniowych.

Itrax i Leki Przeciwkrzepliwe – Stosowanie tykagreloru razem z Itrax jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko zaburzeń krzepnięcia krwi.

Itrax i Leki Gastrointestinalne – Cyzapryd, stosowany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego, nie powinien być łączony z Itrax, ze względu na ryzyko interakcji.

Itrax i Statyny – Leki obniżające cholesterol jak symwastatyna czy lowastatyna nie powinny być stosowane razem z Itrax, mogą bowiem zwiększać ryzyko miopatii.

Itrax i Leki Nasenne – Midazolam (doustny) i triazolam nie powinny być łączone z Itrax, mogą prowadzić do nadmiernego uspokojenia.

Itrax i Leki Przeciwpsychotyczne – Stosowanie lurazydonu, pimozydu, sertyndolu z Itrax może prowadzić do niebezpiecznych efektów ubocznych.

Itrax i Leki Przeciwbólowe/Uzależnienia – Leki takie jak lewacetylmetadol (lewometadyl), metadon są przeciwwskazane z Itrax ze względu na ryzyko toksyczności.

Itrax i Leki Przeciwmalaryczne – Halofantryna, stosowana w leczeniu malarii, nie powinna być łączona z Itrax.

Itrax i Leki Przeciwnowotworowe – Irynoktekan jest jednym z leków przeciwnowotworowych, których nie należy stosować z Itrax.

Itrax i Alkaloidy Sporyszu – Leki takie jak dihydroergotamina, ergotamina, ergometryna (ergonowina) czy metylergometryna (metylergonowina) nie powinny być stosowane z Itrax.

Itrax i Leki na Arytmię Serca – Dyzopiramid, dronedaron, chinidyna, dofetylid są przeciwwskazane przy stosowaniu Itrax.

Itrax i Domperydon – Lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów, nie powinien być łączony z Itrax.

Itrax i Telitromycyna, Fezoterodyna, Solifenacyna – Szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, stosowanie tych leków z Itrax jest przeciwwskazane.

Itrax i Kolchicyna – Przy zaburzeniach czynności nerek lub wątroby, stosowanie kolchicyny z Itrax jest przeciwwskazane.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Itrax

Skutki uboczne leku Itrax

Lek Itrax, znany również jako itrakonazol, jest antygrzybiczym lekiem stosowanym do leczenia różnych infekcji grzybiczych. Na podstawie dostarczonych informacji, można wyróżnić następujące potencjalne skutki uboczne leku Itrax i prawdopodobieństwo ich wystąpienia:

Częste skutki uboczne (występujące u co najmniej 1 na 100 pacjentów): ból głowy, nudności, ból brzucha.

Mniej częste skutki uboczne (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zakażenia górnych dróg oddechowych, mała liczba białych krwinek, nadwrażliwość, zaburzenia smaku, niedoczulica, parestezje, szum w uszach, zaparcia, biegunka, niestrawność, wzdęcia, wymioty, nieprawidłowa czynność wątroby, duże stężenie bilirubiny we krwi, świąd, wysypka, pokrzywka, wielomocz, zaburzenia erekcji, zaburzenia miesiączkowania, obrzęk.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): zespół choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna, drżenie, hipertriglicerydemia, zaburzenia widzenia, przemijająca lub trwała utrata słuchu, zastoinowa niewydolność serca, duszność, zapalenie trzustki, ciężka hepatotoksyczność, ciężkie, złuszczające reakcje skórne, ostra uogólniona osutka krostkowa, leukoklastyczne zapalenie naczyń, łysienie, nadwrażliwość na światło, zwiększona aktywność enzymu fosfokinazy kreatynowej we krwi.

Dodatkowe skutki uboczne u dzieci i młodzieży (w wieku od 1 do 17 lat): ból głowy, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaburzenia czynności wątroby, niedociśnienie tętnicze, nudności, pokrzywka.

Pamiętaj, że te skutki uboczne nie muszą wystąpić, ale jeżeli wystąpią, mogą wymagać pomocy medycznej. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy podczas przyjmowania Itrax, skontaktuj się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Itrax

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Itrax?

Itrax, znany również jako itrakonazol, to lek przeciwgrzybiczy stosowany do leczenia różnych rodzajów zakażeń grzybiczych. Działa poprzez zakłócanie budowy ścianki komórkowej grzyba, co prowadzi do śmierci grzyba.

Czy Itrax jest na receptę?

Tak, Itrax jest lekiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Itrax ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaItraconazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAristo Pharma Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Itrax

Orungal, Trioxal.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023