Zolpidem

Zolpidem to lek nasenny, który jest przepisywany przez lekarza. Jest to bardzo skuteczny i silny środek, ale należy go stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Działanie Zolpidem

Zolpidem jest organicznym związkiem chemicznym, należącym do grupy imidazopirydyn. Jest to składnik leków nasennych, który działa krótko i szybko. Mechanizm działania zolpidemu polega na wiązaniu się z receptorem benzodiazepinowym, który jest częścią kompleksu receptora GABA-A.

Aktywacja receptora benzodiazepinowego typu 1 przez zolpidem otwiera kanał chlorkowy, co prowadzi do zahamowania pobudliwości neuronów. W konsekwencji zolpidem wykazuje szybkie działanie nasenne, skracając czas potrzebny na zasypianie, wydłużając czas trwania snu, poprawiając jego jakość i zmniejszając liczbę oraz czas trwania przebudzeń nocnych.

Wskazania do stosowania Zolpidem

Zolpidem jest lekiem nasennym i jest zwykle stosowany doraźnie w krótkotrwałym leczeniu objawów bezsenności u pacjentów dorosłych. Poniżej przedstawiono dokładne wskazania do stosowania zolpidem:

 • Bezsenność – Zolpidem jest stosowany w leczeniu bezsenności, która jest definiowana jako trudność z zasypianiem lub trudności z utrzymaniem snu przez długi czas. Bezsenność może być spowodowana przez stres, depresję, zaburzenia lękowe, zmiany w czasie pracy, zmiany strefy czasowej lub innych czynników.
 • Zaburzenia rytmu dobowego – Zolpidem może być stosowany u pacjentów z zaburzeniami rytmu dobowego, takimi jak zespół bezsenności spowodowany zmianami strefy czasowej lub pracą w trybie zmianowym.
 • Leczenie bólu – Zolpidem może być stosowany u pacjentów z bólem, który utrudnia zasypianie lub utrzymanie snu. Może pomóc w złagodzeniu bólu i ułatwieniu zasypiania.

Przeciwwskazania do stosowania Zolpidem

Przeciwwskazania do stosowania zolpidem to:

 • Nadwrażliwość na zolpidem lub którykolwiek z składników leku – Osoby, które są uczulone na zolpidem lub składniki leku, nie powinny go stosować.
 • Ciężka niewydolność oddechowa – Zolpidem może nasilać niewydolność oddechową u osób z chorobami płuc, astmą lub innymi schorzeniami układu oddechowego.
 • Ciężka niewydolność wątroby – Zolpidem jest przetwarzany w wątrobie, więc osoby z ciężką niewydolnością wątroby powinny unikać stosowania zolpidemu.
 • Zespół bezdechu sennego – Osoby z zespołem bezdechu sennego lub innymi zaburzeniami oddychania podczas snu powinny unikać stosowania zolpidemu.
 • Myasthenia gravis – Zolpidem może pogorszyć objawy myasthenia gravis, choroby układu nerwowo-mięśniowego.
 • Ciąża i karmienie piersią – Zolpidem może przenikać do mleka matki i przez łożysko do płodu, co może wpłynąć na rozwój płodu lub dziecka karmionego piersią.

Środki ostrożności przy stosowaniu Zolpidem

Przed rozpoczęciem i w trakcie stosowania leków z zolpidemem należy pamiętać, że:

 • Leki z zolpidemem powinny być stosowane tylko po dokładnym określeniu przyczyn bezsenności i wyeliminowaniu czynników wywołujących ją, jeśli to jest możliwe. W przypadku utrzymywania się bezsenności po 7-14 dniach leczenia, konieczne jest przeprowadzenie oceny lekarza w celu wykluczenia pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności oddechowej powinni zachować ostrożność podczas stosowania leków z zolpidemem, ponieważ mogą one hamować czynność ośrodka oddechowego.
 • Stosowanie leków z zolpidemem u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może prowadzić do encefalopatii, czyli zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego spowodowanego niewydolnością wątroby. W związku z tym, takim pacjentom nie należy przepisywać leków z zolpidemem.
 • Osoby starsze lub osłabione powinny stosować mniejsze dawki leku, aby uniknąć ryzyka działań niepożądanych.
 • Leki z zolpidemem nie są zalecane w początkowym leczeniu chorób psychicznych.
 • Zolpidem, podobnie jak inne leki nasenne, może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i wykonywania innych czynności wymagających sprawności psychoruchowej, dlatego należy zachować ostrożność w okresie po przyjęciu leku.
 • Leki uspokajające i nasenne, w tym zolpidem, mogą powodować niepamięć następczą. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takiego działania niepożądanego, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany sen trwający co najmniej 8 godzin.
 • Niektóre badania sugerują zwiększone ryzyko myśli samobójczych, prób samobójczych i samobójstw u pacjentów stosujących leki uspokajające i nasenne, w tym zolpidem. W przypadku wystąpienia myśli samobójczych, pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
 • Osoby z objawami depresji, u których występują skłonności samobójcze, powinny stosować najmniejsze dawki leków uspokajających i nasennych, aby zapobiec celowemu przedawkowaniu.
 • Stosowanie leków uspokajających i nasennych, takich jak zolpidem, może prowadzić do wystąpienia innych reakcji psychicznych.
 • Leki nasenne z zolpidemem należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniem lekarza oraz zgodnie z dawkowaniem i okresem stosowania określonym w ulotce leku;
 • Przed rozpoczęciem stosowania leków z zolpidemem należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach, w tym o lekach bez recepty, suplementach diety i ziołach, aby uniknąć ryzyka interakcji leków;
 • Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nagłe zaprzestanie stosowania leków z zolpidemem może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia, takich jak bóle mięśniowe, drżenie, nadmierna potliwość, nudności i wymioty;
 • Leki z zolpidemem powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza;
 • Pacjenci przyjmujący leki z zolpidemem powinni unikać spożywania alkoholu, ponieważ alkohol może zwiększać działanie leku i zwiększać ryzyko działań niepożądanych;
 • Stosowanie leków z zolpidemem u kobiet w ciąży i karmiących piersią wymaga szczególnego nadzoru lekarskiego, ponieważ leki te mogą przenikać do mleka matki i wpływać na zdrowie dziecka;
 • Pacjenci przyjmujący leki z zolpidemem powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn, ponieważ lek ten może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn;
 • W przypadku podejrzenia przedawkowania leków z zolpidemem należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym;
 • Leki z zolpidemem mogą mieć różne postacie farmaceutyczne, takie jak tabletki do rozgryzania, kapsułki, tabletki do połykania lub roztwór doustny. Pacjenci powinni stosować się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania określonych w ulotce leku.
 • Pacjenci stosujący leki z zolpidemem powinni unikać czynności wymagających dużej koncentracji uwagi, takich jak operowanie maszynami lub prowadzenie pojazdów, zwłaszcza podczas pierwszych dni stosowania leku, gdy nieznany jest wpływ leku na organizm pacjenta.
 • Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek niepokojące objawy podczas stosowania leku z zolpidemem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie Zolpidem

Dawkowanie zolpidem zależy od wieku, stanu zdrowia oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie. Zolpidem jest zwykle stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów bezsenności u dorosłych pacjentów.

Zalecane dawki

Zazwyczaj zolpidem podaje się doustnie, na czczo, około 30 minut przed snem, popijając wodą. Dawka zolpidemu wynosi zwykle od 5 do 10 mg na dobę. Dawkę tę należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie zaleca się przekraczania maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 10 mg.

Dawkowanie w różnych grupach pacjentów

Zolpidem nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży ze względu na brak badań dotyczących jego skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie wiekowej. U osób starszych oraz pacjentów z chorobami wątroby lub nerek dawkowanie zolpidemu powinno być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia.

Wskazania i czas stosowania

Ważne jest, aby zolpidem stosować tylko na krótki czas i zgodnie z zaleceniami lekarza. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego, a także innych działań niepożądanych. Zolpidem jest zwykle stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawów bezsenności, a czas stosowania nie powinien przekraczać kilku tygodni.

Przy przerwaniu stosowania

Przy przerwaniu stosowania zolpidemu należy stopniowo zmniejszać dawkę, aby uniknąć objawów odstawienia, takich jak bóle głowy, drażliwość, lęk czy bezsenność.

Przedawkowanie

W przypadku przypadkowego przedawkowania zolpidemu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub skierować się na pogotowie ratunkowe.

Z czym nie łączyć leku Zolpidem

Leki Hamujące Ośrodkowy Układ Nerwowy i Zolpidem – Zolpidem, przyjmowany razem z lekami, które działają hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe. Wśród leków mogących wchodzić w interakcje z zolpidemem znajdują się leki przeciwpsychotyczne, środki uspokajające, leki na bezsenność, leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, środki znieczulające oraz niektóre leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym.

Zolpidem i Leki Przeciwdepresyjne – Stosowanie zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak bupropion, dezypramina, fluoksetyna, sertralina i wenlafaksyna, może prowadzić do omamów.

Inhibitory i Induktory Cytochromu P450 i Zolpidem – Substancje wpływające na enzymy wątrobowe, takie jak cytochrom P450, mogą zmieniać aktywność zolpidemu. Zolpidem jest metabolizowany przez kilka enzymów cytochromu P450, głównie przez CYP3A4. Podawanie zolpidemu z ryfampicyną (induktorem CYP3A4) zmniejsza jego działanie. Natomiast, współużywanie z itrakonazolem (inhibitorem CYP3A4) nie wpływa znacząco na farmakokinetkę i farmakodynamikę zolpidemu. Silny inhibitor CYP3A4, ketokonazol, wydłuża półtrwanie zolpidemu, zwiększa AUC i zmniejsza klirens po podaniu doustnym. Nie jest wymagane rutynowe dostosowanie dawki, ale pacjenci powinni być poinformowani o możliwym nasileniu działania uspokajającego zolpidemu.

Zolpidem i Inne Leki – Nie stwierdzono istotnych interakcji farmakokinetycznych zolpidemu z warfaryną, digoksyną czy ranitydyną. Nie zaleca się łączenia zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zolpidem

Skutki uboczne leku Zolpidem

Częste działania niepożądane zolpidemu: senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć następcza, omamy, pobudzenie, koszmary senne, depresja, zmęczenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zakażenia dróg oddechowych, ból pleców.

Niezbyt częste działania: stan splątania, drażliwość, niepokój, agresja, somnambulizm, euforia, podwójne widzenie, parestezje, drżenia, zaburzenia uwagi/mowy, niewyraźne widzenie, wysypka, świąd, nadmierne pocenie, ból stawów/mięśni, skurcze mięśni, nietypowe zachowanie (np. prowadzenie pojazdów, jedzenie, rozmowy telefoniczne).

Rzadkie działania: zaburzenia libido, zaburzenia świadomości, uszkodzenie wątroby, pokrzywka, zaburzenia chodu/upadek.

Bardzo rzadkie działania: urojenia, uzależnienie, depresja oddechowa.

Częstość nieznana: gniew, zaburzenia zachowania, obrzęk naczynioruchowy, tolerancja na lek.

Inne: Następcza niepamięć (trudność w uczeniu się nowych informacji), reakcje paradoksalne (np. nadmierne pobudzenie zamiast spokoju).

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zolpidem

Pytania naszych Pacjentów

Ile się śpi po Zolpidemie?

Czas trwania działania zolpidemu zależy od dawki, indywidualnych cech organizmu oraz stosowanych innych leków lub substancji. Zwykle, zolpidem powoduje szybkie usypianie i skraca czas potrzebny na zaśnięcie, co z kolei może wpłynąć na długość snu. Osoby stosujące zolpidem powinny stosować się do zaleconych dawek i terminów leczenia oraz konsultować się ze swoim lekarzem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Czy Zolpidem jest silny?

Zolpidem jest uważany za stosunkowo silny lek z grupy środków nasennych, który może powodować szybkie usypianie i wpływać na jakość snu. Jednakże, siła działania zolpidemu zależy od dawki, indywidualnych cech organizmu i innych czynników, takich jak spożycie innych substancji lub choroby współistniejące.

Czy Zolpidem uzależnia?

Tak, zolpidem może powodować uzależnienie, zwłaszcza jeśli jest stosowany przez dłuższy czas lub w większych dawkach niż zalecane. Zolpidem jest lekiem z grupy środków nasennych, który działa na receptory GABA w mózgu, powodując zmniejszenie aktywności mózgu i uspokojenie. Jednakże, regularne stosowanie zolpidemu może prowadzić do tolerancji (konieczność zwiększania dawki, aby uzyskać ten sam efekt) i uzależnienia fizycznego i psychicznego. Osoby, które stosują zolpidem, powinny stosować się do zaleconych dawek i terminów leczenia oraz konsultować się ze swoim lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych lub problemów z uzależnieniem.

Czy Zolpidem uspokaja?

Tak, zolpidem jest lekiem z grupy środków nasennych, który działa na receptory GABA w mózgu, powodując zmniejszenie aktywności mózgu i uspokojenie. Dlatego zolpidem jest stosowany do leczenia zaburzeń snu, takich jak bezsenność, ponieważ pomaga osobom zasnąć i poprawić jakość snu.

Czy Zolpidem to psychotrop?

Zopidem nie jest to psychotropem w ścisłym tego słowa znaczeniu, zolpidem oddziałuje z układem nerwowym centralnym i wpływa na funkcje mózgu, co może prowadzić do efektów psychotropowych w niektórych przypadkach.

Czy Zolpidem to benzo?

Zolpidem nie jest klasyfikowany jako lek z grupy benzodiazepin, ale należy do grupy leków zwanych agonistami receptorów GABA-A, które są również nazywane "leki nasenne niebenzodiazepinowe" lub "Z-leki".

Jak działa Zolpidem z alkoholem?

Zolpidem nie powinien być stosowany z alkoholem, ponieważ oba te substancje działają na układ nerwowy i mogą wzajemnie nasilać swoje działanie. Kombinacja zolpidemu i alkoholu może prowadzić do zwiększenia sedacji, osłabienia koordynacji ruchowej, problemy z mową i pamięcią, a nawet do śpiączki lub zgonu.

Ile trwa detoks od Zolpidemu?

Detoks z zolpidemu może trwać różnie, w zależności od wielu czynników, takich jak długość i intensywność stosowania leku oraz indywidualne cechy organizmu osoby odstawiającej lek. Często detoks trwa od kilku dni do kilku tygodni, a proces ten powinien być przeprowadzany pod nadzorem lekarza w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych i odstawienia leku bezpiecznie.

Ile można stosować Zolpidem?

Zalecana długość stosowania Zolpidemu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i może być określona przez lekarza. Zwykle Zolpidem jest stosowany na krótki okres czasu, zwykle od kilku dni do kilku tygodni.

Czy Zolpidem jest na receptę?

Tak, Zolpidem jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zolpidem ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaZolpidemi tartras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSynoptis Pharma Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Zolpidem

Nasen, Onirex, Polsen, Sanval, Stilnox, Zolpic.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023