Cipropol

Cipropol jest lekiem z grupy fluorochinolonów, który stosuje się w leczeniu infekcji bakteryjnych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne. Jego działanie polega na blokowaniu enzymów bakteryjnych odpowiedzialnych za syntezę DNA, co prowadzi do zahamowania wzrostu i namnażania się bakterii. Lek ten może być stosowany w leczeniu zakażeń układu moczowo-płciowego, dróg oddechowych, skóry oraz kości i stawów.

Działanie Cipropol

Cipropol to syntetyczny chemioterapeutyk, którego substancją czynną jest cyprofloksacyna. Dzięki swojej strukturze chemicznej, cyprofloksacyna należy do grupy fluorochinolonów i działa szeroko przeciwbakteryjnie. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności enzymów bakteryjnych, które są niezbędne do syntezy i prawidłowej struktury kwasu nukleinowego DNA bakterii. W efekcie hamowania replikacji bakteryjnego DNA, dochodzi do zahamowania podziałów i śmierci komórki bakteryjnej.

Cipropol po przyjęciu doustnym szybko się wchłania i osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 1-2 godzin. Ponadto, cipropol osiąga wysokie stężenia w różnych tkankach, w tym w płucach, zatokach, zmianach zapalnych i układzie moczowo-płciowym. Lek jest wydalany głównie przez nerki w postaci niezmienionej. Dzięki swojemu działaniu przeciwbakteryjnemu, Cipropol jest skutecznym lekiem w leczeniu zakażeń bakteryjnych, jednak powinien być stosowany tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wskazania do stosowania Cipropol

Cipropol jest lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów, stosowanym w leczeniu infekcji bakteryjnych. Poniżej przedstawiam wskazania do stosowania Cipropol:

 • Zakażenia dróg moczowych: leczenie ostrego i nawracającego zapalenia pęcherza moczowego, zapalenia nerek oraz zapalenia prostaty.
 • Zakażenia dróg oddechowych: leczenie ostrego i przewlekłego zapalenia zatok, zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc.
 • Zakażenia układu pokarmowego: leczenie biegunek zakaźnych, duru brzusznego, salmonellozy, zakażeń dróg żółciowych i zapalenia otrzewnej.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: leczenie zakażeń skóry, tkanki łącznej i kości, w tym owrzodzeń, oparzeń i zapalenia kości.
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego u kobiet: leczenie zapaleń szyjki macicy i pochwy.

Cipropol jest skutecznym lekiem w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie. Lek ten powinien być stosowany tylko pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego zaleceniami.

Przeciwwskazania do stosowania Cipropol

Mimo że Cipropol jest skutecznym lekiem przeciwbakteryjnym, to istnieją pewne przeciwwskazania, które uniemożliwiają stosowanie tego leku. Poniżej przedstawiam najważniejsze przeciwwskazania do stosowania Cipropol:

 • Nadwrażliwość na cyprofloksacynę lub inne fluorochinolony.
 • Częste lub ciężkie reakcje alergiczne w przeszłości.
 • Padaczka lub skłonność do ataków padaczkowych.
 • Niedobór glukozy-6-fosforanu dehydrogenazy (G6PD).
 • Dzieci i młodzież w okresie wzrostu.
 • Ciąża i karmienie piersią.
 • Choroby układu krążenia, w tym zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca.
 • Zaburzenia czynności wątroby i nerek.
 • Choroby układu nerwowego, w tym porfiria i stany padaczkowe.
 • Cukrzyca i stosowanie leków przeciwcukrzycowych.

Cipropol może powodować poważne skutki uboczne, takie jak uszkodzenie ścięgien, obrzęk naczyń krwionośnych i reakcje alergiczne, dlatego przed rozpoczęciem leczenia należy skonsultować się z lekarzem i poinformować go o wszystkich chorobach oraz przyjmowanych lekach.

Kiedy zachować ostrożność stosując Cipropol?

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania Cipropolu w obecności niektórych chorób lub okoliczności, które mogą wymagać modyfikacji dawkowania lub przeciwwskazać stosowanie leku. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie badań kontrolnych.

Cipropol nie jest wystarczająco skuteczny jako monoterapia w leczeniu ciężkich zakażeń ani tych wywołanych przez bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe. W takich przypadkach lekarz zaleci skojarzone leczenie z innymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Lek nie jest zalecany do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, gdyż nie jest wystarczająco skuteczny. W przypadku leczenia zakażeń układu płciowego, trzeba sprawdzić, czy nie są one wywołane przez oporny na fluorochinolony szczep Neisseria gonorrhoeae. W przypadku obecności szczepu opornego na cyprofloksacynę, należy stosować leczenie skojarzone z innymi lekami przeciwbakteryjnymi. Jeśli nie nastąpi poprawa w ciągu 3 dni, lekarz rozważy zmianę terapii.

W przypadku leczenia zakażeń układu moczowego wywołanych przez E. coli, należy wziąć pod uwagę lokalną oporność tej bakterii na fluorochinolony. Brak jest wystarczających danych dotyczących skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu pooperacyjnych zakażeń jamy brzusznej.

Przed zastosowaniem cyprofloksacyny w leczeniu biegunki podróżnych, lekarz uwzględni dane dotyczące oporności na cyprofloksacynę bakterii występujących w odwiedzanych krajach. W leczeniu zakażeń kości i stawów cyprofloksacyna powinna być stosowana w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi.

Podczas leczenia płucnej postaci wąglika, lekarz uwzględni krajowe i międzynarodowe wytyczne dotyczące leczenia tej choroby. U dzieci i młodzieży leczenie powinno być zalecane tylko przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu mukowiscydozy i/lub ciężkich zakażeń w tej grupie wiekowej. Stosowanie Cipropolu u dzieci i młodzieży może wiązać się z ryzykiem działań niepożądanych dotyczących stawów i otaczających tkanek.

Dane dotyczące stosowania leku w leczeniu zakażeń płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy oraz zakażeń związanych z bakteriami Gram-dodatnimi są ograniczone. W takich przypadkach lekarz podejmie decyzję o wyborze leku na podstawie czułości bakterii wykrytych w próbkach zakażonych tkanek pacjenta.

Osoby starsze są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie ścięgien, szczególnie jeśli są jednocześnie leczone kortykosteroidami. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, dawkowanie Cipropolu może wymagać dostosowania przez lekarza prowadzącego, w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Cipropol może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Pacjenci mogą doświadczać zawrotów głowy, senności, zaburzeń widzenia, a nawet drgawek podczas przyjmowania tego leku. W takich przypadkach należy unikać prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przed rozpoczęciem leczenia Cipropol, pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich wcześniejszych reakcjach uczuleniowych na fluorochinolony, a także o wszelkich innych lekach, które przyjmuje. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami są możliwe, dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym tych dostępnych bez recepty, aby uniknąć negatywnych interakcji.

Stosowanie Cipropolu w czasie ciąży i karmienia piersią jest niewskazane, chyba że korzyść terapeutyczna dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. W takich przypadkach lekarz rozważy stosowanie innego leku o mniejszym ryzyku.

Należy pamiętać, że przeciwwskazane jest stosowanie Cipropolu w przypadku znanego wydłużenia odstępu QT lub współistniejącego ryzyka wydłużenia odstępu QT, a także u pacjentów z miastenią.

Dawkowanie Cipropol

Preparat Cipropol występuje w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie przez lekarza, który bierze pod uwagę czynniki takie jak wskazania, nasilenie i miejsce zakażenia, wrażliwość drobnoustrojów, czynność nerek oraz stan chorego. W przypadku niepewności dotyczących dawkowania, należy skonsultować się z lekarzem.

 • Dla dorosłych, dawki zależą od rodzaju zakażenia. Dla zakażeń dolnych dróg oddechowych, zaostrzenia przewlekłego zapalenia zatok, przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego, zaleca się 500-750 mg dwa razy na dobę przez 7-14 dni. Dla zakażeń pęcherza moczowego, dawki wynoszą od 250-750 mg dwa razy na dobę przez 3-7 dni. Dla zapalenia gruczołu krokowego, dawki wynoszą od 500-750 mg dwa razy na dobę przez 2-6 tygodni. Dla biegunki wywołanej przez bakterie chorobotwórcze, zaleca się 500 mg dwa razy na dobę przez 1-5 dni, w zależności od rodzaju bakterii.
 • Dla dzieci i młodzieży, dawki zależą od rodzaju zakażenia i masy ciała. Dla zakażeń płucno-oskrzelowych w przebiegu mukowiscydozy, zaleca się 20 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę przez 10-14 dni. Dla powikłanych zakażeń układu moczowego oraz odmiedniczkowego zapalenia nerek, dawki wynoszą od 10-20 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę przez 10-21 dni.
 • U pacjentów z niewydolnością nerek, dawkowanie zależy od klirensu kreatyniny. U pacjentów z klirens kreatyniny większym niż 60 ml/min nie ma potrzeby dostosowania dawkowania. Dla pacjentów z klirens kreatyniny między 30-60 ml/min zaleca się dawki 250-500 mg co 12 godzin, a dla pacjentów z klirens mniejszym niż 30 ml/min zaleca się dawki 250-500 mg co 24 godziny. Dla pacjentów poddawanych dializie, zaleca się dawki 250-500 mg co 24 godziny po dializie.

Preparat należy stosować doustnie, połykając tabletki w całości, bez rozgryzania i popijając płynem. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, ale jeśli lek jest przyjmowany na pusty żołądek, substancja czynna wchłania się szybciej. Należy unikania jednoczesnego stosowania leku z produktami nabiałowymi, takimi jak mleko i jogurt, oraz sokami owocowymi wzbogacanymi minerałami, np. sok pomarańczowy z dodatkiem wapnia, ponieważ mogą one zmniejszyć wchłanianie leku i tym samym wpłynąć na jego skuteczność.

Jeśli stan pacjenta uniemożliwia stosowanie doustne, lekarz może zalecić podawanie cyprofloksacyny dożylnie w warunkach szpitalnych. Ważne jest, aby nie przekraczać zaleconych dawek i kierować się zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania preparatu Cipropol, należy skonsultować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Cipropol

Lek Cipropol nie powinien być stosowany równocześnie z tyzanidyną, ze względu na ryzyko powikłań takich jak niskie ciśnienie krwi i senność. Współużytkowanie z lekami takimi jak antagoniści witaminy K (np. warfaryna), probenecyd, metotreksat, teofilina, olanzapina, klozapina, ropinirol, fenytoina, metoklopramid, cyklosporyna oraz pewne leki przeciwarytmiczne, antydepresyjne, antybakteryjne i przeciwpsychotyczne może wpływać na ich skuteczność i zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Cipropol może także podnosić stężenie w krwi leków takich jak pentoksyfilina, kofeina, duloksetyna, lidokaina, syldenafil, agomelatyna, zolpidem.

Leki zobojętniające sok żołądkowy, omeprazol, środki mineralne, sukralfat, polimerowe związki wiążące fosfor, leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo mogą osłabiać działanie Cipropolu. Jeśli konieczne jest stosowanie tych produktów, Cipropol należy przyjmować około dwie godziny przed ich użyciem lub cztery godziny po ich spożyciu.

Przyjmowanie Cipropolu nie powinno odbywać się w trakcie spożywania produktów nabiałowych ani napojów zawierających wapń, ponieważ może to wpłynąć na wchłanianie substancji czynnej leku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Cipropol

Skutki uboczne leku Cipropol

Cipropol, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane. Poniżej przedstawiamy pełną listę działań niepożądanych, które mogą wystąpić po zastosowaniu preparatu, uporządkowanych według częstości ich występowania:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu (senność, bezsenność), pobudzenie, nadaktywność psychoruchowa, nadkażenia grzybicze, eozynofilia, bóle mięśni i stawów, osłabienie i gorączka, wysypka, pokrzywka świąd; artropatie u dzieci.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie okrężnicy (rzadko mogące zagrażać życiu), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), niedokrwistość, neutropenia, małopłytkowość/nadpłytkowość, leukocytoza, hiperglikemia, reakcje psychotyczne, splątanie, lęk, niepokój, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze, omamy, parestezje, zaburzenia czucia, drżenia, drgawki, zaburzenia widzenia (podwójne widzenie), zaburzenia słuchu, utrata słuchu, równowagi, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), u niektórych osób, zwłaszcza z istniejącymi czynnikami ryzyka, może wystąpić wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie tętnicze, omdlenia, duszność, stan astmatyczny, zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby, żółtaczka, reakcje nadwrażliwości na światło, zapalenie stawów, zwiększone napięcie i kurcze mięśni, niewydolność nerek, krwiomocz, występowanie kryształów w moczu, śródmiąższowe zapalenie nerek, obrzęk, nadmierna potliwość, reakcje alergiczne i obrzęk naczynioruchowy.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza[znaczny niedobór granulocytów], zagrażająca życiu pancytopenia [niedobór erytrocytów, leukocytów i płytek krwi], zahamowanie czynności szpiku kostnego), reakcje psychotyczne, próby samobójcze, migrena, zaburzenia koordynacji ruchowej, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zniekształcone widzenie kolorów, zaburzenia węchu, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, martwica wątroby, zagrażająca życiu postępująca niewydolność wątroby, osłabienie mięśni, zapalenia i zerwania ścięgien (głównie ścięgna Achillesa), nasilenie objawów miastenii, reakcja podobna do choroby posurowiczej, reakcje nadwrażliwości, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (wystąpienie wstrząsu jest możliwe nawet po przyjęciu pojedynczej dawki), zaburzenia w obrębie skóry i tkanki podskórnej, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu (wybroczyny, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka).

Bardzo rzadko mogą pojawić się też inne poważne skutki uboczne, takie jak zapalenie trzustki, martwica wątroby lub zagrażająca życiu postępująca niewydolność wątroby.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i poinformować go o stosowaniu leku. W szczególności należy zwrócić uwagę na objawy alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy, trudności z oddychaniem, wysypka lub świąd skóry, które mogą być objawem wstrząsu anafilaktycznego i wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.

Pamiętaj, że powyższa lista skutków ubocznych nie jest wyczerpująca. Jeśli odczuwasz jakiekolwiek niepokojące objawy po zażyciu leku, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Cipropol

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Cipropol?

Cipropol to antybiotyk z grupy fluorochinolonów stosowany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, takich jak zakażenia dróg moczowych, dróg oddechowych, skóry czy kości. Lek działa poprzez zaburzenie syntezy białek bakteryjnych, co prowadzi do zahamowania wzrostu i śmierci bakterii.

Czy Cipropol i Cipronex to to samo?

Tak, Cipropol i Cipronex to dwa różne nazwy handlowe tego samego leku.

Jak stosować lek Cipropol?

Lek Cipropol należy stosować doustnie, połykając tabletki w całości, bez rozgryzania i popijając płynem.

Po jakim czasie działa Cipropol?

W przypadku niektórych infekcji, takich jak zakażenia układu moczowego, pacjenci mogą zauważyć poprawę w ciągu 24-48 godzin od rozpoczęcia leczenia. Dla innych, bardziej poważnych lub skomplikowanych infekcji, takich jak zapalenie płuc czy zakażenia kości i stawów, leczenie może potrwać dłużej, nawet kilka tygodni, zanim pacjent zauważy znaczącą poprawę.

Czy Cipropol jest na receptę?

Cipropol jest lekiem na receptę, co oznacza, że można go kupić jedynie po uzyskaniu recepty od lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Cipropol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCiprofloxacini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Cipropol

Ciloxan, Ciprinol, Cipronex, Proxacin.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023