lek. med. Rafał Olszewski – specjalista kardiolog

Doświadczenie zawodowe:

  • Oddział Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku
  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku

Członkostwo:

  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Rytmu Serca
  • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dodatkowe umiejętności:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
  • wykonywanie zabiegów ablacji w zaburzeniach rytmu serca
  • wykonywanie zabiegów implantacji układów stymulujących serce
  • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
  • leczenie nadciśnienia tętniczego

Services

Medical Education

Starszy Asystent w Oddziale Kardiologii Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku Indywidualny operator w Pracowni Elektrofizjologii i Eletroterapii SercaWydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku

Specjalista KardiologWydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku

LekarzWydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku

Medyk Online