Flucorta

Flucorta to lek przeciwgrzybiczy zawierający flukonazol, chemioterapeutyk z grupy triazolu. Stosowany w leczeniu kandydozy, kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, grzybic skóry i paznokci. Dobrze przenika do płynów organizmu, łącznie z płynem mózgowo-rdzeniowym.

Działanie Flucorta

Flucorta, zawierający flukonazol, działa przeciwgrzybiczo poprzez hamowanie syntezy ergosterolu, który jest niezbędnym składnikiem budulcowym błony komórkowej grzybów. W wyniku tego działania zaburzona zostaje integralność błony komórkowej grzyba, prowadząc do jego śmierci.

Lek ten jest skuteczny przeciwko różnym rodzajom grzybów, zwłaszcza z rodzaju Candida i Cryptococcus. Flucorta jest stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych, takich jak kandydoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, grzybice skóry i paznokci.

Ważne jest stosowanie Flucorta zgodnie z zaleceniami lekarza i przestrzeganie dawek oraz czasu trwania terapii, aby zapewnić skuteczność leczenia i zmniejszyć ryzyko powikłań czy rozwój oporności na lek.

Wskazania do stosowania Flucorta

Flucorta, zawierający flukonazol, jest lekiem przeciwgrzybiczym stosowanym w leczeniu różnych infekcji grzybiczych. Oto główne wskazania do stosowania Flucorta:

Kandydoza: Flucorta jest stosowany w leczeniu kandydozy, infekcji wywołanej przez drożdże z rodzaju Candida. Kandydoza może przyjmować różne formy, takie jak:

 • Kandydoza pochwy: objawia się świądem, upławem i podrażnieniem narządów płciowych.
 • Kandydoza jamy ustnej: objawia się białymi plamkami w jamie ustnej i bólami gardła.
 • Kandydoza układowa: może wpływać na wiele narządów, w tym płuca, serce, mózg, nerki i wątrobę, co może prowadzić do poważnych powikłań.

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: Flucorta jest stosowany w leczeniu tej poważnej infekcji wywołanej przez grzyby Cryptococcus neoformans. Infekcja może wpływać na mózg, opony mózgowe oraz układ nerwowy.

Grzybice skóry: Flucorta jest stosowany w leczeniu różnych infekcji grzybiczych skóry, takich jak łupież pstry, liszajec czy grzybica stóp.

Grzybice paznokci: Flucorta jest stosowany w leczeniu grzybic paznokci, które są spowodowane przez różne rodzaje grzybów, takie jak dermatofity, drożdże czy pleśnie.

Inne infekcje grzybicze: Flucorta może być również stosowany w leczeniu innych, rzadszych infekcji grzybiczych, takich jak histoplazmoza, blastomykoza, kokcydioidomykoza czy aspergiloza.

Stosowanie Flucorta powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, który dobierze odpowiednią dawkę i czas trwania leczenia, uwzględniając rodzaj i nasilenie infekcji oraz stan zdrowia pacjenta.

Przeciwwskazania do stosowania Flucorta

Przeciwwskazania do stosowania Flucorta są sytuacje, w których stosowanie tego leku może być szkodliwe dla pacjenta. Oto niektóre z głównych przeciwwskazań:

 1. Nadwrażliwość na flukonazol lub inne azole: Flucorta jest przeciwwskazany u pacjentów z alergią na flukonazol, inne leki z grupy azoli lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 2. Jednoczesne stosowanie terfenadyny lub astemizolu: Flucorta jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących terfenadynę lub astemizol, ponieważ może to prowadzić do poważnych interakcji lekowych, takich jak zaburzenia rytmu serca.
 3. Jednoczesne stosowanie cisaprydu: Flucorta jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących cisapryd, gdyż jednoczesne stosowanie może prowadzić do interakcji lekowej, zwiększając ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie Flucorta w ciąży jest przeciwwskazane, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, gdyż może istnieć ryzyko wpływu na rozwój płodu. Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny omówić z lekarzem ryzyko stosowania tego leku. Flukonazol przenika do mleka matki, dlatego Flucorta jest przeciwwskazany u matek karmiących piersią, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.
 5. Niewydolność wątroby: Flucorta jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W przypadku łagodniejszych postaci niewydolności wątroby, dawkę flukonazolu należy dostosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 6. Niektóre inne leki: Flucorta może być przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących niektóre inne leki, takie jak inhibitory proteazy HIV, erytromycyna, chinidyna czy pimozid, które mogą wchodzić w interakcje z flukonazolem.

Przed rozpoczęciem leczenia Flucorta pacjent powinien poinformować lekarza o swoim stanie zdrowia oraz stosowanych lekach, aby sprawdzić, czy lek jest odpowiedni i bezpieczny.

Dawkowanie Flucorta

Dawkowanie Flucorta (flukonazolu) może się różnić w zależności od rodzaju zakażenia grzybicznego, jego lokalizacji, ciężkości oraz wieku pacjenta. Poniżej przedstawiono kilka ogólnych wytycznych dotyczących dawkowania i stosowania Flucorta, jednak każdy przypadek należy indywidualnie omówić z lekarzem, który może dostosować dawkę do konkretnego stanu pacjenta.

Dorośli:

 • Kandydoza pochwy: Zwykle stosuje się jednorazową dawkę 150 mg Flucorta doustnie.
 • Kandydoza jamy ustnej i gardła: Zazwyczaj dawka wynosi 50-100 mg Flucorta doustnie raz na dobę przez 7-14 dni.
 • Grzybica skóry i paznokci: Dawka może wynosić 150 mg raz w tygodniu lub 50 mg raz na dobę przez 2-6 tygodni, w zależności od umiejscowienia zakażenia.
 • Inwazyjne zakażenia grzybicze (kandydoza układowa, kryptokokoza): Dawka wynosi zwykle 400 mg na dobę na początek, a następnie 200 mg raz na dobę. Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od ciężkości zakażenia i reakcji organizmu na leczenie.

Dzieci: Dawkowanie dla dzieci musi być dostosowane do wieku i masy ciała. Zwykle stosuje się dawkę 3-12 mg/kg masy ciała na dobę, w zależności od rodzaju zakażenia. Lekarz może indywidualnie dostosować dawkę.

Osoby starsze: Osoby starsze mogą wymagać dostosowania dawki ze względu na zmiany w funkcjonowaniu nerek lub wątroby. Lekarz może indywidualnie dostosować dawkę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać dostosowania dawki, ponieważ flukonazol jest usuwany z organizmu przez nerki. Lekarz może indywidualnie dostosować dawkę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Pacjenci z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby mogą wymagać dostosowania dawki. W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, Flucorta jest przeciwwskazany.

Flucorta jest lekiem doustnym, występującym w postaci kapsułek lub tabletek. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, przestrzegając dawkowania i czasu trwania leczenia. Flucorta można przyjmować niezależnie od posiłków.

Z czym nie łączyć leku Flucorta

Flucorta nie powinna być łączona z lekami, które mogą wpływać na rytm serca, takimi jak astemizol, terfenadyna, cisapryd, pimozyd, chinidyna, a także z niektórymi antybiotykami jak erytromycyna. Te kombinacje mogą prowadzić do poważnych i niebezpiecznych interakcji. W przypadku konieczności łączenia Flucorty z innymi lekami, zawsze należy konsultować się z lekarzem.

Interakcje Flucorta z Astemizolem i Terfenadyną – Astemizol i terfenadyna, stosowane w alergii, nie powinny być łączone z Flucortą. Stosowanie tych leków równocześnie z Flucortą może prowadzić do poważnych reakcji, takich jak zaburzenia rytmu serca. W przypadku konieczności leczenia alergii podczas stosowania Flucorty, należy zasięgnąć porady lekarza w celu znalezienia bezpiecznych alternatyw.

Flucorta a Cisapryd – Cisapryd stosowany w zaburzeniach żołądka nie powinien być łączony z Flucortą. Może to prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, szczególnie tych związanych z funkcjonowaniem układu pokarmowego i rytmu serca.

Flucorta i Pimozyd – Pimozyd, stosowany w zaburzeniach umysłowych, nie powinien być łączony z Flucortą ze względu na ryzyko wystąpienia poważnych interakcji, w tym potencjalnych zaburzeń rytmu serca.

Flucorta i Chinidyna – Chinidyna, stosowana w zaburzeniach rytmu serca, w połączeniu z Flucortą może prowadzić do zwiększenia ryzyka niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca. Zaleca się unikanie tej kombinacji.

Flucorta i Erytromycyna – Erytromycyna, antybiotyk stosowany w leczeniu infekcji, w połączeniu z Flucortą może prowadzić do wzajemnego nasilania działania, co może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, szczególnie w zakresie funkcji serca.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Flucorta

Skutki uboczne leku Flucorta

Stosowanie Flucorta (flukonazolu) może prowadzić do wystąpienia różnych skutków ubocznych.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Bóle głowy: Niekiedy podczas stosowania Flucorta mogą wystąpić bóle głowy, które zwykle ustępują po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia.
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Objawy takie jak nudności, wymioty, biegunka czy bóle brzucha są często zgłaszane podczas stosowania Flucorta. Mogą one ustąpić po zakończeniu leczenia.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Zmiany skórne: Niektóre osoby mogą doświadczyć wysypki, świądu, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona czy toksyczna nekroliza naskórka. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia czucia: Flucorta może powodować zawroty głowy, parestezje (uczucie mrowienia lub drętwienia) czy drżenie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Hepatotoksyczność: W rzadkich przypadkach Flucorta może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Objawy obejmują żółtaczkę, ciemny mocz, utratę apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha czy osłabienie. W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Zaburzenia hematologiczne: Może wystąpić zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), co może prowadzić do zwiększonej podatności na infekcje. Rzadko obserwuje się też niedokrwistość aplastyczną (niewydolność szpiku kostnego). Lekarz może monitorować parametry krwi w trakcie leczenia.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Zaburzenia rytmu serca: Flucorta może powodować wydłużenie odstępu QT, co może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Osoby z istniejącymi problemami sercowymi powinny poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leem Flucorta.
 • Zaburzenia elektrolitowe: Flucorta może rzadko prowadzić do zaburzeń elektrolitowych, takich jak hipokaliemia (niski poziom potasu we krwi), która może wpływać na funkcjonowanie mięśni i serca. Lekarz może monitorować poziom elektrolitów w trakcie leczenia.
 • Reakcje alergiczne: W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja). Objawy obejmują duszności, uczucie ściśnięcia w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, warg, języka czy gardła, pokrzywka i trudności w połykaniu. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na reakcję anafilaktyczną, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną.

Nieznana częstotliwość:

 • Zaburzenia psychiczne: Flucorta może powodować niepokój, dezorientację, omamy, depresję lub zaburzenia snu. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skonsultować się z lekarzem.
 • Niewydolność nerek: Flucorta może w rzadkich przypadkach prowadzić do niewydolności nerek. Lekarz może monitorować czynność nerek podczas leczenia.

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadcza skutków ubocznych podczas stosowania Flucorta. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów podczas stosowania tego leku, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może dostosować dawkę, zmienić sposób podawania leku lub zaproponować inny lek w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Flucorta

Pytania naszych Pacjentów

Jak długo stosować lek Flucorta?

Czas stosowania leku Flucorta zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta oraz rodzaju i nasilenia schorzenia. Lekarz przepisujący lek określi odpowiednią dawkę i czas trwania leczenia w oparciu o konkretne potrzeby pacjenta. Należy przestrzegać zaleceń lekarza i nie przerywać leczenia bez konsultacji z nim.x

Czy można pić alkohol przy Flucorta?

Stosowanie alkoholu podczas leczenia Flucorta nie jest zalecane, ponieważ może wpłynąć na skuteczność leku oraz nasilać potencjalne skutki uboczne.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Flucorta? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluconazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex

Zamienniki dla leku Flucorta

Flucofast, Fluconazole, Flumycon, Fluxazol.

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2024