Cipronex

Cipronex jest to lek, który wykazuje działanie przeciwinfekcyjne. Preparat ten stosuje się w leczeniu różnych zakażeń m.in. dróg oddechowych, układu moczowego, kości oraz stawów, a także chorób zakaźnych, chorób pasożytniczych.

Działanie Cipronex

Lek Cipronex ma działanie przeciwinfekcyjne. Stosowany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych przede wszystkim tych, które wywołane są przez bakterie Gram-ujemne. Zakażenia te obejmują drogi oddechowe, zatoki przynosowe, nerki, dolne drogi moczowe, narządy płciowe, zakażenia w obrębie jamy brzusznej, zakażenia skóry, tkanek miękkich, kości oraz stawów. Lek dodatkowo może być wykorzystywany w leczeniu płucnej postaci wąglika u dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia.

Substancją czynną preparatu jest cyprofloksacyna, która zaliczana jest do chemioterapeutyków należących do grupy fluorochinolonów. Substancja ta wykazuje szerokie działanie przeciwbakteryjne. Cyprofloksacyna ma za zadanie zahamować aktywność enzymów bakteryjnych. W efekcie DNA bakterii nie replikuje się, podział komórek zostanie zahamowany, a komórka bakteryjna obumiera. Cyprofloksacyna, po zastosowaniu doustnym, jest dobrze i szybko wchłaniana. Jej maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu 1-2 godzin od przyjęcia. Substancja ta osiąga wysokie stężenie w tkankach tkj. płuca, zatoki, układ moczowo-płciowy, zmiany zapalne. Cyprofloksacyna wydalana jest w niezmienionej postaci za pośrednictwem nerek.

Cipronex dostępny jest jedynie na receptę. Preparat występuje w kilku postaciach:

 • Jako roztwór do infuzji 2 mg/ml,
 • Jako tabletki powlekane 250 mg,
 • Jako tabletki powlekane 500 mg,
 • Jako krople do oczu Cipronex 0,3 %.

Wskazania do stosowania Cipronex

Cipronex, lek zawierający ciprofloksacynę, jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów infekcji bakteryjnych. Poniżej przedstawiam wskazania do stosowania Cipronexu, uwzględniając dodatkowo wymienione przez Ciebie sytuacje:

 • Infekcje dróg moczowych: Cipronex może być stosowany do leczenia zarówno dolnych, jak i górnych infekcji dróg moczowych, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie cewki moczowej, powikłane zakażenia układu moczowego oraz ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 • Infekcje układu oddechowego: Lek jest skuteczny w leczeniu bakteryjnych infekcji układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz płucno-oskrzelowych zakażeń w przebiegu mukowiscydozy wywołane przez bakterie Pseudomonas aeruginosa.
 • Infekcje skóry i tkanek miękkich: Cipronex może być stosowany w leczeniu różnych infekcji skóry, takich jak zapalenie mieszków włosowych, czyraki, infekcje rany, owrzodzenia podudzi i zakażenia spowodowane przez oparzenia.
 • Infekcje przewodu pokarmowego: Lek jest skuteczny w leczeniu biegunek bakteryjnych, takich jak te wywołane przez Campylobacter, Shigella, Salmonella czy Escherichia coli.
 • Infekcje kości i stawów: Cipronex może być stosowany w leczeniu zakażeń kości i stawów, takich jak ostre zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis) oraz zapalenie stawów (arthritis) wywołane przez bakterie.
 • Zakażenia ucha, nosa i gardła: Cipronex może być stosowany w leczeniu zakażeń takich jak zapalenie ucha środkowego, zewnętrznego oraz zatok przynosowych.
 • Infekcje narządów płciowych: Lek jest stosowany w leczeniu niektórych infekcji narządów płciowych, takich jak zapalenie szyjki macicy, zapalenie jajowodów i jajników, zapalenie gruczołu krokowego oraz infekcje przenoszone drogą płciową, takie jak rzeżączka.
 • Płucna postać wąglika: Cipronex może być stosowany w leczeniu płucnej postaci wąglika, zarówno w celu zapobiegania zakażeniom po kontakcie z bakteriami Bacillus anthracis, jak i podczas leczenia aktywnego zakażenia. Wąglik jest poważną chorobą zakaźną, która może prowadzić do ciężkich powikłań i śmierci. Szybkie rozpoczęcie leczenia ciprofloksacyną, takiego jak Cipronex, może pomóc w walce z bakteriami i zapobiec rozwojowi choroby.
 • Zapobieganie zakażeniom u osób z osłabionym układem odpornościowym: Cipronex może być stosowany w celu zapobiegania infekcjom bakteryjnym u osób z osłabionym układem odpornościowym, na przykład u pacjentów z neutropenią, po przeszczepie szpiku kostnego lub narządów.
 • Leczenie i zapobieganie zakażeniom w wyniku aktów bioterroryzmu: Ciprofloksacyna może być stosowana jako środek zaradczy lub leczniczy w przypadku zakażeń spowodowanych przez organizmy, które mogą być wykorzystane jako broń biologiczna, takie jak Bacillus anthracis (wąglik) czy Yersinia pestis (dżuma).

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Cipronex

Przed zastosowaniem Cipronexu (ciprofloksacyny) ważne jest, aby być świadomym przeciwwskazań i sytuacji, w których nie należy stosować tego leku. Oto główne przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na ciprofloksacynę lub inne chinolony: Osoby, które mają uczulenie na ciprofloksacynę lub inne leki z grupy chinolonów, nie powinny stosować Cipronexu, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd czy obrzęk naczynioruchowy.
 • Wiek poniżej 18 lat: Ciprofloksacyna nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ może wpływać na rozwój stawów i kości. W niektórych przypadkach, gdy konieczne jest leczenie ciężkich infekcji, lekarz może jednak zdecydować o zastosowaniu ciprofloksacyny u młodszych pacjentów.
 • Ciąża i karmienie piersią: Cipronex jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ponieważ może mieć negatywny wpływ na rozwijający się płód oraz przenikać do mleka matki, co może zaszkodzić dziecku.
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy: Ciprofloksacyna może nasilać objawy choroby wrzodowej, dlatego jej stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wrzodową.
 • Pacjenci z miastenią gravis: Cipronex może nasilać objawy miastenii, stanu neurologicznego, który prowadzi do osłabienia i szybkiego zmęczenia mięśni. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z tą chorobą.
 • Interakcje z innymi lekami: Ciprofloksacyna może wchodzić w interakcje z innymi lekami, takimi jak teofilina, warfaryna czy niektóre leki przeciwpadaczkowe, powodując poważne działania niepożądane. Przed rozpoczęciem terapii Cipronexem należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych interakcji.
 • Czynniki predysponujące do wydłużenia odstępu QT: Cipronex może powodować wydłużenie odstępu QT, co może prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem QT, istniejącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), leczonymi lekami wydłużającymi odstęp QT oraz u pacjentów z istniejącymi schorzeniami serca, takimi jak choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, czy arytmie.
 • Niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Cipronexu, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki. Lekarz zdecyduje, czy Cipronex jest odpowiedni w takim przypadku, i jak dostosować dawkowanie.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Cipronexu, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki. Lekarz zdecyduje, czy Cipronex jest odpowiedni w takim przypadku, i jak dostosować dawkowanie.
 • Zespół Guillain-Barré: Pacjenci, którzy wcześniej mieli zespół Guillain-Barré, powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Cipronexu, gdyż istnieje ryzyko nawrotu tego schorzenia. Lekarz zdecyduje, czy Cipronex jest odpowiedni w takim przypadku.
 • Pacjenci z historią zaburzeń psychicznych lub neurologicznych: Ciprofloksacyna może wywołać działania niepożądane związane z układem nerwowym, takie jak drgawki, zawroty głowy, drżenie czy omamy. Osoby z historią zaburzeń psychicznych lub neurologicznych powinny zachować ostrożność przy stosowaniu Cipronexu, a lekarz może rozważyć inne leki przeciwbakteryjne.
 • Pacjenci z tendencją do napadów drgawkowych: Cipronex może obniżyć próg drgawkowy, zwiększając ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych. Pacjenci z historią drgawek lub chorób, które mogą prowadzić do drgawek, powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Cipronexu, a lekarz może rozważyć inne leki przeciwbakteryjne.

Przed zastosowaniem Cipronexu ważne jest, aby dokładnie omówić swoją historię medyczną z lekarzem i poinformować go o wszelkich innych lekach, które przyjmujemy. Lekarz może dostosować dawkowanie lub zaproponować inne leki, jeśli istnieją przeciwwskazania lub potencjalne interakcje lekowe.

Dawkowanie leku Cipronex

Dawkę oraz częstotliwość stosowania leku Cipronex ustala lekarz. Najczęściej dawkowanie związane jest z rodzajem schorzenia i wygląda następująco:

Osoby dorosłe

 • W przypadku zakażenia dróg oddechowych stosuje się od 250 do 500 mg 2 razy na dobę.
 • W przypadku zakażenia dróg moczowych (ostrego, niepowikłanego) stosuje się od 125 do 250 mg 2 razy na dobę, a w przypadku zakażenia dróg moczowych powikłanego dawka wynosi od 250 do 500 mg 2 razy na dobę.
 • W przypadku zapalenia pęcherza moczowego u kobiet będących przed menopauzą stosuje się jednorazową dawkę 250 mg.
 • W przypadku rzeżączki (oprócz narządów płciowych) stosuje się 125 mg 2 razy na dobę.
 • W przypadku rzeżączki ostrej, niepowikłanej stosuje się jednorazową dawkę 250 mg.
 • W przypadku zakażenia przewodu pokarmowego stosuje się 500 mg od 1 do 2 razy na dobę.
 • W przypadku innych zakażeń stosuje się 500 mg 2 razy na dobę.
 • W przypadku bardzo ciężkich zakażeń, które zagrażają życiu stosuje się 750 mg 2 razy na dobę. Do takich zakażeń zalicza się m.in. pneumokokowe zapalenie płuc, zakażenia kości i stawów, zapalenie otrzewnej (szczególnie w przypadku stwierdzenia bakterii z gatunku Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus).
 • W przypadku płucnej postaci wąglika (po kontakcie) stosuje się dawkę 500 mg 2 razy na dobę.

Dawka zazwyczaj wymaga dostosowania w przypadku osób w podeszłym wieku, w przypadku zaburzeń czynności wątroby oraz nerek (dawka zależna od stopnia niewydolności nerek).

Dzieci oraz młodzież (od 6 do 17 lat)

 • W przypadku płucnej postaci wąglika (po kontakcie) stosuje się dawkę w wysokości 15 mg na każdy kilogram masy ciała 2 razy na dobę. Maksymalna jednorazowa dawka to 500 mg, a maksymalna dawka dobowa wynosi 1000 mg.
 • Dawkowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby nie jest znane – brak przeprowadzonych badań.

Z czym nie łączyć leku Cipronex

Cipronex i tizanidyna – Przyjmowanie Cipronex razem z tizanidyną (lekiem na nadmierne napięcie mięśniowe) może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi i senności. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.

Cipronex i leki przeciwarytmiczne – Cipronex może wchodzić w interakcje z lekami przeciwarytmicznymi (np. chinidyna, amiodaron). Może to wpływać na rytm serca, dlatego konieczne jest poinformowanie lekarza o ich stosowaniu.

Cipronex i antykoagulanty – Leki przeciwzakrzepowe, jak warfaryna, mogą oddziaływać z Cipronex. Istnieje ryzyko zmian w ich działaniu, dlatego wymagana jest ostrożność i kontrola.

Cipronex i metotreksat – Stosowanie metotreksatu (leku na raka i choroby autoimmunologiczne) z Cipronex może zwiększyć toksyczność metotreksatu.

Cipronex i teofilina – Cipronex może wpływać na stężenie teofiliny (leku na astmę) we krwi, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Cipronex i klozapina – Klozapina (lek przeciwpsychotyczny) może wykazywać zwiększone stężenie we krwi przy jednoczesnym stosowaniu z Cipronex.

Cipronex i fenytoina – Fenytoina (lek przeciwpadaczkowy) w połączeniu z Cipronex może wymagać dostosowania dawki, ze względu na zmiany w jej metabolizmie.

Cipronex i cyklosporyna – Cyklosporyna (lek immunosupresyjny) może mieć zwiększone stężenie we krwi przy równoczesnym stosowaniu z Cipronex.

Cipronex i leki zawierające minerały – Suplementy i leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo mogą osłabiać działanie Cipronex. Należy zachować odstęp czasowy między ich przyjęciem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Cipronex

Skutki uboczne leku Cipronex

W opisie poniżej przedstawiono rozszerzoną treść dotyczącą działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Cipronex:

Występujące często lub niezbyt często:

 • Problemy żołądkowe: Wśród tych objawów mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, wzdęcia, bóle brzucha. Można je łagodzić poprzez stosowanie leku z posiłkiem lub popijanie dużą ilością wody.
 • Brak apetytu: Niektóre osoby mogą doświadczyć utraty apetytu podczas leczenia Cipronexem. Warto monitorować swoją dietę i dbać o odpowiednie spożycie kalorii oraz wartości odżywczych.
 • Zaburzenia smaku: Lek może prowadzić do przejściowego zaburzenia odczuwania smaku, które powinno ustąpić po zakończeniu leczenia.
 • Wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia bilirubiny i kreatyniny we krwi: Te objawy mogą świadczyć o zaburzeniach czynności wątroby i nerek. Lekarz może monitorować te parametry podczas leczenia, aby uniknąć poważnych komplikacji.
 • Bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu (senność/bezsenność): Cipronex może powodować bóle głowy, zawroty głowy oraz problemy ze snem. W przypadku nasilonych objawów, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Nadaktywność psychoruchowa, pobudzenie: Lek może prowadzić do zwiększonego pobudzenia i nadaktywności, co może wpływać na codzienne funkcjonowanie.
 • Nadkażenia grzybicze: Leczenie antybiotykami może prowadzić do nadkażeń grzybiczych. Jeśli wystąpią objawy takie jak upławy, swędzenie lub pieczenie, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Bóle mięśni, bóle stawów: Lek może powodować bóle mięśni i stawów. W przypadku nasilonych bólów, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Eozynofilia: Cipronex może prowadzić do wzrostu liczby eozynofilów we krwi, co może świadczyć o reakcji alergicznej lub nadwrażliwości na lek.
 • Osłabienie, gorączka: Osłabienie i gorączka są częstymi objawami działań niepożądanych leku Cipronex. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Pokrzywka, świąd, wysypka: Cipronex może powodować reakcje skórne takie jak pokrzywka, świąd czy wysypka. Jeśli wystąpią takie objawy, warto skonsultować się z lekarzem, który może zmienić lek lub zalecić odpowiednie leczenie objawowe.

Występujące rzadko:

 • Zapalenie okrężnicy (może zagrażać życiu – bardzo rzadko): W rzadkich przypadkach Cipronex może prowadzić do zapalenia okrężnicy. Jeśli wystąpią objawy takie jak silny ból brzucha, biegunka czy krew w stolcu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Zmniejszenie liczby leukocytów, niedokrwistość, neutropenia, małopłytkowość, nadpłytkowość, leukocytoza: Te zmiany w układzie krwiotwórczym mogą wystąpić rzadko. Lekarz może monitorować te parametry podczas leczenia.
 • Hiperglikemia: Cipronex może prowadzić do podwyższenia poziomu cukru we krwi u niektórych pacjentów. W przypadku osób z cukrzycą, może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub innych leków hipoglikemizujących.
 • Reakcje psychotyczne, splątanie, lęk, niepokój, depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze, omamy: Lek może powodować różne zaburzenia psychiczne, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Parestezje, problemy z czuciem, drżenia, drgawki: Lek może prowadzić do zaburzeń czucia, drżenia czy drgawek. W przypadku wystąpienia tych objawów, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Problemy z widzeniem, zaburzenia słuchu, zaburzenia równowagi: Cipronex może wpływać na widzenie, słuch oraz równowagę. Jeśli wystąpią takie objawy, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Tachykardia, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie tętnicze, omdlenia: Lek może wpływać na układ krążenia, prowadząc do zaburzeń rytmu serca, zmian ciśnienia tętniczego czy omdleń. Jeśli wystąpią takie objawy, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Duszność, stan astmatyczny: Cipronex może prowadzić do duszności czy nasilenia objawów astmy. W przypadku wystąpienia tych objawów, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Zaburzenia czynności wątroby (również zapalenie wątroby), żółtaczka: Lek może powodować zaburzenia czynności wątroby, co może objawiać się podwyższonymi enzymami wątrobowymi, żółtaczką czy zapaleniem wątroby. W przypadku podejrzenia tych objawów, lekarz może monitorować funkcje wątroby i dostosować leczenie.
 • Reakcje nadwrażliwości na światło: Cipronex może powodować nadwrażliwość na światło, co może prowadzić do oparzeń słonecznych. Warto unikać nadmiernego wystawiania się na słońce podczas leczenia.
 • Zapalenie stawów: Lek może powodować zapalenie stawów u niektórych pacjentów. W przypadku wystąpienia bólów stawów, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Zwiększone napięcie mięśniowe, skurcze mięśni: Cipronex może prowadzić do zwiększonego napięcia mięśniowego oraz kurczów. W przypadku wystąpienia tych objawów, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krew w moczu, kryształy w moczu: Lek może wpływać na funkcje nerek, prowadząc do niewydolności nerek, zapalenia nerek czy krwi w moczu. W przypadku podejrzenia tych objawów, lekarz może monitorować funkcje nerek i dostosować leczenie.
 • Obrzęk, nadmierna potliwość: Cipronex może prowadzić do obrzęków i nadmiernej potliwości. W przypadku wystąpienia tych objawów, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Reakcje alergiczne, obrzęk naczynioruchowy: Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy. W przypadku wystąpienia objawów alergii, warto natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Występujące bardzo rzadko:

 • Zaburzenia hematologiczne, pancytopenia (zagrażająca życiu): Cipronex może powodować bardzo rzadko zaburzenia hematologiczne, w tym pancytopenię. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak zwiększone krwawienie, siniaki czy osłabienie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Reakcje psychotyczne, próby samobójcze, migrena, zaburzenia koordynacji ruchowej, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe: W bardzo rzadkich przypadkach lek może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, migreny, zaburzeń koordynacji ruchowej czy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Zniekształcone widzenie kolorów, zaburzenia węchu: W bardzo rzadkich przypadkach Cipronex może prowadzić do zniekształceń widzenia kolorów lub zaburzeń węchu. Jeśli wystąpią takie objawy, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Zapalenie trzustki: Lek może prowadzić do zapalenia trzustki w bardzo rzadkich przypadkach. W przypadku wystąpienia silnego bólu brzucha, wymiotów czy gorączki, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Martwica wątroby, niewydolność wątroby (postępująca, zagrażająca życiu): W bardzo rzadkich przypadkach Cipronex może prowadzić do martwicy wątroby czy postępującej niewydolności wątroby. W przypadku podejrzenia tych objawów, lekarz może monitorować funkcje wątroby i dostosować leczenie.
 • Zapalenie naczyń: Cipronex może powodować zapalenie naczyń w bardzo rzadkich przypadkach. W przypadku wystąpienia objawów takich jak ból, zaczerwienienie czy obrzęk, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Osłabienie mięśni: Lek może prowadzić do osłabienia mięśni w bardzo rzadkich przypadkach. W przypadku wystąpienia osłabienia mięśni, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Zapalenia ścięgien, zerwania ścięgien: Cipronex może prowadzić do zapalenia ścięgien czy zerwań ścięgien w bardzo rzadkich przypadkach. W przypadku wystąpienia bólów ścięgien, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Nasilenie się objawów miastenii: W bardzo rzadkich przypadkach lek może nasilać objawy miastenii, choroby układu nerwowo-mięśniowego. W przypadku pogorszenia objawów miastenii, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny zagrażający życiu): Cipronex może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, który może zagrażać życiu. W przypadku wystąpienia objawów alergii, takich jak trudności z oddychaniem, opuchlizna twarzy czy warg, warto natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Częstotliwość występowania nie jest znana:

 • Polineuropatia obwodowa: Cipronex może powodować polineuropatię obwodową, jednak częstotliwość występowania tego działania niepożądanego nie jest znana. W przypadku wystąpienia objawów takich jak osłabienie, drętwienie czy ból w kończynach, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG: Cipronex może wpływać na odstęp QT w zapisie EKG, ale częstotliwość występowania tego działania niepożądanego nie jest znana. W przypadku wystąpienia objawów takich jak kołatanie serca, omdlenia czy drgawki, warto zgłosić to lekarzowi.
 • Zaburzenia rytmu serca (również typu torsade de pointes zagrażające życiu): Lek może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, w tym potencjalnie zagrażających życiu torsade de pointes. Częstotliwość występowania tego działania niepożądanego nie jest znana. W przypadku wystąpienia objawów takich jak kołatanie serca, omdlenia czy drgawki, warto skonsultować się z lekarzem.
 • Ostra uogólniona osutka krostkowa: Cipronex może powodować ostrą uogólnioną osutkę krostkową, jednak częstotliwość występowania tego działania niepożądanego nie jest znana. W przypadku wystąpienia osutki, pęcherzy czy świądu, warto skonsultować się z lekarzem.

Należy pamiętać, że każdy lek może wywoływać działania niepożądane, ale nie każdy pacjent będzie je doświadczał. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu oceny sytuacji i ewentualnego dostosowania leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Cipronex

Pytania naszych Pacjentów

Czy Cipronex to antybiotyk?

Tak, Cipronex (ciprofloksacyna) to antybiotyk z grupy chinolonów stosowany w leczeniu bakteryjnych infekcji.

Na co jest lek Cipronex?

Cipronex (ciprofloksacyna) to antybiotyk z grupy chinolonów stosowany w leczeniu różnych bakteryjnych infekcji, takich jak zakażenia układu moczowego, oddechowego, skóry i tkanek miękkich, stawów i kości oraz przewodu pokarmowego.

Czy Cipronex pomaga na pęcherz?

Tak, Cipronex pomaga w leczeniu zakażeń pęcherza. Jeden z najbardziej powszechnych zastosowań Cipronexu to leczenie zakażeń układu moczowego, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, które jest również nazywane bakteryjnym zapaleniem pęcherza. Zapalenie pęcherza jest często wywołane przez bakterie Escherichia coli, na które Cipronex działa skutecznie.

Jak brać Cipronex na zapalenie pęcherza?

Dawkowanie Cipronexu w przypadku zapalenia pęcherza zwykle wynosi 250-500 mg co 12 godzin przez 3-7 dni.

Czy antybiotyk Cipronex jest bezpieczny?

Cipronex jest generalnie bezpieczny dla większości pacjentów, ale jak każdy lek, może powodować działania niepożądane i mieć przeciwwskazania.

Jaki probiotyk do Cipronexu?

Podczas stosowania antybiotyku, takiego jak Cipronex (ciprofloksacyna), przyjmowanie probiotyku może pomóc w utrzymaniu równowagi flory bakteryjnej w jelitach. Dobrym wyborem może być probiotyk zawierający szczepy takie jak Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis czy Saccharomyces boulardii.

Czy Cipronex jest na nerki?

Tak, Cipronex (ciprofloksacyna) jest często stosowany w leczeniu infekcji układu moczowego, w tym infekcji nerek, takich jak ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Ile razy dziennie brać Cipronex?

Dawkowanie Cipronex (ciprofloksacyna) zależy od rodzaju i nasilenia infekcji, jak również od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. Zwykle lekarz zaleca przyjmowanie Cipronexu dwa razy dziennie - co 12 godzin.

Czy Cipronex jest na receptę?

Cipronex (ciprofloksacyna) jest lekiem na receptę, co oznacza, że można go uzyskać tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza.

Czy przy leku Cipronex można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku Cipronex. Spożywanie alkoholu może nasilać niepożądane działania leku, takie jak nudności, wymioty, bóle głowy czy zawroty głowy.

Co jeśli Cipronex nie pomaga?

Jeśli Cipronex nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub objawy infekcji nie poprawiają się po kilku dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Cipronex opinie lekarzy, jakie są?

Opinie na temat leku mogą się różnić w zależności od doświadczeń indywidualnych lekarzy oraz ich obserwacji u pacjentów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Cipronex? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCiprofloxacini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Cipronex

Ciloxan, Ciprinol, Cipropol, Proxacin.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2024