Flumycon

Flumycon jest to lek, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze i stosowany jest w leczeniu m.im. kryptokokowego zapalenia opon mózgowych, zakażeń drożdżakowych, grzybicy skóry. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci kapsułek oraz syropu.

Działanie Flumycon

Lek Flumycon wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Stosowany jest w leczeniu zakażeń drożdżakowych, grzybicy skóry czy kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci:

 • kapsułek twardych – 50 mg, 100 mg, 200 mg (po 7, 14 lub 28 kapsułek w opakowaniu) i 150 mg (po 1 lub 7 kapsułek w opakowaniu);
 • syrop – 5 mg/ml (w buteleczce o pojemności 150 ml).

Wskazania do stosowania leku Flumycon

Flumycon jest wskazany do leczenia następujących zakażeń u pacjentów dorosłych:

 1. Zakażenia grzybicze jamy ustnej, nosa, gardła, przełyku, otrzewnej, dróg moczowych – Flumycon jest skuteczny w leczeniu zakażeń grzybiczych występujących w różnych częściach ciała, takich jak jamy ustnej, nosa, gardła, przełyku, otrzewnej i dróg moczowych. Zakażenia te mogą powodować dyskomfort i ból, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poważnych powikłań.
 2. Zakażenia drożdżakowe i zapobieganie ich nawrotom – Flumycon jest stosowany w leczeniu zakażeń drożdżakowych, takich jak kandydoza skóry i błon śluzowych, a także w celu zapobiegania nawrotom tych infekcji. Zakażenia drożdżakowe są często przewlekłe i mogą powodować nawracające epizody choroby, dlatego ważne jest, aby leczenie było skuteczne i zapobiegało nawrotom.
 3. Grzybica skóry np. stóp, pachwin, paznokci, tułowia – Flumycon jest również skuteczny w leczeniu grzybicy skóry, która może występować w różnych częściach ciała, takich jak stopy, pachwiny, paznokcie i tułów. Grzybica skóry jest częstym problemem dermatologicznym i może powodować dyskomfort oraz zmniejszyć jakość życia pacjenta.
 4. Zapobieganie grzybicy u osób, u których występuje zmniejszona odporność – Flumycon jest wskazany do stosowania u pacjentów z osłabioną odpornością, u których ryzyko rozwoju zakażeń grzybiczych jest większe. W takich przypadkach Flumycon może być stosowany profilaktycznie, aby zapobiec rozwojowi choroby.
 5. Kandydoza narządów płciowych – Flumycon jest skuteczny w leczeniu kandydozy narządów płciowych u pacjentów dorosłych. Kandydoza narządów płciowych jest częstą infekcją, która może powodować dyskomfort i ból w okolicy genitalnej.
 6. Ostra/nawracająca kandydoza pochwy i zapobieganie jej nawrotom – Flumycon jest skuteczny w leczeniu ostrej i nawracającej kandydozy pochwy u pacjentek dorosłych. Kandydoza pochwy jest powszechną infekcją, która może powodować dyskomfort i ból oraz powtarzać się z częstotliwością.
 7. Drożdżakowe zapalenie żołędzi to infekcja grzybicza, która dotyka głównie mężczyzn. Wywołują ją drożdże z gatunku Candida albicans, które zwykle zamieszkują skórę, błony śluzowe i przewód pokarmowy człowieka. Choroba objawia się zaczerwienieniem, obrzękiem, pieczeniem, swędzeniem i bólem żołędzi, a także białawym nalotem na żołędziu. Flumycon jest skutecznym lekiem w leczeniu drożdżakowego zapalenia żołędzi.
 8. Kandydozy układowe to ciężkie zakażenia grzybicze, które mogą wystąpić u pacjentów z obniżoną odpornością lub po długotrwałym leczeniu antybiotykami. Mogą dotyczyć różnych narządów, takich jak płuca, wątroba, serce, mózg czy jelita. W leczeniu kandydoz układowych stosuje się zwykle leki przeciwgrzybicze, takie jak Flumycon. Leczenie jest długotrwałe i wymaga monitorowania stanu pacjenta przez lekarza.
 9. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych jest chorobą wywołaną przez drożdże z gatunku Cryptococcus neoformans. Choroba ta występuje głównie u pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak chorzy na AIDS, bądź po przeszczepie narządów. Objawy choroby to bóle głowy, nudności, wymioty, drgawki oraz zaburzenia widzenia. W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych stosuje się zwykle kombinację leków przeciwgrzybiczych, w tym Flumycon. Po wyleczeniu choroby istnieje ryzyko nawrotów, dlatego ważne jest stosowanie odpowiedniej profilaktyki i regularne kontrole lekarskie.

U dzieci i młodzieży Flumycon można stosować w leczeniu zakażeń drożdżakowych błony śluzowej, zakażeń wywołanych przez drożdżaki Candida i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

Flumycon jest wskazany do zapobiegania następującym zakażeniom u pacjentów dorosłych:

 1. Nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów: Flumycon jest wskazany w zapobieganiu nawrotów kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów. Ryzyko nawrotów jest zwiększone u pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak pacjenci zakażeni wirusem HIV lub pacjenci otrzymujący leczenie immunosupresyjne.
 2. Nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów: Flumycon jest skuteczny w zapobieganiu nawrotom drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych wirusem HIV, u których istnieje zwiększone ryzyko nawrotów.
 3. Nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku): Flumycon jest skuteczny w zapobieganiu nawrotom drożdżycy pochwy u pacjentów, którzy doświadczają 4 lub więcej zakażeń w ciągu roku. Flumycon może być stosowany w celu zapobiegania nawrotom drożdżycy pochwy u pacjentów z obniżoną odpornością.
 4. Zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych): Flumycon jest wskazany do stosowania u pacjentów z przedłużającą się neutropenią, takich jak pacjenci z nowotworami krwi, otrzymujący chemioterapię lub pacjenci po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, którzy są podatni na zakażenia grzybicze. Flumycon może być stosowany w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym u pacjentów z obniżoną odpornością.

Przeciwwskazania do stosowania leku Flumycon

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Flumycon jest:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników – osoby uczulone na flukonazol lub na jakikolwiek składnik leku nie powinny stosować Flumyconu.
 • Nadwrażliwość na inne leki, które są stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na jakikolwiek ze składników tych leków – osoby, które wcześniej doświadczyły reakcji alergicznej na inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na jakikolwiek składnik tych leków, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Flumyconu.
 • Równoległe stosowanie astemizolu, cyzaprydu, pimozydu, chinidyny, erytromycyny – Flumycon nie powinien być stosowany jednocześnie z wymienionymi lekami, ponieważ mogą one powodować niepożądane interakcje, zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub toksyczności leku.

Dawkowanie leku Flumycon

Lek Flumycon przeznaczony jest do stosowania doustnego. Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania leczenia ustala lekarz w zależności od czynników tkj. gatunek grzyba czy miejsce, w którym występuje zakażenie grzybicze.

Lek należy podawać niezależnie od pory posiłków, w pojedynczych dawkach dobowych.

 • Dzieci oraz młodzież – maksymalna dobowa dawka to 400 mg. Dawki stosowane u noworodków mogą być takie jak u niemowląt i dzieci, z wyjątkiem noworodków do 14 dnia życia, u których odstęp między dawkami powinien wynosić 72 h – maksymalna dawka w tym przypadku to 12 mg na każdy kilogram masy ciała na 72 godziny) oraz noworodków od 15 do 27 dnia życia odstępy te powinny wynosić 48 godzin, a maksymalna dawka to 12 mg na każdy kilogram masy ciała co 48 godzin.
 • Dawkowanie u młodzieży powyżej 12. roku życia uzależnione jest od masy ciała oraz dojrzałości.
 • W przypadku niewydolności nerek, gdy klirens kreatyniny wynosi od 11 do 50 ml/min, pierwszego dnia należy podać zazwyczaj zalecaną dawkę, a następnie należy stosować połowę dawki zalecanej.
 • Pacjenci poddawani hemodializie powinni stosować dawkę, która jest zwykle stosowana po zabiegu.
 • W przypadku osób z zaburzeniami czynności wątroby lek powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności.

Dawkowanie w przypadku kandydozy błony śluzowej jamy ustnej, gardła, przełyku u osób dorosłych oraz dzieci (doustnie, dożylnie)

 • osoby dorosłe – zalecana dawka to od 200 do 400 mg w pierwszym dniu leczenia, a następnie od 100 do 200 mg na dobę przez okres 7-21 dni (dotyczy kandydozy jamy ustnej oraz gardła) lub przez okres 14-30 dni (dotyczy kandydozy przełyku),
 • niemowlęta oraz dzieci do 11. roku życia – pierwszego dnia zalecana dobowa dawka to 6 mg na każdy kilogram masy ciała, a następnie 3 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę,
  – przewlekła zanikowa kandydoza jamy ustnej, która jest wynikiem stosowania protez zębowych (dotyczy przypadków kiedy dbanie o higienę jamy ustnej, a także stosowane leczenie miejscowe nie są wystarczające) – zalecana dawka w tym przypadku dla osób dorosłych to 50 mg 1 raz na dobę przez okres 14 dni. W trakcie leczenia należy dodatkowo odkażać protezy.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Flumycon

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Flumycon powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Do przypadków, które w szczególności wymagają konsultacji z lekarzem, zalicza się:

Grzybica skóry owłosionej głowy

Badano stosowanie flukonazolu w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy u dzieci. Wykazano, że nie jest on bardziej skuteczny niż gryzeofulwina, a ogólny odsetek wyzdrowień był niższy niż 20%. Z tego powodu produkt Flumycon nie powinien być stosowany w leczeniu grzybicy skóry owłosionej głowy.

Kryptokokoza

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu kryptokokozy oraz zakażeń o innych lokalizacjach (np. kryptokokoza płuc lub skóry) są ograniczone, przez co brak jest dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Głębokie grzybice endemiczne

Dane dotyczące skuteczności flukonazolu w leczeniu innych postaci grzybicy endemicznej, takich jak parakokcydioidomikoza, sporotrychoza limfatyczno-skórna i histoplazmoza, są ograniczone, przez co brak jest dokładnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Kandydoza Badania wykazały zwiększoną częstość zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Candida inne niż C. albicans. Szczepy te są często z natury oporne (np. C. krusei i C. auris) lub wykazują zmniejszoną wrażliwość (C. glabrata) na flukonazol. W takich zakażeniach może być konieczne zastosowanie innego leczenia przeciwgrzybicznego, jeśli wcześniejsze leczenie było nieskuteczne. Dlatego zaleca się, aby lekarze przepisujący produkty lecznicze brali pod uwagę częstość występowania oporności na flukonazol u różnych gatunków z rodzaju Candida.

Nerki Należy zachować ostrożność podczas podawania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Wątroba i drogi żółciowe

Częstość występowania toksycznego uszkodzenia wątroby po stosowaniu flukonazolu jest niska, ale należy zachować ostrożność u pacjentów z istniejącymi chorobami wątroby oraz u osób stosujących inne leki hepatotoksyczne. W takich przypadkach konieczne może być monitorowanie czynności wątroby podczas terapii flukonazolem.

Leki przeciwgrzybicze, w tym flukonazol, mogą wpływać na metabolizm leków metabolizowanych przez układ enzymatyczny CYP450. W związku z tym, u pacjentów przyjmujących jednocześnie flukonazol i leki metabolizowane przez CYP450, mogą wystąpić interakcje lekowe. Należy dokładnie przestudiować ulotki leków, z którymi pacjent przyjmuje flukonazol, aby wykluczyć możliwość wystąpienia interakcji.

Układ sercowo-naczyniowy

Stosowanie niektórych azoli, w tym flukonazolu, zostało związane z wydłużeniem odstępu QT w zapisie elektrokardiograficznym. Jednakże, badania przeprowadzone po wprowadzeniu produktu do obrotu wykazały, że u pacjentów przyjmujących flukonazol rzadko notowano wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu typu torsade de pointes. Dotyczyło to głównie ciężko chorych pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak choroby mięśnia sercowego, zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne przyjmowanie leków mogących powodować zaburzenia rytmu serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów, u których występują powyższe czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca. Jednoczesne stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT oraz metabolizowanych przez cytochrom P450 (CYP) 3A4 jest przeciwwskazane.

Niewydolność nadnerczy

Ketokonazol może powodować niewydolność nadnerczy, a choć rzadko, to może ona również wystąpić w wyniku stosowania flukonazolu.

Niewydolność kory nadnerczy związana z jednoczesnym stosowaniem prednizonu została opisana w punkcie.

Wpływ flukonazolu na inne leki

Halofantryna

Badania wykazały, że halofantryna, stosowana w zalecanej dawce terapeutycznej, może wydłużać odstęp QT oraz jest substratem dla izoenzymu CYP3A4. Zaleca się unikanie jednoczesnego stosowania flukonazolu i halofantryny.

Reakcje skórne

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwuje się występowanie skórnych reakcji alergicznych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Jednak pacjenci z AIDS są bardziej skłonni do ciężkich reakcji skórnych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych. W przypadku wystąpienia wysypki u pacjenta z powierzchowną grzybicą, leczonego flukonazolem, należy przerwać podawanie leku. Jeśli wysypka rozwinie się u pacjenta leczonego flukonazolem z powodu inwazyjnego, układowego zakażenia grzybiczego, pacjenta należy uważnie obserwować; w razie wystąpienia zmian pęcherzowych lub rumienia wielopostaciowego należy przerwać podawanie flukonazolu. Dodatkowo, notowano przypadki reakcji polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS, ang. drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms).

Nadwrażliwość

Rzadko opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej.

Cytochrom P450

Flukonazol jest silnym inhibitorem CYP2C9 i umiarkowanym inhibitorem CYP3A4. Ponadto jest również inhibitorem CYP2C19. Należy kontrolować pacjentów przyjmujących jednocześnie flukonazol i leki metabolizowane z udziałem izoenzymów CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 o wąskim indeksie terapeutycznym.

Terfenadyna

Należy dokładnie monitorować pacjentów przyjmujących jednocześnie terfenadynę i flukonazol w dawkach mniejszych niż 400 mg na dobę.

Z czym nie łączyć leku Flumycon

Flumycon, zawierający Fluconazolum, jest lekiem przeciwgrzybiczym. Istotne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu niektórych leków, gdyż mogą one oddziaływać niekorzystnie z Flumyconem. W szczególności, konieczne jest unikanie połączenia Flumyconu z lekami takimi jak astemizol, terfenadyna (przeciwhistaminowe), cyzapryd (dla żołądka), pimozid (psychotropowy), chinidyna (rytm serca), oraz erytromycyna (antybiotyk). Współdziałanie tych substancji z Fluconazolem może prowadzić do poważnych skutków ubocznych i komplikacji zdrowotnych.

Dodatkowo, Flumycon może wchodzić w interakcje z lekami takimi jak ryfampicyna, ryfabutyna (antybiotyki), alfentanyl, fentanyl (znieczulające), amitryptylina, nortryptylina (przeciwdepresyjne), amfoterycyna B, worykonazol (przeciwgrzybicze), leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), benzodiazepiny (np. midazolam), karbamazepina, fenytoina (padaczka), leki na nadciśnienie (np. nifedypina), leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna), cyklofosfamid (nowotwory), halofantryna (malaria), amiodaron (rytm serca), statyny (cholesterol), metadon (przeciwbólowy), NLPZ (np. ibuprofen), doustne środki antykoncepcyjne, prednizolon (steroid), leki na HIV, leki przeciwcukrzycowe, teofilina (astma), witamina A. Te połączenia mogą modyfikować działanie Flumyconu lub zwiększać ryzyko działań ubocznych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Flumycon

Skutki uboczne leku Flumycon

Często występujące

 • Ból głowy, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
 • Zwiększenie wartości testów czynności wątroby

Niezbyt często

 • Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zmniejszenie apetytu, uczucie zmęczenia
 • Bezsenność, senność, drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi i czucia (mrowienie, kłucie, drętwienie), zmiany smaku
 • Zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej
 • Ból mięśni, bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość, gorączka
 • Uszkodzenie wątroby, żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

Rzadko 

 • Zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi, czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, wypadanie włosów
 • Zmiany biochemiczne krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi, zmniejszenie stężenia potasu), drżenie
 • Zaburzenia rytmu serca w badaniu EKG, niewydolność wątroby
 • Ciężkie reakcje alergiczne i skórne (wysypka pęcherzowa, złuszczanie skóry, opuchlizna ust lub twarzy)

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Flumycon

Pytania naszych Pacjentów

Czy Flumycon to antybiotyk?

Nie, Flumycon nie jest antybiotykiem. Jest to lek przeciwgrzybiczy, który zawiera substancję czynną flukonazol. Flukonazol należy do grupy leków zwanych azolami, które hamują wzrost i rozwój grzybów poprzez zakłócanie produkcji ergosterolu, ważnego składnika błon komórkowych grzybów.

Na jakie grzyby jest Flumycon?

Flumycon (fluconazole) jest lekiem przeciwgrzybicznym, który działa na wiele gatunków grzybów. Jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Candida, takie jak Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis i Candida tropicalis. Ponadto jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry i paznokci wywołanych przez dermatofity, w tym Trichophyton spp., Microsporum spp. i Epidermophyton spp. Flumycon może również być stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez Cryptococcus neoformans, grzyby dimorficzne (Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis) oraz grzyby z rodzaju Malassezia, które mogą powodować łupież pstry.

Jak szybko są efekty po Flumycon?

Czas, w jakim można zauważyć efekty leczenia Flumyconem, może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta. Zazwyczaj jednak pierwsze oznaki poprawy stanu zdrowia są widoczne po kilku dniach od rozpoczęcia leczenia. W przypadku infekcji skóry, objawy takie jak świąd, pieczenie czy zaczerwienienie zwykle ustępują w ciągu kilku dni, ale leczenie powinno być kontynuowane przez okres wskazany przez lekarza, aby zapobiec nawrotowi choroby. W przypadku infekcji dróg moczowych, objawy takie jak ból przy oddawaniu moczu czy częste oddawanie moczu mogą ustąpić już po 2-3 dniach leczenia, ale pełna poprawa może zająć nawet do kilku tygodni. W takim przypadku również leczenie powinno być kontynuowane zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak długo stosować Flumycon?

Flumycon jest lekiem przeciwgrzybicznym stosowanym w leczeniu różnych infekcji grzybiczych. Czas trwania stosowania flumyconu zależy od rodzaju infekcji i nasilenia objawów. Poniżej znajdują się przykładowe przypadki i czas stosowania flumyconu:

 1. Candidiasis pochwy - flumycon stosuje się przez 1-3 dni.
 2. Candidiasis jamy ustnej - flumycon stosuje się przez 7-14 dni.
 3. Grzybica skóry - flumycon stosuje się przez 2-4 tygodnie.
 4. Kandydoza przełyku - flumycon stosuje się przez 14-30 dni.
 5. Aspergiloza płuc - flumycon stosuje się przez 2-4 tygodnie.
 6. Kryptokokoza - flumycon stosuje się przez 6-12 miesięcy.
 7. Histoplazmoza - flumycon stosuje się przez 6-12 miesięcy.
 8. Blastomykoza - flumycon stosuje się przez 6-12 miesięcy.
Wszystkie zalecenia dotyczące dawkowania i czasu stosowania flumyconu powinny być uzgodnione z lekarzem, który dobierze odpowiednią dawkę i czas stosowania leku w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i charakterystyki choroby.

Jak działa Flumycon?

Flumycon jest lekiem przeciwgrzybicznym z grupy triazoli, który działa poprzez hamowanie enzymu zwanego cytochromem P450 14-alfa-demetylazy. Ten enzym jest niezbędny dla przemiany ergosterolu - ważnego składnika błon komórkowych grzybów - w jego biologicznie aktywną formę. Flumycon hamuje ten proces, co prowadzi do zaburzenia struktury błony komórkowej grzyba i ostatecznie do jego śmierci.

Czy Flumycon jest bezpieczny?

W większości przypadków Flumycon jest uważany za stosunkowo bezpieczny lek. Jednakże, jak każdy lek, może powodować niepożądane skutki uboczne. Najczęściej występujące działania niepożądane to bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku, a także reakcje skórne. W niektórych przypadkach Flumycon może również wpływać na czynność wątroby, dlatego też nie powinien być stosowany u pacjentów z chorobami wątroby lub u osób przyjmujących inne leki, które również wpływają na czynność wątroby. Ponadto, lek ten może wpływać na skład krwi, dlatego też u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy zachować ostrożność. Przed rozpoczęciem stosowania Flumyconu, należy skonsultować się z lekarzem, który dokładnie oceni potencjalne korzyści i ryzyko związane z jego stosowaniem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów po rozpoczęciu leczenia Flumyconem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Flumycon jest na receptę?

Tak, Flumycon jest lekiem na receptę. Oznacza to, że aby go otrzymać, pacjent musi uzyskać receptę od lekarza lub innej uprawnionej do tego osoby, takiej jak pielęgniarka lub farmaceuta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Flumycon? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaFluconazolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Flumycon

Flucofast, Fluconazole, Flucorta, Fluxazol.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2024