Orungal

Orungal jest lekiem przeciwgrzybiczym, którego głównym składnikiem jest itrakonazol. Substancja ta należy do grupy pochodnych triazolu i jest skuteczna przeciwko wielu gatunkom grzybów, w tym dermatofitom i drożdżakom.

Działanie Orungal

Mechanizm działania itrakonazolu polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, który jest niezbędnym składnikiem błony komórkowej grzybów. Gdy ergosterol nie jest produkowany, błona komórkowa grzybów ulega uszkodzeniu, co prowadzi do śmierci komórki grzyba.

Wskazania do stosowania Orungal

Orungal (itraconazole) jest lekiem przeciwgrzybiczym, który jest zwykle zalecany do leczenia różnych rodzajów infekcji grzybiczych. Poniżej znajdują się szczegółowe wskazania do stosowania tego leku:

 • Zakażenia skóry i paznokci: Orungal jest często zalecany do leczenia grzybiczych zakażeń skóry, takich jak grzybica stóp, grzybica pachwin, a także grzybica paznokci. Lek działa poprzez zabijanie i hamowanie wzrostu grzybów, które powodują te infekcje.
 • Zakażenia układowe: Orungal może być stosowany do leczenia bardziej poważnych, układowych zakażeń grzybiczych, takich jak aspergiloza, histoplazmoza, blastomykoza, czy kandydoza inwazyjna, które mogą wpływać na różne organy w ciele.
 • Zapalenie spojówek wywołane przez grzyby: Orungal może być stosowany do leczenia grzybiczych zakażeń oczu, takich jak zapalenie spojówek.
 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: Orungal jest także czasami stosowany do leczenia tej poważnej infekcji grzybiczej układu nerwowego.
 • Pneumocystoza: Orungal może być stosowany do leczenia lub profilaktyki Pneumocystis jirovecii, szczególnie u pacjentów z obniżonym układem odpornościowym.
 • Zakażenia ucha: Orungal może być stosowany do leczenia grzybiczych zakażeń ucha, takich jak otomikoza.
 • Zakażenia drożdżakami: Orungal jest skuteczny w leczeniu infekcji wywołanych przez Candida, takich jak kandydoza pochwy czy jamy ustnej.
 • Profilaktyka zakażeń grzybiczych: U osób z obniżonym układem odpornościowym, takich jak pacjenci z AIDS, po przeszczepieniu narządu lub pacjenci leczeni chemioterapią, Orungal może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiec poważnym zakażeniom grzybiczym.

Pamiętaj, że każde leczenie, w tym stosowanie Orungal, powinno być przeprowadzane pod nadzorem lekarza. Lekarz jest w stanie dokonać pełnej oceny stanu zdrowia pacjenta, rozważyć możliwe przeciwwskazania i skutki uboczne, a następnie zdecydować o najlepszym planie leczenia.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Orungal

Orungal (itraconazole) jest skutecznym lekiem przeciwgrzybiczym, ale jak każdy lek, ma też pewne przeciwwskazania. Oto niektóre z nich:

 1. Nadwrażliwość na itraconazol lub którykolwiek z pomocniczych składników leku: Pacjenci, którzy mają historię reakcji alergicznych na itraconazol lub którykolwiek z składników tego leku, nie powinni go przyjmować.
 2. Niewydolność serca: Itraconazol może pogorszyć objawy niewydolności serca, dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z tą chorobą. Lekarz powinien dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta przed przepisaniem tego leku.
 3. Ciąża i karmienie piersią: Itraconazol jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Ze względu na możliwość przenikania leku do mleka matki, kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania itraconazolu.
 4. Współistniejące leczenie niektórymi lekami: Itraconazol może wchodzić w interakcje z wieloma innymi lekami, które mogą zwiększyć ryzyko poważnych skutków ubocznych. Do leków, które nie powinny być stosowane jednocześnie z itraconazolem, należą niektóre leki na serce (np. chinidyna, pimozid), niektóre leki na cholesterol (np. statyny), niektóre leki przeciwbólowe (np. fentanyl), niektóre leki na HIV/AIDS (np. indinawir, ritonawir) i wiele innych.
 5. Niewydolność wątroby: Itraconazol jest metabolizowany przez wątrobę, dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W przypadku pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby lekarz powinien dokładnie ocenić korzyści i ryzyko związane z leczeniem itraconazolem.
 6. Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek powinni unikać stosowania itraconazolu, chyba że korzyści przewyższają ryzyko. Dawkowanie u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek może wymagać dostosowania.
 7. Zespół zależności QT: Itraconazol może wydłużać odstęp QT na elektrokardiogramie, co może prowadzić do poważnych problemów z sercem. Dlatego jest przeciwwskazany u pacjentów z zespołem wydłużonego odstępu QT lub pacjentów, którzy przyjmują leki, które mogą wydłużać odstęp QT.
 8. Cystyczna fibroza: U pacjentów z cystyczną fibrozą itraconazol może być mniej skuteczny, dlatego nie jest zalecany, chyba że korzyści przewyższają ryzyko.

Dawkowanie Orungal

Dawkowanie Orungal (itraconazol) zależy od stanu zdrowia pacjenta i typu infekcji grzybiczej. Poniżej przedstawiam kilka ogólnych wytycznych dotyczących dawkowania tego leku:

Grzybica paznokci: Dorośli zazwyczaj przyjmują 200 mg raz dziennie przez 12 tygodni. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić tzw. terapię pulsacyjną, która polega na przyjmowaniu 200 mg dwa razy dziennie przez tydzień, a następnie przerwie na trzy tygodnie. Cykl ten powtarza się, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Grzybica skóry: Zwykle stosuje się dawkę 100 mg raz dziennie przez 15 dni.

Grzybica pochwy: Zazwyczaj zaleca się jednorazowe przyjęcie 200 mg dwa razy dziennie.

Grzybice układowe (np. aspergiloza, kandydoza, kryptokokoza): Dorośli zazwyczaj przyjmują 200 do 400 mg raz dziennie. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i ciężkości infekcji.

Orungal powinien być przyjmowany po posiłku, aby zwiększyć jego wchłanianie.

Pamiętaj, że powyższe dawki są tylko ogólnymi wytycznymi. Dawkę i częstotliwość stosowania Orungal powinien zawsze ustalić lekarz, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta.

W przypadku zapomnienia dawki, powinna ona być przyjęta tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować zgodnie z planem. Nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby nadrobić pominięcie. Jak każdy lek, Orungal powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i nie powinien być przerywany ani przedłużany bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej. Przerwanie leczenia przed czasem może prowadzić do nawrotu infekcji.

Z czym nie łączyć leku Orungal

Lek Orungal i Problemy z Serce, Krew, Krążenie – Lek Orungal może wchodzić w interakcje z lekami na problemy sercowo-naczyniowe. Współużywanie leków takich jak apiksaban, atorwastatyna, felodypina, czy riocyguat może prowadzić do niepożądanych reakcji. Pacjenci powinni unikać łączenia Orungal z tymi lekami.

Lek Orungal i Padaczka, Bóle Głowy, Problemy Psychiczne – Orungal może interagować z lekami przeciwpadaczkowymi (fenytoina, karbamazepina), środkami na migreny (eletryptan) oraz lekami roślinnymi na problemy psychiczne (ziele dziurawca). Pacjenci powinni unikać jednoczesnego stosowania tych leków z Orungal.

Lek Orungal i Problemy z Układem Moczowym – Tamsulosyna i tolterodyna, stosowane w problemach z układem moczowym, mogą wchodzić w interakcje z Orungal. Należy unikać łączenia tych leków z Orungal.

Lek Orungal i Leczenie Raka – Orungal może interagować z wieloma lekami przeciwnowotworowymi, takimi jak aksytynib czy kabazytaksel. Pacjenci powinni omówić z lekarzem ryzyko interakcji przed rozpoczęciem leczenia.

Lek Orungal i Leczenie Gruźlicy – Bedakilina, izoniazyd i inne leki przeciwgruźlicze mogą wchodzić w interakcje z Orungal. Należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Lek Orungal i Leczenie HIV/Zapalenia Wątroby – Leki antyretrowirusowe (efawirenz, newirapina) oraz leki na zapalenie wątroby mogą interagować z Orungal. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed ich współużywaniem.

Lek Orungal i Po Przeszczepie Narządu – Ewerolimus i inne leki immunosupresyjne stosowane po przeszczepie mogą wchodzić w interakcje z Orungal.

Lek Orungal i Łagodne Powiększenie Prostaty – Alfuzosyna i sylodosyna mogą interagować z Orungal. Należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Lek Orungal i Choroby Płuc, Alergie – Leki takie jak cyklezonid czy ebastyna stosowane w astmie i alergiach mogą wchodzić w interakcje z Orungal.

Lek Orungal i Problemy z Erekcją, Wytryskiem – Tadalafil i wardenafil, leki na zaburzenia erekcji, mogą interagować z Orungal.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Orungal

Skutki uboczne leku Orungal

Stosowanie leku Orungal (itraconazol) może prowadzić do różnych skutków ubocznych. Pamiętaj, że nie każdy pacjent doświadczy tych skutków ubocznych, a nawet jeśli tak, mogą one mieć różne nasilenie.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Bóle brzucha, nudności, dyspepsja, zaparcia, biegunka: Problemy żołądkowo-jelitowe są częstymi skutkami ubocznymi wielu leków, w tym itraconazolu.
 • Ból głowy: Ból głowy może wystąpić jako skutek uboczny stosowania Orungal.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Wysypka, świąd: U niektórych osób itraconazol może prowadzić do reakcji skórnych, takich jak wysypka lub świąd.
 • Zawroty głowy: Niektóre osoby mogą doświadczyć zawrotów głowy podczas przyjmowania itraconazolu.
 • Obrzęk, zatrzymanie płynów: Niektóre osoby mogą doświadczyć obrzęków lub zatrzymania płynów podczas przyjmowania itraconazolu.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Hepatotoksyczność: Itraconazol, jak wiele innych leków przeciwgrzybiczych, może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Objawy mogą obejmować żółtaczkę (żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu), ciemny mocz, utratę apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, zmęczenie i osłabienie.
 • Zaburzenia czynności serca: Rzadko, itraconazol może wpływać na czynność serca, prowadząc do takich objawów jak duszności, obrzęk nóg, nieprawidłowe tętno lub ból w klatce piersiowej.
 • Neuropatia (uszkodzenie nerwów): W rzadkich przypadkach itraconazol może prowadzić do neuropatii, objawiającej się jako mrowienie, drętwienie, ból lub osłabienie w rękach lub nogach.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek niepożądanego objawu podczas przyjmowania Orungal, należy skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Orungal

Pytania naszych Pacjentów

Czy Orungal jest bezpieczny?

Orungal jest generalnie bezpiecznym lekiem, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i jest odpowiednio monitorowany. Jednak każdy lek niesie ryzyko skutków ubocznych i interakcji, dlatego ważne jest, aby pacjenci byli świadomi tych ryzyk i zgłaszali wszelkie niepokojące objawy swojemu lekarzowi.

Po jakim czasie działa Orungal?

Czas, w jakim Orungal zaczyna działać, może różnić się w zależności od typu i lokalizacji zakażenia, ale zazwyczaj poprawa objawów jest zauważalna po kilku dniach leczenia. Ważne jest jednak, aby kontynuować leczenie przez pełny okres zalecony przez lekarza, ponieważ przerwanie go zbyt wcześnie może prowadzić do nawrotu zakażenia.

Czy Orungal jest na receptę?

Tak, Orungal jest lekiem na receptę.

Jak długo można brać Orungal?

Długość stosowania Orungalu zależy od rodzaju i lokalizacji zakażenia grzybicznego, ale zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem i kontynuować leczenie przez pełny okres zalecony, nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do działań niepożądanych, takich jak zaburzenia czynności wątroby, dlatego regularne kontrole są konieczne.

Czy lek Orungal jest refundowany?

Tak, Orungal jest refundowany.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Orungal? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaItraconazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentJanssen-Cilag International N.V.

Zamienniki dla leku Orungal

Itrax , Trioxal.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023