Ciprinol

Ciprinol jest doustnym lekiem przeznaczonym dla dorosłych cierpiących na infekcje dróg oddechowych oraz w okolicy jamy brzusznej, a także dla dzieci z infekcją płucno-oskrzelową.

Działanie Ciprinol

Ciprinol, znany również jako cyprofloksacyna, to lek przeciwbakteryjny z grupy fluorochinolonów. Działa bakteriobójczo poprzez hamowanie działania dwóch enzymów bakteryjnych: topoizomerazy II (zwanej też gyrą DNA) oraz topoizomerazy IV. Te enzymy są kluczowe dla bakterii, umożliwiając replikację, transkrypcję, naprawę i rekombinację ich DNA. Bez nich, bakterie nie mogą prawidłowo funkcjonować ani rozmnażać się, co prowadzi do ich śmierci.

Skuteczność Ciprinolu zależy głównie od stosunku między najwyższym stężeniem leku we krwi a minimalnym stężeniem, które jest jeszcze skuteczne przeciwko danemu drobnoustrojowi (MIC). Ważne jest także pole pod krzywą (AUC), czyli całkowita ilość leku, która znajduje się w organizmie w określonym czasie, w stosunku do MIC. W warunkach laboratoryjnych, bakterie mogą rozwinąć oporność na Ciprinol poprzez mutacje genów kodujących topoizomerazę II i IV. Takie mechanizmy oporności mogą polegać na zmniejszeniu przenikania leku do wnętrza komórki bakterii, a także na aktywnym usuwaniu leku z komórki.

Ciprinol jest skuteczny przeciwko wielu bakteriom, w tym Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i Neisseria meningitidis. Niektóre bakterie mogą wykazywać oporność na Ciprinol, a częstość występowania oporności może różnić się w zależności od regionu geograficznego. W razie potrzeby, powinien być konsultowany ekspert, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko, że lokalna oporność na antybiotyki może wpłynąć na skuteczność leczenia Ciprinolem.

Po podaniu doustnym, Ciprinol jest szybko i efektywnie wchłaniany, głównie w jelicie cienkim. Dystrybuuje się w całym organizmie, osiągając wysokie stężenia w wielu tkankach. Ciprinol jest metabolizowany w niewielkim stopniu, a metabolity są mniej aktywne przeciwbakteryjnie niż lek macierzysty. Lek jest wydalany głównie przez nerki w postaci niezmienionej, ale także w niewielkim stopniu z kałem.

Wskazania do stosowania Ciprinol

Ciprinol, znany również jako cyprofloksacyna, jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów, który jest używany do leczenia różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania do jego stosowania:

 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne, takie jak:
  • Zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc: Ciprinol powinien być stosowany tylko wtedy, gdy inne powszechnie zalecane antybiotyki nie są odpowiednie.
  • Zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenia oskrzeli.
  • Pozaszpitalne zapalenie płuc.
 • Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.
 • Zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok, szczególnie spowodowane przez bakterie Gram-ujemne.
 • Niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego: Ciprinol powinien być stosowany tylko wtedy, gdy inne powszechnie zalecane antybiotyki nie są odpowiednie.
 • Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 • Powikłane zakażenia układu moczowego.
 • Bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego.
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego, takie jak:
  • Rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez wrażliwe szczepy Neisseria gonorrhoeae.
  • Zapalenie jądra i najądrza, w tym przypadki wywołane przez wrażliwe szczepy Neisseria gonorrhoeae.
  • Zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez wrażliwe szczepy Neisseria gonorrhoeae.
 • Zakażenia układu pokarmowego, takie jak biegunka podróżnych.
 • Zakażenia w obrębie jamy brzusznej.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.
 • Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.
 • Zakażenia kości i stawów.
 • Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis.
 • Płucna postać wąglika: zapobieganie i leczenie zakażeń po kontakcie z bakteriami.
 • Cyprofloksacynę można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią z gorączką, która przypuszczalnie jest skutkiem zakażenia bakteryjnego.

Dla dzieci i młodzieży:

 • Zakażenia płucno-oskrzelowe wywołane przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą.
 • Powikłane zakażenia układu moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 • Płucna postać wąglika: zapobieganie i leczenie zakażeń po kontakcie z bakteriami.
 • Cyprofloksacyna może być również stosowana do leczenia ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży, jeżeli uzna się to za konieczne.

Leczenie powinni zalecać wyłącznie lekarze, którzy mają doświadczenie w leczeniu mukowiscydozy i (lub) ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży.

Przeciwwskazania do stosowania Ciprionol

Lek Ciprinol, zawierający cyprofloksacynę, to antybiotyk z grupy fluorochinolonów. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku istotne jest, aby być świadomym jego przeciwwskazań oraz środków ostrożności, które trzeba podjąć podczas jego stosowania.

Przeciwwskazania:

 • Uczulenie na cyprofloksacynę lub inne leki z grupy chinolonów: Jeżeli pacjent jest uczulony na substancję czynną cyprofloksacynę lub inne leki z grupy chinolonów, nie powinien stosować Ciprinolu.
 • Jednoczesne przyjmowanie tyzanidyny: Ciprinol jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują tyzanidynę.

Środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Ciprinolu, pacjent powinien omówić to z lekarzem, jeżeli:

 • Problemy z nerkami: Jeżeli pacjent ma historię problemów z nerkami, może być konieczna zmiana dawki leku.
 • Padaczka lub inne zaburzenia neurologiczne: Ciprinol może wywoływać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, w przypadku osób cierpiących na padaczkę lub inne zaburzenia neurologiczne.
 • Historia problemów ze ścięgnami: Jeżeli pacjent miał w przeszłości problemy ze ścięgnami podczas leczenia antybiotykami takimi jak Ciprinol, lek może przyczynić się do stanu zapalnego lub zerwania ścięgien.
 • Poszerzenie dużego naczynia krwionośnego lub rozwarstwienie aorty: Jeżeli u pacjenta stwierdzono poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniaka aorty lub dużej tętnicy obwodowej) lub wystąpiło rozwarstwienie aorty, ryzyko tych zmian może wzrosnąć podczas stosowania Ciprinolu.
 • Niedomykalność zastawek serca lub inne choroby sercowo-naczyniowe: Ciprinol może powodować zaburzenia pracy serca, zwłaszcza u osób z niedomykalnością zastawek serca lub innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
 • Cukrzyca: U pacjentów z cukrzycą po zastosowaniu cyprofloksacyny może znacznie zmniejszyć się stężenie cukru we krwi.
 • Miastenia (rodzaj osłabienia mięśni): U pacjentów z miastenią Ciprinol może nasilać objawy choroby.

Dawkowanie Ciprinol

Dawkowanie leku Ciprinol zależy od wielu czynników, w tym wskazań, ciężkości i lokalizacji zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów na cyprofloksacynę, funkcji nerek pacjenta oraz – u dzieci i młodzieży – od masy ciała.

Dorośli:

 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 7 do 14 dni.
 • Zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego): 500-750 mg 2 razy na dobę przez 7 do 14 dni.
 • Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego: 750 mg 2 razy na dobę od 28 dni do 3 miesięcy.
 • Niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego: 250-500 mg 2 razy na dobę przez 3 dni (dla kobiet przed menopauzą, 500 mg może być podane jako jednorazowa dawka).
 • Powikłane zapalenie pęcherza moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.
 • Bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego: 500-750 mg 2 razy na dobę przez 2 do 4 tygodni (dla ostrego stanu) lub 4 do 6 tygodni (dla przewlekłego stanu).
 • Zapalenie narządów rozrodczych (np. rzeżączka): 500 mg jako pojedyncza dawka.

Dzieci i młodzież:

 • Zakażenia płucno-oskrzelowe spowodowane przez Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą: 20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (maksymalnie 750 mg na jedną dawkę) przez 10 do 14 dni.
 • Powikłane zakażenia układu moczowego i ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek: 10-20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (maksymalnie 750 mg na jedną dawkę) przez 10 do 21 dni.
 • Inne ciężkie zakażenia: 20 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (maksymalnie 750 mg na jedną dawkę), czas trwania leczenia zależny od rodzaju zakażenia.

Pacjenci w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności nerek:

Dawkowanie musi być dostosowane do ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny.

Tabletki należy popijać płynem, nie rozgryzać. Mogą być podawane z posiłkami lub bez. Lek wchłania się szybciej, jeśli jest przyjmowany na pusty żołądek.

Z czym nie łączyć leku Ciprinol

Ciprinol i Tizanidyna – Nie należy łączyć Ciprinolu z tizanidyną, gdyż może to prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi i senności.

Ciprinol i Antagoniści Witaminy K – Przyjmowanie Ciprinolu razem z lekami takimi jak warfaryna, acenokumarol, fenprokumon, fluindion może wpływać na skuteczność terapii przeciwzakrzepowej.

Ciprinol i Probenecyd – Używanie probenecydu z Ciprinolem, stosowanego w dnie moczanowej, może zmieniać skuteczność obu leków.

Ciprinol i Metoklopramid – Połączenie metoklopramidu, leku przeciwwymiotnego, z Ciprinolem może wpływać na ich efektywność.

Ciprinol i Metotreksat – Stosowanie Ciprinolu w połączeniu z metotreksatem, używanym w leczeniu raka, łuszczycy, czy reumatoidalnego zapalenia stawów, wymaga uwagi ze względu na ryzyko interakcji.

Ciprinol i Teofilina – Ciprinol może wpływać na działanie teofiliny, leku stosowanego w chorobach oddechowych.

Ciprinol i Klozapina, Olanzapina – Przyjmowanie Ciprinolu z lekami przeciwpsychotycznymi jak klozapina czy olanzapina wymaga ostrożności.

Ciprinol i Ropinirol – Łączenie Ciprinolu z ropinirolem, lekiem na chorobę Parkinsona, może zmieniać efektywność tych leków.

Ciprinol i Fenytoina – Fenytoina, lek na padaczkę, może mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z Ciprinolem.

Ciprinol i Cyklosporyna – Stosowanie cyklosporyny, leku immunosupresyjnego, z Ciprinolem wymaga kontroli ze względu na potencjalne interakcje.

Ciprinol i Leki Wpływające na Rytm Serca – Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu Ciprinolu z lekami przeciwarytmicznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi antybiotykami makrolidowymi oraz niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi.

Ciprinol i Pentoksyfilina, Kofeina, Duloksetyna, Lidokaina, Syldenafil, Agomelatyna, Zolpidem – Ciprinol może zwiększać stężenie tych leków we krwi, co wymaga ostrożności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Ciprinol

Skutki uboczne leku Ciprinol

Lek Ciprinol może powodować różne działania niepożądane o różnym stopniu częstości występowania.

Ciężkie działania niepożądane (rzadko – do 1 na 1000 pacjentów, bardzo rzadko – mniej niż 1 na 10 000 pacjentów, częstość nieznana):

 • drgawki
 • zapalenie jelita (okrężnicy) związane ze stosowaniem antybiotyków, może być śmiertelne
 • reakcja alergiczna, obrzęk skóry i błon śluzowych
 • obniżone stężenie cukru we krwi (hipoglikemia)
 • splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja, myśli lub próby samobójcze
 • ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej, mogą być śmiertelne
 • nagła reakcja alergiczna z objawami jak ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, nudności, omdlenie
 • ciężka, zagrażająca życiu wysypka skórna, z pęcherzami, owrzodzeniami, może prowadzić do olbrzymich pęcherzy i spełzania płatów skóry (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka)
 • zapalenie trzustki
 • obumieranie komórek wątroby (martwica wątroby), bardzo rzadko prowadzące do niewydolności wątroby zagrażającej życiu
 • osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna, nasilenie objawów miastenii
 • zaburzenia dotyczące układu nerwowego: neuropatia obwodowa, polineuropatia
 • reakcje na lek z wysypką, gorączką, zapaleniem narządów wewnętrznych, nieprawidłowościami w wynikach badań krwi, złym samopoczuciem (DRESS, AGEP)
 • zagrażające życiu nieregularne bicie serca
 • zaburzenia rytmu serca, „wydłużenie odstępu QT”, widoczne w EKG
 • utrata przytomności z powodu znacznego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (śpiączka hipoglikemiczna).

Częste działania niepożądane (do 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, biegunka
 • bóle stawów u dzieci.

Niezbyt częste działania niepożądane (do 1 na 100 pacjentów):

 • nadkażenia grzybicze
 • duże stężenie eozynofili (rodzaj białych krwinek)
 • zmniejszenie łaknienia
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie
 • zawroty głowy,
 • bóle głowy senność,
 • bezsenność niewyraźne widzenie szumy uszne tachykardia (przyspieszony rytm serca) rozszerzenie naczyń krwionośnych powodujące zaczerwienienie skóry ból brzucha,
 • wymioty, niestrawność, wzdęcia, niestrawność wysypka,
 • świąd, pokrzywka bóle mięśni i kości niewydolność nerek ogólne osłabienie podwyższona temperatura ciała podwyższenie poziomu bilirubiny we krwi (możliwy objaw uszkodzenia wątroby) podwyższenie poziomu transaminaz (enzymy wskazujące na uszkodzenie wątroby) zmiany w obrazie krwi: obniżenie liczby krwinek białych, obniżenie liczby czerwonych krwinek, obniżenie liczby płytek krwi, obniżenie liczby granulocytów.

Rzadkie działania niepożądane (do 1 na 1000 pacjentów):

 • zmiana koloru zębów u dzieci
 • zapalenie języka, zapalenie wnętrza jamy ustnej
 • reakcje skórne związane z ekspozycją na światło
 • przemijające zwiększenie wrażliwości skóry na światło UV.

Jeżeli zaobserwujesz u siebie lub swojego dziecka jakiekolwiek objawy niepożądane, zgłoś to lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również wszelkich możliwych objawów niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Ciprinol

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Ciprinol?

Ciprinol, znany również jako Ciprofloxacin, to antybiotyk z grupy fluorchinolonów stosowany do leczenia różnych rodzajów infekcji bakteryjnych. Jest często przepisywany na infekcje dróg moczowych, dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich, kości i stawów, oraz infekcje układu pokarmowego. Ciprinol może być również używany profilaktycznie po ekspozycji na określone patogeny.

Po jakim czasie działa Ciprinol?

Ciprinol, podobnie jak wiele innych antybiotyków, zaczyna działać stosunkowo szybko po podaniu, zwykle w ciągu pierwszych kilku godzin. Efekty te mogą być nieco mniej widoczne dla pacjenta, ponieważ ulga w objawach zwykle nie występuje natychmiast. Zamiast tego, pacjenci zaczynają zwykle odczuwać poprawę w ciągu 24 do 48 godzin.

Czy Ciprinol jest na receptę?

Tak, Ciprinol jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Ciprinol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaCiprofloxacini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Zamienniki dla leku Ciprinol

Ciloxan, Cipronex, Cipropol, Proxacin.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023