Fluconazole

Fluconazole to lek, który stosowany jest w ginekologii oraz dermatologii w leczeniu i profilaktyce chorób zakaźnych oraz pasożytniczych. Stosowany jest również zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Preparat ten dostępny jest na receptę. Substancją czynną leku jest substancja o właściwościach przeciwgrzybiczych – flukonazol.

Fluconazole – Działanie i wskazania

Ten dostępny na receptę preparat wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Substancją czynną preparatu jest flukonazol – chemioterapeutyk należący do grupy pochodnych triazolu. Flukonazol wykazuje skuteczność w zwalczaniu różnych gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych, dodatkowo stosowany jest w leczeniu zakażeń układowych, a także wewnątrzczaszkowych. Może być on stosowany u osób, u których występuje upośledzona odporność.

Jak działa Fluconazole?

Działanie flukonazolu polega na hamowaniu syntezy erogesterolu, uszkodzeniu błony komórkowej grzybów, a w efekcie obumarcia komórki grzyba. Flukonazol jest dobrze wchłaniany po zastosowaniu doustnym. Spożywanie pokarmów nie wpływa na wchłanianie się flukonazolu – jego stężenie w osoczu wynosi 90% wartości stężenia, które występuje po podaniu dożylnym. Substancja ta charakteryzuje się długim okresem półtrwania, który wynosi ok. 30 godzin.

Na co lek flukonazol?

Flukonazol jest przeznaczony do stosowania w inwazyjnych kandydozach, grzybicy skóry, paznokci, kokcydioidomikozie oraz drożdżakowym zapaleniu żołędzi.

Lek Fluconazole stosowany jest w ginekologii oraz dermatologii. Występuje on w postaci tabletek przeznaczonych do stosowania doustnego w kilku wariantach: tabletki 50 mg w opakowaniu po 7 lub 14 sztuk, tabletki 100 mg w opakowaniu po 7 lub 28 sztuk, tabletki 150 mg w opakowaniu po 1 lub 3 sztuki.

Czy flukonazol jest skuteczny?

Badania wykazały, że skuteczność flukonazolu w leczeniu grzybicy paznokci wynosi od 46 do 90%, w zależności od rodzaju grzyba. W przypadku inwazyjnych kandydoz skuteczność flukonazolu może sięgać nawet do 99%. W przypadku innych infekcji grzybiczych skuteczność flukonazolu może się różnić, ale badania wykazują, że w wielu przypadkach udaje się wyleczyć infekcję po jednorazowym, prawidłowo przepisanym leczeniu flukonazolem.

Wskazania do stosowania leku Fluconazole

Leczenie:

 • kandydoza pochwy,
 • kandydoza jamy ustnej oraz przełyku,
 • zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego,
 • kandydoza układowej (kandydemii, kandydozy płuc, kandydozy rozsianej, kandydozy dróg moczowych i otrzewnej),
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych,
 • grzybicy skóry (tułowia, stóp, podudzia),
 • łupież pstry, gdy zalecane jest rozpoczęcie leczenia ogólnoustrojowego,
 • zakażeń drożdżakowych skóry właściwej,
 • grzybicy paznokci, gdy inne leki nie są odpowiednie.

Zapobieganie:

 • kandydozie u osób, które są po przeszczepie szpiku kostnego,
 • kandydozie u chorych, którzy byli poddawani chemioterapii i/lub radioterapii.
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczej leku,
 • zapobiegawczo przeciw nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z AIDS
 • nadwrażliwość na inne preparatu z grupy pochodnych azolowych,
 • Równoległe stosowanie:
  – terfenadyny

Dawkowanie leku Fluconazole

Dawkowanie leku Fluconazole uzależnione jest od wieku oraz rodzaju schorzenia.

W przypadku osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży po 13. roku życia dawkowanie wygląda następująco:

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce 400 mg w pierwszej dobie, a następnie 200-400 mg raz na dobę przez okres 6-8 tygodni, w razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 800 mg.

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych –Flukonazole powinien być przyjmowany w dawce 200 mg raz na dobę, aż do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie kokcydioidomikozy – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce od 200 do 400 mg raz na dobę przez okres od 11 do 24 miesięcy, w razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 800 mg.

Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce 800 mg w pierwszej dobie, a następnie 400 mg na dobę, aż do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych – Flukonazole powinien być przyjmowany w dawce od 200 do 400 mg w pierwszej dobie, a następnie 100-200 mg na dobę, aż do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zakażenie drożdżakowe zakażenie błon śluzowych(pleśniawki) – dawka zależy od lokalizacji – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce od 50 do 400 mg na dobę przez okres od 7 do 30 dni, aż do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy ustnej i gardła – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce od 100 do 200 mg na dobę, lub w dawce 200 mg 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych – stosowanie preparatu w pojedynczej dawce 150 mg.

Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce 150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie co tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki istnieje zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia).

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci – W zależności od miejsca zakażenia, flukonazol powinien być przyjmowany w dawce 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg raz w tygodniu przez okres od 1 do 4 tygodni (w przypadku grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni, a w przypadku zakażeń paznokci leczenie należy kontynuować do czasu zastąpienia starego paznokcia przez nowy, niezakażony).

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo) – Flukonazol powinien być przyjmowany w dawce od 200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Kandydoza jamy ustnej – stosowanie preparatu 50 mg raz na dobę, maksymalnie 100 mg 1 raz na dobę, dawkę taką najczęściej stosuje się przez 7 do 14 dni,

Kandydoza przełyku – 50 mg raz na dobę, maksymalnie 100 mg 1 raz na dobę, dawkę taką najczęściej stosuje się przez 14 do 30 dni,

Kandydoza pochwy – 150 mg jednorazowo. Nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 16. roku życia,

Kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej) – 400 mg w I dniu kuracji, następnie 200 mg na dobę. Zależnie od odpowiedzi klinicznej lekarz może zwiększyć dawkę do 400 mg na dobę,

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – 400 mg w I dniu kuracji, następnie 200-400 mg na dobę. Czas leczenia najczęściej wynosi co najmniej 6-8 tygodni,

Grzybice stóp, tułowia, podudzi, drożdżyca skóry, kandydoza skóry właściwej – 150 mg raz na tydzień lub 50 mg 1 raz na dobę przez okres od 2 do 4 tygodni, w przypadku grzybicy stóp okres ten wydłuża się do 6 tygodni,

Łupież pstry – stosowanie preparatu 300-400 mg 1 raz na tydzień przez okres 7 do 21 dni lub 50 mg 1 raz na dobę przez okres od 14 do 28 dni,

Grzybica paznokci (onychomikoza), kiedy inne leki nie są odpowiednie – 150 mg raz na tydzień.

Leczenie należy kontynuować aż do zastąpienia zakażonego paznokcia przez zdrowego. Czas potrzebny do odrostu nowego paznokcia w przypadku dłoni lub stóp wynosi od 3 do 6 miesięcy oraz od 6 do 12 miesięcy, ale może się to różnić w zależności od pacjenta i jego wieku.

Odrost paznokci może przebiegać z różnymi prędkościami u poszczególnych pacjentów, w zależności od wieku. Po wyleczeniu przewlekłego zakażenia paznokcie mogą pozostawać krzywe lub wykrzywione.

Zapobieganie nawrotom:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u osób chorych na AIDS – 100 do 200 mg na dobę,
 • kandydoza u osób z obniżoną odpornością, po chemioterapii i/lub po radioterapii – dawka uzależniona jest od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia i wynosi od 50 do 400 mg 1 raz na dobę,
 • kandydoza po przeszczepie szpiku kostnego – Aby zapobiec kandydozie u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego, flukonazol powinien być przyjmowany w dawce 400 mg raz na dobę. Lekarz zaleci kontynuowanie leczenia na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i zalecić kontynuowanie leczenia przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofilów większej niż 1000 w mikrolitrze krwi.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania w przypadku dzieci od 6. miesiąca życia do 13. roku życia lek powinien być stosowany tylko w przypadku bezwzględnej konieczności, a nerki u pacjenta funkcjonują prawidłowo. U dzieci młodszych, w przypadku konieczności stosowania preparatu, lekarz może zalecić stosowanie preparatu w formie syropu. Maksymalna dawka leku u dzieci to 400 mg na dobę. Konieczne jest dostosowanie dawkowania w przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min. Dlatego stosowanie preparatu w tej grupie wiekowej powinno być zalecane jedynie w sytuacjach, w których jest to absolutnie konieczne oraz w przypadku prawidłowej czynności nerek.

Skład leku Fluconazole

1 tabletka leku zawiera:

 • substancję czynną – flukonazul w dawce 50, 100 lub 150 mg,
 • laktozę – w dawce odpowiednio 84, 80, 120 mg,
 • Inne substancje pomocnicze.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Fluconazole

Niekiedy podczas stosowania leku Fluconazole trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Konieczna może być zmiana dawkowania preparatu lub wykonanie dodatkowych badań kontrolnych. Do takich sytuacji zalicza się:

 • osoby chore z ciężkimi chorobami współistniejącymi (AIDS, nowotwory) – ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby, zmian parametrów biochemicznych i hematologicznych,
 • zaburzenia czynności wątroby – w przypadku wystąpienia objawów takich jak: pogorszenie samopoczucia, zmęczenie, ciemna barwa moczu, jasna barwa stolca, żółtaczka, nudności, wymioty, brak apetytu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
 • wrodzone/nabyte wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG, wraz z: – kardiomiopatią (zwłaszcza w przypadku niewydolności serca), – rzadkoskurczem zatokowym, – zaburzeniami rytmu serca,
 • równoległe stosowanie leków, które wpływają na wydłużenie odcinka QT z zaburzeniami elektrolitowymi,
 • czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca,
 • nietolerancja laktozy, galaktozy, niedobór laktazy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Preparaty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem jest przeciwwskazane

Cyzapryd – Podczas jednoczesnego stosowania cyzaprydu i flukonazolu notowano zaburzenia kardiologiczne, w tym wydłużenie odstępu QTc. Badania wykazały, że jednoczesne stosowanie tych leków zwiększa stężenie cyzaprydu we krwi, dlatego też jest ono przeciwwskazane.

Terfenadyna – Przy jednoczesnym stosowaniu azoli przeciwgrzybiczych i terfenadyny występują ciężkie zaburzenia rytmu zależne od skorygowanego odstępu QTc. Badania wykazały, że jednoczesne stosowanie flukonazolu w dawkach 400 mg i większych z terfenadyną znacząco zwiększa jej stężenia we krwi, dlatego jest ono przeciwwskazane . W dawkach poniżej 400 mg na dobę, należy dokładnie kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie te leki.

Astemizol – Flukonazol i leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii (astemizol) nie powinny być stosowane jednocześnie, ponieważ może to prowadzić do wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes. Stosowanie tych leków jednocześnie jest przeciwwskazane.

Pimozyd -Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania flukonazolu i pimozydu, jednak może to hamować metabolizm pimozydu. Zwiększone stężenie pimozydu w osoczu może wydłużyć odstęp QT i powodować zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes. Jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Chinidyna – Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania flukonazolu i chinidyny, jednoczesne stosowanie może hamować metabolizm chinidyny. Związane jest to z wydłużeniem odstępu QT i rzadkimi zaburzeniami rytmu serca typu torsades de pointes. Stosowanie tych leków jednocześnie jest przeciwwskazane.

Erytromycyna – Flukonazol i erytromycyna nie powinny być stosowane jednocześnie, ponieważ może to zwiększyć ryzyko kardiotoksyczności i wydłużenia odstępu QT, a także rzadko prowadzić do zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. Jednoczesne stosowanie tych leków jest przeciwwskazane.

Preparaty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem nie jest zalecane

Halofantryna – Lek fluconazole może zmniejszać metabolizm halofantryny, co może prowadzić do wzrostu jej stężenia w osoczu. Niebezpieczne dla zdrowia może być jednoczesne stosowanie halofantryny i flukonazolu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko kardiotoksyczności i wydłużenia odstępu QT, a także rzadko prowadzić do zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. Stosowanie tych leków jednocześnie jest przeciwwskazane.

Amiodaron – Flukonazol i amiodaron nie powinny być stosowane jednocześnie, ponieważ może to prowadzić do wzrostu wydłużenia odstępu QT. Duże dawki flukonazolu (800 mg) są szczególnie niebezpieczne w połączeniu z amiodaronem. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków.

Produkty lecznicze, których jednoczesne stosowanie z flukonazolem wiąże się z koniecznością zachowania środków ostrożności oraz modyfikacji dawki

Wpływ innych produktów leczniczych na flukonazol

Ryfampicyna – Jednoczesne stosowania preparatu ryfampicyny i flukonazolu zmniejsza wartość AUC flukonazolu o 25% oraz skraca jego okres półtrwania (t½) o 20%. Lekarz powinien rozważyć możliwość zwiększenia dawki flukonazolu u pacjentów przyjmujących ryfampicynę. Interakcje z cymetydyną, produktami leczniczymi zobojętniającymi kwas żołądkowy, pokarmem oraz napromieniowaniem przed przeszczepieniem szpiku kostnego nie wpływają istotnie na wchłanianie flukonazolu.

Hydrochlorotiazyd – Badanie farmakokinetyczne wykazało, że jednoczesne stosowanie hydrohlorotiazydu i flukonazolu zwiększa stężenie flukonazolu w osoczu o 40%. Efekt ten nie wymaga zmiany dawkowania u pacjentów przyjmujących hydrohlorotiazyd.

Wpływ flukonazolu na inne produkty lecznicze

Flukonazol jest umiarkowanym inhibitorem cytochromu P450 izoenzymów 2C9 i 3A4 oraz silnym inhibitorem izoenzymu CYP2C19. Istnieje ryzyko zwiększenia stężenia w osoczu innych produktów leczniczych metabolizowanych przez te izoenzymy przy jednoczesnym stosowaniu z flukonazolem, dlatego należy zachować ostrożność i dokładnie monitorować pacjentów. Hamowanie aktywności enzymów przez flukonazol utrzymuje się przez 4-5 dni po odstawieniu leku ze względu na jego długi okres półtrwania.

Alfentanyl -W trakcie jednoczesnego leczenia flukonazolem (400 mg) i dożylnym alfentanylem (20 µg/kg mc.) u zdrowych ochotników, AUC10 alfentanylu wzrosła o około 2 razy, prawdopodobnie w wyniku inhibicji CYP3A4. W związku z tym, może być konieczna modyfikacja dawki alfentanylu.

Amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne) – Flukonazol nasila działanie amitryptyliny i nortryptyliny. Z tego powodu, na początku leczenia skojarzonego należy oznaczyć poziom 5-nortryptyliny i (lub) S-amitryptyliny w organizmie, a po tygodniu ponownie. Jeśli poziom tych substancji będzie zbyt wysoki, może być konieczna zmiana dawkowania amitryptyliny i nortryptyliny.

Amfoterycyna B – Badania przeprowadzone na zakażonych myszach z prawidłową i osłabioną odpornością po podaniu jednoczesnym flukonazolu i amfoterycyny B wykazały niewielkie addycyjne działanie przeciwgrzybicze w przypadku zakażenia ogólnoustrojowego C. albicans, brak interakcji w przypadku zakażenia wewnątrzczaszkowego przez Cryptococcus neoformans oraz antagonizm obu produktów leczniczych w przypadku zakażenia ogólnoustrojowego przez Aspergillus fumigatus.

Leki przeciwzakrzepowe – Po wprowadzeniu flukonazolu do obrotu, tak jak w przypadku innych azoli, zaczęto zgłaszać występowanie krwawień (siniaki, krwawienia z nosa, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwiomocz i smoliste stolce) u pacjentów otrzymujących jednocześnie lek przeciwgrzybiczy i warfarynę. Badania wykazują, że leki zmniejszające krzepliwość krwi stosowane jednocześnie, czas protrombinowy wydłuża się około dwukrotnie, co może być wynikiem hamowania metabolizmu warfaryny przez izoenzym CYP2C9. U pacjentów przyjmujących jednocześnie pochodne kumaryny lub indanedionu z flukonazolem, konieczne może być monitorowanie czasu protrombinowego i możliwa modyfikacja dawki leku przeciwzakrzepowego.

Benzodiazepiny (krótkodziałające) np. midazolam, triazolam – Przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu i benzodiazepin (np. midazolamu lub triazolamu) obserwowano nasilone i przedłużone działanie tych leków. Jednoczesne podanie flukonazolu w dawce 200 mg na dobę i 0,25 mg doustnego midazolamu lub 0,25 mg doustnego triazolamu zwiększało wartość AUC odpowiednio o 3,7- i 4,4-krotnie, a okres półtrwania 2,2- i 2,3-krotnie. W związku z tym, jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie benzodiazepin i flukonazolu, zaleca się zmniejszenie dawek benzodiazepin i właściwe monitorowanie pacjenta.

Karbamazepina – Lek fluconazole hamuje metabolizm karbamazepiny, co może skutkować wzrostem jej stężenia w surowicy o 30%. Może to prowadzić do toksyczności karbamazepiny, dlatego konieczne może być dostosowanie dawkowania produktu leczniczego w zależności od stężenia i działania.

Antagoniści kanałów wapniowych – Niektóre leki z grupy antagonistów kanału wapniowego (nifedypina, izradypina, amlodypina, werapamil i felodypina) są metabolizowane przez CYP3A4. Flukonazol może zwiększać ogólnoustrojowe narażenie na działanie tych leków. W związku z tym zaleca się częste monitorowanie pacjentów w celu wykrywania występowania ewentualnych działań niepożądanych.

Celekoksyb – Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu w dawce 200 mg na dobę i celekoksybu w dawce 200 mg, wartości Cmax i AUC celekoksybu wzrastają odpowiednio o 68% i 134%. W takim przypadku konieczne może być zmniejszenie dawki celekoksybu o połowę.

Cyklofosfamid – Stosowanie cyklofosfamidu (stosowany w leczeniu chorób nowotworowych)i flukonazolu razem może powodować zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy, dlatego należy ściśle monitorować te wartości i zwracać szczególną uwagę na ryzyko ich wzrostu.

Fentanyl (leki znieczulające)Odnotowano jeden przypadek śmiertelny, prawdopodobnie spowodowany interakcją fentanylu i flukonazolu. Wykazano, że flukonazol znacznie opóźnia wydalanie fentanylu u zdrowych ochotników. Wyższe stężenie tego leku w organizmie może powodować depresję oddechową. Dlatego pacjentów należy ściśle obserwować i ewentualnie dostosować dawkowanie fentanylu.

Inhibitory reduktazy HMG-CoA – Flukonazol może zwiększyć ryzyko miopatii i rabdomiolizy, gdy jest stosowany jednocześnie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA, takimi jak atorwastatyna, symwastatyna, czy fluwastatyna, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu. Jeśli takie leczenie skojarzone jest konieczne, należy ściśle monitorować pacjenta pod kątem objawów miopatii i rabdomiolizy oraz kontrolować aktywność kinazy kreatynowej. W przypadku znacznego wzrostu aktywności kinazy kreatynowej lub wystąpienia lub podejrzenia miopatii i/lub rabdomiolizy, należy przerwać stosowanie inhibitorów reduktazy HMG-CoA.

Ibrutynib – Umiarkowane inhibitory CYP3A4, takie jak flukonazol, mogą zwiększyć stężenie ibrutynibu w surowicy, co zwiększa ryzyko wystąpienia toksyczności. Jeśli jednoczesne stosowanie jest nieuniknione, dawkę ibrutynibu należy zmniejszyć do 280 mg dziennie (2 kapsułki) i ściśle monitorować stan pacjenta.

Iwakaftor – U pacjentów leczonych jednocześnie lekami takimi jak flukonazol i erytromycyna, które są średnio silnymi inhibitorami CYP3A, stosowanie zarówno iwakaftoru, jak i wzmacniającego białko CFTR, zwanego przezbłonowym regulatorem przewodnictwa, może zwiększyć ekspozycję na iwakaftor aż 3-krotnie oraz na hydroksymetyl-iwakaftor (M1) 1,9-krotnie. Dlatego zaleca się zmniejszenie dawki iwakaftoru do 150 mg raz na dobę.

Olaparyb – Zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania umiarkowanych inhibitorów CYP3A4, takich jak flukonazol, ponieważ mogą one zwiększyć stężenie olaparybu w osoczu. Jeśli jednak nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, dawkę olaparybu należy zmniejszyć do 200 mg dwa razy na dobę.

Produkty immunosupresyjne (np. cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus oraz takrolimus)

Cyklosporyna – Flukonazol zwiększa stężenie i wartość AUC cyklosporyny. Przy jednoczesnym leczeniu flukonazolem w dawce 200 mg i cyklosporyną (2,7 mg/kg mc./dobę) wartość AUC wzrasta 1,8-krotnie. Można je stosować razem, ale należy zmniejszyć dawkę cyklosporyny w zależności od jej stężenia.

Ewerolimus – Fluconazole może zwiększać stężenie ewerolimusu w osoczu poprzez blokowanie izoenzymu CYP3A4 – choć nie potwierdzono tego w badaniach in vitro lub in vivo.

Syrolimus – Fluconazole może zwiększać stężenie syrolimusu w osoczu, prawdopodobnie poprzez hamowanie jego metabolizmu za pomocą CYP3A4 i P-glikoproteiny. Te produkty mogą być stosowane jednocześnie, jeśli dawkę syrolimusu dostosuje się do stężenia i (lub) działania leku.

Takrolimus – Fluconazole może zwiększyć stężenie takrolimusu w surowicy nawet 5-krotnie, ze względu na hamowanie jego metabolizmu przez CYP3A4 w jelitach. Po dożylnym podaniu takrolimusu nie stwierdzono istotnych zmian w parametrach farmakokinetycznych. Wzrost stężenia takrolimusu wiązał się z nefrotoksycznością. Należy zmniejszyć dawkę takrolimusu podawanego doustnie w zależności od jego stężenia.

Losartan – Fluconazole hamuje metabolizm losartanu do jego czynnego metabolitu (E-31 74), który odpowiada za antagonizm wobec receptora angiotensyny II w trakcie leczenia losartanem. Ciśnienie tętnicze krwi pacjenta należy stale kontrolować.

Metadon (lek przeciwbólowy) – Fluconazole może powodować wzrost stężenia metadonu we krwi, więc trzeba dostosować dawkę leku.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – Flukonazol może zwiększyć stężenie leków z grupy NLPZ, takich jak flurbiprofen, ibuprofen i naproksen, w surowicy. Podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i flurbiprofenu wartości Cmax i AUC flurbiprofenu wzrosły o 23% i 81% od podawania samego flurbiprofenu. Podobnie, podczas jednoczesnego podawania flukonazolu i mieszaniny racemicznej ibuprofenu wartości Cmax i AUC czynnego izomeru [S-(+)-ibuprofen] wzrosły o 15% i 82%. Zaleca się systematyczną kontrolę działań niepożądanych i objawów toksyczności NLPZ oraz ewentualne dostosowanie dawek leków z tej grupy.

Fenytoina – Fluconazole wpływa na metabolizm wątrobowy fenytoiny. Stosowanie 200 mg flukonazolu i 250 mg fenytoiny podawanej dożylnie, powoduje znaczący wzrost wartości AUC24 fenytoiny (o 75%) oraz wartości Cmin (o 128%). W przypadku jednoczesnego stosowania flukonazolu i fenytoiny, należy ściśle kontrolować stężenie fenytoiny we krwi, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych.

Prednizon – U pacjentów leczonych prednizone i mających przeszczep wątroby, przyjmujących równocześnie flukonazol przez długi okres, należy uważać, aby po odstawieniu tego leku nie doszło do objawów niewydolności kory nadnerczy. Wynika to z faktu, że flukonazol nasila aktywność enzymu CYP3A4, co z kolei zwiększa metabolizm prednizonu. Przykładem tego jest pojedynczy przypadek, w którym po zaprzestaniu 3-miesięcznego leczenia flukonazolem, pojawiła się wspomniana niewydolność kory nadnerczy.

Ryfabutyna – Podczas leczenia skojarzonego ryfabutyną i flukonazolem, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia objawów toksyczności ryfabutyny. Fluconazole zwiększa stężenie tego leku w surowicy, co prowadzi do zwiększenia wartości AUC nawet o 80%. Dotychczas odnotowano przypadki zapalenia błony naczyniowej oka u pacjentów otrzymujących jednocześnie ryfabutynę i flukonazol.

Sakwinawir – Fluconazole wpływa na metabolizm wątrobowy sakwinawiru, hamując aktywność enzymu CYP3A4 oraz P-glikoproteiny. Skutkuje to zwiększeniem wartości AUC o około 50% i wartości Cmax o około 55%. Interakcje pomiędzy sakwinawirem a rytonawirem nie były dotychczas badane, a ich nasilenie może być znaczne. W związku z tym, w przypadku jednoczesnego stosowania sakwinawiru i flukonazolu, należy zmodyfikować dawkowanie tego pierwszego.

Pochodne sulfonylomocznika – Podczas jednoczesnego stosowania flukonazolu i pochodnych sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe np. chlorpropamidu, glibenklamidu, glipizydu i tolbutamidu), u zdrowych ochotników występuje wydłużenie okresu półtrwania tych leków w surowicy po spożyciu doustnym. W takiej sytuacji należy często kontrolować poziom glukozy we krwi oraz odpowiednio zmniejszyć dawkę sulfonylomocznika.

Teofilina – W kontrolowanym badaniu placebo wykazano, że przyjmowanie flukonazolu w dawce 200 mg przez 14 dni zmniejsza średni klirens osoczowy teofiliny o 18%. Pacjenci, którzy jednocześnie przyjmują duże dawki teofiliny lub są bardziej narażeni na toksyczność teofiliny, powinni być szczególnie monitorowani w celu wykrycia objawów toksyczności. W razie wystąpienia takich objawów, leczenie powinno zostać odpowiednio zmodyfikowane.

Tofacytynib – W przypadku jednoczesnego stosowania tofacytynibu z lekami umiarkowanie lub silnie hamującymi aktywność CYP3A4 i CYP2C19 (np. z flukonazolem), ekspozycja na tofacytynib może być zwiększona. W takim przypadku zaleca się zmniejszenie dawki tofacytynibu do 5 mg raz na dobę.

Tolwaptan – W przypadku jednoczesnego stosowania tolwaptanu i flukonazolu, ekspozycja na tolwaptan jest zwiększona, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak diureza, odwodnienie i ostra niewydolność nerek. Dawka tolwaptanu powinna zostać zmniejszona zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego Charakterystyce Produktu Leczniczego, a pacjent powinien być często monitorowany pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.

Alkaloidy barwinka – Flukonazol może zwiększać stężenia alkaloidów barwinka, co może prowadzić do neurotoksyczności, prawdopodobnie wywołanej blokowaniem CYP3A4.

Witamina A – Leczenie złożone kwasem all-trans-retinowym i flukonazolem może być stosowane, jednak trzeba brać pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych ze strony OUN, jak np. guzy rzekome mózgu. Donoszono o pojedynczym przypadku tego typu.

Worykonazol (inhibitor izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4) – W badaniach z udziałem 8 zdrowych mężczyzn jednoczesne podanie worykonazolu i flukonazolu (oba to leki przeciwgrzybicze) powodowało wzrost Cmax i AUCτ worykonazolu o średnio 57-79%. Nie ustalono jednak dawek i częstości stosowania, aby uniknąć tego działania. Zaleca się monitorowanie działań niepożądanych związanych z worykonazolem, jeśli jest on stosowany po flukonazolu.

Zydowudyna – Fluconazole zwiększa Cmax i AUC zydowudyny o 84 i 74%, przyczyniając się do zmniejszenia jej klirensu o 45%. Jest też wydłużenie jej okresu półtrwania o 128%. Należy obserwować pacjentów stosujących oba produkty równocześnie, aby wykryć działania niepożądane. Można rozważyć zmniejszenie dawki zydowudyny.

Azytromycyna – W przeprowadzonym randomizowanym, potrójnie krzyżowym badaniu z udziałem 18 zdrowych ochotników oceniono wpływ doustnej pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny na farmakokinetykę doustnej pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu oraz wpływ flukonazolu na farmakokinetykę azytromycyny. Wyniki badania wskazują, że między flukonazolem a azytromycyną nie występuje istotna klinicznie interakcja farmakokinetyczna.

Doustne środki antykoncepcyjne – Przeprowadzono dwa badania farmakokinetyczne w celu zbadania wpływu wielokrotnych dawek flukonazolu na skuteczność złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie stwierdzono wpływu na stężenie hormonów po zastosowaniu dawki 50 mg flukonazolu, natomiast stosowanie dawki 200 mg na dobę zwiększyło wartość AUC etynyloestradiolu o 40% oraz lewonorgestrelu o 24%. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie flukonazolu w tych dawkach nie ma wpływu na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.

Mechanizm działania Fluconazole

Flukonazol jest silnym i skutecznym środkiem przeciwgrzybiczym zaliczanym do grupy triazoli. Jego działanie polega na hamowaniu demetylacji 14-alfa-lanosterolu, co jest ważnym etapem w biosyntezie ergosterolu w grzybach. Nagromadzenie 14-alfa-metylosteroli w błonach komórkowych grzybów prowadzi do obniżenia stężenia ergosterolu, co ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działania przeciwgrzybiczego flukonazolu. Badania wykazały, że flukonazol jest znacznie bardziej selektywny w stosunku do cytochromów P-450 obecnych w komórkach grzybów niż do cytochromów P-450 obecnych w komórkach ssaków.

Z czym nie łączyć leku Fluconazole

Fluconazole i astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, erytromycyna – Przyjmowanie Fluconazole razem z tymi lekami jest przeciwwskazane z powodu ryzyka poważnych interakcji. W przypadku potrzeby stosowania tych substancji, lekarz powinien dokładnie ocenić ryzyko i możliwość stosowania alternatywnych terapii.

Fluconazole i ryfampicyna, ryfabutyna – Te antybiotyki mogą osłabiać skuteczność Fluconazole, wymagając dostosowania dawkowania.

Fluconazole i alfentanyl, fentanyl – Leki znieczulające mogą mieć zwiększone działanie przy równoczesnym stosowaniu z Fluconazole, co może wymagać zmiany dawkowania.

Fluconazole i amitryptylina, nortryptylina – Możliwe jest zwiększenie stężenia tych leków przeciwdepresyjnych w organizmie, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Fluconazole i amfoterycyna B, worykonazol – Stosowanie tych leków przeciwgrzybiczych razem z Fluconazole może wymagać szczególnej ostrożności i monitorowania.

Fluconazole i leki przeciwzakrzepowe – Może wystąpić zwiększenie efektu przeciwzakrzepowego, co wymaga monitorowania INR.

Fluconazole i benzodiazepiny – Zwiększenie działania benzodiazepin, co może prowadzić do nadmiernej sedacji.

Fluconazole i karbamazepina, fenytoina – Możliwe zwiększenie stężenia tych leków, co wymaga monitorowania i dostosowania dawkowania.

Fluconazole i leki na nadciśnienie – Możliwe zmiany w skuteczności leków na nadciśnienie, wymagające dostosowania dawkowania.

Fluconazole i olaparyb, cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus, takrolimus – Wzrost stężenia tych leków w organizmie, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Fluconazole i cyklofosfamid, alkaloidy barwinka – Zmiany w metabolizmie tych leków, co może wymagać monitorowania.

Fluconazole i halofantryna, statyny, metadon, NLPZ, środki antykoncepcyjne, prednizolon, leki na HIV, leki przeciwcukrzycowe, teofilina, tofacytynib, witamina A, iwakaftor, amiodaron, hydrochlorotiazyd – Możliwe interakcje, które mogą wymagać dostosowania dawkowania i monitorowania skuteczności leczenia oraz efektów ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Fluconazole

Skutki uboczne leku Fluconazole

Podczas stosowania leku Fluconaloze, podobnie jak w przypadku innych preparatów o zbliżonym działaniu, mogą powodować działania niepożądane. Do skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku Fluconazole zalicza się:
występujące często:

 • nudności, wymioty, biegunka,
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych,
 • wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi,
 • wysypka,

występujące niezbyt często:

 • zawroty głowy,
 • zawroty głowy pochodzenia obwodowego,
 • zmęczenie,
 • ból mięśni,
 • gorączka,
 • astenia,
 • wzdęcia, niestrawność, zaparcia,
 • spadek apetytu,
 • niedokrwistość,
 • cholestaza,
 • nadmierna potliwość,
 • pokrzywka, świąd,
 • złe samopoczucie,

występujące rzadko:

 • leukopenia,
 • trombocytopenia,
 • hipertriglicerydemia,
 • hipercholesterolemia,
 • hipokaliemia,
 • zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes,
 • wydłużenie odstępu QT,
 • martwica komórek wątrobowych, uszkodzenie komórek wątroby, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, ciężkie toksyczne uszkodzenie wątroby,
 • zespół Stevensa-Johnsona – zmiany skórne przybierają postać rumienia wielopostaciowego, charakteryzującego się rozległymi, bolesnymi nadżerkami z ogniskami martwicy tkanek oraz spełzaniem naskórka i złuszczające zapalenie skóry,
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka,
 • ostra uogólniona osutka krostowa,
 • obrzęk twarzy,

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie ma wpływu na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Fluconazole

Pytania naszych Pacjentów

Jaki lek zamiast flukonazol?

Innymi lekami przeciwgrzybiczymi, które mogą być stosowane zamiast flukonazolu, są itrakonazol, ketokonazol, mikonazol i terbinafina. W przypadku inwazyjnych kandydoz można również stosować preparaty antybiotykowe, takie jak amphoterycyna B, natamycyna i caspofungin.

Czy flukonazol zabija dobre bakterie?

Flukonazol jest antybiotykiem przeciwgrzybiczym, który ma działanie selektywne i nie powoduje niepożądanego uszkodzenia dobrych bakterii. Oznacza to, że może on skutecznie zwalczać infekcje grzybicze, bez uszkadzania dobrych bakterii. Niektóre antybiotyki szerokiego spektrum, które są stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych, mogą uszkadzać dobre bakterie.

Kiedy poprawa po flukonazolu?

Po podaniu flukonazolu poprawa zazwyczaj następuje w ciągu 1-2 dni. Większość infekcji grzybiczych ustępuje po 7-14 dniach leczenia, ale u niektórych pacjentów może to trwać nawet do 28 dni. W przypadku inwazyjnych kandydoz, leczenie może trwać nawet do 6 tygodni.

Co jest lepsze Flukonazol czy Nystatyna?

Flukonazol i nystatyna to dwa różne leki stosowane w leczeniu grzybic. Flukonazol jest skuteczniejszy w leczeniu szerokiego zakresu infekcji grzybiczych, w tym kandydoz, drożdżakowego zapalenia żołędzi i grzybicy paznokci. Jednak nystatyna jest skuteczna w leczeniu infekcji grzybiczych, które są wrażliwe na ten lek, a także jest skuteczna w leczeniu odmiany drożdżaków zwanej candida albicans. W zależności od rodzaju infekcji, lekarz może przepisać flukonazol lub nystatynę.

Czy lek Flukonazol jest antybiotykiem?

Nie, lek flukonazol nie jest antybiotykiem. Flukonazol jest przeciwgrzybiczym lekiem triazolowym, który działa poprzez hamowanie syntezy ergosterolu w komórkach grzybów. Z tego powodu jest skuteczny w leczeniu infekcji grzybiczych, ale nie bakteryjnych.

Fluconazole na jakie grzyby działa?

Fluconazole działa na wiele rodzajów grzybów, takich jak Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Dermatofity, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, Fusarium i wiele innych. Jest to lek przeciwgrzybiczy z grupy triazoli, który wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu zakażeń grzybiczych. Fluconazole działa poprzez hamowanie produkcji ergosterolu, składnika błony komórkowej grzyba, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu komórek grzyba i ostatecznie prowadzi do jego śmierci.

Czy można stosować fluconazole w ciąży?

Fluconazole nie jest zalecane dla kobiet w ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Przed użyciem leku należy skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że jest to odpowiednie w Twoim przypadku. Przyjmowanie leku w czasie ciąży może powodować poważne działania niepożądane u płodu.

Czy można karmić piersią po fluconazole?

Tak, karmienie piersią po przyjęciu pojedynczej dawki leku Fluconazole jest możliwe. Niektórzy lekarze mogą zalecić przerwanie karmienia na okres od 2 do 4 godzin po przyjęciu leku, aby zminimalizować ryzyko przedostania się leku do mleka matki. Jednak w wielu przypadkach karmienie piersią można kontynuować po przyjęciu pojedynczej dawki leku. Zalecana jest jednak konsultacja z lekarzem w celu ustalenia, czy przerwanie karmienia na okres czasu jest konieczne.

Czy można przedawkować fluconazole?

Tak, fluconazole jest lekiem przeciwgrzybicznym, który może być toksyczny w przypadku przedawkowania. Objawy przedawkowania może obejmować zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunkę, bóle głowy, senność, nieregularny puls, drgawki i omdlenia. Jeśli masz objawy przedawkowania, skontaktuj się z lekarzem lub wezwij pogotowie ratunkowe.

Kiedy nie stosować Fluconazole?

Nie należy stosować leku Fluconazole jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol lub na inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych. Leku Fluconazole nie należy stosować również w połączeniu z innymi farmaceutykami, takimi jak ergotamina, które mogą zmniejszyć jego skuteczność. Nie należy również stosować tego leku u dzieci poniżej 13. roku życia, ponieważ nie zostały przeprowadzone wystarczające badania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku u tej grupy pacjentów.

Jak długo można brać fluconazole?

Zazwyczaj czas trwania leczenia fluconazolu wynosi od 1 do 4 tygodni. W przypadku cięższych lub bardziej złożonych infekcji lub infekcji, które nawracają, lekarz może zalecić stosowanie leku Fluconazole przez dłuższy okres.

Kiedy brać flukonazol?

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie tego leku po posiłku. Lek należy przyjmować w określonych porach dnia, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Po jakim czasie zaczyna działać fluconazole?

Lek Fluconazole zaczyna działać po około 24 godzinach od momentu przyjęcia pierwszej dawki. Jednakże, aby osiągnąć pełne działanie leku, może upłynąć nawet do 7 dni od momentu zażycia pierwszej dawki leku. W zależności od rodzaju zakażenia, czas trwania leczenia może się różnić.

Czy Fluconazole jest na receptę?

Tak, fluconazole jest na receptę w większości krajów, w tym w Polsce, USA i większości państw europejskich. Oznacza to, że aby uzyskać fluconazole, pacjenci muszą uzyskać receptę od lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, który oceni potrzebę leczenia tym lekiem. Istnieją również niektóre kraje, w których fluconazole jest dostępny bez recepty, ale w takim przypadku może to wymagać konsultacji z farmaceutą przed zakupem.

Jaka dawka flukonazolu na grzybicę pochwy?

Zwykle stosuje się 150 mg flukonazolu w pojedynczej dawce doustnej w leczeniu grzybicy pochwy.

Jaki probiotyk przy flukonazolu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie ma specyficznego probiotyku, który byłby zalecany przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu. Jednakże, ogólnie zaleca się stosowanie probiotyków zawierających Lactobacillus spp. w celu przywrócenia naturalnej mikroflory jelitowej.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Fluconazole? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluconazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Fluconazole

Flucofast, Flucorta, Flumycon, Fluxazol.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2023