Clexane

Clexane, znany również jako enoksaparyna, to skuteczny lek przeciwzakrzepowy, stosowany w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej oraz zawałów serca. Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań podskórnych w ampułko-strzykawkach, co umożliwia łatwą i precyzyjną aplikację leku. Dostępny jest w szerokim zakresie dawek, od 20 do 300 mg, co pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Działanie Clexane

Clexane to lek o działaniu przeciwzakrzepowym, zawierający substancję czynną enoksaparynę sodową – heparynę drobnocząsteczkową (HDCz). Występuje w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach, dostępnego w dawkach 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg i 300 mg. W niektórych przypadkach lek ten jest refundowany.

Enoksaparyna sodowa działa poprzez utrudnianie procesu krzepnięcia krwi, zapobiegając powiększaniu się istniejących zakrzepów oraz formowaniu się nowych. Dzięki temu, zakrzepy są stopniowo rozpuszczane, a ryzyko powikłań zakrzepowych zmniejszone.

Dawki Clexane:

 1. Clexane 2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach
 2. Clexane 4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach
 3. Clexane 6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach
 4. Clexane 8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach
 5. Clexane 10 000 j.m. (100 mg)/1 ml – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach

Lek Clexane stosowany jest w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej oraz zawałów serca. Ważne jest, aby stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza, aby osiągnąć optymalne rezultaty terapii.

Wskazania do stosowania Clexane

Lek Clexane jest wskazany do stosowania w różnych sytuacjach medycznych, w celu:

 • Leczenia istniejących zakrzepów: Stosowany w terapii, aby rozpuszczać już istniejące zakrzepów krwi u pacjenta, redukując ryzyko powikłań.
 • Zapobieganie tworzenia się zakrzepów:
  – Podczas zabiegu chirurgicznego: Clexane może być stosowany przed i po operacji, aby zmniejszyć ryzyko powstawania zakrzepów.
  – W przypadku krótkotrwałej choroby związanej z czasowym brakiem możliwości poruszania się: Lek jest stosowany profilaktycznie, gdy pacjent jest unieruchomiony przez krótki okres czasu.
  – Zapobieganie powstawaniu zakrzepów we krwi w wyniku choroby nowotworowej: U pacjentów z chorobą nowotworową, Clexane może być stosowany, aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się nowych zakrzepów w przyszłości.
 • W przypadku niestabilnej dławicy piersiowej lub po przebytym zawale serca: Clexane jest stosowany w celu zapobiegania tworzenia się zakrzepów, które mogą prowadzić do zawału serca, zatorów czy udarów.
 • Zapobieganie tworzenia się skrzepów w rurkach dializatora: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, Clexane może być stosowany w celu zapobiegania tworzenia się skrzepów w rurkach dializatora podczas dializy.

Przeciwwskazania do stosowania leku Clexane

Stosowanie leku Clexane jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

 • Uczulenie na substancję czynną lub składniki leku: Osoby uczulone na enoksaparynę sodową, heparynę lub inne heparyny drobnocząsteczkowe (nadroparyna, tinazaparyna, dalteparyna) nie powinny stosować Clexane.Objawy uczulenia mogą obejmować:
  – wysypkę,
  – problemy z oddychaniem,
  – problemy z połykaniem,
  – obrzęk twarzy, warg, języka, jamy ustnej, gardła, oczu.
 • Reakcje na heparynę w ostatnich 100 dniach: Jeśli pacjent miał istotny spadek liczby krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi spowodowany reakcją na heparynę, nie powinien stosować Clexane.
 • Przeciwciała przeciwko enoksaparynie: Osoby z występującymi przeciwciałami przeciwko enoksaparynie nie powinny stosować tego leku.
 • Nasilenie krwawienia lub stany medyczne związane z podwyższonym ryzykiem krwawienia: Clexane jest przeciwwskazany u osób z: a. wrzodami żołądka, b. niedawno przebytym zabiegiem chirurgicznym mózgu, oka, c. niedawnym udarem krwotocznym.
 • Planowane nakłucie lędźwiowe lub zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym: W ciągu 24 godzin przed planowanym zabiegiem, Clexane nie powinien być stosowany w leczeniu zakrzepów krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku Clexane, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać właściwe zalecenia i uniknąć ewentualnych powikłań zdrowotnych.

Dawkowanie leku Clexane

Dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania kuracji ustala lekarz na podstawie indywidualnych czynników i przyczyny choroby dla każdego pacjenta, a także po przeprowadzeniu wywiadu chorobowego, zapoznaniu się z wynikami ew. badań.

Dawkowanie leku Clexane ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę czynniki takie jak przyczyna choroby, wywiad chorobowy oraz wyniki ewentualnych badań.

 • Zapobieganie chorobie żylnej zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych:
  – Ryzyko umiarkowane: jednorazowa dawka 20 mg podskórnie 2 godziny przed zabiegiem, kontynuacja leczenia przez 7-10 dni.
  – Ryzyko wysokie: jednorazowa dawka 40 mg podskórnie 12 godzin przed zabiegiem, kontynuacja leczenia po 12 godzinach od zakończenia zabiegu. Profilaktyka może trwać nawet do 5 tygodni po zabiegu ortopedycznym lub 4 tygodni po operacjach w obrębie jamy brzusznej lub miednicy u pacjentów z chorobą nowotworową.
 • Pacjenci internistyczni: dawka 40 mg 1 raz na dobę przez 6-14 dni.
 • Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej: dawka ustalana na podstawie wagi pacjenta, zazwyczaj 1,5 mg/kg masy ciała (lub 1 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę w przypadku pacjentów otyłych i innych wysokich ryzyk).
 • Zapobieganie tworzenia się skrzepów podczas hemodializy: dawka 1 mg/kg masy ciała podana na początku zabiegu.
 • Ostry zespół wieńcowy (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego): dawka 1 mg/kg masy ciała co 12 godzin przez 2 dni, a następnie kontynuacja leczenia przez kolejne 2-8 dni w razie poprawy.
 • Zawał z uniesieniem odcinka ST: pierwsza dawka 30 mg dożylnie oraz 1 mg/kg masy ciała podskórnie, a następnie 1 mg/kg masy ciała co 12 godzin.

Leku Clexane przeznaczony jest do wykonywania głębokich wstrzyknięć podskórnych podawanych w brzuch (na zmianę w lewą przednio-boczną i tylno-boczną część powłok brzusznych). Preparatu tego nie należy stosować domięśniowo. 

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Clexane

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Clexane

 1. Lek Clexane nie powinien być zamieniany z innymi heparynami drobnocząsteczkowymi, takimi jak nadroparyna, tinzaparyna czy dalteparyna, ze względu na różnice w aktywności i zaleceniach dotyczących stosowania.
 2. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Clexane w przypadku:
  – wcześniejszych reakcji na heparynę prowadzących do spadku liczby krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi,
  – wszczepienia zastawki serca,
  – zapalenia wsierdzia,
  – obecnych lub przeszłych wrzodów żołądka,
  – niedawnego udaru mózgu,
  – nadciśnienia tętniczego,
  – cukrzycy lub problemów z naczyniami krwionośnymi w oku wywołanych przez cukrzycę (retinopatia cukrzycowa),
  – niedawno wykonanej operacji oka lub mózgu, i. wieku powyżej 65 lat (szczególnie powyżej 75 lat),
  – chorób nerek,
  – chorób wątroby,
  – niedowagi/nadwagi,
  – podwyższonego stężenia potasu we krwi,
  – stosowania leków powodujących krwawienia,
  – problemów z kręgosłupem lub po operacji kręgosłupa.
 3. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Clexane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 4. Pacjenci stosujący dawki większe niż 210 mg na dobę powinni wiedzieć, że lek zawiera więcej niż 24 mg sodu w każdej dawce (1,2% maksymalnej zalecanej dawki sodu w diecie osób dorosłych na dobę).
 5. Przed lub w trakcie leczenia może być konieczne wykonanie badań krwi, mających na celu sprawdzenie liczby płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie oraz poziomu potasu we krwi pacjenta.
 6. Bezpieczeństwo ani skuteczność stosowania leku Clexane u dzieci i młodzieży nie zostały ocenione.
 7. Kobiety w ciąży powinny unikać stosowania leków bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie Clexane w ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadkach uzasadnionych przez lekarza. Należy pamiętać, że preparat zawiera alkohol benzylowy, który może przenikać przez łożysko. Stan kobiety ciężarnej i płodu powinien być monitorowany, zwłaszcza pod kątem krwawień i zbyt silnego działania przeciwzakrzepowego.
 8. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku Clexane. W przypadku konieczności zastosowania tego preparatu, zaleca się zakończenie laktacji.

Interakcje leku Clexane z innymi lekami

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem preparatu Clexane należy poinformować lekarza o wszystkich – stosowanych obecnie lub niedawno – lekach, również tych dostępnych bez recept, a także produktach ziołowych.

W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu leków tkj.:

 • warfaryna – stosowana w celu rozrzedzenia krwi,
 • aspiryna, klopidogrel oraz inne leki, które stosowane są w celu blokowania powstawania zakrzepów krwi,
 • dekstran – w postaci wstrzyknięć stosowane jako preparat krwiozastępczy,
 • ibuprofen, diklofenak, ketorolak, a także inne leki zaliczane do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które stosowane są w celu leczenia bólu a także obrzęku występującego przy zapaleniu stawów,
 • prednizolon, deksametazon, a także inne leki, które stosowane są w celu leczenia m.in. astmy oraz reumatoidalnego zapalenia stawów,
 • leki, które wpływają na zwiększenie potasu we krwi (sole potasu, leki moczopędne, niektóre leki, które są stosowane w chorobach serca).

Z czym nie łączyć leku Clexane

Clexane i Warfaryna – Clexane, będący środkiem przeciwzakrzepowym, może wchodzić w interakcje z warfaryną, innym lekiem przeciwzakrzepowym. Połączenie tych dwóch leków może zwiększać ryzyko krwawienia. Oba leki działają na różne etapy krzepnięcia krwi, więc ich współużytkowanie wymaga starannej obserwacji.

Clexane i Aspiryna/Klopidogrel – Aspiryna i klopidogrel, podobnie jak Clexane, są stosowane do zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi. Ich jednoczesne stosowanie z Clexane może znacząco zwiększyć ryzyko krwawienia, ponieważ wszystkie te leki mają działanie przeciwzakrzepowe.

Clexane i Iniekcje Dekstranu – Dekstran, stosowany jako preparat krwiozastępczy, może wzmacniać działanie przeciwzakrzepowe Clexane, co zwiększa ryzyko krwawienia. W przypadku konieczności stosowania obu tych środków, wymagana jest szczególna ostrożność.

Clexane i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ) – NLPZ, takie jak ibuprofen, diklofenak czy ketorolak, stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych, mogą zwiększać ryzyko krwawienia, gdy są łączone z Clexane. Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu tych leków.

Clexane i Leki Kortykosteroidowe – Prednizolon, deksametazon i inne kortykosteroidy, stosowane m.in. w leczeniu astmy czy reumatoidalnego zapalenia stawów, mogą zwiększać ryzyko krwawienia w połączeniu z Clexane. Wymagane jest monitorowanie stanu pacjenta.

Clexane i Leki Zwiększające Stężenie Potasu – Leki takie jak sole potasu, niektóre moczopędne oraz leki na serce, mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Clexane. Istnieje ryzyko zaburzeń elektrolitowych oraz innych powikłań.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Clexane

Skutki uboczne leku Clexane

Bardzo częste działania niepożądane Clexane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów) obejmują krwawienie oraz podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów) to większa skłonność do powstawania zasinień, różowe plamy na skórze, wysypka skórna (pokrzywka), swędząca zaczerwieniona skóra, zasinienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia, obniżona liczba krwinek czerwonych, podwyższona liczba płytek krwi oraz bóle głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów) obejmują nagły nasilony ból głowy, uczucie tkliwości i obrzęku w żołądku, duże czerwone zmiany skórne o nieregularnym kształcie, podrążnienie skóry oraz żółknięcie skóry, oczu i ciemniejsze zabarwienie moczu, co może wskazywać na choroby wątroby.

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów) obejmują ciężką reakcję alergiczną, podwyższony poziom potasu we krwi, podwyższoną liczbę eozynofili we krwi, wypadanie włosów, osteoporozę po długotrwałym stosowaniu leku, mrowienie, drętwienie i osłabienie mięśni, utratę kontroli nad pęcherzem lub wypróżnieniami, oraz stwardnienie lub guzek w miejscu wstrzyknięcia.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy nadmiernego krwawienia, takie jak osłabienie, zmęczenie, bladość, zawroty głowy z bólami głowy lub obrzęk niewiadomego pochodzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Clexane

Pytania naszych Pacjentów

Jak długo można brać zastrzyki Clexane?

Czas trwania leczenia zastrzykami Clexane zależy od rodzaju choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta. W przypadku ostrej zakrzepicy lub zatorowości płucnej, leczenie Clexane może trwać kilka dni lub kilka tygodni, a czasem nawet kilka miesięcy. W przypadku profilaktyki zakrzepowej w chorobach serca lub pooperacyjnie, leczenie zazwyczaj trwa od kilku dni do kilku tygodni. Ostateczna decyzja dotycząca czasu trwania leczenia powinna być podjęta przez lekarza prowadzącego terapię.

Jak podawać Clexane w brzuch?

Podawanie Clexane w brzuch jest stosunkowo proste i można je wykonać samodzielnie w domu. Aby podać zastrzyk, należy najpierw dokładnie umyć ręce, a następnie zdezynfekować skórę w okolicy pępka. Następnie trzeba wziąć fałd skóry w okolicy pępka i wstrzyknąć igłę pod kątem 45 stopni, delikatnie dociskając tłok strzykawki, aby wstrzyknąć lek. Po wstrzyknięciu należy delikatnie nacisnąć miejsce zastrzyku wacikiem nasączonym alkoholem i pozostawić bez opatrunku.

O jakiej porze dnia podawać Clexane?

Clexane zazwyczaj podaje się raz lub dwa razy dziennie w równych odstępach czasu, na przykład co 12 godzin. Nie ma jednak określonej konkretnej pory dnia, w której należy podawać Clexane, ponieważ dawkowanie i częstotliwość podawania zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju choroby, którą się leczy. Ostateczne zalecenia dotyczące dawkowania i częstotliwości podawania powinny być ustalone przez lekarza, który prowadzi terapię.

Czy Clexane trzeba trzymać w lodówce?

Clexane nie musi być przechowywane w lodówce. Zgodnie z zaleceniami producenta, lek powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej, czyli między 15°C a 25°C.

Po jakim czasie zaczyna działać Clexane?

Clexane działa szybko, zazwyczaj już po kilkudziesięciu minutach od podania. Jego maksymalne działanie następuje po około 3-5 godzinach od podania, a jego skuteczność w zapobieganiu zakrzepom utrzymuje się przez około 24 godziny, co pozwala na podawanie leku 1-2 razy dziennie.

Czy Clexane można podawać w udo?

Tak, Clexane można podawać w udo, ale zaleca się podawanie go podskórnie w okolicę brzucha, najczęściej w fałd skórny. Podanie w udo może zwiększyć ryzyko powstania siniaka lub krwawienia, dlatego lekarz zazwyczaj zaleca podanie w okolicę brzucha. Ostateczna decyzja dotycząca miejsca podania powinna zostać podjęta przez lekarza, który prowadzi terapię.

Jaka dawka Clexane przy zakrzepicy?

Dawkowanie Clexane w przypadku zakrzepicy zależy od wielu czynników, takich jak waga pacjenta, stopień zaawansowania choroby, rodzaj i lokalizacja zakrzepu oraz obecność innych chorób. Zazwyczaj stosuje się dawki 1-1,5 mg na kg masy ciała podawane co 12 godzin lub 1 mg na kg masy ciała podawane co 24 godziny. Ostateczne dawkowanie i schemat leczenia powinny być ustalone przez lekarza, który prowadzi terapię.

Czy przy zastrzykach Clexane można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Clexane, ponieważ alkohol może zwiększać ryzyko krwawień związanych z leczeniem przeciwzakrzepowym. W przypadku jakiejkolwiek terapii farmakologicznej zawsze zaleca się unikanie spożywania alkoholu lub ograniczenie jego spożycia do minimum, a przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących zmiany stylu życia w trakcie leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy Neoparin to jest to samo co Clexane?

Tak, Neoparin i Clexane to różne nazwy handlowe tego samego leku zawierającego enoksaparynę sodową jako substancję czynną.

Czy Clexane można podawać w ramię?

Clexane należy podawać podskórnie w okolicę brzucha, najczęściej w fałd skórny. Nie powinno się go podawać w ramię, ponieważ zwiększa to ryzyko powstania siniaka lub krwawienia w obrębie stawu.

Czy Clexane jest na receptę?

Clexane jest lekiem przeciwzakrzepowym dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Clexane? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEnoxaparinum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSanofi-Aventis France

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Clexane

Neoparin.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2024